English version

Informasjon vedrørende koronaviruset

UiT Norges arktiske universitet holdes stengt til og med fredag 17. april. Alle arrangementer er også avlyst i samme periode. Tiltaket kan bli forlenget. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er noen endringer i søknadsfristene for opptaket for høsten 2020.

Trenger du noen å snakke med? 
Ta kontakt med studentprestene eller Studentrådgivninga.

Vi oppfordrer alle til å følge rådene som blir gitt på Folkehelseinstituttets nettside og Helsedirektoratet sin nettside, samt kommunale hjemmesider i din oppholdskommune. Sikresiden.no har også informasjon om koronavirus.

27.03.2020 11.52
Tiltak for Lånekassens kundar under koronakrisa
Mange studentar har mista viktig biinntekt frå deltidsjobbar som følgje av koronakrisa. Les meir her om tiltak for Lånekassens kundar under koronakrisa.

25.03.2020 15.17
Eksamen i videregående skole og opptak
Alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Les mer her.

19.03.2020 14.52
Endringer i gjennomføring av eksamen på grunn av koronaviruset forlenges ut vårsemesteret 2020.
Endringene vil altså ikke kun gjelde fram til 17. april, som tidligere kunngjort. Ved behov for kontakt, benytt eksamen@support.uit.no.

19.03.2020 11.01
Undervise hjemmefra?
Hvordan komme i gang med undervisning hjemmefra – se vår side om digital undervisning.

Spørsmål fra media rettes til pressevakt, tlf. 481 30 555, eller kommunikasjonssjef Hanne Karde, tlf. 913 05 490.

Finn en forsker: om koronavirus og situasjonen vi er i nå

Her finner du flere spørsmål og svar innenfor ulike tema:Jeg ønsker å søke opptak ved UiT høsten 2020. Påvirker utbruddet av koronaviruset opptaket eller opptaksfristen ved UiT?
Det er ingen endringer i opptaksregelverket, og søknadsfristen 15. april gjelder for alle som ønsker å søke opptak høsten 2020.
Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på Samordna opptaks sider.  

Hvor finner jeg informasjon om UiTs studietilbud?
Vår studiekatalog finner du her: uit.no/utdanningEr det lov for studenter å oppholde seg på campus nå?
Nei, studenter kan ikke oppholde seg på campus i perioden hvor campus er stengt.

Hvor lenge vil campus være stengt?
Foreløpig er alle våre campus stengt fram til 19. april. Perioden kan bli forlenget.

Vil UiTs biblioteker være åpne?
Nei, Universitetsbibliotekene er også stengt. Se mer informasjon her.

Hva skal jeg gjøre dersom jeg ikke får tak i pensumlitteratur til studiene fordi biblioteket er stengt?
Se informasjon fra Universitetsbiblioteket her

Jeg har ikke mulighet til å jobbe hjemmefra. Hvor kan jeg sitte når campus er stengt? 
Alle studenter må jobbe hjemmefra. Vi skjønner veldig godt at det ikke er ideelle arbeidsforhold for mange, men slik er situasjonen dessverre akkurat nå, og vi ber om forståelse for det, og at det etterfølges. Vi jobber for øvrig med å se om det er mulig å finne løsninger for studenter som ikke har mulighet til å avlegge eksamen hjemme. Vi er i kontakt med kommunene angående dette. Vi kommer tilbake til dette når vi har svar. 


Jeg har lånt bøker på universitetsbiblioteket. Får de forlenget frist nå pga. stenging, slik at jeg slipper purring/gebyr?

Alle forfalte lån kan beholdes til Universitetsbiblioteket er i normal drift igjen. Purringer vil ikke bli sendt så lenge biblioteket er stengt på grunn av koronautbruddet.


Er bokhandel på campus åpen?
Bokhandelen Akademika i Tromsø opplyser at de vurderer situasjonen fra dag for dag, og inntil videre er bokhandelen åpen. De har stengt inngangen mot Stornhallen, slik at det ikke er gjennomgang. Inngangen fra utsiden er åpen. Foreløpige anbefalinger fra myndighetene er at detaljhandel og transport skal opprettholdes.

For Akademika på andre campus, se oversikt her, for evt å kontakte butikken.


Er det greit at studenter er sosiale og møtes utenom campus?
Myndighetene anbefaler så lite kontakt som mulig. Generelt anbefales det «å holde avstand og ikke omgås for mange mennesker». Vi oppfordrer våre studenter til å følge rådene fra myndighetene. Les rådene her.

Kan jeg hente tingene mine etter fredag 13. mars?
Nei.

Campus er helt stengt for studenter. Fra og med mandag 16. mars må alle benytte adgangskort for å komme inn i en av UiTs bygninger:

 • Alle dører med kodelås vil fra og med onsdag 18. mars kl 08:00 være låst hele døgnet.
 • Ansatte med tjenstlig behov vil fremdeles ha tilgang ved bruk av adgangskort.
 • Studenter som er deltidsansatt ved UiT vil ha adgang til bygg for å utføre sin oppgaver som ansatt i sine studentkort.

Vil det være mulig for studenter, som er avhengig av utstyr lokalisert på campus, å få tilgang til dette, selv om studenter ikke kan oppholde seg på campus? 
UiT undersøker om det i spesielle tilfeller kan gjøres unntak for enkeltstudenter, men pr nå er dette ikke mulig.

Hvordan påvirker koronasituasjonen lån- og stipendutbetalinger fra Lånekassen?
Les mer på Lånekassens sider.

Kan jeg fortsatt søke om studielån og -stipend for vårsemesteret 2020?
Ja, søknadsfristen for lån og stipend hos Lånekassen utvides nå til 15. april.
Les mer her; Regjeringen utvider søknadsfristen for lån og stipend hos Lånekassen


Hvordan skal undervisningen foregå framover? 
Det jobbes nå med alternative digitale løsninger og tilpasset undervisningstilbud. Dette vil variere ved de ulike emner og studieprogram.

Blir opptak av undervisning lagret, slik at jeg kan se opptaket i etterkant?
Dette spørsmålet er under utredning. Vi vurderer ulike alternativer for å finne den beste løsningen.

Hva gjør jeg når jeg ikke får deltatt på obligatorisk lab-arbeid og feltarbeid?
Du vil få adgang til å fremstille deg til eksamen som planlagt, og det vil bli tilrettelagt for gjennomføring av arbeidskravet i ettertid.

Er det anledning til å få personlig veiledning digitalt, for masteroppgave o.l.?
Ja.

Kan jeg møte veilederen min andre steder enn på campus?
Nei, fysisk undervisning og veiledning skal unngås.

Jeg er student på samlingsbasert utdanning og vi skal snart ha samling. Blir denne avlyst?
Ja.Hvordan vil eksamener bli gjennomført framover?
UiT planlegger for at flest mulig av vårens eksamener gjennomføres. Vi jobber med å finne gode løsninger for tilfeller hvor eksamen ikke kan gjennomføres som planlagt. Dette gjelder for eksempel skoleeksamen og muntlig eksamen. Fakultetene vurderer hvilke skoleeksamener og muntligeksamener som kan gjennomføres som hjemmeeksamen i stedet. Enkelte muntligeksamener kan gjennomføres digitalt. Vi vil fortløpende melde fra om endringer til alle berørte studenter per e-post. Dersom eksamen ikke kan endres, blir dette også orientert om per e-post.

Hva gjør jeg dersom jeg ikke kan avlegge eksamen på grunn av koronaviruset?
Dersom du er syk, eller av andre særlige forhold er forhindret fra å delta på eksamen, kan du levere egenmelding.  Egenmelding registreres via nettskjema. Dersom du vil levere legeerklæring, gjøres det i samme skjema.  

På nettsiden «Syk til eksamen» finner du mer informasjon.

Når er fristen for å levere egenmelding/legeerklæring?
Fristen er en uke etter eksamen.

Det er ikke mulig for meg å gjennomføre eksamen hjemme. Kan jeg få avlegge eksamen på campus? 
UiT undersøker om det i spesielle tilfeller kan gjøres unntak for enkeltstudenter, men per nå er dette ikke mulig. Dersom du ikke finner en løsning, kan du levere egenmelding og melde deg til utsatt prøve. Egenmelding registreres via nettskjema. Frist for å levere egenmelding er en uke etter eksamen.

Blir det noen endringer i fristene for påmelding til emner og etteroppmelding til eksamen, obligatorisk aktivitet, m.m.?
Nei, det blir ikke endringer i disse fristene.

Vil dato for eksamen endres?
I all hovedsak vil eksamen avholdes til fastsatt dato. Dersom dato for din eksamen likevel blir endret, vil du få beskjed per e-post. Vi sender ut informasjon så fort eventuelle endringer er bestemt.

Hvordan vet jeg om min planlagte eksamen blir omgjort til hjemmeeksamen eller utsatt?
Du blir orientert per e-post så fort dette er avklart.

Vil sensurfristen endres? 
UiT kan utvide sensurfristen på grunn av forhold relatert til koronaviruset. Sensurfristen kan utvides med to uker.

Kan karakterordninga for min eksamen endres? 
Studieprogrammene har mulighet til å endre karakterordning, eksempelvis fra bokstavkarakterer til bestått/ikke-bestått. Dersom dette skjer, vil du få informasjon om dette per e-post.

Jeg har ikke PC og annet datautstyr. Kan jeg få låne IT-utstyr hos UiT, slik at jeg får tatt eksamen?
Universitetet har dessverre ikke mulighet til å låne ut PC eller annet datautstyr så lenge campus er stengt. Dersom du ikke finner en løsning, kan du levere egenmelding og melde deg til utsatt prøve. Egenmelding registreres via nettskjema. Frist for å levere egenmelding er en uke etter eksamen.

Hva skjer med de eksamenene som ikke kan gjennomføres digitalt?
Det jobbes med å finne løsninger for alle eksamener, likevel må enkelte eksamener utsettes. Dersom din eksamen ikke kan gjennomføres i vår, vil du få e-post om at den blir utsatt.

Hva skjer dersom jeg ikke får gjennomført obligatorisk aktivitet, som praksis og arbeidskrav, på grunn av koronaviruset?
Ditt fakultet vil vurdere om det er mulig for deg å avlegge eksamen, selv om de obligatoriske aktivitetene ikke er gjennomført. Hvis dette lar seg gjøre, vil du kunne bli pålagt å gjennomføre de obligatoriske aktivitetene innen et visst tidsrom, i ettertid. Sensur vil ikke falle før de obligatoriske aktivitetene er gjennomført og godkjent.  Obligatoriske aktiviteter som ikke krever fysisk oppmøte på campus vil i utgangspunktet gjennomføres som normalt. Du vil beskjed fra ditt studieprogram om eventuelle endringer.

Jeg får ikke tatt eksamen fordi jeg er hjemme med barn. Hvilke muligheter har jeg?
Studenter med omsorg for barn kan søke om å få ekstra tid, dersom stengte barnehager og skoler gjør det utfordrende å ta eksamen. Se mer informasjon på nettsiden «Tilrettelegging på eksamen».

Dersom du til tross for ekstra tid, ikke klarer å levere innen fristen, må du levere egenmeldingskjema

Kunngjøres sensur som vanlig i Studentweb?
Ja, sensur kunngjøres som vanlig i Studentweb.

Kan jeg bli forsinket eller ikke få fullført utdanningen min på grunn av koronaviruset? 
UiT jobber for å finne ordninger slik at studenter som er berørt av koronaviruset ikke skal bli forsinket i studieløpet. 

Kan jeg risikere å ikke få fullført utdanningen min fordi jeg ikke får gjennomført praksis på grunn av koronaviruset? 
UiT jobber for å finne ordninger slik at studenter som ikke kan gjennomføre praksis på grunn av koronaviruset ikke skal bli forsinket i studieløpet.

Min eksamen har fått endret eksamensform, og dette gjør at jeg har behov for tilrettelegging på eksamen. Kan jeg søke selv om fristen var 1. februar?
Ja, dersom du har behov for tilrettelegging på eksamen, kan du søke om det. Les mer om tilrettelegging her.Jeg er i praksis nå. Skal jeg fortsette med det?
Ja, dersom praksisstedet fremdeles tilbyr praksis.

Jeg er syk / i karantene / forhindret fra å gjennomføre praksis på grunn av koronavirus. Hva gjør jeg?
Dette vil regnes som gyldig grunn til fravær. Egenmelding godtas som dokumentasjon. Mulig løsning kan være å gjennomføre praksis på et senere tidspunkt, eller lage et alternativt opplegg.

Jeg får ikke gjennomført praksis. Hva skjer med mitt studieløp?
Ditt fakultet vil vurdere om det er mulig for deg å avlegge eksamen selv om praksis ikke er gjennomført. Hvis dette lar seg gjøre, vil du kunne bli pålagt å gjennomføre praksis innen et visst tidsrom. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil praksis kunne bli endret og/eller utsatt. UiT jobber med å se på mulighetene for alternativ tilrettelegging av utdanningsløpet, slik at studentenes studieprogresjon kan bli i varetatt i størst mulig grad. Du vil få informasjon fra ditt studieprogram.

Jeg går helse/sosialutdanning, og får ikke gjennomført praksis. Hva skjer med mitt studieløp?
Utdanninger som følger rammeplaner eller nasjonale retningslinjer har fått fullmakt til å dispensere fra bestemmelser om praksis, så lenge det er nødvendig og forsvarlig, og så lenge læringsutbyttet oppnås. Praksis kan også endres/utsettes. Mulige tiltak og løsninger vil vurderes konkret for hver enkelt utdanning. Det jobbes med å se på mulighetene for alternativ tilrettelegging av praksis, slik at studentenes studieprogresjon kan bli i varetatt i størst mulig grad. Praksis vil gjennomføres som normalt der dette er mulig. Du vil få informasjon fra ditt studieprogram.

Helsefagstudenter anses som helsepersonell, og kan beordres og innrulleres som reservepersonell i helsetjenestene. Dette gjelder også ansatte med helsefaglig bakgrunn. UiT vil så langt som mulig legge til rette for at beredskapstjeneste kan gi uttelling som praksisopplæring.UiT-studenter er studenter registrert på studieprogram og emner ved UiT.

Jeg er på utveksling eller i praksis i utlandet. Bør jeg komme hjem til Norge?
UiT oppfordrer alle sine studenter som gjennomfører et utenlandsopphold inneværende semester til å reise hjem dersom det er mulig. Uansett om du velger å avbryte ditt utenlandsopphold eller å bli værende, ber vi deg melde fra til mobility@support.uit.no

Hva gjør jeg hvis jeg er på feltarbeid i utlandet og får innreiseforbud til Norge?
Har du oppholdstillatelse i Norge så får du ikke innreiseforbud, men du må være i karantene. Dersom du ikke har oppholdstillatelse i Norge blir du avvist på grensen.

Hva om jeg velger å ikke reise hjem?
Om du velger å bli værende på ditt studiested i utlandet må du forholde deg til pålegg og informasjon i vertslandet og fra ditt vertsuniversitet. Vær særlig oppmerksom på gjeldende bestemmelser om ut- og innreise til landet du befinner deg i.

Jeg har valgt å bli værende i utlandet, kan jeg ombestemme meg senere?
Her er det viktig at du gjør en risikovurdering. Du må sjekke reiseforsikringen din om rettigheter ved eventuell alvorlig sykdom, plutselig behov for hjemreise, og andre forhold i forbindelse endret situasjon i landet du er i. Hjemreise kan bli utfordrende dersom flere land velger å stenge flyplasser og grenser. Sjekk også mulighetene for forlenging av visum om du må oppholde deg i vertslandet lenger enn planlagt. Følg med på:

Jeg er i karantene i utlandet, eller det er innført reiseforbud her jeg er. Hvordan skal jeg forholde meg til rådet om å reise hjem?
Spør nærmeste norske utenriksstasjon om hva du skal gjøre, her er oversikt over norske utenriksstasjoner.
Send informasjon til UiT på epost mobility@uit.no og hold deg oppdatert om UDs informasjon om reiser.

Må alle som kommer hjem fra utlandet i karantene?
Alle reisende som kommer til Norge fra utlandet skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke.

Jeg er på utveksling/i praksis i utlandet. Hva skjer dersom jeg er/blir smittet?
Du må forholde deg til regelverket der du oppholder deg. Hold deg godt informert og meld hjem til mobility@uit.no og dine foresatte.

Hvis jeg avbryter utveksling og ikke får tatt eksamen – kan jeg ta den hjemme i ettertid?
Dette må du avklare med ditt vertsuniversitet/praksisinstitusjon. Generelt kan ikke UiT på egenhånd evaluere utdanning ved andre institusjoner. En legger derimot til rette for at studenter som kommer hjem, så langt det er mulig, kan få ta emner og avlegge eksamen ved UiT. Ta kontakt med din instituttadministrasjon for mer informasjon. 

Jeg er utvekslingsstudent og har avbrutt mitt opphold i utlandet. Kan jeg få melde meg opp i emner hos UiT? 
Ja, det kan du.  Du må snarest ta kontakt med ditt studieprogram, for en avklaring av hvilke emner du kan ta. Dette kan dreie seg om ordinære emner ved UiT og spesialpensum. Studieprogrammet ditt vil sørge for at du blir meldt opp i emnet.

Hva skjer med Erasmus+ stipendet mitt, eller andre stipendordninger, om jeg reiser tidlig hjem pga. korona?
For Erasmus+ og Nordlys/Nordplus er UiT i kontakt med DIKU. Stipendmottagere vil bli informert så snart UiT får konkret informasjon. Studenter på north2north-programmet beholder fullt stipend for semesteret.

Hva skjer med Lånekassen om jeg reiser tidlig hjem pga. korona?
Sjekk informasjon fra Lånekassen her.


Hva gjør jeg med ekstra kostnader i forbindelse med tidlig hjemreise, f.eks. hybel, flybillett, o.l.?

Sjekk først med ditt forsikringsselskap/reiseforsikring. Det kan søkes til UiT om refusjon for merutgifter i forbindelse med hjemreise fra utlandet som flyselskap og reiseforsikring ikke dekker, se mer informasjon og søknadsskjema her. Frist for søknad er 20.04.2020.


Jeg har ANSA-forsikring, hva er det som dekkes?
Lenke til hva ANSA-forsikringen dekker

Jeg planlegger utveksling høsten 2020 og/eller våren 2021. Hva skjer?
Vi oppfordrer deg til å fortsette planleggingen som normalt, og følge søknadsprosedyrer som er sendt/vil bli sendt til deg fra utvekslingskoordinator ved UiT. Vi anbefaler likevel at du utsetter kjøp av billetter eller kjøper fleksibel billett, og sjekker mulighetene for å få refundert eventuelle skolepenger eller gebyrer du må betale dersom du senere må avlyse utvekslingen. Du vil få nærmere beskjed etter hvert om utvekslingsoppholdet vil la seg gjennomføre eller ikke. Følg med på offisielle råd: Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/ og UD https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/.

Jeg planlegger feltarbeid i utlandet til sommeren, går det bra?
Ta kontakt med din fagansvarlig. Det jobbes med å utvikle alternative prosjekt som ikke innebærer reise eller fysisk kontakt. For noen fagfelt kan det være mulig å tenke digitale intervju mm, mens andre kanskje må finne teoretiske problemstillinger for oppgavene.

Hva melder Kunnskapsdepartementet om Korona og norske utenlandsstudenter?
Her er lenke til informasjon: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/korona-og-norske-utenlandsstudenter/id2693554/Jeg er utenlandsk utvekslingsstudent eller intern/trainee på UiT, må jeg reise hjem?
Her må du høre på råd som gis i ditt hjemland og vurdere mulighetene for å kunne reise hjem. Det er ingen problem å oppholde seg i Norge så lenge du har lovlig opphold og avklart helseforsikring.

Jeg er blitt oppfordret til å reise hjem pga korona. Får jeg likevel mulighet til å fullføre semesteret ved UiT?
UiT søker å legge til rette for at du ikke blir hindret i studieprogresjonen; se midlertidig reglement for eksamen: Temporary regulations as a supplement to the Regulations for examinations at UiT

Det nærmer seg utløp av oppholdstillatelsen, hva gjør jeg?
Dette må du følge veldig nøye med på; følg med på informasjon fra politiet og andre etater, f.eks http://sua.no. UiT vil forsøke å klargjøre ytterligere på dette punktet.

Jeg er utenlandsk statsborger og tar en full grad ved UiT, hvem kan jeg kontakte?
Bruk epost ida.m.killie@uit.no

Er jeg medlem av norsk folketrygd når jeg er på utveksling i Norge?
Utvekslingsstudenter til UiT som skal være her i mindre enn 12 måneder blir ikke automatisk medlem i norsk folketrygd. Studenter fra Norden/EU/EØS/Sveits har normalt helseforsikring fra sitt hjemland. Studenter fra andre land kan søke til NAV om medlemskap i norsk folketrygd. Det er viktig at du finner ut av hvordan du er helseforsikret.

Hvor kan jeg finne oppdatert reiseinformasjon om reisebegrensninger?
Her er lenke til IATA sin informasjon

Skal jeg melde til noen på UiT om jeg velger å reise?
Fortell om dine reiseplaner til mobility@support.uit.no og til din studiekoordinator – så snart som mulig. Vi vil søke å finne de beste mulighetene for din studieplan og progresjon.

Jeg kom nettopp tilbake fra utenlandsreise, hva gjør jeg?
Alle som har vært i utlandet skal være 14 dager i karantene etter hjemkomst. Om du utvikler forkjølelsessymptomer skal du være i isolasjon. Norske flyplasser er likevel åpne for utlendinger som ønsker å reise hjem. Sjekk hva som gjelder for deg, ta kontakt med koronatelefonen i din kommune.

Hva skjer med stipendet mitt dersom jeg avbryter semesteret pga. korona?
Ta først kontakt med den/de som utbetaler ditt stipend, f.eks hjemmeuniversitet/prosjekt. Sjekk deretter din reiseforsikring.

Hva gjør jeg med ekstra kostnader i forbindelse med tidlig hjemreise, f.eks. hybel, flybillett, o.l.?
Sjekk først med ditt forsikringsselskap/reiseforsikring. Ta også kontakt med ditt hjemmeuniversitet.

Hva skjer med min hybel hos studentsamskipnaden om jeg plutselig reiser?
Husk, det er ditt ansvar å si opp leiekontrakten med Samskipnaden. Gi så melding til mobility@support.uit.no. UiT vil avklare med Samskipnaden hvordan vi kan håndtere dette.

 • Merk 1: Bor du på privat hybel må du ta kontakt med din hybelvert.
 • Merk 2: Har du allerede returnert til ditt hjemland og følger undervisning/eksamen derfra, husk å avslutte leiekontrakten dersom du ikke kommer tilbake til Norge dette semesteret.


Hvem skal ha hjemmekontor?
Ansatte ved UiT skal arbeide hjemmefra så sant det ikke er helt nødvendig å være på arbeidsplassen. Arbeid hjemmefra skal avtales med nærmeste leder.

Du skal arbeide hjemmefra dersom du er innenfor de risikogruppene som Folkehelseinstituttet har definert, som er:

 • personer over 65 år
 • personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)

Du skal også arbeide hjemmefra dersom du deler bolig med personer som er i risikogrupper.


Hva skal ansatte med pårørende i risikogruppa for å utvikle alvorlig sykdom av viruset gjøre?

Se svaret på spørsmålet over.


Hvordan skal man jobbe fra hjemmekontor?

Her finner du nødvendig informasjon i forbindelse med å arbeide hjemmefra.

Hva skal ansatte med barn gjøre, nå som barnehager og skoler er stengt?
Ta kontakt med nærmeste leder hvis du ikke har tilbud om barnepass som følge av at barnehage og skole er stengt. Leder og medarbeider skal forsøke å finne fram til hensiktsmessige løsninger.

Mulige løsninger er:

 • Arbeide hjemmefra. Det er anledning til å avtale å arbeide på andre tidspunkt enn vanlig.
 • Omsorgspermisjon med lønn, etter Hovedtariffavtalen § 20
 • Velferdspermisjon med lønn etter Hovedtariffavtalen § 22, som vil være mulig å ta ut som halve dager

Det er ikke anledning til å ta med barn til arbeidsplassen.

Er det lov å komme innom jobben og hente nødvendig utstyr?
Så lenge du er ansatt og ikke i risikogruppen, eller sitter i karantene, kan du komme innom og hente nødvendig utstyr.

Vil UiTs biblioteker være åpne?
Nei, Universitetsbibliotekene er også stengt. Se mer informasjon her.

Hva skal jeg gjøre dersom jeg ikke får tak i pensumlitteratur til studiene fordi biblioteket er stengt?
Se informasjon fra Universitetsbiblioteket her

Er alle arrangementer i regi av UiT avlyst?
Ja, alle arrangementer i regi av UiT er avlyst fram til 19. april. Perioden kan bli forlenget.

Skal vi også avlyse fysiske møter med få kolleger/personer?
Alle møter, også interne møter med få personer, skal gjennomføres elektronisk dersom det lar seg gjøre.

Vil det være mulig å kjøpe mat på campusene?
Kantinene på campus er stengt. Se Samskipnadens sider for mer informasjon

Hvordan foregår renholdet på campusene nå?
UiT har intensivert renhold på alle berøringsflater som følge av virusutbruddet. Det er også satt ut flasker med antibac på områder hvor det ikke er mulighet for håndvask.

Jeg skal begynne i ny stilling ved UiT før 17. april - hva gjør jeg?
Dersom du skal begynne i ny stilling ved UiT før 17. april 2020, må du ta kontakt med din nærmeste leder for å avklare hvordan oppstarten skal foregå.

 Hvem skal i karantene og hvordan jobber jeg fra karantene?
Har du ankommet Norge fra utlandet skal du i hjemmekarantene i 14 dager etter at du kom hjem. Les mer på FHIs sider.

Tromsø kommune (som et tillegg til allerede gjeldende karantenepåbud fra Helsedirektoratet) har innført karantenepåbud for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Personer som ankommer fra disse områdene skal i 14 dagers karantene ved ankomst til Tromsø. Dette påbudet har tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars. 

Kommunene hvor UiT har sine studiesteder kan iverksette andre/strengere karanteneregler som vil komme i tillegg til gjeldende regler fra Helsedirektoratet.  Vi ber om at studenter og ansatte holder seg oppdatert på mer spesifikke vilkår i sin kommune.

Alta

Tromsø

Harstad


Hold deg hjemme, og meld fra til din nærmeste leder. Du og din nærmeste leder må avklare hvilke arbeidsoppgaver du skal utføre hjemme.
Du har ikke anledning til å komme til arbeidstedet. Ta kontakt med din nærmeste leder for å avklare arbeidsoppgaver og praktiske forhold.

Må alle som kommer hjem fra utlandet i karantene?
Se svar på spørsmål ovenfor.

Jeg er på forskningsopphold/tjenestereise i utlandet. Bør jeg komme hjem til Norge? 
UiT oppfordrer alle ansatte til å reise hjem dersom det er mulig.

Jeg har avlyst en jobbreise før utreise. Vil jeg få refundert reiseutgiftene jeg har forhåndsbetalt?
Ansatte vil få refundert utgifter i forbindelse med jobbreiser, selv om reisen avlyses. Skriv reiseregning.

Hva om jeg ikke får fly hjem?
Dette gjelder tjenestereiser. Sjekk først med ditt forsikringsselskap/reiseforsikring. UiT vil ellers dekke merutgifter som oppstår ved forlenget opphold eller alternative reisemåter. Hold kontakt med personalansvarlig på din enhet.

Hvordan kan kostnader til ekstraordinær hjemreise dekkes?
Sjekk først med ditt forsikringsselskap/reiseforsikring. Regelen er at UiT refunderer kostnader som andre forsikringsordninger ikke dekker.

Hvem vet mest om koronasituasjonen der jeg oppholder meg?
Lokal helseforvaltning i landet du oppholder er best informert. Finn ut hvor du finner informasjon, og hvor du kan få assistanse om du trenger det – og sjekk reiseforsikringen.

Hvem melder jeg til på UiT om mitt forskningsopphold/tjenestereise i utlandet?
Du skal alltid melde til personalansvarlig på din enhet – og til din nærmeste familie.

 UiT har mange ansatte som er rekruttert fra utlandet eller som er på forsknings- eller gjeste-opphold ved UiT

Jeg er ansatt på UiT men har ikke norsk statsborgerskap, må jeg reise hjem?  
Her må du høre på råd som gis i ditt hjemland og vurdere mulighetene for å kunne reise hjem. Det er ingen problem å oppholde seg i Norge så lenge du har lovlig opphold og avklart helseforsikring. Det er viktig at du klarerer evt. hjemreise med personalansvarlig på din enhet.

Det nærmer seg utløp av oppholdstillatelsen, hva gjør jeg? 
Dersom din ansettelse/stipendperiode nærmer seg slutten og oppholdstillatelsen kan løpe ut, er det viktig at du følger nøye med på muligheter for hjemreise. Følg med på informasjon fra politiet og andre etater, se f.eks. https://www.sua.no/en/ Det er også viktig å ha tett og tidlig kontakt med personalansvarlig på din enhet.

Jeg har et forsknings- eller gjeste-opphold ved UiT – dvs. jeg er ikke ansatt, hva gjør jeg? 
Hør på råd som gis i ditt hjemland og fra din hjemmeinstitusjon. Vurder mulighetene for å kunne reise hjem. Sjekk hvordan du er helseforsikret. Informer din kontaktperson/faggruppeleder ved UiT.

Er jeg medlem av norsk folketrygd når jeg er ansatt ved UiT? 
De som ansettes ved UiT er medlem i norsk folketrygd fra første dag. 

Er jeg medlem av norsk Folketrygd dersom jeg er på forsknings- eller gjeste-opphold ved UiT?
Alle som skal oppholde seg i Norge mer enn 12 måneder er pliktige medlemmer i norsk folketrygd, uansett om en er ansatt eller ikke. For kortere opphold (3-12 måneder) kan personer, som ikke er pliktige medlemmer i norsk folketrygd gjennom et arbeidsforhold, søke til NAV om frivillig medlemskap. Mer informasjon, skjema NAV 02-07.05: https://www.nav.no/soknader/nb/person/til-eller-fra-norge/opphold-eller-arbeid-i-norge 

Jeg har et forsknings- eller gjeste-opphold ved UiT men er ikke ansatt - hva gjør jeg med ekstra kostnader i tilfelle tidlig hjemreise, f.eks. hybel, flybillett, o.l.?
Sjekk først med ditt forsikringsselskap/reiseforsikring. Ta kontakt med din hjemmeinstitusjon.Har jeg rett til ikke å avvikle innvilget ferie?
Dersom du har fått innvilget ferie, men ikke ønsker å avvikle den har du ikke rett til å få den utsatt. Du har full anledning til å søke om utsettelse. Ta kontakt med nærmeste leder for avklaring.

Kan UiT avlyse eller endre på min fastsatte ferie?
Som følge av koronapandemien kan vi risikere at mange ansatte ved UiT er i karantene eller blir syke samtidig. Ferieavviklingen kan dermed påvirke den daglige driften mer enn under normal ferieavvikling. 

Hvis ferieavviklingen medfører store driftsproblemer og det ikke er mulig å skaffe stedfortredere kan det være nødvendig for UiT å endre tidspunkt for ansattes ferieavvikling. Denne muligheten er aktuell for ansatte der arbeidskraften behøves ved UiT, jfr. ferieloven § 6 nr. 3 (1). Arbeidsgiver er pliktig til å drøfte en eventuell endring av ferien før beslutning fattes.

Spørsmål om dette rettes til nærmeste leder.

Har jeg krav på erstatning dersom arbeidsgiver avlyser eller endrer ferien min?

Du kan søke om erstatning for utgifter du ikke får refundert, samt for merkostnader, som følger av UiTs avlysning, endring eller omlegging av ferien. Forutsetningen er at utgiftene kan dokumenteres. Det er viktig at du orienterer din nærmeste leder om hvilke utgifter som vil påløpe ved en avlysning eller endring av ferien under drøftingene.

Ansatt og leder kan imidlertid inngå avtale om å utsette ferien. Ved en slik avtale er det viktig å avklare spørsmål om dekning av merutgifter. Dette bør i så fall være en del av avtalen. Alternativt kan du undersøke med ditt forsikringsselskap om dine rettigheter ved avlysning eller endring av fastsatt ferie.

Spørsmål om dette rettes til nærmeste leder.

Hvordan fastsettes ferie fremover?
Alle ansatte har krav på tre ukers sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september. Gjeldende regelverk tilsier at du kan kreve å bli varslet senest to måneder før ferien starter, men det det tas et forbehold om dette kan gjennomføres på grunn av situasjonen vi står i.  

Arbeidstakere med rett til ekstraferie (over 60 år) har rett til å bestemme uttaket selv, samlet eller en eller flere dager om gangen, hvis det ikke er avtalt noe annet med arbeidsgiver.

Spørsmål om dette rettes til nærmeste leder.Kan jeg pålegges andre oppgaver enn dem jeg normalt utfører?
I krisesituasjoner som koronapandemien går arbeidsgivers styringsrett, som er retten til å lede, kontrollere og fordele arbeidet, lenger enn vanlig. Som følge av pandemien vil det kunne oppstå behov for omdisponering av deg til andre oppgaver enn du normalt utfører.

Det må vurderes konkret om en slik omdisponering er saklig.

UiT vil så tidlig som mulig informere aktuelle ansatte om omdisponering for å ivareta den enkeltes behov for forutsigbarhet i arbeidssituasjonen. Vi ber om forståelse for at situasjonen er usikker, og planlegging lang tid i forveien kan derfor ikke alltid påregnes.Hvordan foregår det hvis jeg blir innkalt til Sivilforsvaret?
For å bli tjenestepliktig i Sivilforsvaret må man formelt pålegges tjenesteplikt, dette er ikke en frivillig tjeneste. Du mottar da et brev fra ditt sivilforsvarsdistrikt med et vedtak og kalles så inn til opplæring. Alt mannskap i Sivilforsvaret får opplæring før de settes i innsats.

Hvor sannsynlig er det at flere kalles inn til tjeneste i Sivilforsvaret?
Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjøres det en løpende vurdering av hvor mange mannskaper som skal kalles inn. Det avhenger av situasjonen og endrer seg stadig
Sivilforsvaret har 8000 tjenestepliktige fordelt over hele landet, og det er disse som per i dag benyttes. benyttes. Det er per nå ikke aktuelt å rekruttere og lære opp nye tjenestepliktige, men det gjøres løpende vurderinger rundt dette.

Hva med lønn dersom jeg må tjenestegjøre for andre?
Problemstillingen med å rekvirere medarbeidere fra utdanningsinstitusjoner til helseinstitusjoner, genererer en rekke spørsmål, herunder hvem som skal betale lønn. Siden denne bestillingen kommer fra departementet, bør myndighetene regulere de aller viktigste problemstillingene. UiT vil inntil videre innvilge permisjon med lønn, i påvente av viktige avklaringer og føringer fra myndighetene. Spørsmål om dette rettes til nærmeste leder.Jeg trenger noen å snakke med. Hvem kan jeg kontakte?
Studenter kan ringe Studentrådgivninga hos Samskipnaden og bestille time, på tlf. 776 49 050. De tilbyr samtale/rådgivning med terapeut gjennom video. Du kan også ta kontakt med studentprestene. Alle kan ringe Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (hele døgnet). Fra utlandet: 0047 91 116 123.

Jeg tror jeg kan være smittet med koronavirus. Hva skal jeg gjøre?
Har du mistanke om at du kan være smittet, skal du ikke møte opp hos fastlege, legevakt eller teststasjonen uten å ha ringt først. 
Ring først din kommunes korona-telefon for spørsmål og råd (dette fins i noen kommuner). Hvis det ikke er tilgjengelig korona-telefon i din kommune, ring evt. din fastlege eller legevakta 116 117 utenom vanlig arbeidstid)

Jeg har spørsmål om korona, hvem kan jeg kontakte?
Korona-telefoner:
Tromsø:   469 07 899 (08–20)
Alta:         913 90 344 (08–18 på hverdager)
Harstad:   415 71 800 (0830–2030 på hverdager, 10–16 lørdag og søndag)
Bodø:       75 59 33 10 (10–18)

Hvis du får behov for akutt helsehjelp, skal du kontakte legevakt 116 117 eller ambulanse 113.

Er det noen ansatte eller studenter ved UiT som er smittet?
Av personvernhensyn oppgir vi ikke om noen av våre ansatte eller studenter er smittet. Når det gjelder dette spørsmålet henviser vi til kommuneoverlegen i de kommunene der vi har virksomhet.  

Er det noen ansatte eller studenter ved UiT som er satt i karantene?
Av personvernhensyn oppgir vi ikke om noen av våre ansatte eller studenter er i karantene. Når det gjelder dette spørsmålet henviser vi til kommuneoverlegen i de kommunene der vi har virksomhet.

Hvordan håndterer UiT pandemier?
UiT har utarbeidet en egen pandemiplan. Du kan lese den her.

Er Norges arktiske universitetsmuseum og Polarmuseet åpent?
Nei. Les mer her.Her finner du informasjon om: • UiT planlegger for at eksamen skal gjennomføres. Vi jobber med å finne gode løsninger for tilfeller hvor eksamen ikke kan gjennomføres som planlagt.
 • Endringer i gjennomføring av eksamen på grunn av koronaviruset forlenges ut vårsemesteret 2020. Endringene vil altså ikke kun gjelde fram til 17. april, som tidligere kunngjort.
 • Eksamen som krever fysisk oppmøte i universitetets lokaler får nye eksamensformer, dersom dette er mulig: Skriftlig skoleeksamen omgjøres til hjemmeeksamen, og muntlig eksamen arrangeres via digitale løsninger eller blir endra til hjemmeeksamen.
 • Konkret informasjon om eventuelle endringer i eksamensform vil bli gitt til studentene via e-post, så fort det er bestemt hvordan de skal gjennomføres.
 • I noen tilfeller vil ikke eksamen kunne tilpasses den nye situasjonen. I disse tilfellene må eksamen utsettes. Nærmere beskjed  vil bli gitt via e-post så snart dette er avgjort.
 • I all hovedsak vil eksamen avholdes til fastsatt dato.
 • Studenter som ikke kan ta eksamen på grunn av sykdom eller andre særlige forhold, kan levere egenmelding via nettskjema. Man vil da ha rett til utsatt eksamen. Nettskjemaet må sendes inn senest en uke etter at eksamen er ferdig.
 • Studenter som på grunn av sykdom, omsorg for barn eller andre særlige forhold, og som har behov for ekstra tid på eksamen, kan søke om det. For eksamener som er omgjort til hjemmeeksamen, skal søknaden sendes til Fellestjenesten for eksamen. Les her om hvordan du søker.  På opprinnelige hjemmeeksamener, bacheloroppgaver og masteroppgaver skal du sende søknaden til ditt fakultet/institutt. Kontakt din studiekonsulent dersom du har spørsmål.
 • Det er utarbeidet et midlertidig tillegg til forskrift om eksamener ved UiT. 
 • Eventuelle spørsmål rettes til Fellestjenesten for eksamen: eksamen@support.uit.no


 • UiT avlyser all undervisning som krever at studentene er fysisk til stede. Slik undervisning vil, så langt det er mulig, bli erstattet av digitale alternativer. Nærmere informasjon om dette vil du få fra ditt studieprogram/emne
 • Denne ordningen gjelder i første omgang fra og med 12. mars til 17. april 2020. Perioden kan bli utvidet
 • Se Studere hjemmefra for informasjon om digital undervisning
 • Planlagt digital undervisning går som normalt
 • Veiledning vil også bli gitt gjennom digitale kanaler
 • Alle planlagte undervisningstokt, forskningstokt og feltarbeid avlyses. Pågående tokt kan gjennomføres. Kontakt nærmeste leder for nærmere informasjon.
 • Studenter skal ikke oppholde seg på våre campus i perioden 12. mars - 17. april 2020
 • Dersom du har behov for tilrettelegging av din nye studiehverdag, kan du kontakte din studieveileder eller kontaktperson for tilrettelegging ved ditt fakultet. Sammen kan vi se på hvilke tiltak som kan være aktuelle. Her er oversikt over kontaktpersonene.Utenriksdepartementet har i dag, den 14. mars, innført nye reiseråd som i første omgang gjelder til 14. april 2020: 

 • Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Etter direkte dialog med noen av dere, er vi klar over at enkelte ikke ønsker, eller har behov for å avbryte utvekslingsoppholdet, og UiT kan kun oppfordre til hjemreise.


Hvis du likevel beslutter å gjennomføre semesteret i utlandet:
Oppfordres du til å forholde deg til informasjon fra ditt vertsuniversitet i utlandet med hensyn til gjennomføring av semesteret og alternativer for undervisning- og eksamensavvikling.
Vær oppmerksom på de til enhver tid gjeldende bestemmelsene om utreise og innreise til landet du befinner deg i.

I forbindelse med spredningen av koronavirus (covid-19) oppfordres studenter i utlandet til å:

Ta gjerne kontakt med mobility@support.uit.no hvis du har spørsmål.

Studenter som er i utlandet og trenger noen å snakke med, kan for øvrig kontakte Sjømannskirken på den døgnbetjente krisetelefonen + 47 95 11 91 81.

UiT Norges arktiske universitet forholder seg til Utenriksdepartementet (UD) sine reiseråd og råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og følger utviklingen forløpende.

Refusjon av merkostnader

UiT-studenter som har avbrutt utvekslingsopphold i utlandet våren 2020 i forbindelse med koronasituasjonen og i samsvar med UiTs og UDs reiseråd, kan søke om å få dekket merkostnader til hjemreise:

Det kan søkes refusjon for merutgifter i forbindelse med hjemreise fra utlandet som flyselskap og reiseforsikring ikke dekker. Dette kan være: (justert tekst)

 • Ombookingsavgift for billetter
 • Merkostnader til ny billett ved kansellert billett eller behov for øyeblikkelig hjemreise.
 • Merutgifter til overnatting på reisen
 • Husvære for karantenetid ved hjemkomst hvis annet bosted ikke finnes. Alle utgifter må dokumenteres.
 • Utgifter til mat dekkes ikke.

Legg ved obligatorisk dokumentasjon:

 • Kvittering og reiserute for opprinnelig billett
 • Kvittering og reiserute for ny eller ombooket billett
 • Kvittering for ekstra nødvendig overnatting i forbindelse med hjemreise
 • Korrespondanse med reiseoperatør om refusjon ved kansellering eller ombooking
 • Korrespondanse med forsikringsselskap om dekking av merkostnader til hjemreise
 • Dokumentasjon på andre utgifter i forbindelse med hjemreise.

Merk: Du kan sende søknad før du har fått svar fra din reiseforsikring eller flyselskap. Gi beskjed om dette i kommentarfeltet.

Ved hjemreise før fullført studieopphold


 • UiT vil så langt det er mulig tilrettelegge for å sikre din studieprogresjon. Det er lagt ut mye informasjon på vår hjemmeside www.uit.no/korona, og vi ber om at du leser denne informasjonen nøye.  Ditt fakultet eller institutt vil ha nærmere informasjon om tilrettelegging. Kontaktliste for utvekslingsstudenter.
 • Lånekassen har egne bestemmelser for avbrudd av studiene på grunn av korona-situasjonen.
 • For utreisende studenter på stipendprogrammer som Erasmus+, Nordlys/Nordplus, vil vi komme tilbake med mer informasjon om stipendet.  
  Studenter på north2north-programmet beholder fullt stipend for semesteret.
 • For å ha best mulig, og koordinert, oversikt over returer, ber vi deg melde til mobility@uit.no hvis du avbryter oppholdet ditt før gjennomført  semester.  Vi oppfordrer deg sterkt til å følge med på fortløpende informasjon som legges ut på www.uit.no/korona.

 

Sikkerhet i utlandet


Vi oppfordrer deg til å forholde deg til informasjon fra ditt vertsuniversitet i utlandet med hensyn til gjennomføring av semesteret og alternativer for undervisning- og eksamensavvikling. Vær oppmerksom på de til enhver tid gjeldende bestemmelsene om utreise og innreise til landet du befinner deg i.

Vi ber deg forholde deg til UDs reiseråd og informasjon i forbindelse med korona.

Husk å registrere ditt utenlandsopphold på www.reiseregistrering.no

Ved hjemreise   


Til deg som returner til Norge før du har planlagt, ber vi deg kontakte ditt forsikringsselskap når det gjelder refusjon av ekstrautgifter til billetter og annet.  Ved kansellering av reise, kontakt først reiseoperatøren (flyselskap o.l for ombooking eller refusjon av ubenyttet billett).  UiT vil være behjelpelig med å dekke merkostnader knyttet til hjemreise.

Oppdatert informasjon om reiserestriksjoner pga korona  i ulike land finnes på IATA

Har du ankommet Norge fra utlandet skal du i hjemmekarantene i 14 dager etter at du kom hjem, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Les mer på FHIs sider.  Hvis du ikke har symptomer på smitte, kan du reise til ankomststed før karantene.

Hold deg oppdatert på bestemmelsene her:

karantenebestemmelse for ankomst til Norge fra land utenfor Norden

Vi gjør også oppmerksom på at Tromsø kommune (som et tillegg til allerede gjeldende karantenepåbud fra Helsedirektoratet) har innført karantenepåbud for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Personer som ankommer fra disse områdene skal i 14 dagers karantene ved ankomst til Tromsø. Påbudet har tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars. 

Kommunene hvor UiT har sine studiesteder kan iverksette andre/strengere karanteneregler som vil komme i tillegg til gjeldende regler fra Helsedirektoratet.  Vi ber om at studenter og ansatte holder seg oppdatert på mer spesifikke vilkår i sin kommune.

Alta

Tromsø

Harstad

Det helsevitenskapelige fakultet


Informasjon til studenter ved helsefak

Helsesektoren har behov for ekstra hjelp. Helsefagstudenter anmodes derfor om å forholde seg som om de er ansatt i helsetjenesten og ikke utsette seg for smittefare. UNN har en informasjonsside på nett for ansatte, studenter og frivillige. Se også Folkehelseinstituttets råd og informasjon til helsepersonell

Informasjon til studenter som er eller skal i praksis innen helsetjenester

 • Studenter skal følge anbefalinger, råd og pålegg fra lokale myndigheter der de oppholder seg, og fra praksisfeltet der de har sin praksis.
 • Studenter som allerede er i praksis, følger praksisstedets anvisninger.
 • Studenter som er i/skal gjennomføre praksisstudier ved sykehus, helseinstitusjoner, den offentlige tannhelsetjenesten eller i kommunehelsetjenesten, skal følge de samme retningslinjer som ansatte ved disse institusjonene.
 • Dersom praksisstedet ditt stenger, du må i karantene eller du av andre årsaker knyttet til korona ikke kan gjennomføre praksisperioden som planlagt, må du melde fra til studieprogrammet ditt.
 • Studenter som er eller skal i praksis ved UNN Harstad eller andre praksissteder i Harstad kommune, vil bli satt i 14 dagers karantene etter opphold i Tromsø kommune.

Følg også med på Canvas, mail og på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Tromsø kommune har opprettet en egen nettside og en egen koronatelefon.

Praktisk klinisk undervisning for medisinstudenter, tannlege- og tannpleierstudenter er avlyst, foreløpig frem til 17. april.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


Informasjon kommer

Du kan nå de fleste IT-tjenestene hjemmefra. Under finner du en oversikt over relevante tjenester og brukerveiledninger. 

Send en epost til orakel@uit.no hvis du trenger bistand. 

Utstyr


For å kunne delta på undervisning hjemmefra, trenger du en laptop, og eventuelt mikrofon og webkamera.

Du kan installere Microsoft Office (Outlook, Word, PowerPoint, mm) og andre programmer på laptop'en din.

 1. Microsoft Office kan du installere ved å logge Office 365. Klikk på «Installer Office» oppe til høyre i skjermbildet.
 2. Du kan installere andre programmer via LiReg.

Undervisning


Faglæreren vil komme med informasjon om hvordan undervisning vil foregå fremover. Følg med på Canvas og studentepost.

Undervisning kan bli lagt om til nettbasert undervising i Skype for Business eller Adobe Connect. Hvis du får innkalling til en nettforelesning, koble opp god tid i forveien for å teste at alt fungerer. 

Canvas fungerer likt hjemmefra og på campus. 

Nettforelesninger i Adobe Connect og Skype for Business vil foregå som planlagt.

Bibliotekstjenester


Bibliotekstjenester benytter en midlertidig VPN løsning. Se driftsmelding for veiledning.

Kollokviegrupper og samarbeid


Hvordan gjennomfører du gruppearbeid når campus er stengt? Hvordan jobber du sammen med kollokviegruppen din? UiT anbefaler følgende:

 1. Hvis faglæreren har skrudd det på, kan du opprette en gruppe i Canvas-emnet ditt. Send denne brukerveiledning til faglæreren, etterpå følg denne brukerveiledning for å opprette egen gruppe.
 2. Du kan opprette et Team i Office 365 og invitere medstudentene dine.

Begge løsninger har mulighet for å dele filer og gjennomføre nettmøter.

Bibliotekene er stengt til og med 17. april. Vi tilbyr veiledning på nett og digitale tjenester er tilgjengelige.

Ta kontakt med Universitetsbiblioteket: post@ub.uit.no

Bestillinger og lån


Bestillinger

Bestillinger av fysisk material er stengt. Det er derfor ikke mulig med lån av papirbøker fra UB.

Fjernlån

Det er stengt for fjernlån pga. av store utfordringer med mange stengte bibliotek i Norge og utlandet.

Forfalte lån/purringer

Alle forfalte lån kan beholdes til vi er i normal drift igjen. Purringer blir ikke sendt mens vi har stengt pga. koronautbruddet.

Kopiering fra faglitteratur


Det er lov å kopiere inntil 15 % av sidetallet for studenter og kursdeltakere. Les mer om lovverket rundt kopiering.

Tilgang til litteratur hjemmefra (VPN)


Det er nå laget en midlertidig løsning for at ansatte og studenter skal kunne nå alle Universitetsbibliotekets nettjenester: 

 1. Start Cisco AnyConnect Secure mobility Client som vanlig
 2. Skriv inn serveradresse: vpn.uit.no/bibliotek
 3. Trykk Connect og logg på

Det henstilles om at denne profilen kun benyttes når man trenger tilgang til bibliotekets tjenester (fagbaser, e-tidsskrifter etc.). Løsningen kan ta 5-10 minutter for å koble opp.

Hvis du opplever tekniske problemer med løsningen, send feilmelding til Orakelet.

Litteratursøk


Trenger du hjelp til litteratursøk, sjekk vår selvhjelp til litteratursøk her.

Du kan søke etter Open Access artikler med nettlesertilleggene Kopernio eller Unpaywall eller be om tilgjengeliggjøring av materiale med Open Access Button.

Nyttige digitale ressurser


Juridika åpner tilgangen til juridisk pensumlitteratur utgitt før 2019 på Juridika.no. For å få tilgang går du til juridika.no og logger deg inn med din Feide-bruker. Tilgangen er åpen i første omgang til 15. april.

Universitetsforlaget gjør alt innhold på Idunn åpent tilgjengelig for alle til bibliotekene åpner igjen. På Idunn finner dere over 36 000 artikler og kapitler, over 70 tidsskrifter og en rekke vitenskapelige bøker.

Nasjonalbiblioteket har nå satt opp en løsning for utvidet tilgang til digitalisert materiale. Informasjon om utvidet tilgang. Logg inn med Feide. Velg «Nasjonalbiblioteket Seksjon Publikumstjenesten, Utlånet» som ditt bibliotek istedenfor UiT. Søknadene behandles fortløpende, og hvis du ikke har fått tilgang innen 30 minutter kan du sende en epost til veiledningen@nb.no

Ordnett.no er en tjeneste som gir deg tilgang til en rekke digitale ordbøker. Pålogging med Feide på nettsiden. Ønsker du tilgang til ordbøkene dine offline på mobil eller nettbrett, kan du laste ned Ordnett-appen (Android og iOS).
 

Mange store forlag åpner nå opp tilgangen til ressursene sine midlertidig pga. koronasituasjonen. The International Coalition of Library Consortia (ICOLC) har laget oversikt over forlagene og tilgangene her.

Problemer med EndNote


Har du problemer med EndNote når du jobber hjemmefra? I denne veiledningen finner du kanskje en løsning på EndNote-problemene.

Eller ta kontakt på endnote@support.uit.no

Kurs og undervisning


Skypekurs avholdes som planlagt. Du finner oversikt over UBs Skypekurs her. All campusundervisning er innstilt inntil videre, og vil så langt det lar seg gjøre overføres til digitalt format. 

Veiledning og disputaser


Veiledning foregår per Skype eller telefon inntil videre. Skal du disputere? For hjelp eller spørsmål til litteratur ta kontakt med de fagansvarlige på UB.

Andre spørsmål?


Er det annet du lurer på? Ta kontakt med Universitetsbiblioteket post@ub.uit.no

Er du en internasjonal gradsstudent ved UiT og har spørsmål vedrørende den nåværende situasjonen? Ta kontakt med rådgiver ida.m.killie@uit.no ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet.Smitte eller mistanke om smitte av korona covid-19 håndteres av primær, - og spesialisthelsetjenesten. Dersom en person bekreftes smittet, vil helsetjenesten kartlegge hvem som har vært i nærkontakt med den smittede i perioden andre kan ha blitt utsatt for smitte. Aktuelle personer blir deretter kontaktet.

Helsemyndighetene råder befolkningen å fortsette å følge med på fakta, råd og tiltak om koronaviruset, herunder forebyggende smittevern, ha god håndhygiene, renhold på gjenstander som berøres av mange, og holde avstand. Alle må i tillegg følge med på lokal informasjon fra oppholdskommunene.

Nyttige linker:

Definisjon av nærkontakter(høyrisikoeksponering):
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

Råd til arbeidsplasser, herunder høgskoler og universiteter:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/

Helsenorge.no sin side om Koronavirus – fakta, råd og tiltakEr du beboer i en av Samskipnadens studentboliger og har fått påvist smitte, eller er satt i karantene, ber vi deg kontakte Samskipnadens beredskapsansvarlig så raskt som mulig.

Har du ankommet Norge fra utlandet skal du i hjemmekarantene i 14 dager etter at du kom hjem, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Les mer på FHIs sider.  Karantenetiden regnes 14 dager fra man kom hjem fra reisen.

Vi gjør også oppmerksom på at Tromsø kommune (som et tillegg til allerede gjeldende karantenepåbud fra Helsedirektoratet) har innført karantenepåbud for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Personer som ankommer fra disse områdene skal i 14 dagers karantene ved ankomst til Tromsø. Påbudet har tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars. 

Kommunene hvor UiT har sine studiesteder kan iverksette andre/strengere karanteneregler som vil komme i tillegg til gjeldende regler fra Helsedirektoratet.  Vi ber om at studenter og ansatte holder seg oppdatert på mer spesifikke vilkår i sin kommune.

Alta

Tromsø

Harstad

 

Oppfordring til å melde fra om du er i karantene

 • Alle studenter oppfordres til å melde fra ved fravær grunnet koronakarantene. Melding sendes faglig ansvarlig for studieprogram eller emne.  
 • Enhetsledere og fagansvarlig på studieprogrammer må holde oversikt og rapportere antall til fakultetsledelse.

Er du i karantene? Hold deg hjemme, og meld fra til faglig ansvarlig for studieprogram eller emne. Du har ikke anledning til å komme til studiestedet.

 Informasjon fra NAV om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset.Her finner du informasjon om:Hemis tilbyr digitale møter for ledere og ansatte ved UiT. I Tromsø og Alta tilbys også gående samtaler – «walk and talk» – etter råd om avstand/hygiene. Ta kontakt med Hemis for avtale.

I lys av hvordan hverdagen vår er blitt er det mange som har fått kontorarbeidsplassen sin flyttet inn i heimen. Det bringer med seg en del utfordringer som man kan og bør ta tak i om de oppstår. Etter ei uke med jobb enten ved kjøkkenbordet eller i sofaen vil de fleste trolig kjenne at noe skjer med kroppen. For å hjelpe deg et stykke på vei, har vi lagt ut noe informasjon og noen filmsnutter som kan gi noen gode råd, og som du finner her. UiT Norges arktiske universitet innførte 13. mars restriksjoner når det gjelder tjenestereiser. Det ble da besluttet at det ikke er anledning til å dra på tjenestereise. Dette gjelder også reiser mellom UiTs campuser, og for alle reisemåter.

Utenriksdepartementet innførte 14. mars nye reiseråd:

 • Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.
 • Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Reiserådene gjelder i første omgang til 14. april 2020.

Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende.

Helsemyndighetene innførte den 12. mars nye tiltak mot koronasmitte og helsedirektøren har frarådet alle fritidsreiser innenlands og utenlands.

Har du ankommet Norge fra utlandet skal du i hjemmekarantene i 14 dager etter at du kom hjem, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Les mer på FHIs sider.  Karantenetiden regnes 14 dager fra man kom hjem fra reisen.

Vi gjør også oppmerksom på at Tromsø kommune (som et tillegg til allerede gjeldende karantenepåbud fra Helsedirektoratet) har innført karantenepåbud for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Personer som ankommer fra disse områdene skal i 14 dagers karantene ved ankomst til Tromsø.

Kommunene hvor UiT har sine studiesteder kan iverksette andre/strengere karanteneregler som vil komme i tillegg til gjeldende regler fra Helsedirektoratet.  Vi ber om at studenter og ansatte holder seg oppdatert på mer spesifikke vilkår i sin kommune.

Alta

Tromsø

Harstad

 

Utenriksdepartementet følger situasjonen nøye og anbefaler alle nordmenn i utlandet å følge med på nyheter lokalt og nasjonalt, særlig om utbredelse av smitte, og informasjon og veiledning fra lokale myndigheter. Oppdatert reiseinformasjon for alle land ligger på regjeringen.no/reiseinformasjon. I land og regioner der Utenriksdepartementet allerede fraråder reiser gjelder det eksisterende reiserådet.

Reiseråd er ikke et pålegg eller en restriksjon. Reiseråd er kun råd. Norske myndigheter kan aldri garantere for at reiser eller opphold er trygge å gjennomføre. Med friheten til å reise følger også at den enkelte selv må ta ansvar for å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig og for de valg som gjøres ved opphold i utlandet. Den enkelte må selv ta nødvendige forholdsregler før og under reisen, blant annet sørge for å ha dekkende reiseforsikring, tilstrekkelige midler til reise og opphold, pass med tilstrekkelig gyldighetstid og visum der det er nødvendig.

UiT Norges arktiske universitet oppfordrer alle ansatte om å følge de reiseråd som gis. For alle ansatte som er på tjenestereise vil vi oppfordre deg til å returnere hjem så snart som mulig. Alle reiseomkostninger vil bli dekke av arbeidsgiver.

Om du har behov for bistand til billettbestilling kontakt UiTs reisebyrå G Travel, + 47 38 79 98 00, difi.sor@gtravel.no . Det må dessverre påregnes noe ventetid ved henvendelse til reisebyrået grunnet stor pågang fra reisende.

Vi ber alle om å holde seg orientert på uit.no/korona og kontakte nærmeste leder ved eventuelle spørsmål.

 Hvordan komme i gang med digital undervisning hjemmefra- se vår side om digital undervisning

 

 • UiT avlyser alt fysisk undervisning. Digital undervisning går som normalt. Dette gjelder i første omgang fra og med 12. mars til og med fredag 17. april 2020.
 • Alle planlagte undervisningstokt, forskningstokt og feltarbeid avlyses. Pågående tokt kan gjennomføres. Kontakt nærmeste leder for nærmere informasjon.
 • UiT vil ta i bruk digital undervisning der det er mulig. Nærmere informasjon vil komme fra det enkelte studieprogram.
 • Veiledning skal gjøres digitalt, f.eks. via Skype for Business.
 • Informasjon om kommende eksamener vil bli gitt på e-post.
 • Studenter skal ikke oppholde seg på våre campus.
 • Studenter i praksis følger praksisstedets anvisning.

Studenter som har behov for tilrettelegging av sin nye studiehverdag, bes kontakte sin studieveileder eller kontaktperson for tilrettelegging. Det er spesielt viktig at studenter med sterkt nedsatt hørsel/døve, får tilrettelagt undervisning. Studenter som i ordinær undervisning benytter seg av tolketjeneste, kan være uten denne tjenesten nå. Undervisning som streames i denne perioden har sannsynligvis ikke teksting, og det er derfor behovet for studenter med sterkt nedsatt hørsel/døve oppstår.  I de tilfeller studenten ikke har nytte av streamet undervisning, kan for eksempel faglærer dele undervisningsnotater med studenten og/eller svare på spørsmål via e-post.

Studieveiledere som har behov for bistand i arbeidet med tilrettelegging, kan ta kontakt med kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelse på fakultetet. Her er oversikt over kontaktpersonene. • Sentral beredskapsgruppe har bestemt at driftsendringer i forbindelse med eksamen gjelder ut vårsemesteret 2020. Det må nå planlegges for endring av eksamensform ut semesteret.
 • Fellestjenesten for eksamen (SSA) har utarbeidet noen veiledninger som skal støtte emneledere og studieadministrasjon ved vurdering og gjennomføring av omlegging av eksamensform – se under. Legg merke til at du som har eksamener satt opp til og med 17. april, må sende tilbakemelding på eventuell endring av eksamensform innen 23. mars. Frist for å melde endring i eksamensform, for resten av semesteret (eksamener fra og med 18. april), er senest to uker før eksamen avholdes. 
 • Informasjon om studenter med omsorg for barn, egenmelding/legeerklæring og tilrettelegging på eksamen er lagt ut på intranett.
 • Informasjon om eksamen til emneledere finnes på intranettet
 • Informasjon om eksamen til studieadministrative ansatte finnes på brukerstøtte for eksamen
 • Eventuelle spørsmål rettes til Fellestjenesten for eksamen: eksamen@support.uit.no

Midlertidig tillegg til forskrift om eksamener ved UiT • Alle arrangement i regi av UiT er avlyst frem til søndag 19. april 2020.  Perioden kan forlenges.
 • Avtalte møter i regi av UiT skal erstattes med digitale møter der det er mulig.
 • Disputaser gjennomføres enten digitalt eller fysisk på campus der det er mulig. Det vil ikke være mulig for andre enn kandidat, disputasleder og lokal komitéleder å være fysisk tilstede under disputasen. Her finner du rutinebeskrivelse for gjennomføring av digital disputas ved UiT. Ta kontakt med orakel@uit.no hvis du har spørsmål eller trenger teknisk hjelp.

Folkehelseinstituttet har for øvrig kommet med råd i forbindelse med store arrangement.Bibliotekene er stengt til og med 17. april. Vi tilbyr veiledning på nett og digitale tjenester er tilgjengelige.

Ta kontakt med Universitetsbiblioteket: post@ub.uit.no

Bestillinger og lån


Bestillinger

Bestillinger av fysisk material er stengt. Det er derfor ikke mulig med lån av papirbøker fra UB.

Fjernlån

Det er stengt for fjernlån pga. av store utfordringer med mange stengte bibliotek i Norge og utlandet.

Forfalte lån/purringer

Alle forfalte lån kan beholdes til vi er i normal drift igjen. Purringer blir ikke sendt mens vi har stengt pga. koronautbruddet.

Kopiering fra faglitteratur


Det er lov å kopiere inntil 15 % av sidetallet for studenter og kursdeltakere. Les mer om lovverket rundt kopiering.

For spørsmål om Bolk ta kontakt med Bengt Øieroset

Tilgang til litteratur hjemmefra med VPN


Det er nå laget en midlertidig løsning for at ansatte og studenter skal kunne nå alle Universitetsbibliotekets nettjenester: 

 1. Start Cisco AnyConnect Secure mobility Client som vanlig
 2. Skriv inn serveradresse: vpn.uit.no/bibliotek
 3. Trykk Connect og logg på

Det henstilles om at denne profilen kun benyttes når man trenger tilgang til bibliotekets tjenester (fagbaser, e-tidsskrifter etc.). Løsningen kan ta 5-10 minutter for å koble opp.

Hvis du opplever tekniske problemer med løsningen, send feilmelding til Orakelet.

Hjelp til litteratursøk


Trenger du hjelp til litteratursøk, sjekk vår selvhjelp til litteratursøk her.

Du kan søke etter Open Access artikler med nettlesertilleggene Kopernio eller Unpaywall eller be om tilgjengeliggjøring av materiale med Open Access Button.

Nyttige digitale ressurser


Juridika åpner tilgangen til juridisk pensumlitteratur utgitt før 2019 på Juridika.no. For å få tilgang går du til juridika.no og logger deg inn med din Feide-bruker. Tilgangen er åpen i første omgang til 15. april.

Universitetsforlaget gjør alt innhold på Idunn åpent tilgjengelig for alle til bibliotekene åpner igjen. På Idunn finner dere over 36 000 artikler og kapitler, over 70 tidsskrifter og en rekke vitenskapelige bøker.

Nasjonalbiblioteket har nå satt opp en løsning for utvidet tilgang til digitalisert materiale. Informasjon om utvidet tilgang. Logg inn med Feide. Velg «Nasjonalbiblioteket Seksjon Publikumstjenesten, Utlånet» som ditt bibliotek istedenfor UiT. Søknadene behandles fortløpende, og hvis du ikke har fått tilgang innen 30 minutter kan du sende en epost til veiledningen@nb.no

Ordnett.no er en tjeneste som gir deg tilgang til en rekke digitale ordbøker. Pålogging med Feide på nettsiden. Ønsker du tilgang til ordbøkene dine offline på mobil eller nettbrett, kan du laste ned Ordnett-appen (Android og iOS).
 

Mange store forlag åpner nå opp tilgangen til ressursene sine midlertidig pga. koronasituasjonen. The International Coalition of Library Consortia (ICOLC) har laget oversikt over forlagene og tilgangene her.

Problemer med EndNote


Har du problemer med EndNote når du jobber hjemmefra? I denne veiledningen finner du kanskje en løsning på EndNote-problemene.

Eller ta kontakt på endnote@support.uit.no

Kurs og undervisning


Skypekurs avholdes som planlagt. Du finner oversikt over UBs Skypekurs her. All campusundervisning er innstilt inntil videre, og vil så langt det lar seg gjøre overføres til digitalt format. 

Filming av undervisning


Hvis du trenger hjelp med å filme forelesinger kan du booke filming i studio hos Result.

Andre spørsmål?


Er det annet du lurer på? Ta kontakt med Universitetsbiblioteket post@ub.uit.no

Ansatte ved UiT skal arbeide hjemmefra så sant det ikke er helt nødvendig å være på arbeidsplassen. Du må avklare dette med nærmeste leder. Arbeid hjemmefra kan avtales for bestemte tider eller typer oppgaver.  Send en epost til orakel@uit.no hvis du trenger bistand.

Vanlige regler om kjernetid gjelder ikke nå
I en normalsituasjon har ansatte som kan benytte fleksitid kjernetid og må være tilstede på jobb fra kl. 9:00 til kl. 14:30. I denne spesielle situasjonen med håndtering av koronaviruset hvor mange jobber hjemmefra og har tilsyn med barn som er hjemme, er ikke reglene om kjernetid særlig praktiske. Reglene om kjernetid settes derfor ut av kraft i denne situasjonen.  Se informasjon i personalmelding.

Generell informasjon


Slik situasjonen er nå, har du per definisjon ikke hjemmekontor. Du har anledning til å arbeide hjemmefra en periode. Yrkesskadeforsikringen gjelder når du er i arbeid, i arbeidstiden på arbeidsstedet. Når det i denne tiden er avtalt at du jobber hjemmefra, så vil det være "arbeidsstedet". For mer informasjon, se her: spk.no/forsikring
 
Når du arbeider hjemme skal du være tilgjengelig på e-post, Skype og eventuelt andre digitale flater. Du og nærmeste leder skal finne fram til gode og fleksible løsninger, for at alle de ulike hjemmesituasjonene skal fungere godt. Ikke bruk automatisk epostsvar om at du arbeider hjemmefra. Så lenge du utfører ditt arbeid, er dette svaret unødvendig og misvisende.Tilgjengelighet og arbeidskapasitet skal i utgangspunktet ikke være redusert som en følge av at du arbeider hjemmefra. I denne tiden må vi strekke oss ekstra langt for å ivareta sikker drift.

Du skal arbeide hjemmefra dersom du er innenfor de risikogruppene som Folkehelseinstituttet har definert, som er:

 •     personer over 65 år
 •     personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)
Du skal også arbeide hjemmefra dersom du deler bolig med personer som er i risikogrupper.

UiT er avhengig av at noen ansatte er fysisk til stede for å ivareta sikker drift og at vi er i stand til å levere gode digitale tjenester til våre studenter. Dette avklares med nærmeste leder.

Du kan nå de fleste IT-tjenestene hjemmefra. Under finner du en oversikt over relevante tjenester og brukerveiledninger.
 
Gode tips når vi arbeider hjemmefra

Mange formaliteter er fortsatt under avklaring når det gjelder det å arbeide hjemmefra. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med ny informasjon. I påvente av dette, deler vi noen praktiske råd og tips som kan hjelpe oss når vi arbeider hjemmefra.   

 • Vi anbefaler å holde på rutinen om å komme seg ut før man begynner å jobbe, og faktisk gå en liten tur om morgenen. Da kan du gå ut av hjemmet og inn igjen på «kontoret» (hjemme).
 • Et tilbakevendende spørsmål er hva man skal ha på seg når man arbeider hjemmefra. Husk at du er på jobb og fortsatt møter kolleger via Skype/Teams!
 • Det er endelig tid til lunsj, og hjemme er det ingen å klage til om kantinens påfunn denne uken. Hjemme er det dessverre du som er ansvarlig for kantinen. På den lyse siden kan du lage deg akkurat det du vil ha. Vi oppfordrer alle til å sette av tid til lunsjen, gjerne sammen med kolleger på Skype eller Teams, før du vender tilbake til jobben.
 • Alle som kombinerer omsorgspermisjon med arbeid hjemme oppfordres til å skille på når du er «på jobb» og når du er «hjemme».
 • Å være alene er heller ingen spøk, særlig ikke når du arbeider hjemmefra. Ta del i digitale møter, inviter til digital kaffekopp, vær oppmerksom på kolleger og spør om noen trenger hjelp.
 • Du kan få meldinger midt på dagen som: «Åh, er du også hjemme? Skal vi møtes?» Stå på ditt. Du er på jobb. Å skape en grense mellom jobben og fritiden er egentlig det aller viktigste når du arbeider hjemmefra. Bestem deg for et tidspunkt jobbdagen er ferdig, så du kan tre inn i fritiden. Skriv til andre: «Jeg jobber hjemmefra, ringer deg etterpå!»
 • Ikke alle har gode og veltilpassede arbeidsplasser hjemme. Pass på deg selv, og legg inn litt tøy og bøy i løpet av arbeidsdagen.

Lykke til!

PS! Når vi bruker kamera i vår digitale samhandling, kommer vi litt nærmere hverandre.

Utstyr


Ta med deg din UiT laptop, headsett og webkamera hjem. Hvis du trenger kontorstol hjemme – ta gjerne med deg den du har på arbeidsplassen. Du kan ta med skjermen fra din vanlige arbeidsplass hvis du trenger det. Ansatte som ikke disponerer bærbar UiT-pc og skal jobbe hjemmefra kan kontakte orakelet.

Har du ikke en UiT laptop vil du kunne installere Microsoft Office (Outlook, Word, PowerPoint, mm) og andre programmer på en privat datamaskin. Ikke ta med den stasjonære PC-en fra kontoret. Den vil ikke fungere utenfor UiTs arealer.

 1. Microsoft Office kan du installere ved å logge Office 365. Klikk på «Installer Office» oppe til høyre i skjermbildet.
 2. Du kan installere andre programmer via LiReg.

Viktig! Informasjon som er klassifisert som rødt/fortrolig eller svart/strengt fortrolig skal ikke under noen omstendighet behandles på privat PC eller andre privateide enheter (som mobiltelefon, nettbrett mv).

Har du behov for å behandle slik informasjon mens du har hjemmekontor så må du gjøre det på UiT-eid utstyr.

Vi ber den enkelte om å ordne med nødvendig datanettverk hjemme. Mange har allerede gode nettverk hjemme som kan brukes. Men for noen vil det bli behov for å gjøre en endring i abonnement eller anskaffe en trådløs ruter. Ta kontakt med din enhet for å få refundert utgifter.

Sikkerhet og personvern


Mange UiT-ansatte vil jobbe hjemmefra i tiden fremover, og da er det viktig at vi ivaretar personvernet og informasjonssikkerheten like godt som på kontoret.

Vi vil derfor minne om noen prosedyrer som må overholdes:

 • Arbeid med røde/fortrolige og svarte/strengt fortrolige data skal kun skje på UiT-eid utstyr.
 • Lås skjermen når du forlater den, selv i korte perioder.
  • Hurtigtast Win+L er et godt tips
 • UiT-eide datamaskiner og nettbrett skal ikke brukes av andre, inkludert familiemedlemmer.
 • Skypemøter
  • Bruk hodetelefoner dersom det er andre personer tilstede i rommet
   • Vi oppfordrer uansett til bruk av hodetelefoner for å sikre god lydkvalitet og unngå bakgrunnsstøy
  • Pass på hva du sier i Skypemøter hvis det er andre personer tilstede i samme rom, taushetsplikten din gjelder også overfor familiemedlemmer.

Dessverre er det også slik at uærlige aktører vil forsøke å utnytte den situasjonen samfunnet er i. Det at ansatte jobber på andre lokasjoner, etter andre rutiner samt den generelle usikkerheten som råder, legger slik sett «til rette» for at slike aktører lettere kan lykkes.

Dette kan eksempelvis være gjennom eposter som utgir seg for å være fra ledelse, kollegaer, helseinstitusjoner (slik som f.eks FHI), «Microsoft» som ringer opp og tilbyr brukerstøtte eller andre henvendelser som forsøker å utnytte situasjonen. Det har også vært tilfeller hvor noen reklamerer for «coronavirus map» hvor man kan gå til en nettside eller laste ned en applikasjon for å følge utviklingen, men så viser det seg å være noe som infiserer maskinen eller de forsøker å stjele personlig informasjon som brukernavn, passord, kredittkortinformasjon etc.

Vis derfor alminnelig aktsomhet og vær obs på henvendelser som virker å være utenom det vanlige, både på jobb og privat. Gå en ekstra runde før du svarer, klikker på en lenke eller laster ned et program. Hør med en kollega eller leder om henvendelse du er usikker på er legitim mv. Og send mistenkelige henvendelser du får i jobbsammenheng videre til sikkerhet@uit.no slik at UiT kan se på den.

Les mer om å ivareta sikkerhet og personvern mens du jobber hjemmefra.

Lurer du på noe rundt personvern og informasjonssikkerhet? Se https://uit.no/sikkerhet eller kontakt faggruppe for personvern og informasjonssikkerhet på sikkerhet@uit.no.

Undervisning


Undervisning «hjemmefra» vil kreve noen tilpasninger. Se vår side om digital undervisning.

Canvas fungerer likt hjemmefra og på kontoret. Du trenger bare en nettleser og internettilgang og VPN oppkobling er ikke nødvendig.

Nettforelesninger i Adobe Connect og Skype for Business kan foregå som planlagt. Du trenger ikke VPN, bare en nettleser, internettilgang (helst kablet), mikrofon og eventuelt webkamera.

Automatisert opptak på auditorium vil kunne foregå som planlagt, selv om ingen studenter er tilstede.

Det er kun tillatt å bruke samhandlingsløsninger og programvare som UiT tilbyr. Dette på grunn av lovkrav angående informasjonssikkerhet og behandling av studentenes og ansattes data. For mer informasjon se Informasjonssikkerhet og personvern ved UiT.

Møtevirksomhet


Møter vil foregå i Skype for Business. Dette gjelder både for møter med andre UiT ansatte/studenter og eventuelt eksterne deltakere.

 1. Lag en møteinnkalling i Outlook og gjør det til et Skype-møte.
 2. Sett deg inn i møtevett for Skype-møter.
 3. Bruk headsett og helst kablet internettilgang (i stedet for trådløst nett) under gjennomføringen av møtet. Du trenger ikke VPN for å gjennomføre Skype-møter.

Det er kun tillatt å bruke samhandlingsløsninger og programvare som UiT tilbyr. Dette på grunn av lovkrav angående informasjonssikkerhet og behandling av studentenes og ansattes data. Unntaket er når du har blitt kalt inn til et eksternt møte, f.eks. i regi av NTNU, da kan du selvsagt delta via den tjenesten de har. For mer informasjon se Informasjonssikkerhet og personvern ved UiT.

Tilgang til filer/bibliotekstjenester/administrative systemer


Filer som er lagret i Office 365/OneDrive/SharePoint/Teams kan du få tak i via nettleser. Du trenger ikke VPN.

Bibliotekstjenester benytter en midlertidig VPN løsning. Se driftsmelding for veiledning.

Administrative tjenester (PAGA, UBWOn, Ephorte) kan nås via standard VPN-tilkobling, men det er også mulig å nå disse tjenestene via bokmerker på WebVPN (vpn.uit.no). WebVPN vil virke uten at man må installere en klient for VPN på sin egen maskin og er godt egnet for enkel bruk av systemene som for eksempel fraværsmeldinger, timeregistrering og reiseregninger (kanskje ikke så relevant akkurat nå). Det kommer opp en advarsel om manglende plugin, men den kan ignoreres.

Har du filer lagret på en filtjener (Homer/H eller fellesdisk) vil du måtte koble opp med VPN for å få tak i filene dine. Der det er mulig, overfør filene til OneDrive. Se opptaket fra webinaret Office 365 og hjemmekontor. Du kan også hente enkeltfiler fra WebVPN beskrevet ovenfor.

Har du filer lagret lokalt (C:/) på din UiT datamaskin vil du ikke kunne få tak i dem hjemmefra. Overfør filene til OneDrive. Se opptaket fra webinaret Office 365 og hjemmekontor.

Omsorg for barn - stenging av skoler og barnehager

Ta kontakt med nærmeste leder hvis du ikke har tilbud om barnepass som følge av at barnehage og skole er stengt. Leder og medarbeider skal forsøke å finne fram til hensiktsmessige løsninger.

Mulige løsninger er:

 • Arbeide hjemmefra. Det er anledning til å avtale å arbeide på andre tidspunkt enn vanlig.
 • Omsorgspermisjon med lønn, etter Hovedtariffavtalen § 20
 • Slikt fravær kan også være grunnlag for velferdspermisjon med lønn etter Hovedtariffavtalen §22, som vil være mulig å ta ut som halve dager. Ordningen med omsorgspermisjon bør imidlertid brukes først.

Det er ikke anledning til å ta med barn til arbeidsplassen.

Se også kunngjøring om registrering av koronarelatert fravær

Regjerningen har endret antall dager hovr foreldre kan få omsorgspenger for å være hjemme med barn, les mer her.Mulig forlengelse av stipendiatperiode

Tiltakene mot spredning av koronaviruset har gjort at studenter og ansatte har fått redusert tilgang til sin arbeidsplass. For noen kan det gi forsinkelser i arbeidet, for eksempel på grunn av manglende tilgang til laboratorier og utstyr, eller fordi de har omsorg for barn. UiT har derfor åpnet for at man skal kunne forlenge ansettelsesperioden for stipendiater som opplever slike forsinkelser. En individuell vurdering skal gjøres når det er avklart hvilken forsinkelse som har oppstått og hvilke konsekvenser den får. Stipendiater kan ta kontakt med veileder eller instituttleder for dialog om dette.

Bistand til litteratur

For hjelp eller spørsmål til litteratur ta kontakt med din fagansvarlige på UB.Innsatsgruppe for digital undervisning


Hvordan komme i gang med undervisning hjemmefra- se ITAs side om digital undervisning

UiT har etablert en egen innsatsgruppe for undervisning. Gruppen har som mandat å sikre at UiT får avviklet så mye som mulig av undervisningen digitalt, etter at alle våre lokaliteter nå er stengt for studenter som følge av korona tiltak. Innsatsgruppen er nedsatt av Sentral beredskapsgruppe og ledes av IT-direktør Stig Ørsje. Den er ellers bredt sammensatt med folk fra relevante enheter, UiTs fakulteter og enkelte institutter.

Sammen med IT har fakultetene nå gått gjennom den løpende avviklingen av digital undervisning. Enkelte utfordringer ble identifisert, men oppsummert var det overordnede bildet på området positivt.
I de tilfellene der man har støtt på utfordringer rundt avvikling av undervisning og overgang til digitale flater, så ser vi at ansatte bidrar med god kollegastøtte. Innsatsgruppen skal fremover gi nødvendig it-teknisk støtte på undervisningsområdet og bidra med rådgivning der det trengs, sier Stig Ørsje. Gruppa vil fremover møtes daglig for oppdatering.

Har du behov for it-støtte, ta kontakt med Orakelet. Bemanningen der er nå styrket og åpningstiden er 8:00 – 15:45. Under uit.no/korona finner du informasjon om blant annet undervisning og jobbing hjemmefra. Innsatsgruppen har satt opp kontaktpersoner ved det enkelte fakultet.

Fakultetenes kontaktpersoner

Helsefak: Anita Iversen

HSL: Olav Skare, Andreas Buch, Fredrik Mortensen

BFE-fak: Tore Kanck-Jørgensen

NT-fak: Anne Marit Wilhelmsen, Børge Irgens, Øistein Søvik

IVT: Frode Næsje

Jurfak: Magne Frostad, Lene Therese Evensen Loe

UMAK: Rita Lillevik

UB: Mariann Løkse

Result: Øystein Lund  https://result.uit.no/2020/03/13/nyttig-informasjon-til-deg-som-underviser-nar-koronaviruset-herjer/

UB: https://uit.no/ub/omub/art?p_document_id=673302

Campus-koordinatorer

Arnfinn Engnes (Hammerfest)
Frank Pedersen (Alta)
Dana Fagermo (Narvik)
Rikke Ditlefsen (Harstad)

Digitale partnere

Geir Jarle Voldmo (Jurfak)
Karen Øien Bentzen (BFE)

Innsatsgruppe for personal og HR


Gruppen har som mandat å fange opp problemstillinger, utrede og gi forslag til avklaringer og tiltak som gjelder personal- og organisasjonsområdet.

 

Kontaktpersoner:

ORGØK SPOR: Elisabeth WestadJan Ove Mortensen and Anita Pettersen

ORGØK SREK: Gro Mette Meyer

Helsefak: Gunhild Guttvik

HSL: Julia Holte Sempler

NT: Liv-Ragna Garden

IVT: Lise Bang Ericsson

BFE: Tone Osnes and Karin Lia

UMAK: Inger Kaisa Bækø

Innsatsgruppe for mobilitet


Arbeidsområder 

 

 • Oversikt over og kontakt med samtlige UiT-studenter på utveksling hos våre internasjonale partnere. 141 studenter registrert på utveksling våren 20. 128 er i dag registeret hjemkommet, noen har valgt å bli i utlandet.  Kontaktperson: Seniorrådgiver Astrid Brokke, SIS: astrid.brokke@uit.no
 • Oversikt over og kontakt med samtlige utenlandske utvekslingsstudenter ved UiT, fire campus. 53 studenter har sagt opp sine hybler og reist til sine hjemmeinstitusjoner.
  Kontaktperson Erasmus- og Nordplusstudenter:  Magdalena Budinova, SIS: magdalena.budinova@uit.no .
  Kontaktperson studenter fra visumpliktige land (utenfor Norden og EU): Mustta Malharunmi, SIS: mustta.malharunmi@uit.no
 • Kontakt og veiledning av internasjonale gjesteforskere
  Kontakperson: Mari Buck, SIS: mari.buck@uit.no
 • Refusjoner
   - Merkostnader knyttet til hjemreise fra utlandet.
   - Tomgangsleie til Samskipnaden for utvekslingsstudenter som reiser hjem.
  Kontaktperson: Sølvi Brendeford Anderssen, FUF stab

 

Alle henvendelser besvares via  mobility@uit.no.

 

Innsatsgruppe for eksamen


Spørsmål kan kanaliseres til  Eksamen@support.uit.no

Leder: Espen Dybwad Kristensen

Målsetting: Gjennomføre flest mulig eksamener som planlagt våren 2020

Bistå med omlegging av tradisjonelle skoleeksamener til hjemmeeksamener, samt å finne gode løsninger for andre eksamenstyper. Utarbeide veiledninger og informasjon til studenter og ansatte. Utrede juridiske spørsmål, knyttet til forskiftsendringer.

 

Medlemmer:

Andreas Robertsen 

Fellestjenesten for eksamen

Ottar Karsten Hoem

Fellestjenesten for eksamen

Maria Myklestad 

Fellestjenesten for eksamen

Grethe Karlsen 

FUF/Systemgruppa

Nina Merete Rebni

Fellestjenesten for eksamen

Kristin Johanne Bye

Fellestjenesten for eksamen

Hilde Berntsen 

FUF/Jurist

 

Torun Jansen

HSL

 

Olav Skare

HSL

 

Tone Berre

BFE

 

Lisbeth Stina Nordøy

BFE

 

Marte Pedersen

IVT

 

Magnus Strøm Reibo

IT-avdelinga

Helene N. Andreassen

UB

 

Verena Woltering

Helsefak

 

Jørgen Ytreberg

UMAK

 

Mayvi B. Johansen

HSL

 

Hilde Beate Amundsen

NT-fak

 

Bjørg Malmo

HSL

 

Espen Kristensen

FUF

 

 

 

Arbeidsgruppe for eksamen med tilsyn

Spørsmål kan kanaliseres til : andreas.robertsen@uit.no

Leder: Andreas Robertsen

Målsetting : Finne alternativer til eksamener som etter sin art ( liv og helse) ikke kan gjennomføres som hjemmeeksamen.  Eks. Medikamentregning for sykepleie, avgangseksamen for legeutdanningen.

Sjekke ut hvordan disse problemstillinger løses ved øvrige utdanningsinstitusjoner, og anbefale alternative løsninger.

 

Medlemmer:

Magnus Strøm Reibo

ITA

Ørjan Dypvik Pettersen

ITA

Joakim Bakkevold

Personvernombud

Ingvild Stock-Jørgensen

ITA

Andreas Robertsen

FUF

Julia Voronkova

IHO -

Øyvind Eiterjord 

Helsefak

 

Arbeidsgruppe for praksis


Arbeidsgruppe for praksis

Spørsmål kan kanaliseres til espen.kristensen@uit.no

Leder: Espen Dybwad Kristiensen

Målsetting: Gjennomføre praksis som planlagt eller i alternative former.

Løse problemstillinger knyttet til praksis.

 

Medlemmer:

Vibeke Guddingsmo 

Helsefak/IHO

Andreas Robertsen

Fellestjenesten for eksamen

Torun Jansen

HSL/Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Trude Steingård

HSL/ILP

 

Øyvind Hjuring Mikalsen

FUF

 

Hilde Berntsen

FUF

 

Hanne Holte

Helsefak

 

Laila Berg Nilsen

Helsefak/Farmasi

Eva Gjerdrum

Helsefak/Medisin

Anita Røreng

Helsefak/Medisin

Vibeke Lunde

Helsefak/Odontologi

Espen Kristensen

FUF

 
     

 

UiT deltar i en nasjonal dugnad for å begrense koronasmitte og har iverksatt tiltak for å imøtekomme regjeringens pålegg. UiT skal likevel, så langt det lar seg gjøre, opprettholde undervisning og planlagte eksamener. Manuelle rutiner må automatiseres, og nødvendig tjenesteleveranse til ansatte skal opprettholdes.  

Dersom flere ansatte ved UiT skulle bli smittet, satt i karantene eller kalt ut til tjeneste for andre, vil UiT kunne komme i en driftskritisk situasjon. Derfor må ansatte ved UiT påregne å kunne bli midlertidig omdisponert til andre arbeidsoppgaver enn det som følger av stillingen.

For ledere:
Veiledning – omdisponering av ansatte
Notat – Arbeidsgivers styringsrettI den situasjonen samfunnet står i nå, kan noen arbeidstakere ved UiT bli kalt ut til tjeneste av andre samfunnsaktører; helsevesenet, Heimevernet og trolig også Sivilforsvaret. De to sistnevnte vil være koordinert gjennom forespørsler om bistand fra politi og kommuner.

UiT har levert en liste med over 300 ansatte og over 2000 studenter med relevant kompetanse som må være forberedt på å bli kalt ut til tjeneste i helsevesenet. UiT gir på kort sikt permisjon med lønn til de det gjelder, i påvente av avklaringer og føringer fra sentrale myndigheter. At helseinstitusjoner rekvirerer UiT-ansatte, kan imidlertid medføre at virksomhetskritiske oppgaver som undervisning, veiledning og eksamen blir krevende å gjennomføre. Hva som skal vektes tyngst, skal følge av myndighetenes anbefalinger og ledelsen ved UiT sine prioriteringer.

Deltakelse i Heimevernet er lovregulert, og de som kan kalles inn til Heimevernet er:

 • Ansatte som har gjennomført førstegangstjeneste og er i alderen 19–44 år
 • De med befalsutdanning og pliktår opp til 55 år
 • De som har skrevet frivilligkontrakt

Dersom situasjonen eskalerer, kan også ordinære mannskaper i alderen 44–55 år innkalles. Vernepliktforskriftens kapittel 11 regulerer arbeidsgivers søknad om fritak.

Alle i alderen 18–55 år bosatt i Norge kan bli kalt inn til tjeneste i Sivilforsvaret. Bruk av tjenestepliktige er hjemlet i Sivilbeskyttelsesloven, og alle i aldersgruppen kan pålegges tjenesteplikt, så fremt de tilfredsstiller kravene og at tjeneste i Sivilforsvaret ikke kommer i konflikt med annen lovpålagt tjeneste. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) organiserer Sivilforsvaret.Hovedferieperioden er 1. juni–30. september, og fristen for å planlegge uttak av hovedferien er i utgangspunktet 1. mai. Vi er nå i en ekstraordinær situasjon, hvor mange ansatte kan være eller bli syke, eller de er i isolasjon eller karantene. Dette kan få betydning for planlegging og uttak av ferie i 2020.

Dersom ferieavviklingen medfører store driftsproblemer, og det ikke er mulig å skaffe stedfortredere, kan ledere endre tidspunktet for de ansattes ferie, jfr. ferieloven § 6 nr. 3 (1).

Det er i denne sammenheng viktig å påpeke at ferielovens alminnelige regler gjelder også i slike tilfeller. Alle ansatte har krav på tre ukers ferie i perioden 1. juni–30. september. Dersom UiT ensidig fastsetter ferien, skal den ansatte som utgangspunkt varsles om dette senest to måneder før ferien starter.

Ansatte over 60 år bestemmer selv når de vil avvikle ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen.

Dersom det skulle bli nødvendig å endre tidspunktet for allerede planlagt og innvilget ferie vil UiT dekke de merutgifter endringen medfører.

Vi håper selvsagt at vi skal unngå at noen av våre ansatte må endre sine ferieplaner, men med utgangspunkt i den usikre situasjonen vi befinner oss i, ønsker vi å varsle om at det kan bli aktuelt.

For ledere:
Veileder – Ferieplanlegging
Notat – Ferieplanlegging og uttak av ferie 2020Smitte eller mistanke om smitte av korona covid-19 håndteres av primær, - og spesialisthelsetjenesten. Dersom en person bekreftes smittet, vil helsetjenesten kartlegge hvem som har vært i nærkontakt med den smittede i perioden andre kan ha blitt utsatt for smitte. Aktuelle personer blir deretter kontaktet.

Helsemyndighetene råder befolkningen å fortsette å følge med på fakta, råd og tiltak om koronaviruset, herunder forebyggende smittevern, ha god håndhygiene, renhold på gjenstander som berøres av mange, og holde avstand. Alle må i tillegg følge med på lokal informasjon fra oppholdskommunene.

 

Nyttige linker:

Definisjon av nærkontakter(høyrisikoeksponering):
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

Råd til arbeidsplasser, herunder høgskoler og universiteter:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/

Helsenorge.no sin side om Koronavirus – fakta, råd og tiltakHar du ankommet Norge fra utlandet skal du i hjemmekarantene i 14 dager etter at du kom hjem, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Les mer på FHIs sider.  Karantenetiden regnes 14 dager fra man kom hjem fra reisen.

Vi gjør også oppmerksom på at Tromsø kommune (som et tillegg til allerede gjeldende karantenepåbud fra Helsedirektoratet) har innført karantenepåbud for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Personer som ankommer fra disse områdene skal i 14 dagers karantene ved ankomst til Tromsø. Påbudet har tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars. 

Kommunene hvor UiT har sine studiesteder kan iverksette andre/strengere karanteneregler som vil komme i tillegg til gjeldende regler fra Helsedirektoratet.  Vi ber om at studenter og ansatte holder seg oppdatert på mer spesifikke vilkår i sin kommune.

Alta

Tromsø

Harstad

 

Oppfordring til å melde fra om du er i karantene

 • Alle ansatte og studenter oppfordres til å melde fra ved fravær grunnet koronakarantene. Melding sendes nærmeste leder eller faglig ansvarlig for studieprogram eller emne.  
 • Enhetsledere og fagansvarlig på studieprogrammer må holde oversikt og rapportere antall til fakultetsledelse.

Er du i karantene? Hold deg hjemme, og meld fra til nærmeste leder. Du og nærmeste leder må avklare hvilke arbeidsoppgaver du skal utføre hjemme.

Du har ikke anledning til å komme til arbeidstedet. Ta kontakt med leder for å avklare praktiske forhold.

 

Sykmelding

Du har rett til sykmelding hvis du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette krever en vurdering fra lege. Sykmelding kan gis selv om legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. For mer informasjon, se NAV sine nettsider, https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset

 

Er du sykmeldt og satt i hjemmekarantene uten å være syk av koronaviruset?

Er du sykmeldt og satt i hjemmekarantene uten å være syk av koronaviruset? Du kan arbeide hjemmefra etter avtale med din leder. Husk bare å melde fra på søknad om sykepenger at du har jobbet i sykemeldingsperioden. Da bruker du ikke av din kvote med sykepengerettigheter.

NAV informerer på nav.no om at personer som må holdes isolert kan ha rett til sykepenger hvis personen utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at pasienten faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at pasienten er smittebærer. 

Dersom legen etter en faglig forsvarlig vurdering kommer til at personen antas å være smittebærer av koronaviruset, og det er viktig at personen ikke møter på arbeid av hensyn til å motvirke spredning av viruset, skal dette godtas som grunnlag for sykepenger. De øvrige vilkårene for rett til sykepenger må være oppfylt.

For ansatte som må isoleres i hjemmet, kan det være aktuelt å vurdere arbeid hjemmefra for å unngå sykmelding. Dersom du skulle havne i en slik situasjon oppfordrer vi deg til fortest mulig å avtale med din nærmeste leder, per telefon eller mail, hva som er mulig å gjøre i ditt tilfelle. Man har ikke mulighet til å sykemelde seg selv, men man kan friskmelde seg selv ved å oppgi at man har jobbet i hele eller deler av sykemeldingsperioden når man sender inn søknad om sykepenger.

 27.03.2020 11.52
Tiltak for Lånekassens kundar under koronakrisa
Mange studentar har mista viktig biinntekt frå deltidsjobbar som følgje av koronakrisa. Les meir her om tiltak for Lånekassens kundar under koronakrisa.

25.03.2020 15.17
Eksamen i videregående skole og opptak
Alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Les mer her.

24.03.2020 16.26
Koronatiltakene videreføres
Regjeringen har i dag vedtatt å opprettholde de nasjonale tiltakene som er innført for å håndtere koronasituasjonen. Tiltakene videreføres til og med 13. april. UiT Norges arktiske universitet har allerede vedtatt å holde sine campus stengt til 17. april.

20.03.2020 14.01
Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding
Les mer hos Regjeringen.no.

20.03.2020 12.52
Ledelsen ved UiT har kommet med ny informasjon om ferieavvikling, mulig endring av arbeidsoppgaver ved UiT og mulig beordring fra andre samfunnsaktører. Les mer under Ansatte.

19.03.2020 14.52
Endringer i gjennomføring av eksamen på grunn av koronaviruset forlenges ut vårsemesteret 2020.
Endringene vil altså ikke kun gjelde fram til 17. april, som tidligere kunngjort. Ved behov for kontakt, benytt eksamen@support.uit.no

19.03.2020 11.10
Yrkesskadeforsikring når du jobber hjemmefra
Slik situasjonen er nå, har du per definisjon ikke hjemmekontor. Du har anledning til å arbeide hjemmefra en periode. Yrkesskadeforsikringen gjelder når du er i arbeid, i arbeidstiden på arbeidsstedet. Når det i denne tiden er avtalt at du jobber hjemmefra, så vil det være "arbeidsstedet". For mer informasjon, se her: spk.no/forsikring

19.03.2020 11.01
Undervise hjemmefra?
Hvordan komme i gang med undervisning hjemmefra - se vår side om digital undervisning

18.03.2020 14.18
Regjeringen endrer reglene for praksis i høyere utdanning
Les mer her

18.03.2020 13.45
For ansatte som er ansvarlig for eksamener satt opp til og med 17. april.
Ansatte som har eksamener satt opp til og med 17. april må sende tilbakemelding på eventuell endring av eksamensform til studieadministrativt ansvarlige for eksamensgjennomføringen innen 23. mars.
Les mer her: Om eksamensavvikling og endring av eksamensform - informasjon til emneledere ved UiT

18.03.2020 09.14
UiT sin feltstasjon i Skibotn
UiT har gitt Heimevernet tillatelse til å forlegge en mindre avdeling på UiT sin feltstasjon i Skibotn. Dette gjelder i første omgang for en periode på ti dager, med mulighet for forlengelse. Feltstasjonen vil ikke være tilgjengelig for annet formål i perioden. 

17.03.2020 19.57
Ansatte - tilgang til UiT sine bygg
Alle dører med kodelås vil fra og med onsdag 18. mars kl 08:00 være låst hele døgnet. 
Ansatte med tjenstlig behov vil fremdeles ha tilgang ved bruk av adgangskort.

16.03.2020 16.16
Presisering angående arbeidssituasjonen ved UiT
Ansatte ved UiT skal arbeide hjemmefra så sant det ikke er helt nødvendig å være på arbeidsplassen.

16.03.2020 16.16
UiT åpner alle bygg i en kort periode for studenter
Alle byggene til UiT Norges arktiske universitet åpnes i tidsrommet 10–12 tirsdag 17. mars for at studenter skal kunne hente nødvendig utstyr som de trenger for å arbeide med studiene hjemmefra.  Dette inkluderer ikke bibliotekene. De vil fortsatt holde stengt.

16.03.2020 08.45
Personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon
Folkehelseinstituttet har oppdatert råd til personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, lette symtomer på forkjølelse eller vondt i halsen - disse bør holde seg hjemme. Personer som har nærkontakt med personer som viser symptomer, kan fremdeles gå på jobb og trenger ikke gå i karantene. Det gjelder også helsepersonell. Det anbefales likevel fra Folkehelseinstituttet at de må være ekstra oppmerksomme, spesielt om de selv skulle vise symptomer.

15.03.2020 18.24
Fra og med 16. mars må adgangskort benyttes ved alle ytterdører
Fra og med mandag 16. mars må alle benytte adgangskort for å komme inn i en av UiTs bygninger:
 - Alle inngangsdører ved UiTs bygg er alltid låst
 - Ansatte får adgang til bygg som normalt med sine adgangskort
 - Det vil ikke være nødvendig å benytte PIN-kode i perioden mellom kl. 07:00 og 17:00
 - Studenter som er deltidsansatt ved UiT vil ha adgang til bygg for å utføre sin oppgaver som ansatt i sine studentkort.

15.03.2020 07.35
Karantenepåbud fra kommunene
Tromsø kommune har (som et tillegg til allerede gjeldende karantenepåbud fra Helsedirektoratet) innført karantenepåbud for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Personer som ankommer fra disse områdene skal i 14 dagers karantene ved ankomst til Tromsø. Påbudet har tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars. Kommunene hvor UiT har sine studiesteder kan iverksette andre/strengere karanteneregler som vil komme i tillegg til gjeldende regler fra Helsedirektoratet. Mer informasjon for studenter og ansatte.

14.03.2020 16.22
Karantene for innreisende fra områder utenom Sverige og Finland
Helsedirektoratet har innført karantenebestemmelser for alle som kommer fra reiser utenom Sverige og Finland. Alle skal i karantene i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnes fra 27. februar.

14.03.2020 14.38
Reiseråd ansatte og studenter
UiT oppfordrer alle ansatte som er på reise i utlandet eller gjennomfører et utenlandsopphold inneværende semester til å reise hjem dersom det er mulig. (Se mer under "Reise" nedenfor)