Illustrasjonsbilde av koronavirus


Informasjon om UiTs håndtering av koronapandemien

Koronaviruset smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Smitten kan skje gjennom luft (hosting og nysing), ved direkte kontakt med den smittede, eller indirekte via gjenstander og overflater.

Her finner du egen smittevernveileder og øvrig HMS-regelverk under covid-19 utarbeidet for UiT.

Syke personer skal holde seg hjemme. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv om du har bare lette symptomer. Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Man regner med at viruset kan smitte 1–2 døgn før symptomstart. Smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Dette er også grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på symptomer som er nye, mens restsymptomer etter gjennomgått luftveisinfeksjon er av mindre betydning for smittsomhet. Personer med nyoppståtte symptomer må ikke møte fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre. Ansatte, studenter og besøkende som blir syke mens de er på campus må dra hjem så snart det er mulig.

Når du skal oppholde deg på campus, oppfordrer vi deg til å tenke over hva som kan være smittekilder, vise respekt for tiltakene, øve deg på nye og gode vaner, og sette deg inn i smittevernreglene ved UiT:Alta kommune innfører lokale smitteverntiltak

Som følge av det pågående smitteutbruddet har Alta kommune besluttet å ikke følge den nasjonale gjenåpningen del 3, som er planlagt innført 17. juni.
Informasjon om gjeldende lokalt regelverk, og oppdatert informasjon om situasjonen i Alta finner du her.Smittevernrutine for bruk av alle undervisningsrom, møterom og skriver-/kopirom i forbindelse med korona-situasjonen

Renhold/Avdeling for bygg og eiendom (BEA):

 • Anskaffer og setter ut midler til overflaterenhold:
  • Såpe og vann (sprayflaske med ferdig blandet løsning) og papir tilgjengelig for overflate rengjøring – bord og stoler
  • Våtservietter for desinfisering av AV-utstyr, mus, tastatur, andre berøringsflater på AV-utstyr
 • Etterfyller med våtservietter og spray for renhold/desinfisering i forbindelse med daglig renhold

Avdeling for IT (ITA):

 • Plasserer ut en huskeliste i alle auditorier, undervisningsrom og møterom med punkter over hva underviser/møteansvarlig må passe på for å overholde smittevernreglene
 • Henger opp en huskeliste for smittevern ved skriver/kopi-maskiner som er med i UiTs fellesordning
 • Oppdaterer huskelisten for smittevern ved behov

Den enkelte ansatte, student, gjest, møteleder og underviser skal:

 • Vaske/desinfisere hender før du tar i bruk lokalet og etter at du er ferdig
 • Holde minst en meter avstand til andre hele dagen, også ved inn- og utganger.
 • Bruk av munnbind gjelder på alle steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand.
 • Bare bruke plasser som er merket for bruk
 • Håndtere whiteboard-tusjer/kritt som personlig utstyr
 • Sette bord og stoler tilbake til opprinnelig plassering, dersom de er flyttet på

Før de forlater lokalet, har møteledere/undervisere ansvar for å vaske/desinfisere alle flater og punkter som er berørt, som:

 • Bordflater
 • AV-utstyr

Hold det rent, forbli frisk!

 • Husk å vaske hender før du begynner og etter at du er ferdig
 • Selv om rommene vaskes daglig av renholdspersonale, men du må også gjøre en innsats
 • Bruk våtservietter med desinfisering til å rengjøre alt av AV-utstyr du tar på før og etter bruk. Det inkluderer: Tastatur, mus, betjeningspanel, mikrofon, annet AV-utstyr
 • Bruk overflaterengjøring (sprayflaske med ferdigblandet såpe og vann og papir) til å rengjøre bordflater og stoler som har vært brukt
 • Husk å holde minst en meters avstand til andre i rommet.
 • Bruk av munnbind gjelder på alle steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand.
 • Prøv å la være å ta på ansiktet.

Kontakt renhold@uit.no dersom det mangler renholdsutstyr i rommet

Smittevernrutine for bruk av alle undervisningsrom, møterom og skriver/kopi-rom i forbindelse med covid-19_12.10.2020

Erstatter: versjon av 03.07.2020 • Vask hendene ofte og godt. Håndvask er det viktigste middelet for å bryte smitteoverføring. For at det skal være effektivt må det gjøres på riktig måte, som denne videoen fra Folkehelseinstituttet viser.
 • Hostehygiene er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Denne hygieneplakaten fra Folkehelseinstituttets viser god hoste- og håndhygiene.
 • Denne videoen fra Folkehelseinstituttet viser viktigheten av god håndhygiene og hvordan smittestoff spres via hendene våre.
 • Dersom du ikke har tilgang på såpe og vann, kan alkoholbasert hånddesinfeksjon benyttes. Dette er tilgjengelig ved inngangspartier og på pauserom ol. For å oppnå tilfredsstillende effekt er det avgjørende å følge produsentens anbefalinger for volum og virketid. Denne videoen viser riktig bruk av hånddesinfeksjon (kun engelsk, men selvforklarende).
 • Ha med papirlommetørkle på jobb.
 • Det anbefales bruk av håndsprit både før og etter bruk av kopper og utstyr som kaffemaskiner og oppvaskmaskin.
 • Les mer på denne nettsiden fra Folkehelseinstituttet.


 • Hold avstand til de rundt deg. Ved å holde avstand bremser vi korona. Se informasjonsbrosjyre fra Folkehelseinstituttet.
 • Forsøk å unngå områder der det kan danne seg kø.
 • Unngå heis, og bruk trapp om det er mulig.
 • Unngå å gå på kollegers kontor, og hvis du gjør det, hold minst en meter avstand.
 • Kontorplasser som ikke skal brukes er merket.
 • Unngå å ta på ting og overflater.
 • For hvert cellekontor, lukk døren for å minske smitterisiko.
 • For åpent kontorlandskap og delte arbeidsplasser har ledelsen gjort en helhetlig vurdering av fysiske skiller og hvor mange ansatte det til enhver tid skal være i et landskap. Det skal til enhver tid være minst en meters avstand mellom personer. I praksis anbefales det ordninger som gjør at færre personer er til stede til enhver tid.
 • Flere kan sitte ved det samme bordet på pauserom, men med minst en meters avstand. Så langt som mulig skal de samme gruppene ta pause samtidig.
 • Bruk av munnbind gjelder på alle steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Bruk av munnbind eller tøymunnbind er anbefalt i visse situasjoner i områder med økende eller høyt smittepress når det ikke kan holdes avstand. Se råd på Folkehelseinstituttets nettsider her og her.
 • Benytter du UiTs kantiner skal du følge generelle smittevernråd.
 • For utfyllende informasjon, se Folkehelseinstituttets nettsider. En meter avstand reduserer risikoen for smitte, men utelukker ikke at smitte kan skje. Ved smittesporing rundt bekreftede tilfeller av covid-19 kan også personer som har oppholdt seg med en meter avstand bli definert som nærkontakter.

 • Konkrete tiltak for å redusere kontakt mellom personer:
  ·       Vurdere ventesoner utendørs
  ·       Faste stoler og/ eller merking på gulvet
  ·       Begrense antall personer som er til stede. Tjenester kan holde åpent for publikum, så lenge det er mulig å holde nødvendig avstand.
  ·       Organisere ansatte/ brukere i mindre grupper slik at antall kontakter begrenses.
  ·       Spre aktivitet over tid hvis det er mulig og hensiktsmessig, slik at ansatte, brukere og andre er til stede til ulike tider. • Deler du arbeidsstasjon må du rengjøre denne med egnet rengjøringsmiddel når du kommer og før du forlater. Personlige ting som penner, Post-it-blokker, papirer og lignende skal ikke etterlates når du forlater arbeidsstasjonen. Felles ting som aviser, penner og bestikk skal ikke brukes.
 • Felles mat som krydder, ketchup og suketter skal fjernes fra fellesområdene. Buffet er ikke tillatt. Ved bruk av kjøleskap skal ansatte ha egne bokser/ hyller hvor maten oppbevares.
 • Før og etter bruk av kopper, kaffetraktere/kaffemaskin, oppvaskmaskin og annet utstyr som brukes av mange skal det utføres grundig håndvask eller hånddesinfeksjon. Utstyret unngås brukt dersom det er vanskelig å opprettholde smittevernreglene.
 • Før og etter bruk av kopimaskin og andre hyppig berørte overflater skal det utføres grundig håndvask eller hånddesinfeksjon.
 • Ved møter bør papirer unngås. Presenter i stedet på skjerm eller send ut dokumenter i forkant slik at deltakere kan lese dem elektronisk.
 • Ved bruk av delt AV-utstyr på møterom og undervisningsrom, bruk spritservietter der dette er tilgjengelig til å rengjøre alt du tar på før og etter bruk. Det inkluderer tastatur, mus, betjeningspanel, mikrofon ol. Whiteboard-tusjer, kritt ol. skal være personlig utstyr.
 • Det er egne renholdsrutiner for toalett, og regler for bruk er slått opp på toalettene. Unngå bruk av håndblåser. Toalettene som er stengt er merket.


Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør bruk og vedlikehold av ventilasjon følge vanlige rutiner.Syke personer skal holde seg hjemme. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv om du har bare lette symptomer. Ansatte, studenter og besøkende som blir syke mens de er på campus må dra hjem så snart det er mulig.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig.

Om du blir syk bes du kontakte kommunehelsetjenesten ved ditt studiested.

 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Tromsø
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Alta
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Harstad
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Narvik
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Kirkenes
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Hammerfest
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Bodø
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Mo i Rana
 • Kontaktinformasjon for deg som bor på Bardufoss
 • Kontaktinformasjon for deg som bor på Svalbard


Før du kommer til en av våre campus for første gang, må du ta det obligatoriske smittevernkurset. Vi oppfordrer deg også til å tenke over hva som kan være smittekilder, vise respekt for tiltakene, øve deg på nye og gode vaner, og sette deg inn i smittevernreglene ved UiT. Her finner du egen smittevernveileder og øvrig HMS-regelverk under covid-19 utarbeidet for UiT.

I tråd med gjenåpningsplanen og anbefalingene for trinn 4 som foreligger fra kunnskapsdepartementet, skal institusjonene planlegge for mest mulig fysisk tilstedeværelse og undervisning på campus fra semesterstart høsten 2021. Når institusjonene ikke lengre er nødt til å bruke digital undervisning av smittevernhensyn, kan de igjen bruke fysiske og digitale undervisningsformer der de er best egnet.

Fra departementet forventes det også at det planlegges for undervisning uten avstandskrav fra semesterstart. Sistnevnte innebærer at sperrebånd og merkinger knyttet til avstandsregler skal fjernes fra undervisningslokalene. I fellesarealer som kantiner og bibliotek vil imidlertid 1-metersregelen fortsatt gjelde.

Ved UiT vil gjeldende timeplan for høsten 2021 ligge til grunn, noe som innebærer at planlagt digital undervisning kan gjennomføres. Samtidig vil det være mulig å følge undervisningen fra oppsatt undervisningsrom (hybrid undervisning) så langt mulig ut fra plasshensyn.

UiT vil følge de nasjonale anbefalinger som foreligger vedrørende korona-situasjonen, men vi må samtidig ha beredskap for at regler og anbefalinger kan endre seg. Våre vertskommuner kan komme med lokale føringer som kan medføre endringer i den planlagte undervisningen ut fra smittesituasjon og vaksinetilgang, slik at vi kan måtte gå over til digital undervisning igjen. Hovedregelen er at møter og arrangementer bør være digitale. Nærmeste leder kan avgjøre at arrangement/møter kan gjennomføres fysisk innenfor gjeldende smittevernregler. 

Alle som deltar i digitale møter skal aktivere sitt kamera, slik at de er synlige for andre deltakere i møtet. Les mer om møtevett her. 

Her finner du informasjon om hvordan du kan gjennomføre arrangementer digitalt

Sammendrag av antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster: Arrangementer, samlinger og aktiviteter – FHI 

Disputaser gjennomføres etter samme retningslinjer som arrangementer. Her finner du rutinebeskrivelse for gjennomføring av digital disputas ved UiT.  Ta kontakt med  orakel@uit.no hvis du har spørsmål eller trenger teknisk hjelp. 

Studentforeninger og ansattes organisasjoner kan benytte campus i grupper som kan organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, og gjennomføre arrangementer i henhold til disse vilkårene.  

Bruk av lokalene skal avklares med det fakultetet/den enhet som disponerer og har beredskapsansvar for lokalene som ønskes brukt.  Arrangement skal risikovurderes, jf. Smittevernveileder for UiT under covid-19.  Innenlandsreiser kan gjennomføres. Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk. 

Inn- og utreise


Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge. Reiserådet hvor UD fraråder alle reiser til land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia som ikke er strengt nødvendig forlenges til 10. august.  

Fra 5. juli vil Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet også gjøre jevnlige vurderinger av reiser til landene på EUs tredjelandsliste. Dette gjøres basert på FHIs faglige råd. 

UD kan i samråd med helsemyndighetene på kort varsel utstede reiseråd dersom land får særlig høy forekomst av smitte, mutasjoner eller kapasitetsproblemer i helsevesenet. Det er viktig å følge med på råd og informasjon fra lokale myndigheter.  

Les mer om innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge

Råd for deg som har det tungt eller føler deg ensom:

Har du det litt tungt psykisk eller føler du deg ensom som student i koronatida? Du er ikke den eneste. Det er viktig å snakke med noen dersom du ofte er nedstemt eller har vanskelige tanker. Det kan også hjelpe å møte andre mennesker gjennom aktiviteter eller foreninger.  

Ved UiT fins disse tilbudene:

 • Samtaler med psykolog/sosialarbeider

 Norges arktiske studentsamskipnad har ansvar for UiT-studentenes velferd.  

Gjennom rådgivningstjenesten deres kan du snakke med psykolog eller sosialarbeider. De har ledige akuttimer, og ved vanlig booking har de en ventetid på maks to uker. Samtalene kan gjennomføres både fysisk og digitalt.

Her kan du bestille time, eller du kan ta kontakt på telefon 776 49050.

Du kan også ringe Studenttelefonen: 116 123 (tast 3)

Det er et gratis og anonymt lavterskeltilbud for alle studenter som trenger noen å snakke med.

 • Samtaler med studentprestene

UiT har to studentprester som tilbyr samtaler med studenter på alle våre studiesteder. Du kan møte dem fysisk i Øvre Lysthus i Tromsø, men de tilbyr også samtaler på skype eller telefon. Du trenger ikke være kristen eller religiøs for å prate med dem.  De har ingen ventetid, og har ledig kapasitet nå.

Her er kontaktinfo til studentprestene.

Her kan du lese mer om samtaler med studentprestene.

 • Fritidsaktiviteter og sosiale tiltak

Har du behov for å møte andre studenter, så finnes det mange lag og foreninger innenfor politikk, sport, kunst og kultur ved UiT.

Her er en oversikt over tilbudet.

Samskipnaden arrangerer også en rekke aktiviteter og arrangementer du kan være med på, alt fra gåturer og yoga til kunstverksted.

Her får du oversikten.

 • Fadderordning, studentassistenter og aktivCampus høsten 2021

For å sikre at du som student får en god studiestart og god faglig oppfølging til høsten, gjennomfører UiT ulike tiltak. Det blir for eksempel fadderordning, og det skal ansettes studentassistenter som skal følge opp medstudentene sine, slik at det blir lettere å komme inn i studiehverdagen.

 Studentsamskipnaden er også på utkikk etter studenter som kan arrangere sosiale aktiviteter ved de forskjellige studiestedene. Les mer og søk på stillingene her.

Du kan også bli med på aktivCampus som jobber for at studiestarten i år skal bli bedre enn i fjor. De vil arrangere ulike aktiviteter som passer for alle, og ønsker spesielt å gi andreårsstudentene en ny start på studielivet. Glede, samhold og vennskap er viktige stikkord for arrangementene.

Sjekk ut hjemmesiden, og meld deg som frivillig eller deltaker på aktivCampus.Smittevernrutine for bruk av alle undervisningsrom, møterom og skriver-/kopirom i forbindelse med korona-situasjonen

Renhold/Avdeling for bygg og eiendom (BEA):

 • Anskaffer og setter ut midler til overflaterenhold:
  • Såpe og vann (sprayflaske med ferdig blandet løsning) og papir tilgjengelig for overflate rengjøring – bord og stoler
  • Våtservietter for desinfisering av AV-utstyr, mus, tastatur, andre berøringsflater på AV-utstyr
 • Etterfyller med våtservietter og spray for renhold/desinfisering i forbindelse med daglig renhold

Avdeling for IT (ITA):

 • Plasserer ut en huskeliste i alle auditorier, undervisningsrom og møterom med punkter over hva underviser/møteansvarlig må passe på for å overholde smittevernreglene
 • Henger opp en huskeliste for smittevern ved skriver/kopi-maskiner som er med i UiTs fellesordning
 • Oppdaterer huskelisten for smittevern ved behov

Den enkelte ansatte, student, gjest, møteleder og underviser skal:

 • Vaske/desinfisere hender før du tar i bruk lokalet og etter at du er ferdig
 • Holde minst en meter avstand til andre hele dagen, også ved inn- og utganger.
 • Bruk av munnbind gjelder på alle steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand.
 • Bare bruke plasser som er merket for bruk
 • Håndtere whiteboard-tusjer/kritt som personlig utstyr
 • Sette bord og stoler tilbake til opprinnelig plassering, dersom de er flyttet på

Før de forlater lokalet, har møteledere/undervisere ansvar for å vaske/desinfisere alle flater og punkter som er berørt, som:

 • Bordflater
 • AV-utstyr

Hold det rent, forbli frisk!

 • Husk å vaske hender før du begynner og etter at du er ferdig
 • Selv om rommene vaskes daglig av renholdspersonale, men du må også gjøre en innsats
 • Bruk våtservietter med desinfisering til å rengjøre alt av AV-utstyr du tar på før og etter bruk. Det inkluderer: Tastatur, mus, betjeningspanel, mikrofon, annet AV-utstyr
 • Bruk overflaterengjøring (sprayflaske med ferdigblandet såpe og vann og papir) til å rengjøre bordflater og stoler som har vært brukt
 • Husk å holde minst en meters avstand til andre i rommet.
 • Bruk av munnbind gjelder på alle steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand.
 • Prøv å la være å ta på ansiktet.

Kontakt renhold@uit.no dersom det mangler renholdsutstyr i rommet • Deler du arbeidsstasjon må du rengjøre denne med egnet rengjøringsmiddel når du kommer og før du forlater. Personlige ting som penner, Post-it-blokker, papirer og lignende skal ikke etterlates når du forlater arbeidsstasjonen. Felles ting som aviser, penner og bestikk skal ikke brukes.
 • Felles mat som krydder, ketchup og suketter skal fjernes fra fellesområdene. Buffet er ikke tillatt. Ved bruk av kjøleskap skal ansatte ha egne bokser/ hyller hvor maten oppbevares.
 • Før og etter bruk av kopper, kaffetraktere/kaffemaskin, oppvaskmaskin og annet utstyr som brukes av mange skal det utføres grundig håndvask eller hånddesinfeksjon. Utstyret unngås brukt dersom det er vanskelig å opprettholde smittevernreglene.
 • Før og etter bruk av kopimaskin og andre hyppig berørte overflater skal det utføres grundig håndvask eller hånddesinfeksjon.
 • Ved møter bør papirer unngås. Presenter i stedet på skjerm eller send ut dokumenter i forkant slik at deltakere kan lese dem elektronisk.
 • Ved bruk av delt AV-utstyr på møterom og undervisningsrom, bruk spritservietter der dette er tilgjengelig til å rengjøre alt du tar på før og etter bruk. Det inkluderer tastatur, mus, betjeningspanel, mikrofon ol. Whiteboard-tusjer, kritt ol. skal være personlig utstyr.
 • Det er egne renholdsrutiner for toalett, og regler for bruk er slått opp på toalettene. Unngå bruk av håndblåser. Toalettene som er stengt er merket.


Mye av undervisningen ved UiT foregår fysisk på de ulike campusene, men på grunn av pandemien må vi også ha mye digital undervisning.

Slik planleggger UiT for undervisning høsten 2021.

Dersom du på grunn av sykdom eller pålagt karantene relatert til koronavirus blir forhindret fra å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne, skal fakultetet ordinært gi studentene anledning til likevel å avlegge eksamen i emnet. Se forøvrig koronaforskriftens §2På grunn av koronasituasjonen ble det laget en midlertidig forskrift om studier og eksamener ved UiT Norges arktiske universitet. Denne vil være gjeldende også for høstsemesteret 2021. Den oppdaterte forskriften finner du her:

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 26. juni 2020 nr. 1617 om studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus

For andre spørsmål rundt eksamen, se uit.no/eksamenMange helsefagstudenter har ønske om å bidra i helsetjenesten under koronakrisen. Studenter har adgang til dette på samme vilkår som for deltidsarbeid generelt. I samforståelse med helsetjenestene prioriterer imidlertid UiT å få uteksaminert sine kandidater. Hvis arbeidet i helsetjenesten kommer i konflikt med gjennomføring av obligatoriske studieaktiviteter og/eller eksamen må studiene ha første prioritet. Spørsmål og avklaringer rundt dette skal håndteres ved det instituttet hvor ditt studieprogram er organisert.Praksis kan gjennomføres i tråd med gjeldende regler og råd om smittevern. UiT avklarer hva som er mulig å gjennomføre med den enkelte kommune og praksisstedet.

Studenter som er i målgruppen bes kontakte sitt studieprogram for nærmere avklaring.

Det helsevitenskapelige fakultet


Informasjon til studenter ved helsefak

Helsesektoren har behov for ekstra hjelp. Helsefagstudenter anmodes derfor om å forholde seg som om de er ansatt i helsetjenesten og ikke utsette seg for smittefare. UNN har en informasjonsside på nett for ansatte, studenter og frivillige. Se også Folkehelseinstituttets råd og informasjon til helsepersonell

Informasjon til studenter som er eller skal i praksis innen helsetjenester

 • Studenter skal følge anbefalinger, råd og pålegg fra lokale myndigheter der de oppholder seg, og fra praksisfeltet der de har sin praksis.
 • Studenter som allerede er i praksis, følger praksisstedets anvisninger.
 • Studenter som er i/skal gjennomføre praksisstudier ved sykehus, helseinstitusjoner, den offentlige tannhelsetjenesten eller i kommunehelsetjenesten, skal følge de samme retningslinjer som ansatte ved disse institusjonene.
 • Dersom praksisstedet ditt stenger, du må i karantene eller du av andre årsaker knyttet til korona ikke kan gjennomføre praksisperioden som planlagt, må du melde fra til studieprogrammet ditt.

Følg også med på Canvas, mail og på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Tromsø kommune har opprettet en egen nettside og en egen koronatelefon.


Studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren vil beholde stipendet selv om de tjener for mye. Mange studenter bidrar med viktig arbeidsinnsats i helse- og omsorgssektoren under koronakrisen. Regjeringen fjerner derfor midlertidig grensen for hvor mye disse studentene kan tjene uten at de mister stipendandelen på studielånet sitt. Les mer i pressemeldingen her.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


Informasjon til studenter ved HSL-fak

All informasjon om praksis gis i Canvas og/eller på e-post til studentene.
Kontakt praksiskonsulent/studiekonsulent for ditt studieprogram.

Du kan nå de fleste IT-tjenestene hjemmefra. Under finner du en oversikt over relevante tjenester og brukerveiledninger. 

Send en epost til orakel@uit.no hvis du trenger bistand. 

Gode råd til deg som skal studere hjemmefra


Hvordan gjennomfører du gruppearbeid når campus er stengt? Hvordan ivaretar du den sosiale kontakten med de andre i klassen din? Både det faglige og det sosiale er viktig!

UiT anbefaler følgende: 

 1. Ha en daglig rutine. Start dagen som om du skulle på universitetet; dusj, kle på deg, osv. Ha en fast arbeidsplass hvis mulig. Da blir du mentalt klar for å studere.

 2. Gjør noe fysisk i løpet av dagen. For eksempel, gå en spasertur med en nabo - men husk å holde litt avstand.

 3. Dann en kollokviegruppe hvis du ikke har en fra før. Du kan opprette et Team i Office 365 og invitere medstudentene dine til kollokviegruppen. 
  1. Skill mellom det faglige og det sosiale. Gjerne opprett en egen kanal for "Skitprat på kantina". 
  2. Bruk møtefunksjonen i Teams. Skru på webkamera. Det hjelper å delta fra et rolig og stille sted.
  3. Hold daglige møter for å diskutere fagstoff. Sett opp en gjentagende møteserie på samme klokkeslett hver ukedag. Avtal hva dere skal jobbe med hver for seg mellom møtene, for eksempel, "les kapittel 5 så diskuterer vi det i morgen".
  4. I løpet av uka, ha ett eller flere sosiale Teams-møter. For eksempel, morgenkaffe, pizzakveld, quiz, filmklubb. Vær kreativ!

Utstyr


For å kunne delta på undervisning hjemmefra, trenger du en laptop, og eventuelt mikrofon og webkamera.

Du kan installere Microsoft Office (Outlook, Word, PowerPoint, mm) og andre programmer på laptop'en din.

 1. Microsoft Office kan du installere ved å logge Office 365. Klikk på «Installer Office» oppe til høyre i skjermbildet.
 2. Du kan installere andre programmer via LiReg.

Undervisning


Faglæreren vil komme med informasjon om hvordan undervisning vil foregå fremover. Følg med på Canvas og studentepost.

Undervisning kan bli lagt om til nettbasert undervising i Skype for Business eller Adobe Connect. Hvis du får innkalling til en nettforelesning, koble opp god tid i forveien for å teste at alt fungerer. 

Canvas fungerer likt hjemmefra og på campus. 

Nettforelesninger i Adobe Connect og Skype for Business vil foregå som planlagt.

Bibliotekstjenester


Bibliotekstjenester benytter Oria for tilgang. Se mer her om hvordan du får tilgang.

Kollokviegrupper og samarbeid


Hvordan gjennomfører du gruppearbeid når campus er stengt? Hvordan jobber du sammen med kollokviegruppen din? UiT anbefaler følgende:

 1. Hvis faglæreren har skrudd det på, kan du opprette en gruppe i Canvas-emnet ditt. Send denne brukerveiledning til faglæreren, etterpå følg denne brukerveiledning for å opprette egen gruppe.
 2. Du kan opprette et Team i Office 365 og invitere medstudentene dine.

Begge løsninger har mulighet for å dele filer og gjennomføre nettmøter.

Vi tilbyr veiledning på nett og digitale tjenester er tilgjengelige.

Ta kontakt med Universitetsbiblioteket: 

For ansatte og studenter: gå til vår TopDeskportal
For eksterne: postmottak@ub.uit.no

Besøk Universitetsbibliotekets nettside

Åpningstider


Se oppdaterte åpningstider på www.uit.no/ub

Bestillinger og lån


Hvem kan bestille?

Ansatte og studenter ved UiT.

Retur

Det er åpnet for retur av bøker på alle våre Universitetsbibliotek.

Fjernlån

Det er åpent for fjernlån.

Forfalte lån/purringer

Forfalte lån purres som vanlig. Hvis du har praktiske problemer med å returnere, ta kontakt :

For ansatte og studenter: gå til vår TopDeskportal
For eksterne: postmottak@ub.uit.no

Kopiering fra faglitteratur


Det er lov å kopiere inntil 15 % av sidetallet for studenter og kursdeltakere. Les mer om lovverket rundt kopiering.

Tilgang til litteratur hjemmefra 


En stor del av bibliotekets ressurser krever at du er innenfor UiTs nett. Befinner du deg utenfor campus vil du få opp et påloggingsvindu i Oria hvor du logger deg på med Feide for å få tilgang til ressursen.

 

 

Hvis du opplever tekniske problemer med løsningen, send feilmelding til Orakelet.

Litteratursøk


Trenger du hjelp til litteratursøk, sjekk vår selvhjelp til litteratursøk her.

Du kan søke etter Open Access artikler med nettlesertilleggene Kopernio eller Unpaywall eller be om tilgjengeliggjøring av materiale med Open Access Button.

Nyttige digitale ressurser


Juridika åpner tilgangen til juridisk pensumlitteratur utgitt før 2019 på Juridika.no. For å få tilgang går du til juridika.no og logger deg inn med din Feide-bruker. Tilgangen er åpen i første omgang til 15. april.

Universitetsforlaget gjør alt innhold på Idunn åpent tilgjengelig for alle til bibliotekene åpner igjen. På Idunn finner dere over 36 000 artikler og kapitler, over 70 tidsskrifter og en rekke vitenskapelige bøker.

Hos Nasjonalbiblioteket kan du finne digitalisert pliktavlevert materiale. En del av materialet må du søke om tilgang for å lese. Logg inn med din Feide-bruker. Send en søknad om tilgang til å kunne åpne digitalt pliktavlevert materiale i ditt bibliotek. Denne søknaden og valg av bibliotek gjøres fra dette skjemaet. Søknadene behandles fortløpende.

Ordnett.no er en tjeneste som gir deg tilgang til en rekke digitale ordbøker. Pålogging med Feide på nettsiden. Ønsker du tilgang til ordbøkene dine offline på mobil eller nettbrett, kan du laste ned Ordnett-appen (Android og iOS).
 

Mange store forlag åpner nå opp tilgangen til ressursene sine midlertidig pga. koronasituasjonen. Se oversikt over forlagene og tilgangene her.

The International Coalition of Library Consortia (ICOLC) har også laget oversikt over forlagene.

Problemer med EndNote


Har du problemer med EndNote når du jobber hjemmefra? I denne veiledningen finner du kanskje en løsning på EndNote-problemene.

Eller ta kontakt på skjema i TopDesk (pålogging med Feide).

Kurs og undervisning


Skypekurs avholdes som planlagt. Du finner oversikt over UBs Skypekurs her. All campusundervisning er innstilt inntil videre, og vil så langt det lar seg gjøre overføres til digitalt format. 

Veiledning og disputaser


Veiledning foregår per Skype eller telefon inntil videre. Skal du disputere? For hjelp eller spørsmål til litteratur ta kontakt med de fagansvarlige på UB.

Andre spørsmål?


Er det annet du lurer på? Ta kontakt med Universitetsbiblioteket:

For ansatte og studenter: gå til vår TopDeskportal
For eksterne: postmottak@ub.uit.no 

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig. Har du spørsmål knyttet til testing, karantene og vaksinering, kontakt helsetjenesten ved studiestedet ditt: 

 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Tromsø
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Alta
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Harstad
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Narvik
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Kirkenes
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Hammerfest
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Bodø
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Mo i Rana
 • Kontaktinformasjon for deg som bor på Bardufoss
 • Kontaktinformasjon for deg som bor på Svalbard

Er du beboer i en av Samskipnadens studentboliger og har fått påvist smitte, eller er satt i karantene, ber vi deg kontakte Samskipnadens beredskapsansvarlig så raskt som mulig. Har du ankommet Norge fra utlandet skal du i hjemmekarantene i 10 dager etter at du kom hjem fra reisen, uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Les mer på FHIs sider. Alle studenter som er i karantene oppfordres til å holde seg hjemme og melde fra til nærmeste faglig ansvarlig for studieprogram eller emne. Du har ikke anledning til å komme til studiestedet. Før du kommer til en av våre campus for første gang, må du ta det obligatoriske smittevernkurset. Vi oppfordrer deg også til å tenke over hva som kan være smittekilder, vise respekt for tiltakene, øve deg på nye og gode vaner, og sette deg inn i smittevernreglene ved UiT. Her finner du egen smittevernveileder og øvrig HMS-regelverk under covid-19 utarbeidet for UiT.

Det er etablert innsatsgrupper for digital undervisning, personal og HR, mobilitet, eksamen og praksis. 

I tråd med gjenåpningsplanen og anbefalingene for trinn 4 som foreligger fra kunnskapsdepartementet, skal institusjonene planlegge for mest mulig fysisk tilstedeværelse og undervisning på campus fra semesterstart høsten 2021. Når institusjonene ikke lengre er nødt til å bruke digital undervisning av smittevernhensyn, kan de igjen bruke fysiske og digitale undervisningsformer der de er best egnet.

Fra departementet forventes det også at det planlegges for undervisning uten avstandskrav fra semesterstart. Sistnevnte innebærer at sperrebånd og merkinger knyttet til avstandsregler skal fjernes fra undervisningslokalene. I fellesarealer som kantiner og bibliotek vil imidlertid 1-metersregelen fortsatt gjelde.

Ved UiT vil gjeldende timeplan for høsten 2021 ligge til grunn, noe som innebærer at planlagt digital undervisning kan gjennomføres. Samtidig vil det være mulig å følge undervisningen fra oppsatt undervisningsrom (hybrid undervisning) så langt mulig ut fra plasshensyn.

UiT vil følge de nasjonale anbefalinger som foreligger vedrørende korona-situasjonen, men vi må samtidig ha beredskap for at regler og anbefalinger kan endre seg. Våre vertskommuner kan komme med lokale føringer som kan medføre endringer i den planlagte undervisningen ut fra smittesituasjon og vaksinetilgang, slik at vi kan måtte gå over til digital undervisning igjen. Smittevernrutine for bruk av alle undervisningsrom, møterom og skriver-/kopirom i forbindelse med korona-situasjonen

Renhold/Avdeling for bygg og eiendom (BEA):

 • Anskaffer og setter ut midler til overflaterenhold:
  • Såpe og vann (sprayflaske med ferdig blandet løsning) og papir tilgjengelig for overflate rengjøring – bord og stoler
  • Våtservietter for desinfisering av AV-utstyr, mus, tastatur, andre berøringsflater på AV-utstyr
 • Etterfyller med våtservietter og spray for renhold/desinfisering i forbindelse med daglig renhold

Avdeling for IT (ITA):

 • Plasserer ut en huskeliste i alle auditorier, undervisningsrom og møterom med punkter over hva underviser/møteansvarlig må passe på for å overholde smittevernreglene
 • Henger opp en huskeliste for smittevern ved skriver/kopi-maskiner som er med i UiTs fellesordning
 • Oppdaterer huskelisten for smittevern ved behov

Den enkelte ansatte, student, gjest, møteleder og underviser skal:

 • Vaske/desinfisere hender før du tar i bruk lokalet og etter at du er ferdig
 • Holde minst en meter avstand til andre hele dagen, også ved inn- og utganger.
 • Bruk av munnbind gjelder på alle steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand.
 • Bare bruke plasser som er merket for bruk
 • Håndtere whiteboard-tusjer/kritt som personlig utstyr
 • Sette bord og stoler tilbake til opprinnelig plassering, dersom de er flyttet på

Før de forlater lokalet, har møteledere/undervisere ansvar for å vaske/desinfisere alle flater og punkter som er berørt, som:

 • Bordflater
 • AV-utstyr

Hold det rent, forbli frisk!

 • Husk å vaske hender før du begynner og etter at du er ferdig
 • Selv om rommene vaskes daglig av renholdspersonale, men du må også gjøre en innsats
 • Bruk våtservietter med desinfisering til å rengjøre alt av AV-utstyr du tar på før og etter bruk. Det inkluderer: Tastatur, mus, betjeningspanel, mikrofon, annet AV-utstyr
 • Bruk overflaterengjøring (sprayflaske med ferdigblandet såpe og vann og papir) til å rengjøre bordflater og stoler som har vært brukt
 • Husk å holde minst en meters avstand til andre i rommet.
 • Bruk av munnbind gjelder på alle steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand.
 • Prøv å la være å ta på ansiktet.

Kontakt renhold@uit.no dersom det mangler renholdsutstyr i rommet • Deler du arbeidsstasjon må du rengjøre denne med egnet rengjøringsmiddel når du kommer og før du forlater. Personlige ting som penner, Post-it-blokker, papirer og lignende skal ikke etterlates når du forlater arbeidsstasjonen. Felles ting som aviser, penner og bestikk skal ikke brukes.
 • Felles mat som krydder, ketchup og suketter skal fjernes fra fellesområdene. Buffet er ikke tillatt. Ved bruk av kjøleskap skal ansatte ha egne bokser/ hyller hvor maten oppbevares.
 • Før og etter bruk av kopper, kaffetraktere/kaffemaskin, oppvaskmaskin og annet utstyr som brukes av mange skal det utføres grundig håndvask eller hånddesinfeksjon. Utstyret unngås brukt dersom det er vanskelig å opprettholde smittevernreglene.
 • Før og etter bruk av kopimaskin og andre hyppig berørte overflater skal det utføres grundig håndvask eller hånddesinfeksjon.
 • Ved møter bør papirer unngås. Presenter i stedet på skjerm eller send ut dokumenter i forkant slik at deltakere kan lese dem elektronisk.
 • Ved bruk av delt AV-utstyr på møterom og undervisningsrom, bruk spritservietter der dette er tilgjengelig til å rengjøre alt du tar på før og etter bruk. Det inkluderer tastatur, mus, betjeningspanel, mikrofon ol. Whiteboard-tusjer, kritt ol. skal være personlig utstyr.
 • Det er egne renholdsrutiner for toalett, og regler for bruk er slått opp på toalettene. Unngå bruk av håndblåser. Toalettene som er stengt er merket.


Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig. Har du spørsmål knyttet til testing, karantene og vaksinering, kontakt helsetjenesten ved studiestedet ditt: 

 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Tromsø
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Alta
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Harstad
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Narvik
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Kirkenes
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Hammerfest
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Bodø
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Mo i Rana
 • Kontaktinformasjon for deg som bor på Bardufoss
 • Kontaktinformasjon for deg som bor på Svalbard

Har du ankommet Norge fra utlandet skal du i hjemmekarantene i 10 dager etter at du kom hjem fra reisen, uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Les mer på FHIs siderTilstedeværelse på arbeidsplassen og arbeid hjemmefra


De nasjonale retningslinjene anbefaler fortsatt at ansatte delvis arbeider hjemmefra og/eller benytter fleksibel arbeidstid, men gir samtidig rom for økt tilstedeværelse og tilpasning til lokal smittesituasjon. På UiTs campuser er hovedregelen at ansatte skal møte på arbeidsplassen. Ledere skal samtidig påse at en viss andel av de ansatte til enhver tid arbeider hjemmefra. På arbeidsplassen skal det være mulig å holde 1 meters avstand for alle. De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttende i risikogrupper.  

Generelle smitteverntiltak gjelder fortsatt.  

På steder der den lokale smittesituasjonen tilsier det, vil UiT kunne ha mer restriktive bestemmelser.

Reise


Innenlandsreiser kan gjennomføres. Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk. 

Hemis


Hemis tilbyr digitale møter for ledere og ansatte ved UiT. I Tromsø og Alta tilbys også gående samtaler – «walk and talk» – etter råd om avstand/hygiene. Ta kontakt med Hemis for avtale.

I lys av hvordan hverdagen vår er blitt er det mange som har fått kontorarbeidsplassen sin flyttet inn i heimen. Det bringer med seg en del utfordringer som man kan og bør ta tak i om de oppstår. Etter ei uke med jobb enten ved kjøkkenbordet eller i sofaen vil de fleste trolig kjenne at noe skjer med kroppen. For å hjelpe deg et stykke på vei, har vi lagt ut noe informasjon og noen filmsnutter som kan gi noen gode råd, og som du finner her. 

Tokt, felt- og laboratoriearbeid


Pågående og planlagte aktiviteter og ferdighetstrening på lab, i feltarbeid og på tokt, gjennomføres som planlagt under forutsetning av at gjeldende smittevernregler kan overholdes. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til ditt studieprogram eller nærmeste leder.

Stipendiater og postdoktorer


Koronapandemien – forlenget ansettelsesperiode for stipendiater

Teksten nedenfor omtaler stipendiater, men gjelder tilsvarende for postdoktorer.

Felles retningslinjer for universitetene i BOTT-samarbeidet.

Bakgrunn

Koronapandemien skaper store utfordringer for ordinær drift og fremdrift i universitets- og høyskolesektoren. Mange stipendiater vil kunne oppleve forsinkelser fordi datainnsamling forsinkes eller stopper opp og tilgang til laboratorier og verksteder begrenses. Dette kan igjen innebære at det vil være utfordrende å ferdigstille sitt doktorgradsarbeid innenfor ansettelsesperioden.

Hensikten med dette notatet er å nedfelle retningslinjer for hvordan forsinket fremdrift for stipendiater skal håndteres og vurderes, dersom forsinkelsen skyldes Korona-relaterte årsaker. Dette med den hensikt å sikre at man ved BOTT-universitetene har en noenlunde lik praksis.

Rettslig grunnlag

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat har i hovedsak fire bestemmelser som hjemler forlengelse for stipendiater:

 • 2-3 (1). Rettighetspermisjoner
 • 2-3 (2). Omsorg for barn/nær familie
 • 2-3 (3). Permisjon for å gå inn i kortvarige forsker- og undervisningsstillinger
 • 2-3 (6). Forlengelse for forhold som har vært til hinder for progresjonen i doktorgradsutdanningen

I vurderingene av forlengelser som følge av Koronapandemien kan hjemlene for forlengelse kombineres. Når det gjelder Koronarelatert fravær, vil en forlengelse som utgangspunkt måtte hjemles i § 2-3 (6). Dette er en bestemmelse som i stor grad skal anvendes etter bruk av saklig skjønnsutøvelse. For å sikre en viss grad av likeverdig behandling av stipendiater, er det nedenfor nedfelt noen retningslinjer for hvordan dette skal håndteres.

Retningslinjer for forlengelse med bakgrunn i Korona-relaterte årsaker

Ordinært fravær, slik som foreldrepermisjon, sykefravær etc., reguleres etter ordinære regler og prosesser, og holdes derfor utenfor i det videre.

Hovedprinsippet er at forlengelse av ansettelse gis etter individuell vurdering og at beslutning om forlengelse tas av det enkelte universitets vedtatte beslutningsorgan.

Ved vurdering av forlengelser som følge av Koronapandemien skal prinsippet om like rammebetingelser legges til grunn. Dette innebærer likeverdig behandling av den enkelte, men ikke likebehandling. For å sikre lik vurderingsplattform i den enkelte sak, skal det legges til grunn at forsinkelser som klart kan knyttes til pandemien skal gi forlengelse og ikke skal forrykke prinsippet om like rammebetingelser. Dette innebærer ikke standardiserte regler for forlengelser, men individuelle og lokale vurderinger bygd på et felles overordnede prinsipp om at reelle forsinkelser knyttet til pandemien erstattes.

Nedenfor følger retningslinjer for hvordan forlengelse vil bli vurdert ved Koronarelatert forsinkelse.

 1. Stipendiater som blir beordret til tjeneste i helsesektoren/avgivelse til kritisk samfunnsfunksjon vil bli gitt forlengelse tilsvarende lengden på beordringen.
 1. Stipendiater som blir omdisponert til undervisning/digitalisering av undervisning vil bli gitt forlengelse tilsvarende omfanget av omdisponeringen. Fortrinnsvis bør likevel dette bakes inn som en del av pliktarbeidsdelen. Dersom dette gjøres, vil det ikke være grunnlag for forlengelse.
 1. For stipendiater hvor det foreligger særlige forhold knyttet til Koronapandemien som har vært til hinder for progresjonen i forskerutdanningen kan det gis forlengelse. Slike forhold kan være stengt campus, vanskeligheter med datainnsamling, pass av barn og karantenereglene (uten å ha symptomer). Det skal av arbeidsgiver i så stor utstrekning som mulig legges til rette for at doktorgradsarbeidet kan utføres fra hjemmekontor. Dette gjelder både faglig og HMS-relatert tilrettelegging. Hvis hjemmekontor kan gjennomføres, vil det ikke være grunnlag for forlengelse.
 1. For stipendiater som på grunn av pass av barn eller som på grunn av sykdom må benytte omsorgsdager, egenmelding eller sykmelding, gis det forlengelse tilsvarende fraværets omfang. Hvis det ikke tas ut omsorgsdager eller kvoten allerede er oppbrukt vurderes ev. forlengelse individuelt mot slutten av stipendiatperioden.
 1. Forskriftens bestemmelse om at fravær må ha en sammenhengende varighet på to uker for å gi grunnlag for forlengelse, fravikes så lenge Korona-situasjonen vedvarer. Dette innebærer at fravær av kortere varighet, herunder enkeltdager, vil gi grunnlag for forlengelse.

Stipendiater som opplever å ha fått koronarelaterte forsinkelser kan ta kontakt med veileder eller instituttleder for dialog om dette.

UiT har utarbeidet et søknadsskjema som stipendiaten fyller ut og sender på e-post til hovedveileder for anbefaling. Hovedveileder videresender deretter søknaden til instituttleder som godkjenner, før oversendelse til fakultetet for behandling hos Tilsettingsutvalget. Det vil bli prioritert å behandle de som har sluttdato i 2020 først, men alle som sender inn søknad vil få den behandlet så raskt som mulig.

For deg som har barn og må være hjemme som følge av koronasituasjonen skal dette fraværet registreres i PAGA med fraværskode 479. Har du selv koronarelatert fravær skal dette fraværet registreres i PAGA med fraværskode 129. Det du registrerer her, skal benyttes som grunnlag for søknaden.»

Bistand til litteratur

For hjelp eller spørsmål til litteratur ta kontakt med din fagansvarlige på UB.

Endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver 


UiT deltar i en nasjonal dugnad for å begrense koronasmitte og har iverksatt tiltak for å imøtekomme regjeringens pålegg. UiT skal likevel, så langt det lar seg gjøre, opprettholde undervisning og planlagte eksamener. Manuelle rutiner må automatiseres, og nødvendig tjenesteleveranse til ansatte skal opprettholdes.  

Dersom flere ansatte ved UiT skulle bli smittet, satt i karantene eller kalt ut til tjeneste for andre, vil UiT kunne komme i en driftskritisk situasjon. Derfor må ansatte ved UiT påregne å kunne bli midlertidig omdisponert til andre arbeidsoppgaver enn det som følger av stillingen.

For ledere:
Veiledning – omdisponering av ansatte
Notat – Arbeidsgivers styringsrett

Om å bli kalt ut til tjeneste av andre


I den situasjonen samfunnet står i nå, kan noen arbeidstakere ved UiT bli kalt ut til tjeneste av andre samfunnsaktører; helsevesenet, Heimevernet og trolig også Sivilforsvaret. De to sistnevnte vil være koordinert gjennom forespørsler om bistand fra politi og kommuner.

UiT har levert en liste med over 300 ansatte og over 2000 studenter med relevant kompetanse som må være forberedt på å bli kalt ut til tjeneste i helsevesenet. UiT gir på kort sikt permisjon med lønn til de det gjelder, i påvente av avklaringer og føringer fra sentrale myndigheter. At helseinstitusjoner rekvirerer UiT-ansatte, kan imidlertid medføre at virksomhetskritiske oppgaver som undervisning, veiledning og eksamen blir krevende å gjennomføre. Hva som skal vektes tyngst, skal følge av myndighetenes anbefalinger og ledelsen ved UiT sine prioriteringer.

UiT ønsker å legge til rette for at ansatte med helsefaglig utdanning bidrar i helsetjenesten under koronakrisen, og vil i utgangspunktet gi permisjon til dette. Det er imidlertid UiT sin prioritering å få uteksaminert sine kandidater så langt som råd er. I samforståelse med helsetjenestene skal gjennomføring av obligatoriske studieaktiviteter og/eller eksamen prioriteres for å sikre uteksaminering av kandidater. Permisjoner som blir vurdert til å komme i konflikt med nødvendig undervisning og/eller eksamen vil derfor ikke bli innvilget. Søknad om hel eller delvis permisjon gjøres på ordinært vis til instituttet. 

Deltakelse i Heimevernet er lovregulert, og de som kan kalles inn til Heimevernet er:

 • Ansatte som har gjennomført førstegangstjeneste og er i alderen 19–44 år
 • De med befalsutdanning og pliktår opp til 55 år
 • De som har skrevet frivilligkontrakt

Dersom situasjonen eskalerer, kan også ordinære mannskaper i alderen 44–55 år innkalles. Vernepliktforskriftens kapittel 11 regulerer arbeidsgivers søknad om fritak.

Alle i alderen 18–55 år bosatt i Norge kan bli kalt inn til tjeneste i Sivilforsvaret. Bruk av tjenestepliktige er hjemlet i Sivilbeskyttelsesloven, og alle i aldersgruppen kan pålegges tjenesteplikt, så fremt de tilfredsstiller kravene og at tjeneste i Sivilforsvaret ikke kommer i konflikt med annen lovpålagt tjeneste. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) organiserer Sivilforsvaret.

Koronarelatert fravær


Fra og med 1. juni 2020 er det UiTs ordinære regler for egenmelding som er gjeldende. Les mer her!

Karantene

Har du ankommet Norge fra utlandet skal du i hjemmekarantene i 10 dager etter at du kom hjem fra reisen, uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Les mer på FHIs sider.

Alle ansatte som er i karantene oppfordres til å holde seg hjemme, melde fra til nærmeste leder og avklare hvilke arbeidsoppgaver de skal utføre hjemmefra. 

Enhetsledere og fagansvarlige på studieprogrammer må holde oversikt over studenter i karantene og rapportere antall til fakultetsledelse.

Utenlandske ansatte og gjester ved UiT


Ansatte ved UiT som ikke har norsk statsborgerskap, eller som har et forsknings- eller gjesteopphold ved UiT bør høre på råd som gis i hjemlandet. Man kan oppholde seg i Norge så lenge man har lovlig opphold og avklart helseforsikring. En eventuell hjemreise må avklares med den som er personalansvarlig på enheten.

Dersom ansettelsen/stipendperioden nærmer seg slutten og oppholdstillatelsen kan løpe ut, er det viktig å følge nøye med på både forlengelse av oppholdstillatelsen til Norge og på muligheter for hjemreise. Se informasjon fra UDI her. Dersom man ikke er ansatt ved UiT og får ekstra utgifter fordi man må reise hjem tidligere enn planlagt, anbefaler vi å ta kontakt med hjemmeinstitusjonen og med forsikringsselskapet.

De som ansettes ved UiT er medlem i norsk folketrygd fra første dag. Alle som skal oppholde seg i Norge i mer enn tolv måneder er pliktige medlemmer i norsk folketrygd, uansett om en er ansatt eller ikke. For kortere opphold (3–12 måneder) kan personer, som ikke er pliktige medlemmer i norsk folketrygd gjennom et arbeidsforhold, søke til NAV om frivillig medlemskap. Se mer informasjon om dette her.

Varer og tjenester


Det er viktig at UiTs enheter tenker igjennom hvilke varer og tjenester som er kritiske for enheten og for universitetet i kommende periode, og sikrer tilgang til disse.
Les mer her: Levering av varer og tjenester, relatert til Koronasituasjonen

Her kan du finne ut mer om gjennomføring av digital undervisning.

Se rådene fra Folkehelseinstituttet til universiteter og høgskoler her. 

Eksamen


På grunn av koronasituasjonen ble det laget en midlertidig forskrift om studier og eksamener ved UiT Norges arktiske universitet. Denne vil være gjeldende også for høstsemesteret 2021. Den oppdaterte forskriften finner du her:

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 26. juni 2020 nr. 1617 om studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus

Informasjon om eksamen rettet mot fagansvarlige og sensorer finnes på uit.no/vurdering.

Studentene informeres om eksamen via uit.no/eksamen.

Undervisning høsten 2021


Smittesituasjonen for covid-19 har endret seg lite siden høsten 2020 og myndighetenes smittevern-anbefalinger er stort sett de samme som de var da vårens undervisning ble planlagt. Vi regner ikke med å se stor endring i smittesituasjonen før befolkningen er gjennomvaksinert. Det vil ta tid, og planen for undervisningen for høstsemesteret 2021 må bygge på dette faktum.

Dersom det skulle bli mulighet for å åpne for mer tilstedeværelse på campusene våre i løpet av semesteret på bakgrunn av en bedring i smittesituasjonen, vil dette kunne organiseres der det er tilgjengelige rom.

På bakgrunn av rådene som er kommet i denne prosessen, har universitetsledelsen besluttet at høstsemesteret skal planlegges ut fra to scenarier, enten hybrid semester eller digitalt semester. Les mer her.

Hovedregelen er fortsatt at møter og arrangementer skal være digitale. Nærmeste leder kan avgjøre at arrangement/møter kan gjennomføres fysisk innenfor gjeldende smittevernregler.

Disputaser gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler.

Møter og arrangementer


Hovedregelen er at møter og arrangementer bør være digitale. Nærmeste leder kan avgjøre at arrangement/møter kan gjennomføres fysisk innenfor gjeldende smittevernregler. 

Alle som deltar i digitale møter skal aktivere sitt kamera, slik at de er synlige for andre deltakere i møtet. Les mer om møtevett her. 

Her finner du informasjon om hvordan du kan gjennomføre arrangementer digitalt

Sammendrag av antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster: Arrangementer, samlinger og aktiviteter – FHI 

Disputaser gjennomføres etter samme retningslinjer som arrangementer. Her finner du rutinebeskrivelse for gjennomføring av digital disputas ved UiT.  Ta kontakt med  orakel@uit.no hvis du har spørsmål eller trenger teknisk hjelp. 

Studentforeninger og ansattes organisasjoner kan benytte campus i grupper som kan organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, og gjennomføre arrangementer i henhold til disse vilkårene.  

Bruk av lokalene skal avklares med det fakultetet/den enhet som disponerer og har beredskapsansvar for lokalene som ønskes brukt. Arrangement skal risikovurderes, jf. Smittevernveileder for UiT under covid-19. 

Digitale møter


Digitale verktøy som Teams, Skype og Zoom benyttes nå i stor grad til møter også i kollegiale organer ved UiT (universitetsstyremøter, fakultetsstyremøter og instituttstyremøter).

Notatet gir forslag til hvordan hensyn til åpenhet og sikkerhet kan ivaretas under koronakrisen. Ordningen kunngjøres som en nyhetssak om behovet for felles praksis for digital gjennomføring av besluttende møter ved UiT som følge av koronakrisen.En student og en ansatt ved UiT i Tromsø har testet positivt på covid-19.

 

UiT har i dag, torsdag 29. oktober, bistått smittesporingsteamet i Tromsø kommune i arbeidet med kartlegging av nærkontakter til en ansatt ved fakultetsadministrasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø som er bekreftet smittet av covid-19. Smittesporingsteamet vil følge opp og ta kontakt med personer som defineres som nærkontakter.

Den ansatte som er smittet har ikke vært på jobb den siste uken og er nå isolert.  

I tillegg har ytterligere en student ved Handelshøgskolen testet positivt på covid-19 og er isolert. Studenten var definert som nærkontakt til de to studentene ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø som tidligere har fått påvist covid-19.  

– Det er viktig at alle studenter og ansatte følger de råd og anbefalinger som gis fra smittevernsmyndighetene i en situasjon hvor smitten i samfunnet øker, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.  

 

Kontakt 
For spørsmål, ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og  e-post  
jorgen.fossland@uit.no. En person i Fellesadministrasjonen har testet positivt på covid-19. 

Torsdag kveld ble det kjent at en person i fellesadministrasjonen, med kontoradresse i administrasjonsbygget, har testet positivt på covid-19. Smittesporingsteamet vil følge opp og kontakte personer som defineres som nærkontakter til vedkommende. Den ansatte som er smittet har ikke vært på jobb siden mandag og er nå i isolasjon.

– I en situasjon hvor smitten i samfunnet øker er det viktig at vi følger de råd og anbefalinger som gis fra smittevernsmyndighetene, sier assisterende direktør ved UiT, Gøril Heitmann.  På bakgrunn av pressemelding fra Tromsø kommune er UiT orientert om at ytterligere en student ved Handelshøgskolen i Tromsø er bekreftet smittet med covid-19. Berørte studenter og ansatte vil holdes orientert om eventuelle konsekvenser for undervisning og tilgang til fasiliteter på campus fra Handelshøgskolen.

Kontakt 
For spørsmål, ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og  e-post  jorgen.fossland@uit.noFredag 30. oktober ble det bekreftet enda et tilfelle av covid-19 hos en student ved Handelshøgskolen i Tromsø.

– Det siste smittetilfellet kan knyttes til en kjent smitteklynge ved Handelshøgskolen, og det er ingen grunn til å anta at vi har et smitteutbrudd på campus. For å være føre var forlenger Handelshøgskolen i Tromsø likevel sine smitteforebyggende tiltak fram til og med onsdag 4. november, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Kontakt
For spørsmål, ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og e-post jorgen.fossland@uit.no.To ansatte ved UiT i Harstad har testet positivt på covid-19.

Begge har hatt begrenset kontakt med studenter og kollegaer den siste tiden og er i isolasjon. Smittesporingsteamet i Harstad kommune jobber med sporing og kontakter de som defineres som nærkontakter.

Harstad kommune har anbefalt arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte om å ha hjemmekontor hele eller deler av inneværende uke. UiT har derfor oppfordret studenter og ansatte til å studere og arbeide hjemmefra der det er praktisk mulig. Det blir en del endringer i undervisningen og noe avholdes digitalt. Berørte studenter vil holdes orientert om konsekvenser fra sitt studieprogram.

– Vi anser ikke dette som et smitteutbrudd på campus, men for å være føre har vi valgt å iverksette disse tiltakene ut denne uken, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Situasjonen følges nøye og universitetsdirektøren ber alle om å være særlig oppmerksom og kontakte koronasenteret for testing dersom de har symptomer.

For spørsmål, ta kontakt med:UiT har i dag fått melding om at en student ved Det helsevitenskapelige fakultet har fått påvist covid-19.

Studenten har ikke vært i nærkontakt med andre medstudenter, men har hatt kontakt med ansatte ved UiT. Smittesporingsteamet har kontaktet berørte ansatte, og disse er nå i karantene.

Lokaler som har vært benyttet er avstengt og vil bli vasket ned før de igjen tas i bruk. 

Kontakt:
For spørsmål, ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og e-post jorgen.fossland@uit.noEn ansatt ved Det helsevitenskapelige fakultetet har testet positivt på covid-19. Den ansatte har hatt hjemmekontor den siste perioden og det ansees som lite sannsynlig at andre på jobb er blitt smittet. Smittesporing er iverksatt og eventuelle nærkontakter vil bli kontaktet av smittesporingsteamet i Tromsø kommune.UiT har fått melding om at en student ved Det helsevitenskapelige fakultetet har testet positivt på covid-19. Smittesporingsteamet i Tromsø kommune følger opp studentens nærkontakter. Lokaler som har vært benyttet er avstengt og vil bli vasket ned før de igjen tas i bruk.
Spørsmål fra media:
Ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414, e-post jorgen.fossland@uit.noEn student ved campus Alta fikk søndag 17. januar påvist covid-19. Studenten har ikke vært på campus, men har hatt nærkontakt med andre medstudenter. Smittesporingsteamet i Alta kommune vil kontakte alle nærkontakter. Det er, med unntak av noen utvalgte studentgrupper, digital undervisning ved UIT frem til 1. februar. Ved campus Alta vil planlagt fysisk undervisning utsettes inntil videre. Studenter som er berørt vil få beskjed om dette fra sitt studieprogram.En student ved UiT har fått påvist covid-19. UiT bistår smittesporingsteamet i Harstad kommune med å identifisere personer som har vært i kontakt med studenten i forbindelse med undervisning.

Videre fysisk undervisning for klassen det gjelder er avlyst inntil videre.

Lokaler som har vært benyttet er avstengt og vil bli vasket ned før de igjen tas i bruk.

Spørsmål fra media:

Ta kontakt med campusdirektør Karl-Erik Arnesen, tlf. 48 11 75 21, e-post: karl.e.arnesen@uit.noStudenten er tilknyttet Teknologibygget og har oppholdt seg i et begrenset område på campus torsdag 25. og fredag 26. februar. Alle nærkontakter er kontaktet av smittesporingsteamet i Tromsø kommune, og berørte lokaler er rengjort. Ytterligere tiltak er ifølge smittesporingsteamet ikke nødvendig.En student ved HSL-fakultetet ved UiT i Tromsø har testet positivt på covid-19. Smittesporingsteamet i Tromsø kommune følger opp studentens nærkontakter. Undervisningen på studiet blir digital inntil videre, og berørte studenter holdes orientert gjennom sitt studieprogram.En student ved det Helsevitenskapelige fakultetet har testet positivt på covid-19.
Smittesporingsteamet følger opp studentens nærkontakter, og berørte lokaler er rengjort .
Ytterligere tiltak er ifølge smittesporingsteamet ikke nødvendig.Tre studenter ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi har testet positivt på covid-19.

Smittesporingsteamet følger opp studentenes nærkontakter, og berørte lokaler er rengjort.
Ytterligere tiltak er ifølge smittesporingsteamet ikke nødvendig.To ansatte ved UiT i Narvik har den siste uka testet positivt for covid-19. Smittesporing er allerede gjennomført og avsluttet fra Narvik kommunes side da man har kontroll på situasjonen. Kommunen varsler at det heller ikke er grunn til ekstra tiltak ved campus som følge av smittetilfellene.

Vi minner uansett om de generelle smittevernregler som vi ber alle følge:

 •     Hold avstand
 •     Hold hendene rene
 •     Hold deg hjemme hvis du er syk - test deg ved mistanke om smitte
 •     Hold nede antall personer du møter


En ansatt som jobber i Administrasjonsbygget ved UiT i Tromsø har i dag testet positivt for covid-19. Nærkontaktene er kontaktet av smittesporingsteamet i Tromsø kommune, og berørte arealer vil bli vasket ned. Ansatte som jobber i Administrasjonsbygget oppfordres til å jobbe hjemmefra torsdag 3. og fredag 4. juni.To studenter ved Musikkonservatoriet er bekreftet smittet av covid-19. Smittesporingsteamet i Tromsø kommune følger opp alle nærkontakter. Berørte arealer er vasket ned.

Smitteutbruddet i Tromsø kommune, kombinert med eksamensavvikling for Musikkonservatoriets studenter, gjør det nødvendig å avgrense aktiviteten i aktuelle lokaler til eksamensavvikling.

Studenter som ikke er i en eksamenssituasjon og ansatte som har mulighet bes om å studere og arbeide hjemmefra inntil smittesituasjonen er avklart.To studenter ved Institutt for farmasi er smittet av covid-19. Smittesporingsteamet har igangsatt varsling av nærkontakter. Berørte arealer i Farmasibygget er rengjort. Som følge av smitteutbruddet i Tromsø kommune oppfordres studenter og ansatte ved Farmasibygget til å studere og arbeide hjemmefra, dersom de har mulighet. Eksamen gjennomføres  som planlagt.

UiT følger smittesituasjonen i Tromsø kommune tett og ber alle studenter og ansatte om å overholde gjeldende smittevernregler. En ansatt ved Kultur- og samfunnsfags biblioteket i Breivika har testet positivt på covid-19. Smittesporingsteamet i Tromsø kommune følger opp nærkontakter. Berørte areal vil bli vasket, og KS-biblioteket er stengt lørdag 12. juni.En student på førsteårskullet ved jusstudiet ved UiT har fått påvist covid-19.

UiT har bistått smittesporingsteamet i Tromsø kommune med å identifisere personer som studenten har vært i nærkontakt med på UiT. Smittesporingsteamet følger opp disse utover kvelden. 

– UiT er i dialog med smittevernmyndighetene i kommunen og har fulgt de pålegg og råd som de har kommet med, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Studenten som er smittet er i isolasjon. De tolv medstudentene som de siste dagene har hatt gruppeundervisning sammen med den smittede personen vil bli kontaktet av smittesporingsteamet. Undervisningslokalet som de 13 studentene har benyttet er stengt og vil bli vasket ned før det igjen tas i bruk.

Av praktiske hensyn legges deler av undervisningen om for noen studenter ved første avdeling ved Det juridiske fakultet. Studentene dette gjelder vil bli kontaktet av sitt fakultet. Undervisningen som legges om gjelder for fredag 9. oktober.

Etter samråd med smittevernmyndighetene fortsetter all annen undervisning og annen aktivitet ved UiT som planlagt.

– Vi minner samtidig om smittevernreglene som UiT har og som er basert på anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, sier Fossland.  

For spørsmål, ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland: 95150414, e-post: jorgen.fossland@uit.noYtterligere en student ved UiT har fått påvist covid-19.

Studenten studerer medisin, og UiT har bistått smittesporingsteamet i Tromsø kommune med å identifisere personer som har vært i kontakt med studenten i forbindelse med undervisning. 

– UiT er i dialog med smittevernmyndighetene i kommunen og har fulgt de pålegg og råd som de har kommet med. Vi har oversikt over hvilke studenter vedkommende har vært i kontakt med, og verken den smittede eller de andre har vært på UiT i forbindelse med undervisning i dag, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Torsdag kveld ble det kjent at også en jusstudent ved UiT er smittet med covid-19. Begge studentene som er smittet er i isolasjon. 

– I samråd med smittevernmyndighetene vurderer vi fortløpende hva vi vil gjøre videre. Vi kan ikke utelukke at den smittesituasjonen vi nå har i Tromsø vil få konsekvenser for undervisning og andre aktiviteter ved UiT. Vi minner samtidig om smittevernreglene som UiT har og som er basert på anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, sier Fossland.

For spørsmål, ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland: 95150414, e-post: jorgen.fossland@uit.noStudenten som er bekreftet smittet har hatt undervisning ved campus i Tromsø. 

UiT ble lørdag 17. oktober kontaktet av smittesporingsteamet i Tromsø kommune for å bistå med å identifisere personer som studenten har vært i nærkontakt med på universitetet.  Dette smittetilfellet er det samme som kommunen sendte ut pressemelding om tidligere samme dag.

Studenten som er smittet er i isolasjon. De 14 medstudentene som de siste dagene har hatt gruppeundervisning på ex.phil sammen med den smittede personen vil bli kontaktet av smittesporingsteamet. Undervisningslokalet som de 15 studentene har benyttet er avstengt og vil bli vasket ned før det igjen tas i bruk. 

– UiT er i dialog med smittevernmyndighetene i kommunen og har fulgt de pålegg og råd som de har kommet med, sier assisterende direktør Gøril Heitmann. 

Etter samråd med smittevernmyndighetene vil undervisningen og annen aktivitet ved UiT fortsette som planlagt. 

Vi minner samtidig omsmittevernreglene som UiT har og som er basert på anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, sier Heitmann.  

For spørsmål, ta kontakt med assisterende direktør Gøril Heitmann: 907 96 693 og e-post: goril.heitmann@uit.no Tromsø kommune meldte fredag 23. oktober om tre nye smittetilfeller av covid-19. En av disse er lærerstudent ved UiT. 

Studenten som er smittet er i isolasjon. De 17 medstudentene som de siste dagene har hatt undervisning sammen med den smittede personen vil bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam. Undervisningslokalet de har benyttet er avstengt og vil bli vasket ned før det igjen tas i bruk.  

Etter samråd med smittevernmyndighetene vil undervisningen og annen aktivitet ved UiT fortsette som planlagt.  

– Smittetallene øker flere steder i landet og UiT har økt beredskap for at dette også kan ramme vår virksomhet. Vi har oppfordret våre studenter og ansatte til å være særlig oppmerksom på smittesituasjonen og er klar til å iverksette nye tiltak dersom situasjonen krever det, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland. 

For spørsmål, ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og e-post jorgen.fossland@uit.noUiT bistår smittesporingsteamene i Tromsø og Harstad kommune etter at en student ved Handelshøgskolen i Tromsø har fått påvist covid-19.

UiT fikk meldingen på kvelden 26. oktober og bistår kommunens smittesporingsteam i arbeidet med å kartlegge nærkontakter.

Studenten som er smittet har deltatt i undervisning ved Handelshøgskolen i Tromsø, og 11 medstudenter vil bli kontaktet av smittesporingsteamet i Tromsø kommune.

Undervisningsrommet de har benyttet vil bli vasket ned før det igjen tas i bruk.

Seminarundervisning for enkelte studentgrupper ved Handelshøgskolen vil bli avlyst, og de studentene det gjelder vil få informasjon om dette fra sine respektive studieprogram.

Etter samråd med smittevernmyndighetene vil undervisningen og annen aktivitet ved UiT fortsette som planlagt.

– Smittetallene øker flere steder i landet og UiT er klar til å iverksette nødvendige tiltak dersom situasjonen krever det, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

For spørsmål, ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og e-post jorgen.fossland@uit.noUiT har i dag, 28. oktober, bistått smittesporingsteamet i Tromsø kommune etter at ytterligere en student ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø har fått påvist covid-19.

Studenten som er smittet har deltatt i undervisning ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø og smittesporingsarbeidet er i gang.   

Berørte lokaler vil bli vasket ned før de igjen tas i bruk.  

–  Som følge av at det er nå to studenter ved Handelshøgskolen i Tromsø som er smittet og at smittesporingsarbeidet pågår, iverksetter vi for sikkerhets skyld noen midlertidige tiltak med varighet ut denne uken, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland. 

Følgende tiltak iverksettes ved Handelshøgskolen i Tromsø:     

 • Undervisning vil være digital fra og med 29. oktober. 
 • Studenter og ansatte oppfordres til å studere og arbeide hjemmefra og ikke komme til campus.  

Beslutningene gjelder i første omgang til og med søndag 1. november. 

Berørte studenter og ansatte vil få nærmere informasjon fra Handelshøgskolen. 

Etter samråd med smittevernmyndighetene vil undervisning og annen aktivitet ved UiT i Tromsø fortsette som planlagt. 

Situasjonen følges nøye og universitetsdirektøren ber alle om å være særlig oppmerksom og kontakte koronasenteret for testing dersom de har symptomer.  

De iverksatte tiltak vil ikke påvirke undervisning og drift ved Handelshøgskolens virksomhet i Harstad, Narvik og Alta. 

Kontakt 
For spørsmål, ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og e-post jorgen.fossland@uit.no.

Rektor Anne Husebekk oppfordrer studenter og ansatte ved UiT til å tenke ekstra mye på smittevern framover. Les mer her.Som følge av smittesituasjonen i Hammerfest og UiTs nærhet til sykehuset har UiT-ledelsen besluttet å stenge UiTs lokaler i Hammerfest inntil videre, fra og med tirsdag 27. oktober. UiT ønsker på denne måten å bidra til å bekjempe smitteutbruddet i kommunen.

Ansatte bes om å benytte hjemmekontor, og studenter får tilbud om digital undervisning. Lokalene vil være åpne mandag 26. oktober slik at ansatte og studenter kan hente nødvendig utstyr. Det er 40 ansatte og 215 studenter ved UiT i Hammerfest.

– Vi ber alle våre studenter og ansatte om å følge de råd og anbefalinger som kommer fra kommunen og nasjonale myndigheter om smittevern, sier assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann. 

Ny vurdering av driftssituasjonen ved UiT i Hammerfest vil skje innen en uke.

Eventuelle spørsmål kan rettes til assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann, e-post goril.heitmann@uit.no, tlf. 907 96 693.Etter samtale med smittevernoverlegen i Hammerfest kommune har UiT besluttet å gjenåpne sine lokaler fra mandag 2. november.

Ledelsen ved UiT besluttet 27. oktober å stenge lokalene i Hammerfest, med bakgrunn i smittesituasjonen i kommunen. Studenter og ansatte har siden da studert og arbeidet hjemmefra. Nå har ledelsen ved UiT besluttet å gjenåpne lokalene i Hammerfest fra 2. november. Studenter og ansatte vil få praktisk informasjon knyttet til åpning og videre drift fra sitt studieprogram og nærmeste leder.  

– Vi vil takke studenter og ansatte for måten de har håndtert en krevende situasjon på. Nå er det viktig at vi alle følger de råd og anbefalinger som gis fra lokale og sentrale smittevernsmyndigheter, sier assisterende direktør ved UiT, Gøril Heitmann. 

Hold deg oppdatert på smitteutviklingen og smittevernstiltak ved UiT på uit.no/korona.UiT har i dag, 1. november, besluttet at tiltak om at ansatte og studenter skal arbeide og studere hjemmefra videreføres til og med onsdag 4. november. Undervisningen er i samme periode digital.

Fredag 30. oktober ble det bekreftet enda et tilfelle av covid-19 hos en student ved Handelshøgskolen i Tromsø.

– Det siste smittetilfellet kan knyttes til en kjent smitteklynge ved Handelshøgskolen, og det er ingen grunn til å anta at vi har et smitteutbrudd på campus. For å være føre var forlenger Handelshøgskolen i Tromsø likevel sine smitteforebyggende tiltak fram til og med onsdag 4. november, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Det betyr at:

 •  all undervisning ved Handelshøgskolen i Tromsø er digital fram til og med førstkommende onsdag
 •  studenter og ansatte ved Handelshøgskolen oppfordres til å studere og arbeide hjemmefra og ikke komme til campus i Tromsø. Merk at dette gjelder alle lokaler ved UiT sin campus i Tromsø, også universitetsbiblioteket

Berørte studenter og ansatte vil holdes orientert om eventuelle konsekvenser for undervisning og tilgang til fasiliteter på campus fra Handelshøgskolen.

Etter samråd med smittevernmyndighetene vil undervisning og annen aktivitet ved UiT i Tromsø fortsette som planlagt.

Tiltakene vil ikke påvirke undervisning og drift ved Handelshøgskolens virksomhet i Harstad, Narvik og Alta.

Situasjonen følges nøye og universitetsdirektøren ber alle om å være særlig oppmerksom og kontakte koronasenteret for testing dersom de har symptomer.

Kontakt
For spørsmål, ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og e-post jorgen.fossland@uit.no.Tromsø kommune har i dag innført lokale smitteverntiltak og anbefalinger som et ledd i forebygging av covid-19. UiT vil som følge av dette oppfordre til økt bruk av hjemmekontor for de av våre ansatte i Tromsø som har en jobb der arbeidsoppgavene kan gjøres hjemmefra. Bruk av hjemmekontor skal avtales med nærmeste leder.

Oppfordringen om økt bruk av hjemmekontor vil på nåværende tidspunkt ikke få konsekvenser for undervisningstilbudet til våre studenter. Undervisningen er, og vil fortsatt være, en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige samlinger i mindre grupper på campus. Universitetsbiblioteket vil holde åpent som normalt.

Der det er praktisk mulig og faglig forsvarlig vil planlagte skoleeksamener ved alle campuser bli omgjort til hjemmeeksamener. Studentene vil få nærmere beskjed om eksamensform fra sitt studieprogram. Disputaser fortsetter inntil videre som planlagt og kandidater bes kontakte sitt fakultet for nærmere informasjon.

Tromsø kommune anbefaler også bruk av munnbind på offentlig transport der det ikke er mulig å overholde én meters avstand til andre.

– Det er en økende smitte i befolkningen og utviklingen de kommende dagene og ukene vil vise om det er nødvendig å iverksette ytterligere tiltak. Det er derfor svært viktig at alle studenter og ansatte overholder gjeldende smittevernregler for å begrense smitten, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

UiT vil i dialog med Tromsø kommune vurdere eventuelle nye tiltak knyttet til gjennomføring av undervisning. UiT har tett dialog også med våre øvrige vertskommuner knyttet til covid-19. Per i dag har også Harstad kommune lokale smitteverntiltak som påvirker vår virksomhet. Universitetsdirektøren ber alle ansatte og studenter om å holde seg orientert om gjeldende nasjonale og lokale tiltak og overholde disse.

For spørsmål, ta kontakt med:
Universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og e-post jorgen.fossland@uit.no
Rektor Anne Husebekk, tlf. 481 41 286 og e-post anne.husebekk@uit.noUiT har i dag, 4. november, besluttet at tiltak om at ansatte og studenter skal arbeide og studere hjemmefra videreføres til og med søndag 8. november. Undervisningen er i samme periode digital.

Som følge av den uoversiktlige smittesituasjonen i Tromsø kommune har ledelsen ved UiT besluttet å videreføre de iverksatte tiltakene ved Handelshøgskolen i Tromsø til og med søndag 8. november.

Det betyr at:
• all undervisning ved Handelshøgskolen i Tromsø er digital fram til og med førstkommende søndag
• studenter og ansatte ved Handelshøgskolen oppfordres til å studere og arbeide hjemmefra og ikke komme til campus i Tromsø. Merk at dette gjelder alle lokaler ved UiT sin campus i Tromsø, også universitetsbiblioteket

Berørte studenter og ansatte vil holdes orientert om eventuelle konsekvenser for undervisning og tilgang til fasiliteter på campus fra Handelshøgskolen.

Tiltakene vil ikke påvirke undervisning og drift ved Handelshøgskolens virksomhet i Harstad, Narvik og Alta.

Situasjonen følges nøye og universitetsdirektøren ber alle om å være særlig oppmerksom og kontakte koronasenteret for testing dersom de har symptomer.

Kontakt
For spørsmål, ta kontakt med universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og e-post jorgen.fossland@uit.no.Regjeringen og flere av våre vertskommuner har i dag kommet med en rekke anbefalinger og påbud knyttet til økende smitte av covid-19. 

UiT vil derfor fra og med fredag 6. november innføre følgende tiltak:

 • Ansatte med arbeidsoppgaver som kan utføres hjemmefra, oppfordres til økt bruk av hjemmekontor. Ledere skal påse at en økt andel av de ansatte jobber hjemmefra. 
 • Arbeidsmøter o.l. skal som hovedregel avholdes digitalt.
 • Arbeidsreiser som ikke ansees som strengt nødvendige, avlyses. 
 • Studenter og ansatte anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk. 

Undervisningstilbudet for studenter på UiT vil fortsatt være en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og fysiske samlinger i mindre grupper innenfor rammen av gjeldende smittevernregler. Studentene får nærmere beskjed fra sitt studieprogram. 

Universitetsbibliotek ved våre campuser holder åpent som normalt.

Der det er praktisk mulig og faglig forsvarlig vil planlagte skoleeksamener bli omgjort til hjemmeeksamener. Disputaser fortsetter inntil videre som planlagt.  

NY: De særskilte tiltakene ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø avvikles og skolen følger de generelle retningslinjene som gjelder for campus Tromsø.

UiT vil redusere antallet fysiske faglige arrangement. Alle arrangement skal risikovurderes.

Arrangement av ikke-faglig karakter skal avlyses, med mindre de er i regi av en profesjonell arrangør. 

Vurdering om behov for iverksetting av nye tiltak knyttet til smitteutbrudd gjøres fortløpende. 

– Smitteutviklingen er urovekkende, og vi står i en svært krevende situasjon. For å unngå en nedstengning av våre campus er det viktig og helt nødvendig at alle ansatte og studenter overholder alle sentrale og lokale smittevernregler, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland. 

– Statsministeren ønsker at vi skal holde oss hjemme og redusere vår sosiale kontakt. Samtidig er det viktigere enn noensinne at vi opprettholder kontakten med kolleger, medstudenter, venner og familie så lenge vi følger gjeldende smittevernregler. For eksempel gjennom aktiv bruk av telefon og andre digitale løsninger, sier Fossland. 

 
For spørsmål, ta kontakt med:
Universitetsdirektør Jørgen Fossland, tlf. 951 50 414 og e-post jorgen.fossland@uit.no
Rektor Anne Husebekk, tlf. 481 41 286 og e-post anne.husebekk@uit.noRegjeringen har kommet med nye nasjonale tiltak fra 5. november. Se tiltakene her! Det er kommet oppdaterte retningslinjer for utenlandsopphold for ansatte ved UiT Norges arktiske universitet. Se de oppdaterte retningslinjene her.Regjeringen har med utgangspunkt i økende smittetall i Norge besluttet at all undervisning, unntatt praksis, skal gjennomføres digitalt frem til og med 19. januar 2021.  

(Tiltakene gjaldt først frem til 18. januar, men ble forlenget til og med den 19. januar 2021.)

Studenter vil få nærmere beskjed fra sitt studieprogram dersom beslutningen medfører endinger i planlagt undervisning. 

Avtalt praksis vil ikke bli berørt av vedtaket, og studenter som skal ut i praksis i perioden frem til og med 19. januar skal følge praksisstedets regelverk for smittevern.    

Selv om undervisningen er digital de to første ukene av semesteret, er universitetet åpent for både studenter og ansatte. Alle som oppholder seg ved en av våre campuser, skal overholde gjeldende smittevernregler ved UiT samt reglene i den aktuelle kommunen. 

Alle fysiske arrangement på campus vil i perioden frem til og med 19. januar bli utsatt eller gjennomført digitalt.  

For perioden 4.–19. januar 2021 har Regjeringen oppfordret til bruk av hjemmekontor for alle som har mulighet for dette. UiT vil følge opp denne anbefalingen, og ber om at alle ansatte avklarer med sin nærmeste leder om arbeidsoppgaver helt eller delvis kan utføres hjemmefra i denne perioden. Begge parter skal legge vekt på å få til fleksible ordninger, og slik at vi ved UiT samlet sett oppnår betydelig redusert tilstedeværelse på arbeidsplassen, og redusert press på kollektivtransport.

Studenter og ansatte som har vært på reise i områder der det er høyere smittenivå oppfordres til å teste seg så snart som mulig etter hjemkomst. Sjekk FHIs nettside, som oppdateres daglig, over kommuner med høyt smittenivå. Her finner du oversikten .

Vi håper at de nasjonale og lokale tiltakene som iverksettes er tilstrekkelige for å bremse smitteutviklingen, og at vi kan ønske velkommen til alle planlagte aktiviteter – så vel digitale som fysiske – fra og med 20. januar.Som følge av økt smitte lokalt har Harstad kommune besluttet nye og strengere smitteverntiltak i perioden frem til og med 19. januar.

Et av tiltakene er påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig. UiT vil etterkomme påbudet og ber ansatte ved UiT i Harstad om å bruke hjemmekontor frem til 18. januar. Ledere må avklare hvem som har arbeidsoppgaver som ikke kan utføres hjemmefra, og som må jobbe fra campus i denne perioden.

Her finner du en oversikt over alle lokale tiltak i Harstad kommuneHarstad kommune har vedtatt å forlenge lokale smittevernstiltak til og med 24. januar. UiT i Harstad forlenger derfor de tiltakene som ble iverksatt forrige uke.

Hjemmekontor
Det oppfordres til fortsatt bruk av hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig. Ledere må avklare hvem som har arbeidsoppgaver som ikke kan utføres hjemmefra, og som må jobbe fra campus i denne perioden.

 

Bygget er låst
Fra og med torsdag 7. januar kl. 16 har ytterdørene vært låst, også på dagtid. Ansatte og studenter kan låse seg inn med sitt adgangskort på vanlig måte.
Leverandører vil finne kontaktinformasjon på døren dersom de har behov for å komme inn.


Servicetorget er stengt
Servicetorget stengte torsdag 7. januar. Du kan kontakte Servicetorget på tlf. 77 05 81 46 eller e-post servicetorg-harstad@hjelp.uit.no om det skulle være noe.
Har du post som skal sendes, så kan du legge det i den grønne baljen inne på rekvisita. Post som kommer inn blir lagt på samme sted – og du får beskjed fra servicetorget hvis det er post til deg.


ITA ikke fysisk tilgjengelig
ITA er ikke fysisk tilgjengelig og vil ikke rykke ut på AV-support – de hjelper deg digitalt via Topdesk eller du kan ringe AV-vakttelefonnummer: 77 05 81 27.

Til deg som driver digital undervisning, så finner du en del ressurser på denne nettsiden.

Alle disse tiltakene gjelder til og med 24. januar – og kan bli forlenget ved behov.Som følge av den uavklarte situasjonen nasjonalt forlenges bestemmelsene om digital undervisning og bruk av hjemmekontor som ble innført ved UiT den 4. januar frem til og med 31. januar 2021.   

For utvalgte studentgrupper vil det bli gitt mulighet for fysisk undervisning i denne perioden. Studentene dette gjelder vil få melding om dette fra sitt studieprogram. Beskjed om oppstart av fysisk undervisning vil bli gitt med rimelig varsel i forkant. 

Selv om det meste av undervisningen er digital ut januar, er universitetet åpent for både studenter og ansatte. Alle som oppholder seg ved en av våre campuser, skal overholde gjeldende smittevernregler ved UiT samt reglene i den aktuelle kommunen. 

Avtalt praksis vil ikke bli berørt av vedtaket, og studenter som skal ut i praksis i perioden frem til og med 31. januar skal følge praksisstedets regelverk for smittevern. 

Vi ønsker oss alle mer forutsigbarhet og avgjørelser som gjelder for lengre perioder av gangen. Det er dessverre ikke mulig slik situasjonen er i dag. UiT følger nasjonale og lokale råd og retningslinjer for drift og smittevern og disse kan endres på kort varsel.  

Universitetsledelsen vil igjen benytte anledningen til å takke studenter og ansatte for stor tålmodighet og ekstraordinær innsats i en krevende tid.

Med vennlig hilsen
Anne Husebekk, rektor
Jørgen Fossland, universitetsdirektør 

 Harstad kommune melder at de har fått kontroll over det lokale smitteutbruddet og at de derfor fra mandag 25. januar går tilbake til å følge de nasjonale smittevernstiltakene.

For UiT i Harstad innebærer det at vi går tilbake til å følge de tiltakene som er satt i verk av UiT sentralt.

Hovedregelen er fortsatt hjemmekontor og gradvis åpning for fysisk undervisning. 

For utvalgte studentgrupper vil det bli gitt mulighet for fysisk undervisning i denne perioden. Studentene dette gjelder vil få melding om dette fra sitt studieprogram. Beskjed om oppstart av fysisk undervisning vil bli gitt med rimelig varsel i forkant.

UiT oppfordrer til bruk av hjemmekontor, og ber om at alle ansatte avklarer med sin nærmeste leder om arbeidsoppgaver helt eller delvis kan utføres hjemmefra i denne perioden.

Begge parter skal legge vekt på å få til fleksible ordninger, og slik at vi ved UiT samlet sett oppnår betydelig redusert tilstedeværelse på arbeidsplassen, og redusert press på kollektivtransport. UiT åpner gradvis for fysisk undervisning ved våre studiesteder. Store deler av undervisningen vil fortsatt være digital. Dagens ordning med bruk av hjemmekontor for ansatte videreføres. 

Flere studentgrupper vil få tilbud om fysisk undervisning minst én gang i uken fra og med 1. februar. Undervisningen vil foregå i mindre grupper og i tråd med gjeldende smittevernregler. Beslutningen er i samsvar med regjeringens anbefalinger og råd fra lokale smittevernmyndigheter. Ordningen vil bli innført gradvis, og studenter vil få beskjed fra sitt studieprogram om tidspunkt for oppmøte. 

Vi anbefaler at studenter og ansatte som har oppholdt seg i områder med høyere smittenivå de ti siste dagene tester seg i henhold til oppholdskommunens råd for testing, etter ankomst til campus. Vi anbefaler også å redusere kontakten med andre de ti første dagene. 

Vi oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksom på symptomer på covid-19. Er du usikker på om du bør teste deg kan du ha nytte av tjenesten «Koronasjekk» fra Helsenorge. Her finner du informasjon fra kommunehelsetjenesten ved UiT sine studiesteder.  

Våre studiesteder betraktes per nå som «kommuner med lav smitte». Av erfaring vet vi at smittenivået kan endres raskt både lokalt og nasjonalt, og de etablerte tiltakene vil derfor gjelde inntil videre. Følg med på hjemmesiden til din kommune for lokale råd, anbefalinger og kontaktinfo for testing. For mer informasjon om tiltak ved UiT, se uit.no/korona. 

Er du student og har spørsmål, kontakt ditt studieprogram. Ansatte bes ta kontakt med nærmeste leder.  

Med vennlig hilsen 
Anne Husebekk, rektor 
Jørgen Fossland, universitetsdirektør Smittesituasjonen for covid-19 har endret seg lite siden høsten 2020 og myndighetenes smittevern-anbefalinger er stort sett de samme som de var da vårens undervisning ble planlagt. Vi regner ikke med å se stor endring i smittesituasjonen før befolkningen er gjennomvaksinert. Det vil ta tid, og planen for undervisningen for høstsemesteret 2021 må bygge på dette faktum.

Dersom det skulle bli mulighet for å åpne for mer tilstedeværelse på campusene våre i løpet av semesteret på bakgrunn av en bedring i smittesituasjonen, vil dette kunne organiseres der det er tilgjengelige rom.

På bakgrunn av rådene som er kommet i denne prosessen, har universitetsledelsen besluttet at høstsemesteret skal planlegges ut fra to scenarier, enten hybrid semester eller digitalt semester. Les mer her.UiTs retningslinjer for reiser, arbeid hjemmefra og møter og arrangementer er oppdatert. De finnes under egne faner under Studenter og Ansatte her på uit.no/korona. Som følge av økt smitte lokalt i Harstad innføres strengere smitteverntiltak i perioden frem til og med 7. mars.
Harstad kommune har innført strengere lokale smittevernstiltak til og med 7. mars. UiT i Harstad strammer derfor inn egne tiltak i samme periode.

Hjemmekontor
Det skal brukes hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig. Ledere må avklare hvem som har arbeidsoppgaver som ikke kan utføres hjemmefra, og som må jobbe fra campus i denne perioden.
Det skal ikke gjennomføres arbeids- eller studentreiser. Ledere kan beslutte unntak i helt nødvendige tilfeller. UiT fraråder også private reiser for ansatte og studenter.

Undervisning
Undervisning, seminarer og veiledning skal gjennomføres digitalt. Studenter får mer informasjon om dette direkte fra sine studieprogram.

Biblioteket er tilgjengelig digitalt og selvbetjent
Biblioteket kontaktes gjennom TopDesk eller på chat. Alle digitale tjenester er tilgjengelige som før, og vi tilbyr veiledning på nett.

Det fysiske biblioteket er tilgjengelig som selvbetjent alle dager 6-23.

Arrangementer
Det skal ikke gjennomføres arrangementer eller fysiske møter i denne perioden.

Bygget er låst
Fra og med søndag 28. februar er ytterdørene låst, hele døgnet. Ansatte og studenter kan låse seg inn med sitt adgangskort på vanlig måte.

Leverandører vil finne kontaktinformasjon på døren dersom de har behov for å komme inn.

Servicetorget er stengt
Servicetorget er stengt i samme periode. Du kan kontakte Servicetorget på tlf. 77 05 81 46 eller e-post: servicetorg-harstad@hjelp.uit.no om det skulle være noe.

Har du post som skal sendes, så kan du legge det i den grønne baljen inne på rekvisita. Post som kommer inn blir lagt på samme sted – og du får beskjed fra servicetorget hvis det er post til deg.

ITA ikke fysisk tilgjengelig
ITA er ikke fysisk tilgjengelig og vil ikke rykke ut på AV-support – de hjelper deg digitalt via Topdesk eller du kan ringe AV-vakttelefonnummer: 77 05 81 27.

Alle disse tiltakene gjelder til og med 7. mars – og kan bli forlenget ved behov.På grunn av den pågående smitteutviklingen har Harstad kommune innført strengere lokale smittevernstiltak som gjelder til og med 17. mars.

UiT i Harstad forlenger derfor allerede innførte tiltak til å gjelde til og med 17. mars.

Vi minner om:

Hjemmekontor
Det skal brukes hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig. Ledere må avklare hvem som har arbeidsoppgaver som ikke kan utføres hjemmefra, og som må jobbe fra campus i denne perioden.

Det skal ikke gjennomføres arbeids- eller studentreiser. Ledere kan beslutte unntak i helt nødvendige tilfeller. UiT fraråder også private reiser for ansatte og studenter.

Undervisning
Undervisning, seminarer og veiledning skal gjennomføres digitalt. Studenter får mer informasjon om dette direkte fra sine studieprogram.

Biblioteket er tilgjengelig digitalt og selvbetjent
Biblioteket kontaktes gjennom TopDesk eller på chat. Alle digitale tjenester er tilgjengelige som før, og vi tilbyr veiledning på nett.

Det fysiske biblioteket er tilgjengelig som selvbetjent alle dager 6-23.

Arrangementer
Det skal ikke gjennomføres arrangementer eller fysiske møter i denne perioden.

Bygget er låst
Ytterdørene er låst, hele døgnet. Ansatte og studenter kan låse seg inn med sitt adgangskort på vanlig måte.

Leverandører vil finne kontaktinformasjon på døren, dersom de har behov for å komme inn.

Servicetorget er stengt
Servicetorget er stengt i samme periode. Du kan kontakte Servicetorget på tlf. 77 05 81 46 eller e-post: servicetorg-harstad@hjelp.uit.no om det skulle være noe.

Har du post som skal sendes, så kan du legge det i den grønne baljen inne på rekvisita. Post som kommer inn blir lagt på samme sted – og du får beskjed fra servicetorget hvis det er post til deg.

ITA ikke fysisk tilgjengelig
ITA er ikke fysisk tilgjengelig og vil ikke rykke ut på AV-support – de hjelper deg digitalt via Topdesk eller du kan ringe AV-vakttelefonnummer: 77 05 81 27.

Alle disse tiltakene gjelder til og med 17. mars – og kan bli forlenget ved behov.Tromsø kommune har iverksatt lokale tiltak for å begrense smitten av covid-19. Tiltakene er iverksatt fra midnatt 5. mars og varer til og med 18. mars. 

Et av tiltakene er krav om bruk av munnbind på kollektivtransport. Alle studenter og ansatte som benytter kollektivtransport til og fra UiT må derfor benytte munnbind. 

UiT har vært i dialog med smittevernoverlegen i Tromsø kommune og avklart at det ikke er nødvendig å gjøre endringer i gjeldende regelverk ved UiT som følge av de nye lokale tiltakene. For en fullstendig oversikt over gjeldende regelverk se uit.no/korona 

Oppfordrer studenter og ansatte til å teste seg
På grunn av at det trolig er en del skjult smitte har beredskapsteamet for covid-19 i Tromsø kommune bedt UiT oppfordre ansatte og studenter til å teste seg på kommunens nye drop-in senter i Breivikahallen.

 

Samskipnadens tjenester på Campus Tromsø 

Kraft sportssenter
Fra 5.–19. mars vil Kraft sportssenter og Kraft Elverhøy være stengt for medlemmer. Resepsjonen vil være bemannet på dagtid i perioden det holdes stengt. 

Mat og drikke
Samskipnaden ber alle besøkende til kantiner og kaffebarer om å registrere seg, samt bruke munnbind dersom det ikke er mulig å overholde 1-metersregelen.   

Følg situasjonen og hold deg oppdatert på samskipnaden.no 

 Tromsø kommune har besluttet å ikke forlenge lokal forskrift for begrensning av covid-19 smitte. Dagens forskrift gjelder frem til midnatt 19. mars.

Som følge av høyt smittetrykk i andre deler av landet har kommunen følgende anbefalinger til innbyggere og tilreisende, gjeldende fra 20. mars og framover:

 1. Det anbefales bruk av munnbind når avstand ikke kan overholdes på kollektivtransport, i butikker og andre steder der folk samles.
   
 2. Personer som kommer til Tromsø fra kommuner med høyere smittetall anbefales å teste seg på dag 5 etter ankomst. Eventuelt tidligere ved korte opphold. 

 3. De første 10 dagene etter ankomst til Tromsø anbefales det å: 
  - Begrense sosiale aktiviteter 
  - Holde minst to meters avstand til personer i risikogruppene 
  - Unngå å dra på treningssenter eller delta i innendørs trening sammen med andre 

For en fullstendig oversikt over gjeldende smittevernregler ved UiT se uit.no/korona På grunn av den pågående smitteutviklingen har Harstad kommune tidligere innført strengere lokale smittevernstiltak. Onsdag 17. mars ble tiltakene forlenget av formannskapet til å gjelde til 26. mars kl. 14.00.

UiT i Harstad forlenger derfor egne tiltak til å gjelde til 26. mars kl. 14.00.

Vi minner om:

Hjemmekontor
Det skal brukes hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig. Ledere må avklare hvem som har arbeidsoppgaver som ikke kan utføres hjemmefra, og som må jobbe fra campus i denne perioden.

Det skal ikke gjennomføres arbeids- eller studentreiser. Ledere kan beslutte unntak i helt nødvendige tilfeller. UiT fraråder også private reiser for ansatte og studenter.

Undervisning
Undervisning, seminarer og veiledning skal gjennomføres digitalt. Studenter får mer informasjon om dette direkte fra sine studieprogram.

Biblioteket er tilgjengelig digitalt og selvbetjent
Biblioteket kontaktes gjennom TopDesk eller på chat. Alle digitale tjenester er tilgjengelige som før, og vi tilbyr veiledning på nett.

Det fysiske biblioteket er tilgjengelig som selvbetjent alle dager 6-23.

Arrangementer
Det skal ikke gjennomføres arrangementer eller fysiske møter, i regi av UiT, i denne perioden.

Bygget er låst
Ytterdørene er låst, hele døgnet. Ansatte og studenter kan låse seg inn med sitt adgangskort på vanlig måte.

Leverandører vil finne kontaktinformasjon på døren, dersom de har behov for å komme inn.

Servicetorget er stengt
Servicetorget er stengt i samme periode. Du kan kontakte Servicetorget på tlf. 77 05 81 46 eller e-post: servicetorg-harstad@hjelp.uit.no om det skulle være noe.

Har du post som skal sendes, så kan du legge det i den grønne baljen inne på rekvisita. Post som kommer inn blir lagt på samme sted – og du får beskjed fra servicetorget hvis det er post til deg.

ITA ikke fysisk tilgjengelig
ITA er ikke fysisk tilgjengelig og vil ikke rykke ut på AV-support – de hjelper deg digitalt via Topdesk eller du kan ringe AV-vakttelefonnummer: 77 05 81 27.

Alle disse tiltakene gjelder til 26. mars – og kan bli forlenget ved behov.UiT støtter regjeringens anbefaling for å reduseres smittespredning og tilbyr digital undervisning den første uka etter påske. Det gjøres unntak for de av våre studenter som er avhengig av tilgang til campus for gjennomføring av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digital, og der det er nødvendig med fysisk oppmøte for å opprettholde progresjon i studiet.  

Beslutningen om digital undervisningen påvirker i utgangspunktet ikke avtalt praksis i samme tidsrom. Praksis kan gjennomføres i tråd med gjeldende regler og råd om smittevern. UiT vil avklare hva som er mulig å gjennomføre med den enkelte kommune og praksisstedet.  

Alle studenter vil i løpet av de nærmeste dagene få nærmere informasjon fra sitt studieprogram om undervisningstilbud og eventuelle konsekvenser for avtalt praksis i uke 14.   Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak fra og med 25.3. UiT-ledelsen jobber med å tolke hvilke praktiske følger de nye tiltakene vil få for universitetet. Mer informasjon kommer.Regjeringen har tirsdag 23. mars iverksatt nye nasjonale tiltak. De nye tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og inntil videre. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering innen 12. april.


Tiltakene har følgende konsekvenser for UiT:

 • Ny avstandsregel og bruk av munnbind
  Avstandsregelen ved våre campus endres fra en til to meter. Bruk av munnbind gjelder på alle steder der det ikke er mulig å holde 2 meters avstand.

 • Undervisning og praksis
  Det innføres digital undervisning i perioden fra og med 25. mars og inntil videre.

  Det gjøres unntak for de av våre studenter som er avhengig av tilgang til campus for gjennomføring av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digital, og der det er nødvendig med fysisk oppmøte for å opprettholde progresjon i studiet.

  Beslutningen om digital undervisning påvirker i utgangspunktet ikke avtalt praksis i samme tidsrom. Praksis kan gjennomføres i tråd med gjeldende regler og råd om smittevern. UiT vil avklare hva som er mulig å gjennomføre med den enkelte kommune og praksisstedet.

  Studenter som er i målgruppen bes kontakte sitt studieprogram for nærmere avklaring.

 • Arbeid hjemmefra og tilstedeværelse på arbeidsplassen
  Ansatte skal arbeide hjemmefra såfremt det er praktisk mulig. Det skal være dialog mellom leder og medarbeider om hvordan dette kan gjennomføres. Nærmeste leder skal avtale med den enkelte hvilken tilstedeværelse på arbeidsplassen som er nødvendig.

 • Møter og arrangement
  Alle planlagte fysiske arrangementer i regi av UiT skal avlyses eller utsettes. Hvis det ikke er mulig, tillates inntil 20 personer på innendørs arrangementer med faste, tilviste sitteplasser. Dette gjelder også der det blir benyttet profesjonell arrangør.

  Disputaser gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler. 
 • Lab, felt og tokt
  UiT vil søke å opprettholde pågående og planlagt aktivitet og ferdighetstrening på lab, i feltarbeid og på tokt, forutsatt at gjeldende smittevernregler kan overholdes. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til ditt studieprogram eller nærmeste leder.

 • Reiser
  De nye restriksjonene medfører ingen endring av eksisterende regelverk og praksis. Alle unødvendige arbeidsreiser skal utsettes eller avlyses. Arbeidsgiver avgjør om reisen er nødvendig eller ikke.

  Regjeringen har besluttet at studenter som ikke har familie der de studerer, kan reise for å besøke familien i påska.


 • Tilgang til campus
  Studenter og ansatte vil ha tilgang til campus for å kunne benytte bibliotek og leseplasser, og for å gjennomføre arbeid og aktiviteter som er tillatt. Ved opphold på campus skal smittevernregler overholdes.

 • Samskipnadens serveringssteder
  Samskipnaden vil som følge av de nasjonale restriksjonene redusere sitt tilbud. Mer informasjon om hvilke kafeer som er åpne finnes på samskipnaden.no

 • Våre museer
  Våre museum holder åpent. Nye smittevernregler innføres fra og med 25. mars.

Følg med på uit.no/korona for oppdatert informasjon.Regjeringen forlenger de strenge nasjonale tiltakene med to dager, fra 12. til og med 14. april. Årsaken til dette er at de ønsker et bedre grunnlag til å vurdere hvordan påskeferien har påvirket smittesituasjonen før de kommer med nye anbefalinger. Les mer her

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder ved UiT.Regjeringen vedtok tirsdag 13. april lettelser i de nasjonale koronatiltakene, og disse gjelder fra fredag 16. april 2021. Vi er glade for at vi nå kan gjøre noen lettelser og gjøre campusene våre mer tilgjengelige for våre studenter og ansatte.

De nye nasjonale reglene får følgende konsekvenser for UiT:

 • Avstandsregelen endres fra to til en meter ved våre campus
  Bruk av munnbind gjelder på alle steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand.

 • Undervisning og praksis
  Det åpnes for fysisk undervisning i mindre grupper. Studenter får melding fra sitt studieprogram om når fysisk undervisning starter. Praksis gjennomføres i tråd med gjeldende regler og råd om smittevern.

 • Arbeid hjemmefra og tilstedeværelse på arbeidsplassen
  Ansatte skal fortsatt arbeide hjemmefra hvis det er praktisk mulig. Leder og medarbeider skal gjøre konkrete vurderinger av om arbeidsoppgaver kan utføres hjemmefra, og om arbeidssituasjonen ved hjemmearbeid er tilfredsstillende.

 • Møter og arrangement
  Hovedregelen er fortsatt at møter og arrangementer skal være digitale. Nærmeste leder kan avgjøre at arrangement/møter kan gjennomføres fysisk innenfor gjeldende smittevernregler. Innendørs arrangement kan ha inntil 10 deltakere. Ved faste, merkede plasser er det mulig å ha 100 deltakere. Det er anledning til å ha møter og arrangementer med deltakere fra flere kommuner, men ikke med deltakere som kommer fra kommuner med høyere smittetall (tiltaksnivå A–C).

 • Lab, felt og tokt
  Pågående og planlagte aktiviteter og ferdighetstrening på lab, i feltarbeid og på tokt, gjennomføres som planlagt under forutsetning av at gjeldende smittevernregler kan overholdes. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til ditt studieprogram eller nærmeste leder.

 • Reiser
  De nye retningslinjene medfører ingen endring av eksisterende regelverk og praksis ved UiT.

 • Tilgang til campus
  Våre campus, bibliotek og leseplasser er tilgjengelig for studenter og ansatte. Ved opphold på campus skal gjeldende smittevernregler overholdes.

 • Samskipnadens serveringssteder
  Informasjon om hvilke kafeer som er åpne finnes på samskipnaden.no

 • Museum
  Våre museer holder åpent. Nye smittevernregler innføres fra og med 16. april.

 

UiT anbefaler alle studenter og ansatte å ta i bruk appen for smittesporing som er utviklet av FHI. 
Følg med på denne siden for oppdatert informasjon.Tre studenter ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi testet fredag 23. april positivt på covid-19.

Smittesporingsteamet i Tromsø kommune har kontaktet alle som er definert som nærkontakter, og berørte lokaler er rengjort.

Det er iverksatt lokale smitteverntiltak de nærmeste dagene for studenter og for aktiviteter i NFH-bygget (Norges Fiskerihøgskole). Berørte studenter vil få nærmere informasjon fra sitt studieprogram.Som følge av det pågående smitteutbruddet i kommunen avlyses all fysisk undervisning tilknyttet UiT i Hammerfest i uke 21. Berørte studenter vil få nærmere informasjon fra sitt studieprogram om hvilke konsekvenser dette vil få for den enkelte.

UiT i Hammerfest, inkludert biblioteket, vil være åpent og leseplasser vil være tilgjengelig for studenter som forbereder seg til eksamen.

Ansatte som har mulighet til det, bes om å arbeide hjemmefra. Eventuelle spørsmål rettes til nærmeste leder.

– Situasjonen i Hammerfest er uavklart, og det kan bli nødvendig å sette i verk ytterligere tiltak, sier assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann.

Studenter og ansatte bes om å holde seg oppdatert om smittesituasjonen og følge kommunale pålegg og råd.

Eventuelle spørsmål kan rettes til assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann, e-post goril.heitmann@uit.no,
tlf. 907 96 693. Som følge av smittesituasjonen vil UiT i Hammerfest være stengt i uke 21.

Studenter og ansatte skal ikke oppholde seg på campus i denne perioden. Ta kontakt med ditt studieprogram eller din nærmeste leder dersom du har behov for tilgang til lokalene for å hente bøker eller utstyr.   

Det gjøres imidlertid unntak for gjennomføring av planlagte eksamener:

 • Utvalgte arealer vil bli gjort tilgjengelig for gjennomføring av eksamen. Berørte studenter vil få mer informasjon om dette fra sitt studieprogram.

 

Vi ber studenter og ansatte om å holde seg oppdaterte om smittesituasjonen og følge pålegg og råd fra Hammerfest kommune.Som følge av det pågående smitteutbruddet i kommunen, forlenges nedstengingen av UiT i Hammerfest til også å gjelde i uke 22.

Studenter og ansatte skal ikke oppholde seg på campus i denne perioden. Ta kontakt med ditt studieprogram eller din nærmeste leder dersom du har behov for tilgang til lokalene for å hente bøker eller utstyr.

Det gjøres imidlertid unntak for gjennomføring av planlagte eksamener:

 • Utvalgte arealer vil bli gjort tilgjengelig for gjennomføring av eksamen. Berørte studenter vil få mer informasjon om dette fra sitt studieprogram.

Vi ber studenter og ansatte om å holde seg oppdaterte om smittesituasjonen og følge pålegg og råd fra Hammerfest kommune.UiT har besluttet en gradvis gjenåpning av campus fra mandag 7. juni for studenter som har behov for tilgang til forberedelse og gjennomføring av eksamen. Tilgangen vil bli adgangsregulert og nøkkelkort må benyttes. 

Studenter og ansatte ved UiT i Hammerfest anbefales fortsatt å studere og arbeide hjemmefra. Eventuelle spørsmål rettes til ditt studieprogram eller nærmeste leder.

Vi ber alle våre studenter og ansatte om å følge de lokale smittereglene for Hammerfest kommuneUiT er kjent med at flere av våre studenter er rammet av det pågående smitteutbruddet i Tromsø. Alle planlagte eksamener går som planlagt. Studenter som skal ha eksamen i den nærmeste perioden og er rammet av smitteutbruddet bes kontakte sitt studieprogram dersom de ikke kan gjennomføre eksamen som planlagt. For mer informasjon se forskrift om studier og eksamen i forbindelse med korona.En ansatt ved Kultur- og samfunnsfags biblioteket i Breivika har testet positivt på covid-19. Smittesporingsteamet i Tromsø kommune følger opp nærkontakter, og berørte areal vil bli vasket. KS-biblioteket er stengt lørdag 12. juni.Som følge av det pågående smitteutbruddet har Alta kommune besluttet å ikke følge den nasjonale gjenåpningen del 3, som er planlagt innført 17. juni.

Informasjon om gjeldende lokalt regelverk, og oppdatert informasjon om situasjonen i Alta finner du her.I tråd med gjenåpningsplanen og anbefalingene for trinn 4 som foreligger fra Kunnskapsdepartementet, skal institusjonene planlegge for mest mulig fysisk tilstedeværelse og undervisning på campus fra semesterstart høsten 2021. Når institusjonene ikke lengre er nødt til å bruke digital undervisning av smittevernhensyn, kan de igjen bruke fysiske og digitale undervisningsformer der de er best egnet.

Fra departementet forventes det også at det planlegges for undervisning uten avstandskrav fra semesterstart. Sistnevnte innebærer at sperrebånd og merkinger knyttet til avstandsregler skal fjernes fra undervisningslokalene. I fellesarealer som kantiner og bibliotek vil imidlertid 1-metersregelen fortsatt gjelde.

Ved UiT vil gjeldende timeplan for høsten 2021 ligge til grunn, noe som innebærer at planlagt digital undervisning kan gjennomføres. Samtidig vil det være mulig å følge undervisningen fra oppsatt undervisningsrom (hybrid undervisning) så langt mulig ut fra plasshensyn.

UiT vil følge de nasjonale anbefalinger som foreligger vedrørende korona-situasjonen, men vi må samtidig ha beredskap for at regler og anbefalinger kan endre seg. Våre vertskommuner kan komme med lokale føringer som kan medføre endringer i den planlagte undervisningen ut fra smittesituasjon og vaksinetilgang, slik at vi kan måtte gå over til digital undervisning igjen. Regjeringen har besluttet å utsette implementeringen av trinn 4 i sin gjenåpningsplan

Det innebærer at regelen om 1 meter avstand opprettholdes også i undervisningslokalene. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering i midten av august.