Illustrasjonsbilde av koronavirusEnglish version

Informasjon vedrørende UiTs håndtering av koronapandemien

Vi ønsker alle velkommen til et nytt semester ved UiT. Les mer om studiestart her. Vi gjør alt vi kan for å tilrettelegge for studenter og ansatte på best mulig måte, til tross for usikkerheten rundt korona.

26.10.2020 23.22
Student ved Handelshøgskolen er smittet av covid-19. Les mer her

25.10.2020 19.30
UiT stenger lokalene i Hammerfest fra tirsdag 27. oktober. Les mer her

24.10.2020 18.00
Lærerstudent har fått påvist covid-19. Les mer her.

23.10.2020 14.46
Rektor Anne Husebekk oppfordrer studenter og ansatte ved UiT til å tenke ekstra mye på smittevern framover. Les mer her.

22.10.2020 12.17
Husk at alle ved UiT har et ansvar for smittevern. Les oppdaterte retningslinjer for bruk av undervisnings-, møte- og kopirom ved UiT her.

08.10.2020 10.56
Universitetsdirektøren har fastsatt reviderte retningslinjer for arbeidssted i forbindelse med koronasituasjonen. Les mer her.

Spørsmål fra media rettes til pressekontakt, tlf. 48 13 05 55. 

Koronaviruset smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Smitten kan skje gjennom luft (hosting og nysing), ved direkte kontakt med den smittede, eller indirekte via gjenstander og overflater.

Her finner du egen smittevernveileder og øvrig HMS-regelverk under covid-19 utarbeidet for UiT.

Syke personer skal holde seg hjemme. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv om du har bare lette symptomer. Ansatte, studenter og besøkende som blir syke mens de er på campus må dra hjem så snart det er mulig.

Når du skal oppholde deg på campus, oppfordrer vi deg til å tenke over hva som kan være smittekilder, vise respekt for tiltakene, øve deg på nye og gode vaner, og sette deg inn i smittevernreglene ved UiT:Smittevernrutine for bruk av alle undervisningsrom, møterom og skriver-/kopirom i forbindelse med korona-situasjonen

Renhold/Avdeling for bygg og eiendom (BEA):

 • Anskaffer og setter ut midler til overflaterenhold:
  • Såpe og vann (sprayflaske med ferdig blandet løsning) og papir tilgjengelig for overflate rengjøring – bord og stoler
  • Våtservietter for desinfisering av AV-utstyr, mus, tastatur, andre berøringsflater på AV-utstyr
 • Etterfyller med våtservietter og spray for renhold/desinfisering i forbindelse med daglig renhold

Avdeling for IT (ITA):

 • Plasserer ut en huskeliste i alle auditorier, undervisningsrom og møterom med punkter over hva underviser/møteansvarlig må passe på for å overholde smittevernreglene
 • Henger opp en huskeliste for smittevern ved skriver/kopi-maskiner som er med i UiTs fellesordning
 • Oppdaterer huskelisten for smittevern ved behov

Den enkelte ansatte, student, gjest, møteleder og underviser skal:

 • Vaske/desinfisere hender før du tar i bruk lokalet og etter at du er ferdig
 • Holde minst 1 meter avstand til andre hele dagen, også ved inn- og utganger
 • Bare bruke plasser som er merket for bruk
 • Håndtere whiteboard-tusjer/kritt som personlig utstyr
 • Sette bord og stoler tilbake til opprinnelig plassering, dersom de er flyttet på

Før de forlater lokalet, har møteledere/undervisere ansvar for å vaske/desinfisere alle flater og punkter som er berørt, som:

 • Bordflater
 • AV-utstyr

Hold det rent, forbli frisk!

 • Husk å vaske hender før du begynner og etter at du er ferdig
 • Selv om rommene vaskes daglig av renholdspersonale, men du må også gjøre en innsats
 • Bruk våtservietter med desinfisering til å rengjøre alt av AV-utstyr du tar på før og etter bruk. Det inkluderer: Tastatur, mus, betjeningspanel, mikrofon, annet AV-utstyr
 • Bruk overflaterengjøring (sprayflaske med ferdigblandet såpe og vann og papir) til å rengjøre bordflater og stoler som har vært brukt
 • Husk å holde minst 1 meters avstand til andre i rommet
 • Prøv å la være å ta på ansiktet.

 

Kontakt renhold@uit.no dersom det mangler renholdsutstyr i rommet

 

Smittevernrutine for bruk av alle undervisningsrom, møterom og skriver/kopi-rom i forbindelse med covid-19_12.10.2020

Erstatter: versjon av 03.07.2020 • Vask hendene ofte og godt. Håndvask er det viktigste middelet for å bryte smitteoverføring. For at det skal være effektivt må det gjøres på riktig måte, som denne videoen fra Folkehelseinstituttet viser.
 • Hostehygiene er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Denne hygieneplakaten fra Folkehelseinstituttets viser god hoste- og håndhygiene.
 • Denne videoen fra Folkehelseinstituttet viser viktigheten av god håndhygiene og hvordan smittestoff spres via hendene våre.
 • Dersom du ikke har tilgang på såpe og vann, kan alkoholbasert hånddesinfeksjon benyttes. Dette er tilgjengelig ved inngangspartier og på pauserom ol. For å oppnå tilfredsstillende effekt er det avgjørende å følge produsentens anbefalinger for volum og virketid. Denne videoen viser riktig bruk av hånddesinfeksjon (kun engelsk, men selvforklarende).
 • Ha med papirlommetørkle på jobb.
 • Det anbefales bruk av håndsprit både før og etter bruk av kopper og utstyr som kaffemaskiner og oppvaskmaskin.
 • Les mer på denne nettsiden fra Folkehelseinstituttet.


 • Hold avstand til de rundt deg. Ved å holde avstand bremser vi korona. Se informasjonsbrosjyre fra Folkehelseinstituttet.
 • Forsøk å unngå områder der det kan danne seg kø.
 • Unngå heis, og bruk trapp om det er mulig.
 • Unngå å gå på kollegers kontor, og hvis du gjør det, hold minst én meter avstand.
 • Kontorplasser som ikke skal brukes er merket.
 • Unngå å ta på ting og overflater.
 • For hvert cellekontor, lukk døren for å minske smitterisiko.
 • For åpent kontorlandskap og delte arbeidsplasser har ledelsen gjort en helhetlig vurdering av fysiske skiller og hvor mange ansatte det til enhver tid skal være i et landskap. Det skal til enhver tid være minst én meters avstand mellom personer. I praksis anbefales det ordninger som gjør at færre personer er til stede til enhver tid.
 • Flere kan sitte ved det samme bordet på pauserom, men med minst én meters avstand. Så langt som mulig skal de samme gruppene ta pause samtidig.
 • Benytter du UiTs kantiner skal du følge generelle smittevernråd.


 • Deler du arbeidsstasjon må du rengjøre denne med egnet rengjøringsmiddel når du kommer og før du forlater. Personlige ting som penner, Post-it-blokker, papirer og lignende skal ikke etterlates når du forlater arbeidsstasjonen. Felles ting som aviser, penner og bestikk skal ikke brukes.
 • Felles mat som krydder, ketchup og suketter skal fjernes fra fellesområdene. Buffet er ikke tillatt. Ved bruk av kjøleskap skal ansatte ha egne bokser/ hyller hvor maten oppbevares.
 • Før og etter bruk av kopper, kaffetraktere/kaffemaskin, oppvaskmaskin og annet utstyr som brukes av mange skal det utføres grundig håndvask eller hånddesinfeksjon. Utstyret unngås brukt dersom det er vanskelig å opprettholde smittevernreglene.
 • Før og etter bruk av kopimaskin og andre hyppig berørte overflater skal det utføres grundig håndvask eller hånddesinfeksjon.
 • Ved møter bør papirer unngås. Presenter i stedet på skjerm eller send ut dokumenter i forkant slik at deltakere kan lese dem elektronisk.
 • Ved bruk av delt AV-utstyr på møterom og undervisningsrom, bruk spritservietter der dette er tilgjengelig til å rengjøre alt du tar på før og etter bruk. Det inkluderer tastatur, mus, betjeningspanel, mikrofon ol. Whiteboard-tusjer, kritt ol. skal være personlig utstyr.
 • Det er egne renholdsrutiner for toalett, og regler for bruk er slått opp på toalettene. Unngå bruk av håndblåser. Toalettene som er stengt er merket.


Syke personer skal holde seg hjemme. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv om du har bare lette symptomer. Ansatte, studenter og besøkende som blir syke mens de er på campus må dra hjem så snart det er mulig.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig.

Om du blir syk bes du kontakte kommunehelsetjenesten ved ditt studiested.

 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Tromsø
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Alta
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Harstad
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Narvik
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Kirkenes
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Hammerfest
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Bodø
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Mo i Rana
 • Kontaktinformasjon for deg som bor på Bardufoss
 • Kontaktinformasjon for deg som bor på Svalbard


Alle må sette seg inn i smittevernsreglene ved UiT. Syke personer skal holde seg hjemme. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv om du har bare lette symptomer. Ansatte, studenter og besøkende som blir syke mens de er på campus må dra hjem så snart det er mulig.
 

Her finner du informasjon om studiestart høsten 2020. • Se Studere hjemmefra for informasjon om digital undervisning
 • Se informasjon om felt-, tokt- og laboratoriearbeid her.
 • Dersom du har behov for tilrettelegging av din nye studiehverdag, kan du kontakte din studieveileder eller kontaktperson for tilrettelegging ved ditt fakultet. Sammen kan vi se på hvilke tiltak som kan være aktuelle. Her er oversikt over kontaktpersonene.
 • Dersom du på grunn av sykdom eller pålagt karantene relatert til koronavirus blir forhindret fra å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne, skal fakultetet ordinært gi studentene anledning til likevel å avlegge eksamen i emnet. Se forøvrig koronaforskriftens §2


På grunn av koronasituasjonen ble det laget en midlertidig forskrift om studier og eksamener ved UiT Norges arktiske universitet. Denne vil være gjeldende også for høstsemesteret 2020. Den oppdaterte forskriften finner du her:

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 26. juni 2020 nr. 1617 om studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus

For andre spørsmål rundt eksamen, se uit.no/eksamen

Kontinuasjon og utsatt prøve

Store deler av eksamensavviklinga ble våren 2020 lagt om som følge av koronasituasjonen. Eksamener som ble lagt om avholdes i samme eksamensform ved eventuell kontinuasjon eller utsatt prøve. Se mer på uit.no/digital-eksamenMange helsefagstudenter har ønske om å bidra i helsetjenesten under koronakrisen. Studenter har adgang til dette på samme vilkår som for deltidsarbeid generelt. I samforståelse med helsetjenestene prioriterer imidlertid UiT å få uteksaminert sine kandidater. Hvis arbeidet i helsetjenesten kommer i konflikt med gjennomføring av obligatoriske studieaktiviteter og/eller eksamen må studiene har første prioritet. Spørsmål og avklaringer rundt dette skal håndteres ved det instituttet hvor ditt studieprogram er organisert.Det helsevitenskapelige fakultet


Informasjon til studenter ved helsefak

Helsesektoren har behov for ekstra hjelp. Helsefagstudenter anmodes derfor om å forholde seg som om de er ansatt i helsetjenesten og ikke utsette seg for smittefare. UNN har en informasjonsside på nett for ansatte, studenter og frivillige. Se også Folkehelseinstituttets råd og informasjon til helsepersonell

Informasjon til studenter som er eller skal i praksis innen helsetjenester

 • Studenter skal følge anbefalinger, råd og pålegg fra lokale myndigheter der de oppholder seg, og fra praksisfeltet der de har sin praksis.
 • Studenter som allerede er i praksis, følger praksisstedets anvisninger.
 • Studenter som er i/skal gjennomføre praksisstudier ved sykehus, helseinstitusjoner, den offentlige tannhelsetjenesten eller i kommunehelsetjenesten, skal følge de samme retningslinjer som ansatte ved disse institusjonene.
 • Dersom praksisstedet ditt stenger, du må i karantene eller du av andre årsaker knyttet til korona ikke kan gjennomføre praksisperioden som planlagt, må du melde fra til studieprogrammet ditt.

Følg også med på Canvas, mail og på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Tromsø kommune har opprettet en egen nettside og en egen koronatelefon.

Klinisk undervisning og øving for sykepleie-, lege-, tannlege- og tannpleierstudenter er avlyst ut semesteret. Unntak kan imidlertid forekomme, og aktuelt studium tar da direkte kontakt med studentene.

Studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren vil beholde stipendet selv om de tjener for mye. Mange studenter bidrar med viktig arbeidsinnsats i helse- og omsorgssektoren under koronakrisen. Regjeringen fjerner derfor midlertidig grensen for hvor mye disse studentene kan tjene uten at de mister stipendandelen på studielånet sitt. Les mer i pressemeldingen her.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


Informasjon til studenter ved HSL-fak

All informasjon om praksis gis i Canvas og/eller på e-post til studentene.
Kontakt praksiskonsulent/studiekonsulent for ditt studieprogram.

Du kan nå de fleste IT-tjenestene hjemmefra. Under finner du en oversikt over relevante tjenester og brukerveiledninger. 

Send en epost til orakel@uit.no hvis du trenger bistand. 

Gode råd til deg som skal studere hjemmefra


Hvordan gjennomfører du gruppearbeid når campus er stengt? Hvordan ivaretar du den sosiale kontakten med de andre i klassen din? Både det faglige og det sosiale er viktig!

UiT anbefaler følgende: 

 1. Ha en daglig rutine. Start dagen som om du skulle på universitetet; dusj, kle på deg, osv. Ha en fast arbeidsplass hvis mulig. Da blir du mentalt klar for å studere.

 2. Gjør noe fysisk i løpet av dagen. For eksempel, gå en spasertur med en nabo - men husk å holde litt avstand.

 3. Dann en kollokviegruppe hvis du ikke har en fra før. Du kan opprette et Team i Office 365 og invitere medstudentene dine til kollokviegruppen. 
  1. Skill mellom det faglige og det sosiale. Gjerne opprett en egen kanal for "Skitprat på kantina". 
  2. Bruk møtefunksjonen i Teams. Skru på webkamera. Det hjelper å delta fra et rolig og stille sted.
  3. Hold daglige møter for å diskutere fagstoff. Sett opp en gjentagende møteserie på samme klokkeslett hver ukedag. Avtal hva dere skal jobbe med hver for seg mellom møtene, for eksempel, "les kapittel 5 så diskuterer vi det i morgen".
  4. I løpet av uka, ha ett eller flere sosiale Teams-møter. For eksempel, morgenkaffe, pizzakveld, quiz, filmklubb. Vær kreativ!

Utstyr


For å kunne delta på undervisning hjemmefra, trenger du en laptop, og eventuelt mikrofon og webkamera.

Du kan installere Microsoft Office (Outlook, Word, PowerPoint, mm) og andre programmer på laptop'en din.

 1. Microsoft Office kan du installere ved å logge Office 365. Klikk på «Installer Office» oppe til høyre i skjermbildet.
 2. Du kan installere andre programmer via LiReg.

Undervisning


Faglæreren vil komme med informasjon om hvordan undervisning vil foregå fremover. Følg med på Canvas og studentepost.

Undervisning kan bli lagt om til nettbasert undervising i Skype for Business eller Adobe Connect. Hvis du får innkalling til en nettforelesning, koble opp god tid i forveien for å teste at alt fungerer. 

Canvas fungerer likt hjemmefra og på campus. 

Nettforelesninger i Adobe Connect og Skype for Business vil foregå som planlagt.

Bibliotekstjenester


Bibliotekstjenester benytter en midlertidig VPN løsning. Se driftsmelding for veiledning.

Kollokviegrupper og samarbeid


Hvordan gjennomfører du gruppearbeid når campus er stengt? Hvordan jobber du sammen med kollokviegruppen din? UiT anbefaler følgende:

 1. Hvis faglæreren har skrudd det på, kan du opprette en gruppe i Canvas-emnet ditt. Send denne brukerveiledning til faglæreren, etterpå følg denne brukerveiledning for å opprette egen gruppe.
 2. Du kan opprette et Team i Office 365 og invitere medstudentene dine.

Begge løsninger har mulighet for å dele filer og gjennomføre nettmøter.

Vi tilbyr veiledning på nett og digitale tjenester er tilgjengelige.

Ta kontakt med Universitetsbiblioteket: post@ub.uit.no

Besøk Universitetsbibliotekets nettside

Åpningstider høsten 2020


 

Altabiblioteket

Universitetsbiblioteket i Alta er tilgjengelig for studenter og ansatte fra 08.00-23.00, alle dager hele året.

Betjent tidsrom:
Man-fre: 09.00-15.00

 • Leseplasser tilgjengelige
 • Mulighet for utskrifter
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla

 

Hammerfestbiblioteket

Fra og med 27. oktober stenges UiTs lokaler i Hammerfest. 

Lokalene vil være åpne mandag 26. oktober slik at ansatte og studenter kan hente nødvendig utstyr. 

Ny vurdering vil bli gjort i uke 45.  

 

Harstadbiblioteket

For studenter og ansatte er Universitetsbiblioteket i Harstad tilgjengelig fra 06.00-23.00, alle dager hele året.
Les mer om ordningen.

Betjent tidsrom:
Man-fre: 09.00-15.00

 • Leseplasser tilgjengelige
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla


Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

KS-biblioteket er åpent
Man-fre: 8.00-21.00
Lør: 10.00-15.00

Skranken er bemannet
Man-fre: 8.00-21.00
Lør: 10.00-15.00

 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla
 • Leseplasser tilgjengelige
 • Grupperom tilgjengelige
 • Mulighet for utskrifter


Kunstakademiets bibliotek

Betjent hver tirsdag og torsdag 08.00-15.00

 

Lærerutdanningsbiblioteket

Stengt

 • Biblioteket er flyttet til Breivika.
 • Bøker lånt på Lærerutdanningsbiblioteket kan returneres til Kultur- og samfunnsfagbiblioteket


Museumsbiblioteket

Biblioteket er åpent

Man-fre: 10.00-14.00


Musikkbiblioteket

Musikkbiblioteket er åpent
Man-ons: 9.00-17.00
Torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00

 • Leseplasser tilgjengelige
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla


Narvikbiblioteket

Universitetsbiblioteket i Narvik er tilgjengelig for studenter og ansatte fra 10.00-23.00, alle dager

Skranken er bemannet
Man-fre: 10.00-14.00

 • Noen leseplasser/grupperom tilgjengelig
 • Mulighet for utskrifter
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla

 

Natur- og helsebiblioteket

NH-biblioteket er åpent
Man-fre 07.00-20.00
Lør: 10.00-15.00

Skranken er bemannet
Man-fre: 10.00-20.00
Lør: 10.00-15.00

 • Leseplasser tilgjengelige
 • Mulighet for utskrifter
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla


Psykologi- og jusbiblioteket

PJ-biblioteket er åpent
Man-fre: 07.00-21.00
Lør: 10.00-15.00

Skranken er bemannet
Man-fre: 10.00-21.00
Lør: 10.00-15.00

 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla
 • Leseplasser tilgjengelige
 • Grupperom tilgjengelige
 • Mulighet for utskrifter

Bestillinger og lån


Hvem kan bestille?

Ansatte og studenter ved UiT.

Retur

Det er åpnet for retur av bøker på alle våre Universitetsbibliotek.

Fjernlån

Det er åpent for fjernlån.

Forfalte lån/purringer

Det sendes ikke ut regninger for forfalte lån. Hvis du har praktiske problemer med å returnere, ta kontakt på post@ub.uit.no

Kopiering fra faglitteratur


Det er lov å kopiere inntil 15 % av sidetallet for studenter og kursdeltakere. Les mer om lovverket rundt kopiering.

Tilgang til litteratur hjemmefra (VPN)


Det er nå laget en midlertidig løsning for at ansatte og studenter skal kunne nå alle Universitetsbibliotekets nettjenester: 

 1. Start Cisco AnyConnect Secure mobility Client som vanlig
 2. Skriv inn serveradresse: vpn.uit.no/bibliotek
  vpn.uit.no/bibliotek
 3. Trykk Connect og logg på

Det henstilles om at denne profilen kun benyttes når man trenger tilgang til bibliotekets tjenester (fagbaser, e-tidsskrifter etc.). Løsningen kan ta 5-10 minutter for å koble opp.

Hvis du opplever tekniske problemer med løsningen, send feilmelding til Orakelet.

Litteratursøk


Trenger du hjelp til litteratursøk, sjekk vår selvhjelp til litteratursøk her.

Du kan søke etter Open Access artikler med nettlesertilleggene Kopernio eller Unpaywall eller be om tilgjengeliggjøring av materiale med Open Access Button.

Nyttige digitale ressurser


Juridika åpner tilgangen til juridisk pensumlitteratur utgitt før 2019 på Juridika.no. For å få tilgang går du til juridika.no og logger deg inn med din Feide-bruker. Tilgangen er åpen i første omgang til 15. april.

Universitetsforlaget gjør alt innhold på Idunn åpent tilgjengelig for alle til bibliotekene åpner igjen. På Idunn finner dere over 36 000 artikler og kapitler, over 70 tidsskrifter og en rekke vitenskapelige bøker.

Hos Nasjonalbiblioteket kan du finne digitalisert pliktavlevert materiale. En del av materialet må du søke om tilgang for å lese. Logg inn med din Feide-bruker. Send en søknad om tilgang til å kunne åpne digitalt pliktavlevert materiale i ditt bibliotek. Denne søknaden og valg av bibliotek gjøres fra dette skjemaet. Søknadene behandles fortløpende.

Ordnett.no er en tjeneste som gir deg tilgang til en rekke digitale ordbøker. Pålogging med Feide på nettsiden. Ønsker du tilgang til ordbøkene dine offline på mobil eller nettbrett, kan du laste ned Ordnett-appen (Android og iOS).
 

Mange store forlag åpner nå opp tilgangen til ressursene sine midlertidig pga. koronasituasjonen. Se oversikt over forlagene og tilgangene her.

The International Coalition of Library Consortia (ICOLC) har også laget oversikt over forlagene.

Problemer med EndNote


Har du problemer med EndNote når du jobber hjemmefra? I denne veiledningen finner du kanskje en løsning på EndNote-problemene.

Eller ta kontakt på skjema i TopDesk (pålogging med Feide).

Kurs og undervisning


Skypekurs avholdes som planlagt. Du finner oversikt over UBs Skypekurs her. All campusundervisning er innstilt inntil videre, og vil så langt det lar seg gjøre overføres til digitalt format. 

Veiledning og disputaser


Veiledning foregår per Skype eller telefon inntil videre. Skal du disputere? For hjelp eller spørsmål til litteratur ta kontakt med de fagansvarlige på UB.

Andre spørsmål?


Er det annet du lurer på? Ta kontakt med Universitetsbiblioteket post@ub.uit.no

Er du en internasjonal gradsstudent ved UiT og har spørsmål vedrørende den nåværende situasjonen? Ta kontakt med rådgiver ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet: international@uit.no .Er du beboer i en av Samskipnadens studentboliger og har fått påvist smitte, eller er satt i karantene, ber vi deg kontakte Samskipnadens beredskapsansvarlig så raskt som mulig.

Har du ankommet Norge fra utlandet skal du i hjemmekarantene i 10 dager etter at du kom hjem fra reisen, uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Les mer på FHIs sider.

Alle studenter som er i karantene oppfordres til å holde seg hjemme og melde fra til nærmeste faglig ansvarlig for studieprogram eller emne. Du har ikke anledning til å komme til studiestedet. Alle må sette seg inn i smittevernsreglene ved UiT. Syke personer skal holde seg hjemme. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv om du har bare lette symptomer. Ansatte, studenter og besøkende som blir syke mens de er på campus må dra hjem så snart det er mulig.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig.

Om du blir syk bes du kontakte kommunehelsetjenesten ved ditt studiested.

 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Tromsø
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Alta
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Harstad
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Narvik
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Kirkenes
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Hammerfest
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Bodø
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Mo i Rana
 • Kontaktinformasjon for deg som bor på Bardufoss
 • Kontaktinformasjon for deg som bor på Svalbard


Alle må sette seg inn i smittevernsreglene ved UiT. Syke personer skal holde seg hjemme. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv om du har bare lette symptomer. Ansatte, studenter og besøkende som blir syke mens de er på campus må dra hjem så snart det er mulig.

Ansatte skal som hovedregel komme på jobb på campus. Er du i en risikogruppe, kontakt din leder for avklaring. UiT ønsker samtidig å følge opp regjeringens anbefalinger om å bidra til redusert press på kollektivtransport. Les mer om dette her.

Det er etablert innsatsgrupper for digital undervisning, personal og HR, mobilitet, eksamen og praksis. Alle må sette seg inn i smittevernsreglene ved UiT. Syke personer skal holde seg hjemme. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv om du har bare lette symptomer. Ansatte, studenter og besøkende som blir syke mens de er på campus må dra hjem så snart det er mulig.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig.

Om du blir syk bes du kontakte kommunehelsetjenesten ved ditt studiested.

 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Tromsø
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Alta
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Harstad
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Narvik
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Kirkenes
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Hammerfest
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Bodø
 • Kontaktinformasjon for deg som bor i Mo i Rana
 • Kontaktinformasjon for deg som bor på Bardufoss
 • Kontaktinformasjon for deg som bor på Svalbard


Hemis


Hemis tilbyr digitale møter for ledere og ansatte ved UiT. I Tromsø og Alta tilbys også gående samtaler – «walk and talk» – etter råd om avstand/hygiene. Ta kontakt med Hemis for avtale.

I lys av hvordan hverdagen vår er blitt er det mange som har fått kontorarbeidsplassen sin flyttet inn i heimen. Det bringer med seg en del utfordringer som man kan og bør ta tak i om de oppstår. Etter ei uke med jobb enten ved kjøkkenbordet eller i sofaen vil de fleste trolig kjenne at noe skjer med kroppen. For å hjelpe deg et stykke på vei, har vi lagt ut noe informasjon og noen filmsnutter som kan gi noen gode råd, og som du finner her. 

Reise


Alle UiTs ansatte og studenter må holde seg oppdatert på gjeldende reiseråd og anbefalinger om smittevern. Universitetsledelsen anbefaler at arbeids- og studierelaterte reiser begrenses.

Universitetsdirektøren har for øvrig fastsatt nye retningslinjer vedrørende planlagte utenlandsopphold for ansatte ved UiT. Se retningslinjene her.

Tokt, felt- og laboratoriearbeid


Stipendiater og postdoktorer


Koronapandemien – forlenget ansettelsesperiode for stipendiater.

Teksten nedenfor omtaler stipendiater, men gjelder tilsvarende for postdoktorer.

Felles retningslinjer for universitetene i BOTT-samarbeidet.

 

Bakgrunn

Koronapandemien skaper store utfordringer for ordinær drift og fremdrift i universitets- og høyskolesektoren. Mange stipendiater vil kunne oppleve forsinkelser fordi datainnsamling forsinkes eller stopper opp og tilgang til laboratorier og verksteder begrenses. Dette kan igjen innebære at det vil være utfordrende å ferdigstille sitt doktorgradsarbeid innenfor ansettelsesperioden.

Hensikten med dette notatet er å nedfelle retningslinjer for hvordan forsinket fremdrift for stipendiater skal håndteres og vurderes, dersom forsinkelsen skyldes Korona-relaterte årsaker. Dette med den hensikt å sikre at man ved BOTT-universitetene har en noenlunde lik praksis.

Rettslig grunnlag

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat har i hovedsak fire bestemmelser som hjemler forlengelse for stipendiater:

 • 2-3 (1). Rettighetspermisjoner
 • 2-3 (2). Omsorg for barn/nær familie
 • 2-3 (3). Permisjon for å gå inn i kortvarige forsker- og undervisningsstillinger
 • 2-3 (6). Forlengelse for forhold som har vært til hinder for progresjonen i doktorgradsutdanningen

I vurderingene av forlengelser som følge av Koronapandemien kan hjemlene for forlengelse kombineres. Når det gjelder Koronarelatert fravær, vil en forlengelse som utgangspunkt måtte hjemles i § 2-3 (6). Dette er en bestemmelse som i stor grad skal anvendes etter bruk av saklig skjønnsutøvelse. For å sikre en viss grad av likeverdig behandling av stipendiater, er det nedenfor nedfelt noen retningslinjer for hvordan dette skal håndteres.

 

Retningslinjer for forlengelse med bakgrunn i Korona-relaterte årsaker

Ordinært fravær, slik som foreldrepermisjon, sykefravær etc., reguleres etter ordinære regler og prosesser, og holdes derfor utenfor i det videre.

Hovedprinsippet er at forlengelse av ansettelse gis etter individuell vurdering og at beslutning om forlengelse tas av det enkelte universitets vedtatte beslutningsorgan.

Ved vurdering av forlengelser som følge av Koronapandemien skal prinsippet om like rammebetingelser legges til grunn. Dette innebærer likeverdig behandling av den enkelte, men ikke likebehandling. For å sikre lik vurderingsplattform i den enkelte sak, skal det legges til grunn at forsinkelser som klart kan knyttes til pandemien skal gi forlengelse og ikke skal forrykke prinsippet om like rammebetingelser. Dette innebærer ikke standardiserte regler for forlengelser, men individuelle og lokale vurderinger bygd på et felles overordnede prinsipp om at reelle forsinkelser knyttet til pandemien erstattes.

Nedenfor følger retningslinjer for hvordan forlengelse vil bli vurdert ved Koronarelatert forsinkelse.

 

 1. Stipendiater som blir beordret til tjeneste i helsesektoren/avgivelse til kritisk samfunnsfunksjon vil bli gitt forlengelse tilsvarende lengden på beordringen.
 1. Stipendiater som blir omdisponert til undervisning/digitalisering av undervisning vil bli gitt forlengelse tilsvarende omfanget av omdisponeringen. Fortrinnsvis bør likevel dette bakes inn som en del av pliktarbeidsdelen. Dersom dette gjøres, vil det ikke være grunnlag for forlengelse.
 1. For stipendiater hvor det foreligger særlige forhold knyttet til Koronapandemien som har vært til hinder for progresjonen i forskerutdanningen kan det gis forlengelse. Slike forhold kan være stengt campus, vanskeligheter med datainnsamling, pass av barn og karantenereglene (uten å ha symptomer). Det skal av arbeidsgiver i så stor utstrekning som mulig legges til rette for at doktorgradsarbeidet kan utføres fra hjemmekontor. Dette gjelder både faglig og HMS-relatert tilrettelegging. Hvis hjemmekontor kan gjennomføres, vil det ikke være grunnlag for forlengelse.
 1. For stipendiater som på grunn av pass av barn eller som på grunn av sykdom må benytte omsorgsdager, egenmelding eller sykmelding, gis det forlengelse tilsvarende fraværets omfang. Hvis det ikke tas ut omsorgsdager eller kvoten allerede er oppbrukt vurderes ev. forlengelse individuelt mot slutten av stipendiatperioden.
 1. Forskriftens bestemmelse om at fravær må ha en sammenhengende varighet på to uker for å gi grunnlag for forlengelse, fravikes så lenge Korona-situasjonen vedvarer. Dette innebærer at fravær av kortere varighet, herunder enkeltdager, vil gi grunnlag for forlengelse.

 

 

Stipendiater som opplever å ha fått koronarelaterte forsinkelser kan ta kontakt med veileder eller instituttleder for dialog om dette.

UiT har utarbeidet et søknadsskjema som stipendiaten fyller ut og sender på e-post til hovedveileder for anbefaling. Hovedveileder videresender deretter søknaden til instituttleder som godkjenner, før oversendelse til fakultetet for behandling hos Tilsettingsutvalget. Det vil bli prioritert å behandle de som har sluttdato i 2020 først, men alle som sender inn søknad vil få den behandlet så raskt som mulig.

For deg som har barn og må være hjemme som følge av koronasituasjonen skal dette fraværet registreres i PAGA med fraværskode 479. Har du selv koronarelatert fravær skal dette fraværet registreres i PAGA med fraværskode 129. Det du registrerer her, skal benyttes som grunnlag for søknaden.»

 

 

 

Bistand til litteratur

For hjelp eller spørsmål til litteratur ta kontakt med din fagansvarlige på UB.

Endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver 


UiT deltar i en nasjonal dugnad for å begrense koronasmitte og har iverksatt tiltak for å imøtekomme regjeringens pålegg. UiT skal likevel, så langt det lar seg gjøre, opprettholde undervisning og planlagte eksamener. Manuelle rutiner må automatiseres, og nødvendig tjenesteleveranse til ansatte skal opprettholdes.  

Dersom flere ansatte ved UiT skulle bli smittet, satt i karantene eller kalt ut til tjeneste for andre, vil UiT kunne komme i en driftskritisk situasjon. Derfor må ansatte ved UiT påregne å kunne bli midlertidig omdisponert til andre arbeidsoppgaver enn det som følger av stillingen.

For ledere:
Veiledning – omdisponering av ansatte
Notat – Arbeidsgivers styringsrett

Om å bli kalt ut til tjeneste av andre


I den situasjonen samfunnet står i nå, kan noen arbeidstakere ved UiT bli kalt ut til tjeneste av andre samfunnsaktører; helsevesenet, Heimevernet og trolig også Sivilforsvaret. De to sistnevnte vil være koordinert gjennom forespørsler om bistand fra politi og kommuner.

UiT har levert en liste med over 300 ansatte og over 2000 studenter med relevant kompetanse som må være forberedt på å bli kalt ut til tjeneste i helsevesenet. UiT gir på kort sikt permisjon med lønn til de det gjelder, i påvente av avklaringer og føringer fra sentrale myndigheter. At helseinstitusjoner rekvirerer UiT-ansatte, kan imidlertid medføre at virksomhetskritiske oppgaver som undervisning, veiledning og eksamen blir krevende å gjennomføre. Hva som skal vektes tyngst, skal følge av myndighetenes anbefalinger og ledelsen ved UiT sine prioriteringer.

UiT ønsker å legge til rette for at ansatte med helsefaglig utdanning bidrar i helsetjenesten under koronakrisen, og vil i utgangspunktet gi permisjon til dette. Det er imidlertid UiT sin prioritering å få uteksaminert sine kandidater så langt som råd er. I samforståelse med helsetjenestene skal gjennomføring av obligatoriske studieaktiviteter og/eller eksamen prioriteres for å sikre uteksaminering av kandidater. Permisjoner som blir vurdert til å komme i konflikt med nødvendig undervisning og/eller eksamen vil derfor ikke bli innvilget. Søknad om hel eller delvis permisjon gjøres på ordinært vis til instituttet. 

Deltakelse i Heimevernet er lovregulert, og de som kan kalles inn til Heimevernet er:

 • Ansatte som har gjennomført førstegangstjeneste og er i alderen 19–44 år
 • De med befalsutdanning og pliktår opp til 55 år
 • De som har skrevet frivilligkontrakt

Dersom situasjonen eskalerer, kan også ordinære mannskaper i alderen 44–55 år innkalles. Vernepliktforskriftens kapittel 11 regulerer arbeidsgivers søknad om fritak.

Alle i alderen 18–55 år bosatt i Norge kan bli kalt inn til tjeneste i Sivilforsvaret. Bruk av tjenestepliktige er hjemlet i Sivilbeskyttelsesloven, og alle i aldersgruppen kan pålegges tjenesteplikt, så fremt de tilfredsstiller kravene og at tjeneste i Sivilforsvaret ikke kommer i konflikt med annen lovpålagt tjeneste. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) organiserer Sivilforsvaret.

Koronarelatert fravær


Dersom du må være borte fra arbeidet på grunn av koronapandemien gjelder følgende registrering:

 • Ved egen koronarelatert sykdom/fravær grunnet karantene:
  • Det oppfordres til bruk av egenmelding i 16 dager for ikke å belaste helsevesenet unødvendig. Dette forutsetter at man ikke har annet sykefravær de siste 16 dagene før det korona-relaterte fraværet startet. Ved slikt fravær velger du «Karantene/korona Egenmelding» ved registrering i PagaWeb (registreringen kan gjøres fra 16. mars 2020).
  • Fra og med 17. dag kreves det sykemelding. Har du fått en sykemelding fra lege på grunn av korona skal du ikke registrere denne selv. Den vil komme digitalt til oss og registreres av Faggruppe fravær og refusjoner. Dersom du har vært innlagt på sykehus eller ved et behandlingssted vil sykemeldingen utstedes i papirformat. Det er viktig at denne sendes til oss. Foreløpig skal denne sendes i post til: UiT Alta, SPOR Faggruppe fravær og refusjoner, Postboks 1621, 9509 Alta. 

Karantene

Har du ankommet Norge fra utlandet skal du i hjemmekarantene i 10 dager etter at du kom hjem fra reisen, uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Les mer på FHIs sider.

Alle ansatte som er i karantene oppfordres til å holde seg hjemme, melde fra til nærmeste leder og avklare hvilke arbeidsoppgaver de skal utføre hjemmefra. 

Enhetsledere og fagansvarlige på studieprogrammer må holde oversikt over studenter i karantene og rapportere antall til fakultetsledelse.

 

Utenlandske ansatte og gjester ved UiT


Ansatte ved UiT som ikke har norsk statsborgerskap, eller som har et forsknings- eller gjesteopphold ved UiT bør høre på råd som gis i hjemlandet. Man kan oppholde seg i Norge så lenge man har lovlig opphold og avklart helseforsikring. En eventuell hjemreise må avklares med den som er personalansvarlig på enheten.

Dersom ansettelsen/stipendperioden nærmer seg slutten og oppholdstillatelsen kan løpe ut, er det viktig å følge nøye med på både forlengelse av oppholdstillatelsen til Norge og på muligheter for hjemreise. Se informasjon fra UDI her. Dersom man ikke er ansatt ved UiT og får ekstra utgifter fordi man må reise hjem tidligere enn planlagt, anbefaler vi å ta kontakt med hjemmeinstitusjonen og med forsikringsselskapet.

De som ansettes ved UiT er medlem i norsk folketrygd fra første dag. Alle som skal oppholde seg i Norge i mer enn tolv måneder er pliktige medlemmer i norsk folketrygd, uansett om en er ansatt eller ikke. For kortere opphold (3–12 måneder) kan personer, som ikke er pliktige medlemmer i norsk folketrygd gjennom et arbeidsforhold, søke til NAV om frivillig medlemskap. Se mer informasjon om dette her.

Varer og tjenester


Det er viktig at UiTs enheter tenker igjennom hvilke varer og tjenester som er kritiske for enheten og for universitetet i kommende periode, og sikrer tilgang til disse.


Les mer her: Levering av varer og tjenester, relatert til Koronasituasjonen

Undervisning høsten 2020


Universitetsledelsen har besluttet at høstsemesteret 2020 skal gjennomføres som et «hybridsemester», som skissert under plan A i tabellen under. Vi vet likevel at smittesituasjonen kan endre seg raskt, både nasjonalt og lokalt. Derfor har UiT også forberedt en plan B – «digitalt semester», som en beredskapsløsning som iverksettes ved behov. Denne skal sikre at våre studenter kan gjennomføre sine studier også i en mer krevende smittevernsituasjon. Plan B tilsvarer i all hovedsak det regimet UiT hadde i avslutningen av vårsemesteret, etter 27. april.

 

Semesterstart 2020: Plan A "Hybrid semester" og Plan B "Digitalt semester"
Tema Plan A: "Hybrid semester" - Løsning og føringer Plan B: "Digitalt semester" - Løsninger og føringer

Overordnet føring:

Begrenset tilstedeværelse for studenter og ansatte, men med mulighet for fysiske møter for grupper på mellom 5–30 personer.

Svært begrenset tilstedeværelse av studenter og ansatte.  

Åpning av studieåret 

Åpningen vil være en kombinasjon av digital og fysiske møter. 

Alle studenter møter på sine campuser. Nye studenter prioriteres i semesterstartsarrangement, som gjennomføres utendørs. Arrangementene vil bli strømmet. 

Nye studenter blir hilst velkommen ved sine fakultet i små grupper. Faddere får ansvar for de respektive gruppene. Gruppene videreføres i studieåret med både faglige og sosiale aktiviteter så langt dette lar seg gjøre. 

Gruppestørrelsen skal tilpasses gjeldende smittevernregler. Debutukene ved våre campuser vil være en blanding av digitale og fysiske arrangement.

Studiestartnettverket detaljplanlegger åpningsarrangementene. Nettverket skal ha medlemmer fra våre campuser i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø. Avdeling for forskning, utdanning og formidling (FUF) koordinerer arbeidet. 

Digitalt

Tilstedeværelse av studenter 

Alle studenter har tilgang til campusene, men på en regulert måte som overholder gjeldende smittevernkrav. 

Grupper av studenter, dannet ved studiestart, møtes fysisk i seminarer og kollokvier minimum to ganger per uke per kull. Mentorordning etableres for alle studenter. 

Svært begrenset tilstedeværelse knyttet til nærmere bestemte fag og aktiviteter. 

Tilstedeværelse av ansatte 

Ansatte skal som hovedregel komme på jobb på campus. Er du i en risikogruppe, kontakt din leder for avklaring. Det vil fortsatt være mulig også for andre enn de i risikogrupper å jobbe hjemmefra, dersom arbeidets art tillater det. Dette må gjøres etter avtale med nærmeste leder.

Svært begrenset tilstedeværelse knyttet til kritiske funksjoner og oppfølging av studenter.

Forelesninger 

Alle forelesninger skal være digitalt tilgjengelige i Canvas. Som hovedregel er foreleser tilstede digitalt når forelesningen er satt opp i timeplanen, og kan svare på spørsmål fra studentene i sann tid.

Innsatsgruppe for digital undervisning, ledet av ITA, produserer webinarer om digital pedagogikk tilpasset de ulike fagmiljøene. Det etableres kollegaveiledning lokalt. 

Digitale 

Seminarer 

Seminarer gjennomføres digitalt og fysisk. De faste studentgruppene møtes fysisk med faglærer tilstede. 

Det må påregnes at undervisningen finner sted i og utover normal arbeidstid og i arealer som vanligvis ikke brukes til gruppeundervisning. 

Digitale 

Laboratoriearbeid 

Kan utføres, men bare i grupper av tillatt størrelse.

Begrenset og definert av smittevernreglene.

Praksis 

Gjennomføres med tilpasninger. 

Kan gjennomføres i den grad praksisfeltet åpner for det og fungerer.

Feltarbeid  

Gjennomføres med tilpasninger. 

Kan kun gjennomføres i svært begrenset grad. 

Tokt 

Gjennomføres med tilpasninger. 

Kan kun gjennomføres i svært begrenset grad.

Praktisk klinisk undervisning/ ferdighetstrening 

Gjennomføres med tilpasninger. 

Kan ikke gjennomføres. 

Konferanser 

Gjennomføres først og fremst digitalt, men kan gjennomføres fysisk i den grad smittevernregler og reiseregler kan overholdes. 

Kan gjennomføres digitalt, men ikke fysisk. 

 

Behov for koordinering og overordnede avklaringer ivaretas gjennom universitetets beredskapsorganisasjon. Avdeling for forskning, utdanning og formidling vil koordinere informasjon til studenter og studiesøkere om UiTs planer for høstsemesteret. Eventuelle spørsmål rettes til din nærmeste leder.

Undervisning og mottak vårsemesteret 2021


Planlegging av undervisning og mottak av studenter ved UiT i vårsemesteret 2021

Smittesituasjonen i forhold til koronapandemien har endret seg lite siden våren 2020 og myndighetens anbefalinger er stort sett de samme som de var da høstens undervisning ble planlagt. Vi regner ikke med å se stor endring i smittesituasjonen før befolkningen er gjennomvaksinert. Det vil ta tid og planen for undervisningen for vårsemesteret 2021, som skal være klar innen 1.oktober, må bygge på dette faktum. Vi har bedt samme gruppe som ga anbefaling for høstsemesteret å komme med anbefalinger for vårsemesteret 2021. Anbefalingene og arbeidsdokumenter har vært drøftet med tillitsvalgte og i UiTs beredskapsorganisasjon (der alle enheter er representert).

På bakgrunn av de råd som er kommet i denne prosessen, har universitetsledelsen besluttet at vårsemesteret skal planlegges ut fra to scenarier med følgende innhold og føringer:

Plan A «Hybrid semester»:
Begrenset tilstedeværelse med mulighet for fysiske møter. Gruppestørrelse for undervisning fastsettes ut fra romkapasitet.

Kapasiteten på auditoriene vil gjennomgås på nytt for vårsemesteret 2021 og kapasiteten på øvrige undervisningsrom er tilsvarende som for planlegging av høstsemesteret.

Tema

Løsning og føringer

Mottak av internasjonale studenter våren 2021

Digital og fysisk.

Organisering og mottak av internasjonale studenter må gjøres i hht gjeldende smittevernregler.

Ansvar nivå 1:

· Digitalt åpningsarrangement

· Sikre karantene

· Sikre transport fra flyplass

· Sikre bolig

Ansvar studieprogramnivå:

· Digitale møter i karanteneperioden

· Mottak av studenter i mindre grupper etter gjennomført karantene

Tilstedeværelse studenter

Alle studenter har tilgang til campusene og kan benytte seg av universitetets lokaler og fasiliteter, også i perioder hvor de ikke møter fysisk til seminarer. Dette gjøres på en regulert måte i forhold til smittevernreglene som tilenhver tid gjelder.

Grupper av studenter (dannet ved studiestart) møtes fysisk i seminarer og kollokvier, slik at dette over tid tilsvarer minimum to ganger per uke per kull . Mentorordning etableres i den grad det er mulig for studenter som er til stede på campus.

Tilstedeværelse ansatte

Det er utarbeidet egne retningslinjer for ansattes tilstedeværelse på campus. For mer informasjon, les her.

Forelesninger

Alle forelesninger skal være digitalt tilgjengelige i Canvas. Som hovedregel er foreleser tilstede digitalt i interaksjon med studentene når forelesningen er satt opp i timeplanen. Det kan gjennomføres forelesninger med studenter fysisk tilstede, gitt at det tas hensyn til romkapasitetet og til at det er studenter tilstede både fysisk og digitalt. Dispensasjoner fra hovedregelen avtales med nærmeste leder av studieprogrammet.

Innsatsgruppe for digital undervisning opprettholder tilbud om webinarer om digital pedagogikk tilpasset de ulike fagmiljøene. Det er en rekke tilgjengelig nettressurser for digital undervisning som ansatte har tilgang til.

Det er også utarbeidet egen informasjon om informasjonssikkerhet og personvern som må være i fokus ved opptak og streaming av undervisning.

Seminarer

Digitale/fysiske

De faste studentgruppene møtes fysisk med faglærer tilstede. Undervisningen vil finne sted i, og eventuelt utenfor, normal arbeidstid.

Laboratoriearbeid

Kan utføres, med grupper tilsvarende tillatt størrelse.

Praksis

Gjennomføres med tilpasninger

Feltarbeid

Gjennomføres med tilpasninger

Tokt

Gjennomføres med tilpasninger

Praktisk klinisk undervisning/ ferdighetstrening

Gjennomføres med tilpasninger

Konferanser

Gjennomføres først og fremst digitalt, men kan gjennomføres fysisk i den grad smittevernregler og reiseregler kan overholdes.

Plan B: «Digitalt semester»
Svært begrenset tilstedeværelse av studenter og ansatte.

Åpning av studieåret

Digitalt

Tilstedeværelse studenter

Svært begrenset tilstedeværelse knyttet til nærmere bestemte fag og aktiviteter

Tilstedeværelse ansatte

Svært begrenset tilstedeværelse knyttet til kritiske funksjoner og oppfølging av studenter

Forelesninger

Digitale

Seminarer

Digitale

Laboratoriearbeid

Begrenset og definert

Praksis

Kan gjennomføres i den grad praksisfeltet åpner for det

Feltarbeid

Kan kun gjennomføres i svært begrenset grad

Tokt

Kan kun gjennomføres i svært begrenset grad

Praktisk klinisk undervisning/ ferdighetstrening

Kan ikke gjennomføres

Konferanser

Kan ikke gjennomføres fysisk, men digitalt

Kommentarer til de to scenariene:

 • Per i dag vurderer universitetsledelsen det første av scenariene som det mest sannsynlige. Det er faglig sett også klart å foretrekke fremfor et mer eller mindre heldigitalt semester.
 • Fordi det er stor usikkerhet knyttet til hva som vil være den faktisk smittesituasjonen til våren, og fordi denne også kan endre seg (nasjonalt eller lokalt) i løpet av semesteret, er UiT likevel nødt til å forberede plan B som en beredskapsløsning. Denne skal sikre at studentene kan gjennomføre sine studier – også i en mer krevende smittesituasjon. På kort varsel må UiT kunne iverksette plan B – enten i deler av, eller i hele organisasjonen. Plan B tilsvarer i all hovedsak det regimet UiT hadde i avslutningen av vårsemesteret (etter 27.4.2020). De mange tilpassede retningslinjene som er blitt utarbeidet i vårsemesteret (for tilstedeværelse, tokt, feltarbeid o.s.v.), kan derfor legges til grunn for planleggingen av dette scenariet.

Alle enheter og avdelinger bes med dette om å starte arbeid med konkret planlegging av vårsemesteret ut fra de to scenariene. Behov for koordinering og overordnede avklaringer ivaretas gjennom universitetets beredskapsorganisasjon. Det vil bli gitt tilpasset informasjon til alle ansatte, studenter og studiesøkere om UiTs planer for semesteret.

Eksamen


På grunn av koronasituasjonen ble det laget en midlertidig forskrift om studier og eksamener ved UiT Norges arktiske universitet. Denne vil være gjeldende også for høstsemesteret 2020. Den oppdaterte forskriften finner du her:

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 26. juni 2020 nr. 1617 om studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus

For andre spørsmål rundt eksamen, se her; uit.no/eksamen

 

Kontinuasjon og utsatt prøve

Store deler av eksamensavviklinga ble våren 2020 lagt om som følge av koronasituasjonen. Eksamener som ble lagt om avholdes i samme eksamensform ved eventuell kontinuasjon eller utsatt prøve. Se mer på uit.no/digital-eksamen

Arrangement


 • Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer for inntil 200 personer. Med arrangement i UiT-sammenheng menes åpningsseremonier, disputaser, konserter, fagdager, seminarer, etc. Alle arrangement, samlinger og aktiviteter som planlegges skal risikovurderes, med utgangspunkt i malene til FHI. Vi oppfordrer for øvrig til at møter gjennomføres elektronisk dersom det er mulig.

Her finner du informasjon om hvordan du kan gjennomføre arrangementer digitalt

Jobbe hjemmefra


Digitale møter


Digitale verktøy som Teams, Skype og Zoom benyttes nå i stor grad til møter også i kollegiale organer ved UiT (universitetsstyremøter, fakultetsstyremøter og instituttstyremøter).

Notatet gir forslag til hvordan hensyn til åpenhet og sikkerhet kan ivaretas under koronakrisen. Ordningen kunngjøres som en nyhetssak om behovet for felles praksis for digital gjennomføring av besluttende møter ved UiT som følge av koronakrisen.