WEBINAR: Korona, søringkarantene og kampen om naturressursene

Vil du ha innsikt i debatten om «søringkarantene» og fullmaktslovgivning? Hva sier juridiske forskere? Følg med på debatt via åpent webinar tirsdag!

Moe, Trude Haugseth
Publisert: 30.03.20 14:00 Oppdatert: 31.03.20 15:34

Tromsø er en av kommunene som har innført såkalt "søringkarantene". Er det lov? Nå kan du høre hva juridiske forskere sier om saken, på et åpent webinar. Foto: UiT/Jørn Berger Nyvoll.
Debatten rundt Koronarespons, fullmaktslovgivning og rettssikkerhetsproblematikk har i løpet av den siste uken flyttet seg til distrikts-Norge. 

Forskerne tar nå debatten på et webinar om rettsstaten, lokalt folkestyre og hvordan lovgivningen også kan få konsekvenser for miljøet.

Tirsdag kl. 10.00–11.00 møtes juridiske forskere fra UiT, UiO, OsloMet og Høgskolen i Molde på webinaret for å diskutere disse temaene – og du kan følge med! (Klikk på lenken over for å delta). Opptak av webinaret blir lagt ut i etterkant.

Søringkarantene og naturressursran – er rettsstaten under angrep? 

Debatten er preget av en konflikt mellom by og land, hvor jurister basert i de store byene er bekymret over populisme, maktovergrep og isolasjonisme, mens disse spørsmålene ser annerledes ut utenfor Oslo. Lovligheten av den såkalte søringkarantenen og behovet for lokal kontroll med smitterisikoen berører både aksen sentrum-periferi og aksen rettsikkerhet-samfunnsstyring. Parallelt er det en fare for utnyttelse av koronalovgivningen på naturressurs og miljørettens område for andre formål enn dem denne loven er tenkt å hjemle.

Hvem skal bestemme?

Markus Hoel Lie
Markus Hoel Lie, professor ved Det juridiske fakultet ved UiT, er en av de juridiske forskerne som skal holde innlegg på webinaret. Foto: UiT/Trude Haugseth Moe

Koronalovens mulighet for unntak fra planlovgivningen kan svekke naturressurshensyn, og ny midlertidig forskrift om fjernmøter i kommunene kan minske åpenheten om kommunale beslutningsprosesser. Vi ser også at kommuner delegerer omfattende myndighet fra kommunestyret til mindre folkevalgte organer og administrasjon, noe som også kan svekke den lokaldemokratiske kontrollmekanismen. 

  • Hvem skal foreta avveiningen som ligger bak disse karantenevedtakene? 
  • Hvordan skal tilliten til myndighetene opprettholdes? Er det en fare for at koronafullmakter utnyttes for andre formål enn å beskytte liv og helse? 
  • Hvilke mekanismer brukes nasjonalt og lokalt for å ivareta rettssikkerhet, miljø og naturressurser og hvordan kan vi sikre at disse unntakene ikke blir permanente?

Innledere:

Moderator:

Kristin Bergtora Sandvik 

Teknisk moderator (ZOOM):

Malcolm Langford

Vi anbefaler