Ny innsikt i laksens immunforsvar

Ein ny doktorgrad ved Noregs fiskerihøgskule ved UiT visar at auka kunnskap om laksens immunforsvar er nødvendig for å kunna vidareutvikla vaksinane i framtida.

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 26.03.20 14:57 Oppdatert: 07.04.20 09:41

Shiferaw Jenberie under sitt arbeid på laoratoriet.
Shiferaw Jenberie under arbeidet sitt på laboratoriet. Foto: Ingvill Jensen

Virussjukdommar i laks er ei av de største utfordringane for oppdrettsnæringa. Betre fiskevelferd i oppdrett blir oppnådd ved bruk av effektive vaksinar. Laksens såkalla B-celler er ifølgje ein ny doktorgrad ved Noregs fiskerihøgskule, UiT, svært viktige «spelarar» i forsvaret mot virusinfeksjonar.

Shiferaw Jenberie disputerte 4. mars 2020 med avhandlinga «Atlantic salmon B cells – local and systemic responses to intraperitoneally administered salmonid alphavirus». Doktorgradsarbeidet har gitt ny kunnskap om korleis B-celler i laksens immunforsvar blir påverka under virusinfeksjon, og det er etablert nye metodar for å studera B-cellenes funksjonar.

– Ved vaksinering eller under ein infeksjon vil B-celler aktiverast og bli til celler som skil ut antistoff. Antistoffa hindrar virus i å spreia seg i kroppen til laksen og vernar mot framtidige infeksjonar av det same viruset, forklarer Shiferaw Jenberie. 

Påverkar vernet

Dei fleste vaksinar som blir brukte i norsk fiskeoppdrett blir injiserte i bukhola, men det har mangla kunnskap om korleis B-celler blir påverka og reagerer lokalt i bukhola, og korleis dei lokale responsane har påverknad på framtidig vern.

– Vi må derfor auka kunnskapen om laksens B-celler for å kunne vidareutvikla og forbetra vaksinane i framtida, seier Jenberie.

Ein av problemsjukdommane hos oppdrettslaks er utbrot av pankreassjukdom. Pankreassjukdom blir forårsaka av eit virus kalla salmonid alfavirus (SAV). Jenberie og kollegaer har brukt dette viruset for å studera samspelet mellom B-celler lokalt i bukhola og i andre immunologiske vev.

– Resultata våre viser at ved SAV-infeksjon aukar talet B-celler som skil ut antistoff i bukhola, og dei er til stades i bukhola over lang tid, medan i andre immunologiske vev er B-celleresponsane mei avgrensa, seier Jenberie.

Jenberie framhevar at vidare forsking må til for å avdekka tydinga av lokale B-celleresponsar for vernande immunitet.

Vi anbefaler