Nord-Norges dilemma: Klimavennlig transport eller effektiv reisetid?

21.02.20 Håkon Fottland

Transportsektoren i Norge står for 30 prosent av det totale utslippet i landet og Nord-Norge bidrar høyt til denne prosentandelen (Internasjonalt seminar 27.02.2020)

SLoCaT: Transport and Climate Change Global Status Report 2018

Klimaendringer er en av de største utfordringer verden står overfor i dag.

Tid: Torsdag 27. februar, 19:00–21:00
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv

For at Norge skal nå klimamålene i Parisavtalen innen 2030, må vi redusere utslippet av klimagasser.

Transportsektoren i Norge står for 30 prosent av det totale utslippet i landet og Nord-Norge bidrar høyt til denne prosentandelen.

  • Vi reiser mye – både folk og varer.
  • Hvordan kan transportsektoren i Nord-Norge bli mer bærekraftig?
  • Hvordan kan enkeltindivider reise mer miljøvennlig?

På ukens Internasjonalt Seminar har vi invitert tre ulike aktører for å presentere sine perspektiver og tiltak for å oppnå en mer bærekraftig transportsituasjon i regionen. Hva innebærer det globale transportbildet og hvilke regionale løsninger kan bidra til mindre klimautslipp? Kan folkets ønske om en Nord-Norgebane realiseres?

Lese mer

Innledere

  • Sam Egelund Newby, Framtiden i våre hender
  • Terje Traavik, Miljøpartiet De Grønne
  • Johanne Kryger, Tromsø Kommune 
  • Møteleder: Svein Gunnar Karlstrøm, Framtiden i våre hender

Arrangeres i samarbeid med Framtiden i våre hender

Gratis • Åpent for alle • Debatt

På Twitter   #norgesarktiske