Forsvarsministeren besøker UiT: Hva blir forsvarets rolle de neste årene?  


Fredag 21. februar holder forsvarsminister Frank Bakke-Jensen frokost-foredrag og møter studenter og andre politikk-interesserte på UiT i Tromsø. Ministeren skal fortelle om- og diskutere den langsiktige planen for forsvaret fremover. 

Når:    fredag 21. februar kl. 09.00–10.30 

Hvor: Auditorium 2, Teorifagbygget (etasjen under Universitetsbiblioteket) i Breivika.  

Temaet for innlegget til forsvarsministeren er: Hva blir forsvarets rolle de neste årene? Hvordan skal forsvaret se ut i fremtiden og hvilke trusler skal vi beskytte oss mot? 

Forsvarets hovedoppdrag er å verne om Norges suverenitet, demokrati og politiske handlefrihet. Hvordan kan og bør Norge gjøre det? Hva trenger vi, og hvordan planlegger vi for framtida? 

Bakteppet er at regjeringen denne våren legger frem både en ny langtidsplan for forsvarssektoren og en ny samfunnssikkerhetsmelding. Det er ikke tilfeldig at disse to legges frem samtidig. Regjeringen vil i større grad ha en helhetlig tilnærming til samfunnssikkerhet og statssikkerhet for å ivareta nasjonens sikkerhet, hvor forsvaret hverken kan eller skal stå alene i den jobben. 

Under denne UiT-frokosten får du altså anledning til å høre mer om regjeringen sin strategi, og diskutere utfordringer og muligheter fremover. 

Masterstudent Herman Siggerud er moderator, og studentene vil få god tid til å stille spørsmål.  

Gratis frokost og kaffe serveres fra 08.45.  

UiT-frokost er en faglig-politisk arena som arrangeres av studentene på Institutt for Samfunnsvitenskap der dagsaktuelle politiske spørsmål diskuteres i en faglig ramme. 

Kontaktpersoner: 

1)  Berit Kristoffersen, førsteamanuensis, samfunnsvitenskap.  

Tlf. 95 70 26 00 /77 64 69 67.  

E-post: berit.kristoffersen@uit.no 

 

2) Trude Haugseth Moe, kommunikasjonsrådgiver.  

Tlf. 95 76 35 23 /77 62 52 57  

E-post: trude.haugseth.moe@uit.no

 

 

På Twitter   #norgesarktiske