Et bærekraftig Tromsø - hvor langt har vi kommet?

17.02.20 Håkon Fottland

Klima og miljø, sosiale forhold og økonomi: dimensjoner i strategidokument for bærekraftig utvikling (Internasjonalt seminar 20.02.2020)

Norske kommuner skal planlegge framtiden med utgangspunkt i FNs bærekraftmål. 

Tid: Torsdag 20. februar, 18:00–20:00 Merk tiden!
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv

Tromsø kommune arbeider nå med Kommuneplanens samfunnsdel som skal vedtas i juni 2020. Planen skal ta utgangspunkt i de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling; klima og miljø, sosiale forhold og økonomi.

  • Hva står i dokumentet så langt?
  • Hvordan blir bærekraftmålene ivaretatt i strategien?
  • Hva kan Tromsø kommune lære fra andre kommuner, og hva er spesielt for Tromsø?

På ukens Internasjonalt Seminar skal vi diskutere første utkast av Kommuneplanens samfunnsdel. Vi har invitert flere ulike samfunnsaktører for å presentere sine perspektiver og forventninger til arbeidet, og vi får et innblikk i hvordan andre kommuner arbeider med FNs bærekraftmål. 

Lese mer

Innledere:

  • Marlene Berntsen Bråthen, varaordfører Tromsø Kommune
  • Magnus Skjelmo Kristiansen, samfunnsplanlegger Tromsø Kommune
  • Kristian Mjøen, sekretariatsleder for FN-sentret i Trondheim og prosjektleder for TRD3.0

Kommentarer fra:

  • Ida Jacobsen, hotelldirektør The Edge
  • Silje Ask Lundblad, leder Naturvernforbundet
  • Tormod Eilertsen Sletvold, leder frivillighetssentralen Kirkens Bymisjon 
  • Andreas Arild og Kasper Kristoffersen, initiativtakere Human Initiativets 

Møteleder: Marte Laundal, linjeforeningen Samfunnsplanleggerne 

Arangør

I samarbeid med: Tromsø kommune og Samfunnsplanleggerne

Gratis • Åpent for alle • Debatt

På Twitter   #norgesarktiske