Får støtte til forskning på leukemi hos barn

Et forskningsprosjekt ved UiT får 2,4 millioner kroner fra Barnekreftforeningen i anledning Den internasjonale barnekreftdagen 15. februar. 

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 14.02.20 10:15 Oppdatert: 14.02.20 11:28

Trine Nicolaysen er daglig leder i Barnekreftforeningen.
Trine Nicolaysen er daglig leder i Barnekreftforeningen. Foto: Barnekreftforeningen

Prosjektet «Nye muligheter for behandlingsresistent leukemi?» er ett av fem forskningsprosjekter som i år får penger fra Barnekreftforeningen. Prosjektet ledes av Ole Morten Seternes ved Institutt for farmasi ved UiT og kom gjennom nåløyet i konkurranse med 18 søknader med en total søknadssum på over 41 millioner kroner. 

– Barnekreftforeningen ønsker å være en aktiv pådriver til mer forskning på barnekreft i Norge. Vi har på få år blitt en betydelig bidragsyter inn mot det norske fagmiljøet som forsker på barnekreft, sier daglig leder i Barnekreftforeningen Trine Nicolaysen. 

Kommer barn og ungdom med kreft i Norge til gode

Barnekreftforeningen bidrar til forskning på relevante, barneonkologiske forskningsprosjekter hvor resultatene forventes å komme barn og ungdom med kreft i Norge til gode. 

– Vi er svært glade for å kunne gi en så betydelig sum med penger til forskning. Men vi ønsker å dele ut mer. Forskning på barnekreft er et underprioritert område innen kreftforskning. Barnekreftforeningen ønsker derfor å oppfordre forskningsmiljøene til å forske mer på barnekreft. Vi står klar med pengesekken, men vi skulle ønske vi hadde flere prosjekter å finansiere, sier Nicolaysen.

Disse forskningsprosjektene har i år fått tildelt midler fra Barnekreftforeningen: 

  • Heidi Kiil Blomhoff, Universitetet i Oslo: 450 000 kroner til «DNA-skaderesponser - middel til å forbedre behandling av ALL hos barn»
  • Ellen Ruud, Oslo Universitetssykehus: 3 500 000 kroner til «ALL-STAR: helseutfordringer etter ALL hos barn»
  • Dorota Malgorzata Wojcik Helse-Bergen, Haukeland Universitetssykehus: 1 300 000 kroner til «Orale og dentale senskader etter barnekreft»
  • Ole Morten Seternes, UiT Norges arktiske universitet: 2 445 000 kroner til «Nye muligheter for behandlingsresistent leukemi?»
  • Jochen Büchner, Oslo universitetssykehus: 3 000 000 kroner til «Gen-modifiserte T-celler for behandling av T-ALL»

Markering av Den internasjonale barnekreftdagen

Forskningsmidlene deles ut på Litteraturhuset i Oslo lørdag 15. februar. Forskerne som er tildelt midlene vil, sammen med støttespillere og forskningsgruppemedlemmer, delta på begivenheten.

– Tildelingen er en viktig del av barnekreftdagen. Vi synes det er viktig at de som gir, ser at pengene kommer frem. I tillegg får forskerne se og møte engasjementet fra medlemmer og støttespillere. Det tror vi gir dem en ekstra giv i forskningen, sier Nicolaysen.

Vi anbefaler