Nå kan du studere cybersikkerhet ved UiT


– Med en informatikk-utdanning har du en rekke jobbmuligheter i ettertid, sier Camilla Stormoen, nyutdannet sivilingeniør fra UiT Norges arktiske universitet. Nå vil en fersk master i cybersikkerhet gjøre informatikk-studiene ved UiT enda mer attraktive.

Camilla Stormoen (tv), Simon Fagerli og Nina Angelvik har alle vært informatikkstudenter på masternivå ved UiT. Foto: Foto: Magnus Stenhaug

Til høsten tar UiT opp sine første studenter til en integrert master i cybersikkerhet, en helt ny studieretning ved Institutt for informatikk. Behovet for informatikere med spesialkompetanse på området sikkerhet er stort – og vil vokse seg enda større i årene som kommer. Vi er kort og greit helt avhengig av at informasjonsteknologien vi omgir oss med, fungerer som den skal i alle sammenhenger.

Det femårige masterprogrammet i Informatikk ved UiT ble i 2018 kåret til landets beste studium i Informasjons- og datateknologi. Studentene ved Institutt for informatikk har også vært blant landets mest fornøyde med studiene sine. Nå bidrar UiT med ytterligere etterspurt kompetanse på området.

– Ettertraktet i arbeidsmarkedet

– Informatikere er generelt ettertraktet i arbeidsmarkedet i dag, og behovet vil definitivt ikke bli noe mindre i fremtiden. Ikke minst ser vi det på et område som cybersikkerhet. Det foregår en kontinuerlig digitaliseringsprosess som er enorm, og sikkerhet er selvsagt helt essensielt i den sammenheng, sier instituttleder Anders Andersen ved Institutt for informatikk.

Det nye masterstudiet inneholder både programmering, realfag og teknologiske fag. Maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer, er stikkord fra læreplanen. Der står også blant annet OpenID autentisering, kryptografi og kryptosystemer.

Andersen beskriver samtidig studieretningen som både kreativ og praktisk rettet. 

– Studiet vil blant annet inneholde store øvingsopplegg, rett og slett fordi det er viktig for studentene å utvikle gode ferdigheter i tillegg til kunnskaper på området, sier han.   

Trengs «overalt»

Informatikkutdanningen ved UiT har også et godt etablert samarbeid med aktører som kan være potensielle arbeidsgivere for studenter etter endte studier.

Camilla Stormoen er godt fornøyd med utdanningsvalget - og hadde sikret seg jobb allerede før hun var ferdig med informatikk-studiene. 
– Mange av informatikkstudentene våre har jobbtilbud allerede før de er ferdige med utdannelsen sin. Det ligger et mangfold i informatikkutdanningen når det gjelder mulige arbeidsområder. Vi snakker om kunnskap som det er behov for «overalt»; innen helse, romforskning, industri, finans, Forsvaret og politi, bare for å nevne noe. Samtidig kan et slikt samarbeid gi god tilgang på reelle problemstillinger å ta fatt i når studentene skal skrive sine masteroppgaver, påpeker Andersen.

Fikk jobb under studiene

Camilla Stormoen hadde jobbtilbud allerede ved starten av siste studieår ved informatikkstudiet, og angrer ikke på utdanningsvalget.

Les studentintervju med Camilla her

– Noe av det som var spennende var at man hadde mange ulike fag og så bratt læringskurve at man følte man lærte relevante ting fra starten av studiet. Det som var mest spennende var de to siste master-årene, da man virkelig fikk bruk for det man hadde lært de tre første årene. Obligatoriske oppgaver var mye mer opp til en selv hvordan man ville løse kontra tidlige år, forteller hun.

Veien fra skolebenken og ut i arbeidslivet gikk også veldig greit for hennes del:

– Jeg fikk et internship hos Norges Råfisklag siste året jeg skrev masteren min. Det gjorde det mye enklere med en overgang i og med at jeg allerede hadde fått erfaring innad i bedriften da jeg takket ja til en fulltidsstilling hos dem.

På Twitter   #norgesarktiske