UiT-bidrag skal styrke samisk sykepleierutdanning


UiT Norges arktiske universitet deltar i arbeidet med å få på plass en egen nasjonal retningslinje på nordsamisk for den samiske sykepleierutdanningen i Kautokeino.

SAMMEN FOR UTDANNING: Det har lenge vært jobbet med å få på plass en samisk sykepleierutdanning i Kautokeino. Oppstart vil være i 2021. Fra venstre prodekan for utdanning ved Helsefakultetet, Gunn Kristin Øberg, prosjektleder ved UiT Grete Mehus, kontorsjef ved Institutt for helse- og omsorgsfag, IHO Vibeke Guddingsmo, assisterende instituttleder ved IHO, Linda Okstad, rektor ved Samisk høgskole/Sami Allaskuvla, Laila Susanne Vars, prosjektleder ved Sami Allaskuvla, Anja Somby, dekan ved Helsefakultetet, Thrina Loennechen, direktør ved Samisk høgskole/Sami Allaskuvla, Johan Ailo Kalstad. Foto: Mai-Lis Eira

UiT vil ha det faglige ansvaret for gjennomføring når det nye utdanningstilbudet slår opp dørene i 2021, og deltar nå også i arbeidet med å utvikle nasjonal retningslinje på samisk for den kommende sykepleierutdanningen.

– Det er viktig med helsepersonell som både har samisk kulturforståelse og som kan kommunisere godt med mennesker på de samiske språkene. Det vil den nye utdanningen og retningslinjene legge vekt på, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Egen forskrift

Det er Sametinget som har ønsket seg en egen forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning. Det støtter nå Kunnskapsdepartementet. For at perspektiver fra alle de samiske språksamfunnene skal trekkes inn i arbeidet fra starten av, blir Nord universitet bedt om å delta i dette arbeidet sammen med UiT og Samisk høgskole.

Retningslinjen skal i denne omgang oversettes til nordsamisk siden det er UiT og Samisk høgskole som skal gi utdanningen når den starter opp.

– Viktig tilbud

– Sykepleierutdanningen i Kautokeino blir et viktig desentralt utdanningstilbud, og skal bidra til at særlig kommunehelsetjenesten i regionen får dekket det behovet de har for sykepleiere. Med en egen tilpasset retningslinje vil utdanningen gi en kompetanse som ivaretar samiske pasienters behov. I tillegg vil retningslinjene selvfølgelig også legge til grunn de samme kravene og sluttkompetanse som for annen sykepleierutdanning, sier Asheim.

Utviklingen av nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning vil gjøres i et samarbeid mellom RETHOS, hvor fire departementer er med, UiT, Nord universitet og Samisk høgskole.

Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT i Hammerfest vil stå som operativ enhet for utdanningen inntil Samisk høgskole har etablert et akademisk undervisnings- og fagmiljø innenfor fagområdet sykepleie. Når et tilstrekkelig fagmiljø er etablert vil Sami Allaskuvla overta driften av studiet. Her er det ennå ikke satt tidspunkt for overtakelse. 

På Twitter   #norgesarktiske