Når staten dreper: Kvinnehat i Guatemala

07.02.20 Håkon Fottland

Mellom-Amerika er det farligste kontinentet i verden for kvinner (Internasjonalt seminar 13.02.2020)

Mayakvinner på markedet i Zunil, Quetzaltenango. Foto: A. Høyem

I Guatemala har kamp om ressurser som mineraler ført til en ekstrem voldskultur, hvor kvinner systematisk blir utsatt for vold, trusler og dødelige overgrep.

Tid: Torsdag 13. februar, 19:00–21:00
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv

Mellom-Amerika er det farligste kontinentet i verden for kvinner, ifølge flykningshjelpen. Volden blir møtt av motstand og protester hos befolkningen, uten at det har ført til endringer.

  • Hvorfor tar ikke staten ansvar for den kontinuerlige kvinnevolden?
  • Hva blir gjort for at kvinners rettigheter skal bli ivaretatt, og for at kvinner skal føle seg trygge?

På ukens Internasjonalt Seminar møter vi tre deltakere som har deltatt i Latin-Amerikagruppenes solidaritetsbrigade i Guatemala i høst.

Deres ferske erfaringer vil gi oss klarhet i hva som er bakteppet for kvinneundertrykkelsen og hva slags forebyggende tiltak som kan bli gjort for å endre voldskulturen i landet.

Lese mer

Innledere

  • Ragnhild Holtan, Latin-Amerikagruppenes solidaritetsbrigade
  • Olav Torgersen, Latin-Amerikagruppenes solidaritetsbrigade
  • Sigrid Thoresen, Sund folkehøyskole
  • Møteleder: André Frainer, LAG Tromsø

 Arrangører

 Gratis • Åpent for alle • Debatt

På Twitter   #norgesarktiske