Dette bør du vite om koronavirus

Professor i medisinsk mikrobiologi ved Det helsevitenskapelige fakultet, Ørjan Olsvik, gir deg svar på det du lurer på om utbruddet av koronavirus (coronavirus).

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 04.02.20 09:44 Oppdatert: 24.02.20 14:41

Professor Ørjan Olsvik. Foto: David Jensen

Please scroll down for English version.

Er alle koronavirus farlige?

Koronavirus er en gruppe virus som vanligvis lager en mild forkjølelse. Noen varianter kan også gi alvorligere sykdom, slik som årets virus. Viruset fikk først navnet «2019 nCoV, men har nå fått et nytt, offisielt navn: «COVID-19». Andre alvorlige varianter er 2003-varianten SARS CoV og den som kom i 2013, og fortsatt er i Midt-Østen, MERS CoV. Disse virusene smitter lett, og kan forårsake alvorlig luftveisinfeksjon hos noen mennesker, gjerne eldre og personer med annen sykdom. Cirka to prosent av de syke har dødd i årets utbruddd. Til sammenligning døde 10 prosent av de som fikk alvorlig SARS-infeksjon, og hele 35 prosent av de som fikk MERS-infeksjon.

Se også kronikk: Sprer ugrunnet frykt om Wuhan-viruset 

Hvor kommer disse virusene fra?

Det er antatt at de kommer fra flaggermus. Flaggermus blir nemlig ikke syke av selv de farligste virusene vi kjenner, men de forblir friske smittebærere hele livet. Flaggermus kan være bærer av hele 117 forskjellige virus, og 60 av disse kan gi alvorlig sykdom hos mennesker. Det er ikke uvanlig å finne svært dødelige virus som både Ebola (blødende febersykdom) og Rabies (hundegalskap) i flaggermus.

Hvordan smittes mennesker som ikke har vært i kontakt med flaggermus?

De blir smittet av syke mennesker, for viruset sprer seg mellom mennesker. Faktisk kan noen være smittsomme allerede før de blir synlig syke.

Er alle mennesker i Kina smittet av det nye koronaviruset?

Nei, heldigvis ikke. Pr. i dag, 24. februar, er det i Kina laboratoriedokumentert totalt 77 150 syke og 2592 døde. Samtidig må vi huske at i Kina bor det 1 398 864 000 mennesker. Det vil si at cirka 0,003 prosent av befolkningen er dokumentert syk. Om vi helt teoretisk antar at antall syke er 10 ganger høyere, blir tallet fortsatt bare 0,03 prosent. Men som i alle utbrudd, det er ikke antallet i dag som er viktigst, det er hvor mange syke og døde vi kan ha om en måned. Nå øker antallet syke med 2–3000 pr. dag, og det er mulig å tenke seg noen 100 000 syke. Verdens helseorganisasjon (WHO) estimerer at et normalt, årlig influensautbrudd dreper mellom 291 000 og 646 000 mennesker.

Vil viruset komme til Norge og vil vi kunne dø av det?

Det er ikke utenkelig at noen friske mennesker kan bli bærer av viruset og ta det med hjem til Norge, eller at en turist fra Kina vil bringe det hit. Men vi ser i de 25 andre landene (og territorier) hvor viruset allerede er påvist, liten eller ingen spredning, selv om Japan har rapportert 156 tilfeller.  Det er pr. i dag er kun tre døde utenfor Kina. Vi har et godt og effektivt overvåkningssystem og god kapasitet og kompetanse til å isolere de syke for å hindre spredning. Det er pr. i dag ingen grunn til å bekymre seg.

Les mer: Professor Olsvik om det nye koronaviruset: – Ingen grunn til bekymring i Norge

Koronavirus
Koronavirus. Kilde: Wikimedia Foto: CDC/ Alissa Eckert, Dan Higgins

Bør vi unngå kontakt med kinesere?

Det er overhodet ingen grunn til å stigmatisere kinesere på grunn av utbruddet i Kina. At mange av våre besøkende fra Kina går med munnbind betyr ikke at de er syke og smittsomme, men heller en «kultur» som har etablert seg i kinesiske storbyer. 

Bør vi la være å reise til Amerika, Afrika eller Europa for å være sikker på å ikke å bli smittet?

Nei, det er fortsatt trygt å reise, men pr. i dag anbefales det ikke å reise til Kina om en kan unngå det. De som planlegger å reise kan få oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttets nettside og Helsedirektoratets nettside

Dersom man de siste ukene har besøkt Kina, kan det være vanskelig å få besøksvisum til noen andre land, for eksempel USA.

Finnes det vaksiner og medisiner mot dette koronaviruset?

Dessverre er det pr. i dag ingen vaksiner, og det er neppe noen klare til bruk i 2020. Enkelte medier har skrevet at noen pasienter med koronavirusinfeksjon er blitt friske av en medisin som brukes mot HIV-infeksjon, men det vil nok dessverre ta lang tid med utprøving og vurderinger før en slik medisin kan bli godkjent. Forhåpentligvis vil dette utbruddet av koronavirus være over innen den tid. 

Vil dette koronaviruset «mutere» og bli mer dødelig?

Det skrives en del om at viruset «kan mutere». Dette betyr at de minste byggesteinene i virusets arvestoff bytter plass. Noe som igjen kan medføre at virusets egenskaper forandres. Det mest vanlige er at det muterte viruset ikke er funksjonsdyktig, noen ganger blir det «snillere», lager mindre sykdom, og gir immunologisk beskyttelse. Det settes fram teorier om at viruset kan bli enda farligere ved «mutasjoner». Dette har en ikke sett hos koronavirus tidligere, SARS-varianten forsvant totalt etter ni måneder. Ved så å si alle større utbrudd av virus som gir luftveisinfeksjoner, har mutasjoner gjort dem mer og mer ufarlige.

Se også: Beregner smitteutvikling av koronavirus i Kina - fra Tromsø


Q&A on the new coronavirus, COVID-19

Professor in medical microbiology at Faculty of Health Sciences, UiT The Arctic University of Norway, Ørjan Olsvik, answers some of your questions concerning the coronavirus outbreak in China.

 

Are all coronaviruses dangerous to humans?

The corona family of viruses normally only cause a mild cold-like disease in humans. However, some variants can also cause more serious diseases, like the new current strain originating in China. The virus was given the preliminary name “2019 nCoV”, but the UN health agency on Tuesday 11th of February announced that "COVID-19" will be the official name of the virus.

The current human mortality among confirmed cases ranges between 2-3%. Another dangerous strain is the outbreak strain of 2003, the Serious Acute Respiratory Syndrome; SARS CoV. Yet another strain is the strain that appeared in 2013 and was given the designation Middle East Respiratory Syndrome coronavirus; MERS CoV. The majority of human cases of MERS CoV have since appeared in the Middle East. The outbreak of the SARS CoV ended after only 9 months, with a 10% mortality. The MERS CoV outbreak appears to have become endemic to the Middle East, but with a frightening 35% mortality.

What is the origin of these viruses?

We assume that these coronaviruses originated in bats. Bats can stay healthy with a life-long persistent infection with some of the viruses most dangerous to humans. They can carry more than 177 different viruses, 60 of these can make humans sick or even be lethal. Among these, well known viruses like Ebola and Rabies. But humans do not have to be in close contact with bats, often there is an intermediate host, for SARS CoV it was civet cats, and for MERS CoV it is probably the camel.

What about humans who have not been in contact with bats, civet cat, camels or any not known animal carrier of 2019 nCoV?

In this outbreak human–to–human transmission is the major, and may be the only, transmission of the new coronavirus. Most transmission occurs from individuals sick with the virus, but some without clinical symptoms of disease, have also been shown to be able to pass the virus to other humans.

Are all citizens of China contaminated with the new coronavirus?

Absolutely not! As of today, February 24th, 2020, there are 77,150 documented cases of disease caused by 2019 nCoV in China, and unfortunately, 2,592 deaths have been recorded. We can assume these numbers are somewhat higher than reported. However, we have to remember that there are more than 1,398,864,000 citizens in China, and only 0,003% have been sick with the new virus. A large proportion have already recovered and are non-contagious again. Nevertheless, the number of individuals that are becoming sick with the new coronavirus are increasing with 2–3,000 per day. It is possible to calculate that around 100,000 people may be infected by the virus within a few weeks. The World Health Organization (WHO) estimates that a normal worldwide influenza outbreak will kill between 291,000 and 646,000 people each year.

Will this virus spread from China to the rest of the world?

The virus is now detected in 25 countries and territories besides China and 3 persons are dead. However, almost no transmission to the rest of the population has been seen. Nevertheless, Japan has reported 156 cases (including cases on an visiting cruise ship). Efficient isolation and detection systems have prevented major outbreaks. As of today, the WHO has not declared a global heath disaster and no pandemic; the outbreak is still in China.

Should the rest of the world avoid contact with Chinese people?

There is absolutely no medical reason to avoid contact. First of all, most infected people are still in China, and only 0.002 % of people in China have or have had the disease. There is a culture of wearing a protective mask over the mouth in China. That does not indicate that this person is contaminated or sick with the virus. However, the mask has no or little effect beyond scaring individuals from other countries.

Should we change our travel activities?

It is safe to travel, as the coronavirus outbreak is still located in China. One should avoid unnecessary travel to China until national or international health organizations reduce the travel risk. As of today, US and some other countries will not issue a visa to visitors if they have recently been to China.

Do we have protective vaccines or approved drugs against the new coronavirus?

Sadly, there are as of February 12th 2020, no approved vaccines or drugs to be used against 2019 nCoV. Some media have indicated that drugs used to cure and reduce the spread of HIV have been tested successfully on a few patients. The HIV protease inhibitors Iopinavir and Ritonavir has apparently given some results used on MERS CoV in Saudi Arabia also.

Will the new coronavirus “mutate” and become more deadly?

Random changes in the genes of viruses do occur, and sometimes this gives a change in the ability to induce disease and its ability to spread and infect people. However, the vast majority of mutations will efficiently stop the viruses ability to be reproduced, or it will loose its ability to develop disease or being spread to other individuals. We have not observed any coronavirus becoming more virulent during outbreaks; the SARS virus eliminated itself within 9 months. Almost all outbreaks of air-borne viruses giving respiratory disease, have disappeared due to increased immunity in the population or the loss of abilities in the virus due to mutations.

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 04.02.20 09:44 Oppdatert: 24.02.20 14:41
Vi anbefaler