UiT har fortsatt landets mest fornøyde studenter innen medisin og juss


UiT har også i år landets klart mest fornøyde studenter innen juss og medisin. Paramedisin, satellitteknologi og luftfart skårer også høyt hos UiT-studentene.

Wenche Jacobsen er prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet.
Wenche Jacobsen er prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: UiT/David Jensen

Det viser nye tall fra Norges største studentundersøkelse, Studiebarometeret, som legges fram i dag. Undersøkelsen er utført av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I den årlige studien, som er rettet mot 2.- og 5.-årsstudenter over hele Norge, blir studentene spurt om hvor fornøyde de er med studieprogrammet sitt på en skala fra 1 til 5 poeng.

Overordnet får UiT en skår på 4,0 når det gjelder hvor fornøyde studentene er. Dette er stabilt fra fjoråret, og det samme som landsgjennomsnittet. 

Strålende fornøyd

Prorektor for utdanning ved UiT, Wenche Jakobsen, er glad for resultatene.

– Jeg er strålende fornøyd med at vi, år etter år, får så gode tilbakemeldinger på mange av våre studieprogram. Spesielt er jeg stolt over at vi på to så store studier som juss og medisin får best skår i hele landet. Dette er krevende, lange utdanninger med mange hundre studenter på hvert studieprogram, sier prorektoren.

Og legger til:

– Samtidig er vi selvsagt opptatt av å forbedre oss – også på studier der studentene gir oss høy skår. Det er veldig viktig for å holde seg på topp.

Hun forteller at UiT som institusjon er opptatt av å lære av de studiene som gjør det bra, og finne overføringsverdi fra disse til andre studier.

Brennende entusiasme og tett kontakt med studentene

På topp ved UiT

Paramedisin (4,9)
Satellitteknologi (4,8)
Luftfart (4,7)
Medisin (4,7)
Akvamedisin, master (4,6)
Bioingeniør, bachelor (4,6)
Biomedisin, bachelor (4,6)
Fysioterapi, bachelor (4,6)
Strategisk ledelse og
økonomi, master (4,6)
Vernepleie, bachelor (4,6)

Flere av helsefagene er på topp 10 ved UiT, og medisinstudiet skårer høyest av landets medisinstudier. 

Studentene gir studiet en skår på hele 4,7 poeng av 5 mulige når de svarer overordnet på hvor tilfredse de er med studiet sitt. Til sammenligning gir medisinstudentene ved andre utdanningsinstitusjoner i landet sine studier en skår mellom 4,0 og 4,5.

– Det kan blant annet tilskrives entusiastiske ansatte som virkelig brenner for faget sitt. Det er inspirerende å oppleve at det man jobber så hardt for får så gode resultater, sier Thrina Loennechen, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Hun trekker også fram nær kontakt mellom studentene og de ansatte som en av årsakene til at studentene er så tilfredse.

– Det er kort vei for å spørre om noe, og studentene får god og tett oppfølging, sier Loennechen.

Tett samarbeid med studentene

Ved Det juridiske fakultet, ga studentene studiet sitt en skår på 4,5 av 5. Til sammenligning fikk de andre juridiske masterprogrammene i Norge 4,0 og 4,3.

Dekan ved Det juridiske fakultetet, Lena Bendiksen, er svært glad for å ha landets mest fornøyde jusstudenter. Hun forklarer resultatene med mye studentaktivitet, tett sammenheng mellom undervisning, øving og prøving, og et jevnt fokus på forbedring og nyskaping.   

Jusstudentene ved UiT er blant de mest fornøyde i landet. Her fra en tidligere studiestart ved UiT i Tromsø.
Jusstudentene ved UiT er blant de mest fornøyde i landet. Her fra en tidligere studiestart ved UiT i Tromsø. Foto: Tommy Hansen

Aller mest framhever hun det tette samarbeidet mellom fakultetet og studentene.  

–  Vi diskuterer kontinuerlig med studentene hva som kan og bør bli bedre, og hva som fremmer læring for dem, og har sterkt fokus på betydningen trivsel faktisk har for læring, forteller Bendiksen.

Både mest og minst fornøyde studenter

Også studentene ved satellitteknologi i Narvik er blant de mest fornøyde ved UiT.

– Vi er selvsagt svært godt fornøyde med tilbakemeldingene vi får fra satellitteknologi-studentene, sier Bjørn Solvang, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT i Narvik.

Samtidig viser Studiebarometeret at mange studenter ved fakultetet savner en bedre kobling til arbeidslivet.

– Vi tar tilbakemeldingene fra studentene på største alvor og har allerede iverksatt tiltak som vi mener vil hjelpe oss tilbake til nivået vi bør ligge på, sier Solvang.

Han viser til at undersøkelsen blir gjort om høsten, og dermed tidlig i studieløpet for studenter på andreåret – som utgjør halvparten av respondentene i undersøkelsen.

– En videre kobling mot næringslivet og relevante bransjer blir først vektlagt senere i studiene, påpeker Solvang.

Studiebarometeret viser for øvrig at noen av sykepleierutdanningene ved UiT skårer lavere i år enn i fjor. Det gjør også den samlingsbaserte grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. trinn.  

Kontaktpersoner: 
Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning ved UiT, 94217239, wenche.jakobsen@uit.no
Karine Nigar Aarskog, seniorrådgiver kommunikasjon, 95158407, karine.n.aarskog@uit.no

På Twitter   #norgesarktiske