STUD-ENT: Søk om 1 million kroner til å utvikle din forretningside!

Student eller nyutdannet?

Søk om inntil 1 million kroner til å utvikle din forretningside.

Idèen må bygge på kunnskap du har fått gjennom studiet ditt.

Studenter på master-, profesjons- og ph.d.nivå kan søke, samt uteksaminerte inntil 12 måneder etter avsluttet grad.

Søknadsfrist 17 mars 2021

https://www.forskningsradet.no/student/

 Kontaktperson UiT er Mette Ravn Midtgard,  776 25241     mette.r.midtgard@uit.no 

Gratis rådgivning hos Norinnova.

Midtgard, Mette Ravn
Publisert: 10.11.20 10:10 Oppdatert: 17.11.20 11:40

 Stud-ENT 2021

Hvert år lyser Forskningsrådet ut Stud-ENT, en ordning for å bidra til at studenters forskningsfunn omdannes til bedriftsetableringer.  Innvilgede prosjekt tildeles en million, og studentbedrifter med utspring i UiT og med Stud-ENT finansiering;  Medsensio, Pazzing og Keenious.

 Som UiT student kan Norinnova hjelpe deg med søknaden, helt gratis: www.norinnova.no/student og  student@norinnova.no

Dette er tjenester som UiT betaler Norinnova for.

  

Krav til prosjekt/forretningside:

- studentdrevne forretningsideer

- forretningsideer som er innovative

- en sterk kobling mellom studenter og et relevant fagmiljø

- prosjekter som er i en pre-kommersiell fase

 

Krav til søker:

  • studenter på master-, profesjons- eller ph.d.-nivå kan søke,
  • studenter må søke i samarbeid med studieinstitusjonen. På UiT vil dette i hovedsak være det institutt hvor studenten har eller ligger an til å avgi grad.
  • prosjektleder kan være under utdanning eller ha fullført utdanningen (mottatt vitnemål) tidligst 12 måneder før søknadsfristen.

 (ph.d.-nivå: levere bekreftelse fra gradsgivende institusjon på at STUD-ENT prosjektet kan gjennomføres parallelt med studiet. Mal bekreftelse ligger på forskningsrådets sider)

 Tematikk

Utlysningen er åpen for alle tematiske områder. Midlene skal brukes til at prosjektet kommer videre i kommersialiseringsprosessen.

Utlysningen retter seg mot nye prosjekter og prosjektledere som ikke har mottatt støtte fra STUD-ENT tidligere. Forretningsideen tilhører studentene.

 

Øk dine sjanser med Norinnova

Vi har god erfaring fra tidligere søknadsrunder og flere av våre inkubator-bedrifter har startet sin reise med million-støtte fra Norges Forskningsråd. Som en tjeneste i samarbeid med UiT bistår vi derfor i arbeidet med å utvikle forretningsplan og tilbyr gratis veiledning til prosjekter som ønsker å søke. kontaktperson på Norinnova er Ingrid Skjæveland  ingrid@norinnova.no - 991 57 143. 

Les mer og søk her

 

Vi anbefaler