Jonathan Hira disputerte for PhD-grad

10. desember 2019 disputerte Jonathan Hira for PhD-grad i naturvitenskap ved Norges fiskerihøgskole

Thode, Sunniva Katharina
Publisert: 17.12.19 11:04 Oppdatert: 17.12.19 11:07

Hira med veiledere, bedømmelseskomité og leder av disputas. Foto: Jonatan Ottesen

Jonathan Hira disputerte for graden PhD i naturvitenskap med avhandlingen "Host-Pathogen Interaction - Sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis) lesion syndrome and Vibrio bacteria" den 10. desember 2019. Hans prøveforelesning med tittelen “Various ways that marine invertebrates combat bacterial infections and bacterial toxins” var samme dag.

Veilederne har vært professor Klara Stensvåg (NFH), professor Bjarne Landfald (NFH), førsteamanuensis Tor Haug (NFH), professor Olaf B. Styrvold (NFH) og Dr. Chun Li (NFH). Bedømmelseskomitén bestod av førsteamanuensis Patrick Le Chevalier (Université Bretagne Occidentale) som førsteopponent, Dr. Lars Martin Jakt (Nord Universitet) som andreopponent og Dr. Eva-Stina Isabella Edholm (NFH) som internt medlem og leder av komitéen. Disputasen ble ledet av instituttleder Terje Martinussen (NFH).

Vi anbefaler