UiT skal utdanne flere barnehagelærere

17.12.19 Tomas Rolland

I dag tilbyr UiT Norges arktiske universitet barnehagelærerstudium i Alta og Tromsø. Fra høsten 2020 tilbys også utdanningen på Finnsnes og i Harstad og Narvik.

Illustrasjonsbilde av studenter som er på besøk i en barnehage.
Nord-Norge trenger flere barnehagelærere og nå skal UiT prøve ut en ny løsning for å utdanne flere. Foto: Tommy Hansen, UiT
Nord-Norge trenger flere barnehagelærere, og for å møte dette behovet prøver nå UiT Norges arktiske universitet ut en ny løsning for å tilby en mer fleksibel utdanning ved Finnsnes, Harstad og Narvik. 
Helge Habbestad, assisterende instituttleder og studieleder ved barnehagelærerutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet.
Helge Habbestad, assisterende instituttleder og studieleder ved barnehagelærerutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: Jonatan Ottesen

– Det vi vet av egne undersøkelser, og av det kommunene har gjort, er at det er stor mangel på barnehagelærere, spesielt etter at den nye bemanningsnormen kom, sier Helge Habbestad, assisterende instituttleder og studieleder ved barnehagelærerutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet.

Stortinget vedtok i 2018 et minimumskrav til grunnbemanning (bemanningsnorm) for ordinære barnehager, noe som har gjort behovet for faglærte enda større.

Pilotforsøk

I dag tilbyr UiT tre barnehagelærerutdanninger: en ordinær med ukentlig undervisning i Tromsø, en samlingsbasert i Tromsø og en samlingsbasert i Alta.

Det nye tilbudet baserer seg på en videreutvikling av den samlingsbaserte utdanningen som allerede finner sted i Tromsø. Gjennom å legge opp til noen fellessamlinger i Tromsø og tilby resten av samlingene ved Finnsnes, Harstad eller Narvik, så blir studiet lettere tilgjengelig for studenter som kanskje allerede er i jobb og har etablert familie.

– Vi antar at det er mange som allerede jobber i barnehage som kan være aktuelle kandidater for en slik utdanning. Vi ser helt klart at det kan være krevende for mange å reise 10-12 uker i året til Tromsø for å ta dette studiet. Noe av undervisningen må vi fortsatt ha i Tromsø, men vi kan flytte deler av utdanningen nærmere studentene, forklarer Habbestad.

Universitetsstyret ved UiT har bevilget ekstra midler slik at det kan settes i gang en pilot for utvikling av dette nye studietilbudet og UiT har samarbeidet tett og godt med kommunene og Studiesenteret i Midt-Troms i utviklingen av barnehagelærerstudiet. 

– De vil også bidra med rekruttering av både studenter og praksisbarnehager, sier Habbestad.

Gruppebilde
Dette er noen av de som er knyttet til utdanningen. Bakre rekke fra venstre: Pernille E. Bartnæs, Torstein Unstad, Ole Martin Kanck, Silje R. Kvande, Helge Habbestad, Anne Liste Bakke, Linda Frantzen og Ane Bjørn-Bergstad. Foto: Jonatan Ottesen, UiT

En hybrid av flere undervisningsformer

Det nye tilbudet blir en hybrid av flere forskjellige samlingssteder og undervisningsformer. I løpet av et typisk studieår må studentene regne med om lag ti ukesamlinger, fire av disse i form av fellessamlinger i Tromsø, mens de resterende vil arrangeres på det studiestedet de hører til – enten Finnsnes, Harstad eller Narvik. I tillegg til fysiske samlinger vil det brukes forskjellige former for nettbasert utdanning og man vil utforske andre fleksible løsninger som for eksempel virtuelle klasserom.

– Selve “grunnsteinen” i modellen vil likevel være studiegruppen på studiestedet. Dette er en gruppe studenter som skal arbeide sammen over hele utdanningen og skal være studentenes faglige og sosiale hjem, sier Habbestad.

I løpet av de tre årene studiet tar skal det også gjennomføres 100 praksisdager, og det legges opp til at dette skal skje på eller i nærheten av studiestedet.

Et heltidsstudium

Selv om dette er et samlingsbasert studie er det akkurat samme arbeidskrav som i et «vanlig» studie der man følger undervisningen på campus uke for uke.

– Det er viktig å understreke at dette er et heltidsstudium. De som søker må beregne at arbeidsmengden er den samme som for de som tar ordinær ukesbasert undervisning, bare at de må jobbe mer selvstendig mellom samlingene, sier Habbestad.

Samtidig som det er viktig at studentene har realistiske forventninger til kravet som stilles, mener Habbestad at det skal la seg kombinere med for eksempel jobb og familieliv så lenge man er strukturert nok.

– Selv om vi understreker at dette er et studium som krever mye av studentene, så tilsier vår erfaring at mange som tar disse studiene ofte er voksne mennesker som allerede er vant til å sjonglere mange ting i hverdagen, slik at de håndterer dette fint, sier Habbestad.

Søknadsfrister 1. mars og 15. april 2020

Forutsatt nok søkere til hvert studiested så starter studiet opp høsten 2020. Søknadsfristen for de som søker med grunnlag i realkompetanse er 1. mars 2020, mens ordinær søknadsfrist er 15. april 2020.

På Twitter   #norgesarktiske