En nomadisk tilnærming for doktorgradsstudenter

To institutter ved UiT arrangerer til sommeren kurs for doktorgradsstudenter om konfliktene mellom storsamfunnet og urfolksinteresser i Finnmark. 

Kveseth, Magne Publisert: 26.11.19 08:00 Oppdatert: 28.11.19 10:43
Alta
Doktorgradskurs sosialt arbeid
URFOLKSTEMA: Dosent Jan Erik Henriksen ved UiT Alta er her fotografert foran et av den samiske kunstneren Anders Sunnas og Linda «Zina» Aslaksens verk som har tema omkring urfolk og storsamfunnet. (Foto: Magne Kveseth, UiT) 

Det er institutt for barnevern og sosialt arbeid som sammen med institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT i Alta finansierer dette doktorgradskurset med fokus på urfolk og storsamfunnet. Tema er blant annet dekolonialisering og gjenopprettende praksis.

Dosent ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT i Alta, Jan Erik Henriksen, forteller at kurset har 20 plasser for doktorgradsstudenter, der ideen også er å få internasjonale søkere. Minst fire ulike UiT-fag vil passe inn i opplegget, der man skal ta for seg turisme og sosialt arbeid, urfolksspørsmål og fredsstudier.

Samarbeidsprosjekt

– Dette internasjonale tverrfaglige kurset er inspirert av nomadisk praksis hos arktiske urbefolkninger og har fokus på ulike innebygde hendelser knyttet til det man kaller avkoloniseringen av Sápmi. Vi legger derfor opp til en rundreise i Finnmark med temaer knyttet til de stedene vi skal besøke, sier Henriksen.

Han understreker at kurset er et samarbeid mellom Institutt for reiseliv og nordlige studier og Institutt for barnevern og sosialt arbeid. Kurset vil handle om forholdet mellom urfolk og storsamfunnet, om konflikter, men også om samarbeid og forholdet mellom det moderne samfunnet og tradisjonell kunnskap om bruk av naturen.

Litteratur om tema

– Urfolksspørsmål er et satsingsområde for UiT og for vårt institutt, blant annet gjennom vår etablering av en forskergruppe kalt for «Urfolksstemmer – Indigenous voices». Her er det fokus på urfolk, forskning og sosialt arbeid. Vi har ambisjoner om å bli verdensledende på dette området, sier Henriksen.

Nå er instituttet i sluttspurten på et arbeid med en artikkelsamling; en antologi som er klar for utgivelse på nyåret 2020.

– Den oppsummerer konferansen vi holdt for 300 deltakere fra hele verden knyttet til sosialt arbeid i 2017. Også deler av pensum for det kurset vi holder neste år i juni for doktorgradsstudenter har fått plass i denne antologien, forteller Henriksen.

Altasak, reindrift olje og gass

– Fagreisen vil skje med buss fra Alta via Máze til Kautokeino. I Alta blir det fokus på villaks og oppdrettslaks. På turen til indre Finnmark blir det forelesninger på bussen, der ulike stemmer forteller om Alta-saken og om konflikter i reindrifta før det blir et naturlig stopp ved Samisk høgskole. Derfra går turen til Karasjok hvor et besøk på Sametinget vil belyse den politiske dimensjonen og forholdet mellom ulike stater i forvaltningen eksemplifisert gjennom norsk-finsk bruk av Tanaelva. I Lakselv blir det besøk hos Fefo, og det blir eksempler på tre stammers møte hvor folk fra Kvensk institutt i Børselv, forteller Henriksen.

På tur mot Hammerfest blir det stopp på Skaidi for å høre om gruveplanene til Nussir ASA og hvordan reindrifta mener seg berørt av deres planer. I Kvalsund vil også det sjøsamiske få plass, før man kjører til Hammerfest for å se på utfordringer og konflikter knyttet til olje- og gassnæringa i Finnmark, samt mulige gjenopprettende praksis knyttet til dette og andre utbyggingsprosjekter.

– Kurset er et prøveprosjekt, men vi ønsker å kunne tilby dette fast. Vi gjennomførte et liknende opplegg etter den store konferansen Alta 2017, og det viste seg å være utrolig populært, avslutter Jan Erik Henriksen.

Vi anbefaler