Redd verden (litt) – bli bærekraftpilot!

24.11.19 Inger Lise Næss

FNs bærekraftsmål skal samle alle land i kampen for en bærekraftig verden for alle. Som bærekraftpilot har du muligheten til å være med på å sette FNs bærekraftsmål på dagsorden ved UiT.

Det er ledig fem 20 %-stillinger. De fem bærekraftspilotene inngår i et team som skal jobbe målrettet sammen med UiTs Bærekraftskomité og ledelsen ved UiT i dette arbeidet. De som er bærekraftspiloter i 2019 kan også søke.

Arbeidsoppgaver:

Som bærekraftspilot skal du jobbe for å inkludere studentperspektivet i bærekraftsmålene:

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter som skal bidra til å sette bærekraftsmålene på dagsorden hos UiT-studenter ved de ulike studiestedene.
  • Samkjøre og samarbeide med arrangører for Debutuka.
  • Delta og bidra med studentperspektiv i møter med UiTs Bærekraftskomité, som jobber med bærekraftsmålene for hele UiT.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

Du må:

  • Være registrert student ved UiT Norges arktiske universitet både når du søker og i hele perioden du er bærekraftspilot.
  • Ha stort engasjement for bærekraft og UiTs studenters rolle i dette arbeidet
  • Ha interesse for prosjektstyring- og prosjektarbeid
  • Være engasjert og initiativrik
  • Ha evne til å jobbe selvstendig
  • Kunne jobbe målrettet og ha høy gjennomføringsevne
  • Ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team

Vi tilbyr:

Muligheten til å jobbe med konkrete aktiviteter som vil påvirke bærekraftkompetansen for studenter ved UiT. Stillingene gir rom for nybrottsarbeid og innovasjon. Du vil få mulighet til å utvide og etablere nettverk internt ved UiT og på flere studiesteder. Du vil få fleksible arbeidstider som kan kombineres med studier.

Som bærekraftpilot hos UiT vil du få en av følgende faglige mentorer:
UiT i Alta, Viserektor Sveinung Eikeland
UiT i Harstad og Narvik, Viserektor Kriss Rokkan Iversen
UiT i Tromsø, Rektor Anne Husebekk

Omfang og varighet:

1. februar 2020–31. desember 2020, 20 % stilling og lønn etter avtale.

Arbeidssted:

Campuspilotene har arbeidssted henholdsvis ved UiT i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik. Dere må være tilknyttet det studiestedet der dere søker stillingen.

Kontaktperson: Professor Edel O. Elvevoll, tlf. 776 46146, edel.elvevoll@uit.no

Søknadsfrist: 17. januar 2020

Søknad (motivasjonsbrev) og CV, lagret i ett PDF-dokument merket med ditt navn og «Søknad UiT Bærekraftspilot» sendes til solvi.anderssen@uit.no

Les også: Vil ha bærekraft-fokus i alle fagplaner

På Twitter   #norgesarktiske