UiTs Lill Sverresdatter Larsen valgt til ny leder av Norsk Sykepleierforbund


Førsteamanuensis ved sykepleierutdanningen på UiT Norges arktiske universitet, Lill Sverresdatter Larsen, ble i dag valgt til å lede Norsk Sykepleierforbund de neste fire årene. 

Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Norsk Sykepleierforbund
– Tusen takk for tilliten. Vi er et forbund som er godt posisjonert for framtida, sa den nyvalgte lederen til stående applaus fra landsmøtet som valgte henne i dag. 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er med sine 120 000 medlemmer Norges fjerde største fagforening og representerer den største profesjonsgruppen i helsesektoren.

Lill Sverresdatter Larsen underviser på Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT på emner relatert til eldreomsorg, psykisk helse og rus, vitenskapsteori og metode, samt bacheloroppgaven for sykepleierutdanningen.

Nå får Larsen permisjon fra jobben ved UiT. 

 Vi er veldig stolte av at UiTs representant ble valgt til et så sentralt nasjonalt verv. Det er en stor og viktig rolle, med både faglig og politisk betydning, sier Nina Emaus, instituttleder ved institutt for helse-og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet. 

Larsen har i siste landsmøteperiode sittet i NSFs forbundsstyre og er nestleder i NSF Troms.

Sykepleiererfaringen har hun mest fra Universitetssykehuset i Nord-Norge på ulike avdelinger, men flest år på hjerte-lunge-karkirurgi intermediær avdeling.

Sverresdatter Larsen skal være særlig opptatt av sykepleiefaglig ekspertise, medlemsengasjement og at NSF i stor grad fronter faget.
På Twitter   #norgesarktiske