Studentkonferanse uten grenser


HHT-dagen 2019 ble en suksess med 400 deltakere og et imponerende utvalg av foredragsholdere.

Publikum ble raskt fanget av de engasjerte foredragsholderne. Foto: Jonar Kristensen

Studentkonferansen HHT-dagen hadde i år sitt 10-årsjubileum. Årets konferanse var 3. oktober på The Edge med temaet "Nord-Norge: en landsdel uten grenser". Firehundre studenter koste seg med utvalget av foredragsholderne som spente seg fra FMX-utøver Ailo Gaup til grunnlegger av SHEconomy Bejna Fagerland. Komiker Dag Sørås var konfransier under både konferansen og banketten på kvelden. I pausene minglet studentene med de 25 bedriftene som hadde stand utenfor konferanselokalet, og kanskje fant noen sin fremtidige jobb? I tillegg til foredragene presentert her var det presentasjoner fra HHT-dagens første styre og to presentasjoner fra Sparebanken Nord-Norge.

Legen som ville ha verdensdominans

Hans-Olav Holtermann Eriksen er lege, reiselivs-gründer, destillerigründer og kjent fra realityserien «Jakten på Nordlyset». Han fortalte engasjert om det å være å leve på kanten av verden, men å likevel kunne nå ut til verden.

Hans-Olav Holtermann Eriksen snakket om å nå ut til verden fra kanten av verden. Foto: Jonar Kristensen

Gjennom flere bedriftsetableringer har Eriksen møtt mye mistro og motstand. –Ekje du for høyt utdanna til å gjøre nokka så toskat?, er et eksempel på kommentarer han har fått. Han har ikke latt seg stoppe av motstand og har heller jobbet hardere for å bevise at hans idéer er gode. - Det utvikla sæ t at æ sa at vi sku ha verdensdominans. Og det sku vi gjøre i Tamokdalen, sa Eriksen om etableringen av reiselivsbedriften i Tamokdalen. Eriksen har nesten utelukkende jobbet sammen med venner og fortalte studentene at man ikke må være redd for det. Han oppfordret dem også til å hente kompetanse ute i verden for å kunne være internasjonalt konkurransedyktig.

- Det utvikla sæ t at æ sa at vi sku ha verdensdominans. Og det sku vi gjøre i Tamokdalen.

Risikoen man vil ta for å nå drømmene

FMX-utøver Ailo Gaup snakket om risikoene han har tatt for å oppfylle drømmen om å være verdens beste FMX-utøver. Veien mot drømmen startet med han solgte fisk og bær for å kjøpe sin første sykkel.

- Livet mitt peaka når æ kjøpte min første sykkel som tiåring. Så eksploderte den på første turen.

Ailo Gaup fortalte om risikoen man tar for oppfylle drømmen. Foto: Jonar Kristensen

Foredraget var basert på skader og motstand han har trosset for å oppfylle drømmen sin. Gaup fortalte blant annet om når han en gang kræsjet i skogen alene og fikk skulderen ut av ledd. Han forsøkte å gjøre triks han har sett på film og tv for å få den på plass.

– Men det e fan ingen filmtriks som funke når du e der aleina ute i skauen.

Han introduserte også studentene for begrepet "Mammabeskyttelsesmekansismen" som er det som får deg til å reise deg uansett hvor vondt du har det. - Smerten av Mamma sin panikk er mye større enn selve smellen, sa Gaup. Gjennom sitt foredrag fikk han frem hva man er villig til å gjøre noe når målet er viktig for en. Gaup avsluttet med å si at man påvirker sin egen flaks gjennom valgene man tar. 

Virksomheter må speile samfunnets mangfold

Benja Fagerland er grunnlegger og forfatter av SHeconomy, kvinnen bak NHOs Female Future prosjektet og premiert inspirator. Hun holdt foredrag om det uutnyttede økonomiske potensialet i kjønn. Fagerland startet med å be mennene om å rekke opp hånden hvis de visste hva kvinner vil ha. Bare et par hender kom i været. Hun rettet så det samme spørsmålet til kvinnene i salen og alle hendene kom i været. –Hvordan kan menn selge til kvinner når de ikke vet hva de vil ha? sa hun.

Benja Fagerland holdt fordrag om hvordan bedrifters sammensetting må speile samfunnets mangfold. Foto: Jonar Kristensen

Fagerland viste frem statistikk som viser at kvinner står bak 83 prosent av forbruksvareøkonomien i USA og 74 prosent av kjøpsbeslutningene i Danmark. Samtidig er kvinner de minst fornøyde kundene. Hun viste også eksempler på feilslåtte produktlanseringer fordi man er for stereotypisk og at slike feilskjær kan unngås med mer mangfold bedriftene.

-Vi må derfor speile samfunnet i våre virksomheter

Fagerland trakk frem paradokset med at lav kvinneandel i ledelse i nesten alle selskaper, samtidig som de er den største forbrukergruppen. Hun sa at det er god business å investere i mangfold på arbeidsplassene, ledergruppene og styrene. Her poengterte hun også at ikke bare kjønnsmangfold er nødvendig, men at mangfold i ulike bakgrunner, kulturer, aldersgrupper og personer med og uten barn gjør at man får en bedre speiling av samfunnet. Fagerland avsluttet med å si: -Stopp med å «fikse» kjønn, slutt å «fikse» kvinner og gå ut og fiks kulturen!!!

-Stopp med å «fikse» kjønn, slutt å «fikse» kvinner og gå ut og fiks kulturen!!! 

 

Lederen og entreprenøren som vil skape en bedre verden

Javad Mushtaq samskaper selskaper som skal forbedre verden. Foto: Jonar Kristensen

Ledertalent og entreprenør Javad Mushtaq holdt foredrag om sin utvikling innenfor business, fra han solgte brukte mobiltelefoner som trettenåring til at han nå samskaper selskaper med mål om å forbedre verden. Han fortalte om hvordan hans utseende gjorde at han ikke ble sett på som god nok «norsk» og hva han har lært av det.

- Jobb hardt for å nå dine mål. Har du forutsetninger imot deg? Jobb dobbelt så hardt for å komme halvparten så langt, sa Mushtaq.

Mushtaq har ikke ventet på mulighetene, men oppsøkte dem. – Skap dine egne muligheter. Han fortalte om hvordan han sluttet jobben fordi han følte hans tid var for dyrebar og han heller ville gjøre noe annet. – Hva vil jeg bli husket for? Hva skal mitt fotavtrykk være? Nå jobber Mustaq skape selskaper sammen med unge mennesker som vil gjøre verden bedre. Han oppfordret studentene til å begynne å tenke stort fordi det skaper muligheter og å finne noe de brenner for i jobben. Han avsluttet med å si at deres generasjon kan være den som skifter hvilken retning verden skal ta.

Vel møtt neste år!

 

Stemningsbilde fra banketten på kvelden. Foto: Jonar Kristensen

 

 

 

På Twitter   #norgesarktiske