UiT satser videre på kvinneidrett: 33 millioner kroner til å forske på skiløpere

I dag må kvinner bruke forskning på menn som grunnlag for å finne best mulig treningsmetode i utholdenhetsidretter. Det ønsker UiT å endre gjennom et nytt forskningsprosjekt på kvinner og utholdenhet. – Vi ønsker å øke kunnskapen om hvordan hormonelle svingninger påvirker treningsrespons og prestasjonsutvikling, og undersøke hvordan menstruasjonssyklusen og bruk av prevensjonsmidler påvirker treningskvaliteten, prestasjonsevnen og menstruasjonsplager, sier forskningsleder Boye Welde.

Henriksen, Lise Lotte
Publisert: 24.10.19 08:30 Oppdatert: 24.10.19 08:39
Tromsø

Anna Svendsen på rulleski
Langrennsløper Anna Svendsen på trening på rulleski Foto: Stig Brøndbo

Det er Tromsø Forskningsstiftelse (TFS) som igjen er med å bidra, denne gangen til finansieringen av prosjektet som har

Dette er FENDURA: 

Forskningsleder: Boye Welde, førsteamanuensis ved Idrettshøgskolen UiT

Ledes av Idrettshøgskolen ved UiT

Etableres i samarbeid med Olympiatoppen og NTNUs Senter for toppidrettsforskning

Finansiert av Tromsø Forskningsstiftelse og UiT

Forskningsgruppen består av førsteamanuensis ved UiT, Bente Morseth og professor ved Senter for toppidrettsforskning/NTNU, Øyvind Sandbakk.

Totalbudsjett: 33 millioner kroner


fått navnet The Female Endurance Athlete (FENDURA). Prosjektet har et budsjett på 33 millioner kroner, av disse står TFS for 11,2 millioner.

Førsteamanuensis ved Idrettshøgskolen på UiT Norges arktiske universitet, Boye Welde, sier at selv om det skal forskes på kvinnelige langrennsløpere og skiskyttere, er forskningsspørsmålet relevant for alle kvinner som driver med utholdenhetsidrett.

– Langrenn og skiskyting er populært i Norge og i landsdelen, som gjør at vi har mange topptrente utøvere med høyt prestasjonsnivå. Det gjør igjen at vi har god tilgang på aktuelle deltakere i forskningen, sier han.

Kvinner kan respondere annerledes på trening

Videre viser Welde til at kunnskapen vi har om idrettsfysiologi i hovedsak er basert på forskning på menn.

– Dette gjør at vi har lite forskningsbasert kunnskap om kvinners respons på trening og hvordan hormonelle svingninger som følge av menstruasjon og prevensjonsmidler, påvirker treningen, treningskvaliteten, treningsutbyttet og prestasjoner. Disse svingningene kan føre til at kvinner responderer annerledes på fysisk trening enn menn, og at kvinner responderer forskjellig på ulike typer trening i ulike faser av menstruasjonssyklusen, sier han.

Administrativ leder i Tromsø forskningsstiftelse Unn Sørum og forskningsleder Boye Welde i treningslaben på Alfheim Stadion
Administrativ leder i Tromsø forskningsstiftelse Unn Sørum og forskningsleder Boye Welde Foto: Jonatan Ottesen

Kan forsterke idrettsdeltakelsen blant kvinner

Forskningsgruppen har som mål å øke kunnskapen om disse hormonelle svingningene hos kvinnelige langrennsløpere og

Tromsø Forskningsstiftelse (TFS) 

Stiftet i 2007 av Trond Mohn 

Stiftelsen har som formål å støtte langsiktig grunnleggende forskning og forskningstiltak ved UiT, samt andre institusjoner i landsdelen som samarbeider med UiT 

Støtten fra TFS inngår i spleiselag med offentlige forskningsmidler, og utgjør normalt 30-50 prosent av kostnadene i prosjektet 

Baserer seg på donasjoner fra Trond Mohn 

Ved inngangen av 2019 utgjorde kapitalen 325 millioner kroner 

Midlene i stiftelsen skal deles ut innen 2025 

Siden starten har TFS tildelt 327 millioner kroner til forskningsmål 


skiskyttere.

– Det kan bidra til at kvinnelige utøvere kan optimalisere treningen, treningsresponsen og prestasjoner, samt forebygge negative helseeffekter, sier Boye Welde.

Samtidig ønsker forskningsgruppen å øke bevisstheten om spesifikke forhold hos kvinnelige utøvere for både trenere og utøvere.

– Kvinner bør ikke bli behandlet som «fysisk mindre utgaver av menn». Kunnskap på dette feltet kan bidra til å forsterke idrettsdeltakelsen blant kvinner.

Stolt over satsningen på idrettsforskning

Tidligere i høst ble det klart at TFS gir støtte til UiTs nye Senter for kvinnefotball. Det er ikke vanlig at det gis støtte til ren idrettsforskning. Rektor ved UiT, Anne Husebekk, er stolt og svært fornøyd med at UiT når får finansiert to store prosjekter knyttet til kvinneidrett.

– Treningsopplegg for kvinner har til nå vært varianter av treningsopplegg for menn uten et kunnskapsbasert grunnlag for å ta reelle kjønnsforskjeller inn. Vi vil nå få mer kunnskap og innsikt i treningsopplegg spesialdesignet for kvinner. Det kan igjen bety enda bedre kvinnelige idrettsutøvere. Prosjektene viser styrken i Idrettshøgskolen ved UiT og potensialet for å lede viktige, store prosjekter med betydelig internasjonalt potensial, sier hun og takker samtidig TFS.

– Tar et steg videre

Styreleder i TFS, Sveinung Hole, er heller ikke i tvil om at satsningen både er interessant og viktig.

– Stiftelsen har over lang tid støttet idrettsforskningen ved UiT, både med infrastruktur og kompetansebygging. Med gode forutsetninger som kvinnelige idrettsutøvere i absolutt verdensklasse, gode fasiliteter og et kompetent forskerteam med interessante forskningsideer ved UiT, går vi et steg videre og gjør en innsats for å dekke åpenbare kunnskapshull innen feltet idrettsfysiologi, sier han.

FENDURA ble evaluert av eksperter for å sikre at prosjektet holder høy vitenskapelig kvalitet. I ekspertenes evaluering oppsummerer de om FENDURA:

– Ytterst viktig og absolutt viktig å forstå.

Henriksen, Lise Lotte
Publisert: 24.10.19 08:30 Oppdatert: 24.10.19 08:39
Tromsø
Vi anbefaler