Historisk sørsamisk språkkonferanse i Levanger

27.09.19 Inger Lise Næss

Som ledd i FNs internasjonale år for urfolksspråk inviterer Divvun, UiT Norges arktiske universitet og Nord universitet til konferanse om sørsamisk språk. Det er første gang en slik konferanse arrangeres.

De første sørsamiske språkforskningsdagene (1. åarjelsaemien gïeledotkemebiejjieh) går av stabelen
2.–4. oktober 2019 på Nord universitets campus i Levanger.

 Det er, så vidt vi vet, første gang i historien at sørsamisk språk er tema for en konferanse av denne størrelsen, sier Maja Lisa Kappfjell, rådgiver ved Divvun, UiT Norges arktiske universitet.

Konferansen arrangeres av Divvun-gruppa ved fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT, og Nord universitets fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Språkforskere fra Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Polen har presentasjoner og innlegg. På konferansens siste dag blir det workshops der aktuelle problemstillinger knyttet til sørsamisk grammatikk, normering, språkteknologi og språkrevitalisering blir tema.

Les mer om konferansen hos Nord universitet

Les mer om konferansen på Divvuns nettside (sørsamisk tekst)

Kontaktpersoner:
Maja Lisa Kappfjell, rådgiver Divvun, UiT: maja.l.kappfjell@uit.no / 77 64 41 89
Sjur Nørstebø Moshagen, prosjektleder Divvun, UiT: sjur.n.moshagen@uit.no / 77 64 52 43
Asbjørn Kolberg, førstelektor Nord universitet: asbjorn.kolberg@nord.no / 74 02 25 17

Les mer om UiTs forskningsmiljø innen samisk språkteknologi:
Samisk språkteknologi kan berge tusenvis av språk
No kjem samisk stavekontroll til mobilen

På Twitter   #norgesarktiske