Ny utgave av bok om Familiens hus

Familiens hus og familiesenter er en måte å samle tjenestene for barn, unge og deres familier under samme tak eller gjennom tverrfaglig samarbeid. Nå har boka om denne modellen fått nye kapitler og blitt oppdatert.

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 18.09.19 12:46 Oppdatert: 23.09.19 11:15

Ny utgave av boka om Familiens hus
Familiens hus er en samhandlingsmodell som skal legge til rette for at barn, unge og deres familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud. RKBU Nord har sammen med RKBU Vest, RBUP Midt og RBUP Øst og Sør i oppdrag fra Helsedirektoratet ansvar for å bistå kommunene i etablering og faglig utvikling av familiesentre og familiens hus for å styrke kommunalt psykisk helsearbeid.

- Vi er stolte av å kunne presentere en flunkende ny utgave av Familiens hus boken med mange nye kapitler. Boken er ment for fagfolk som arbeider i kommunale tjenester for barn og unge, enten de er organisert som et Familiens hus, familiesenter eller på andre måter, sier professor Monica Martinussen som også er en av redaktørene bak boka.

Boken har til sammen 16 kapitler skrevet av ulike forfattere med tema som samhandling, implementering, juridiske forhold, brukermedvirkning, foreldrestøtte og lavterskeltjenester.

-Håpet er at boken skal bli til inspirasjon og nytte for alle de flotte fagfolkene som arbeider med barn, unge og deres familier i de mange norske kommunene, sier  Martinussen.

Boka ble lansert på Tromsø bibliotek 16.september og kan bestilles gratis via RKBU Nord eller leses her.
D
u kan også laste ned boka her.

Forfatterne bak noen av kapitlene i boka. F.v Mariann Bellika Hansen, Helene Eng, Line Moldestad, Sabine Kaiser, Monica Martinussen, Frode Adolfsen, Lene Mari P. Rasmussen, Camilla Lauritzen og Gørill Warvik Vedeler.
Vi anbefaler