Muligheter for forsknings- og utdanningssamarbeid innen urfolkshelse

22. og 23. august hadde Senter for samisk helseforskning (SSHF) besøk av prodekan Donald K. Warne fra Universitetet i Nord-Dakota (UND) og professor Pål Davidsen fra Universitet i Bergen (UiB). I løpet av to produktive dager, diskuterte vi muligheter for samarbeid mellom våre institusjoner.

Melhus, Marita
Publisert: 29.08.19 08:31 Oppdatert: 29.08.19 10:52

Fra venstre: Donald K. Warne, Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Pål Davidsen.
Fra venstre: Donald K. Warne, Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Pål Davidsen. Foto: (c) SSHF
Warne holder gjesteforelesning
Prodekan Donald K. Warne, M.D., M.P.H. Foto: (c) SSHF

Donald K. Warne, M.D., M.P.H., er prodekan for «Diversity, Equity, and Inclusion” og leder av programmet Indians into Medicine (INMED) ved School of Medicine & Health Sciences (SMHS), Universitetet i Nord-Dakota. Han er også leder av mastergradsprogrammet Master of Public Health (MPH) og professor innen familie- og samfunnsmedisin. Warne forsker på ulikheter i helse, helsepolitikk, primærhelsetjenesten, epidemiologi og folkehelse. Han interesserer seg spesielt for hvordan historiske traumer, diskriminering og marginalisering over tid og på tvers av generasjoner påvirker liv og helse for urfolk i USA. Warne holdt en åpen gjesteforelesning om historien og nåværende helsesituasjonen til urfolk i USA.

Portrettbilde Pål Davidsen
Professor Pål Davidsen. Foto: (c) SSHF

Professor Pål Davidsen er ansatt ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen. Davidsens forskningsinteresser er systemdynamikkmodellering innen ulike forskningsområder, inkludert urfolkshelseforskning. Den systemdynamiske metoden kan benyttes i forsking og planlegging innen de fleste fagfelt og brukes til å veilede informasjonssøk, formulere modeller, utføre analyser og lette læring og politiske beslutninger. Metoden bidrar til å løse komplekse problemer innen ulike disipliner, og er et samlende språk som stimulerer til tverrfaglig arbeid og utdanning.

UND og UiB har en internasjonal samarbeidsavtale innen utdanning, som gir studenter fra begge institusjoner mulighet for utveksling. I vårt møte diskuterte vi mulighet for samarbeid mellom våre tre universiteter innen både forskning og utdanning. Mulige tema som kan inngå i et forskningssamarbeid er Adverse Childhood Experiences (ACEs), historiske traumer, internatskoleopplevelser, og toksisk stress i parallelle forskningsprosjekter blant amerikanske urfolk og samisk befolkning (gjennom SAMINOR 3-undersøkelsen). Muligheten for et samarbeid innen epigenetiske analyser sett i sammenheng med uavklarte traumer hos urfolk ble også diskutert.

Warne snakker om epigenetikk
Donald K. Warne. Foto: (c) SSHF
Innen utdanning kan utvekslingsprogrammet som allerede finnes mellom UND og UiB utvides til også å inkludere studenter fra UiT, primært fra masterprogrammene Public Health (MPH) og Indigenous Studies. MPH innen urfolkshelse ved UND er utviklet for å gi studenter en nødvendig forståelse for avgjørende faktorer for urfolks helsesituasjon og hvordan man kan redusere ulikheter i helse. Studentene studerer den nåværende helsesituasjonen til ulike urfolksgrupper, sett i sammenheng med deres historie, kultur, samfunn, tradisjonell helbredelsespraksis, matkilder og koloniseringshistorie.

Masterstudenter fra UiT og UiB kan få tilgang til flere kurs på masternivå og få veiledning fra UND. Tilsvarende vil MPH-studenter fra UND kunne følge passende kurs og forelesninger ved UiT. Det er også en mulighet for samarbeid på ph.d.-nivå.

Broderstad, Davidsen og Warne diskuterer
Fra venstre: Ann Ragnhild Broderstad, Pål Davidsen, Donald K.. Warne. Foto: (c) SSHF

Senter for samisk helseforskning ser frem til videre samarbeid med UND og UiB.

 

Vi anbefaler