Arktisk budskap på Norges største politiske møteplass

07.08.19 August Hansen

Mandag 12. august reiser rektor Husebekk og flere fra UiT Norges arktiske universitet til Sørlandet og Arendalsuka, med tydelig budskap om bærekraftig utvikling i nord.

Rektor Anne Husebekk deltar under årets Arendalsuke. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Det er svært viktig at UiT deltar i samfunnsdebatten generelt og spesielt i forhold til arktiske spørsmål. Derfor er det helt naturlig at UiT er aktiv deltager i Arendalsuka sammen med politikere og representanter fra næringsliv, akademia og samfunnet forøvrig. UiT-ansatte skal delta i mange diskusjoner om geopolitikk, Arktis, klima og miljø, sier Husebekk.

Fokus på nordområdene  

UiT står med flere andre «Nordområdeaktører» bak en serie arrangementer, som alle avholdes tirsdag 13. august. Her skal Husebekk holde et innlegg under arrangementet «Kunnskap som drivkraft i nord», der hun blant annet vil trekke frem universitetets forventninger til politikerne.

– Vi forventer at politikerne har tydelige ambisjoner og planer for landsdelen vår. Svalbard og Nord-Norge kan fungere som et arktisk utstillingsvindu med smarte tilpassede løsninger for kommunikasjon, energi og samfunnsutvikling. Smarte løsninger vil kunne brukes sirkumpolart og bidra til bærekraftig utvikling av hele det arktiske området. Arktisk senter for fornybar energi er et eksempel på en satsing som kan bidra til at Svalbard blir et fornybarsamfunn. Utvikling av elektriske fiskefartøyer og utprøving av autonome fartøyer er andre områder der det satses tungt på UiT. Husebekk understreker at det ved UiT forskes bredt på flere av feltene som er avgjørende for et bærekraftig nord, og at universitet allerede bidrar til å skape vekst og utvikling i Nord-Norge. 

Anne har også tidligere skrevet et innlegg om dette temaet. Det kan du lese her!

Fakta om Arendalsuka:

  • Årlig festivaluka med fokus på debatt og politikkutforming.
  • Samler en rekke ulike samfunnsaktører, politikere, frivillige organisasjoner og næringsliv.
  • 75 000 deltakere i 2018, 1101 arrangementer og 204 stands.
  • Klikk her for å lese mer om Arendalsuka!

Bærekraft, Repparfjord og totalforsvar

I hovedprogrammet til Arendalsuka deltar Husebekk i NORCE arrangementet knyttet til bærekraft og havbasert næringsutvikling. Her deltar også næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og styreleder i Sjømat Norge Inger-Marie Sperre. 

– Havene er globale ressurser som må behandles hensynsfullt og på en måte som gjør at det er harmoni mellom det som høstes og det som bevares. Endringer i havmiljøet i nord, kan påvirke forholdene i sør. Høsting i en del av næringskjeden i havet kan påvirke andre deler av næringskjeden. Kunnskapsbasert forvaltning er nøkkelen til god og bærekraftig bruk av havressursene. Spørsmålet er om den globale forvaltningen av havene er god nok i dag og hvis ikke, hva som skal til for å nå dette målet, sier Husebekk.

Med til Arendalsuka er også prorektor Kenneth Ruud, som skal delta i en paneldebatt med utgangspunkt i saken om gruvedrift i Repparfjord. I tillegg skal professor Gunhild H. Gjørv delta i et arrangement med fokus på totalforsvar og geopolitikk, hvor hun skal holde et innlegg. Dette arrangementet er det UiT og Utsyn – Forum for utenriks- og sikkerhetspolitikk som står bak.

Hektiske dager

Arendalsuka finner sted samtidig som det er semesterstart ved UiT. Til tross for at det er mye som skjer, kjenner Husebekk seg forberedt: 

– August er alltid en hektisk måned, men vi klarer heldigvis å være tilstede både til semesterstart ved de fire hovedcampusene og på en så viktig arena som Arendalsuka. Jeg gleder meg til innholdsrike og meningsfylte dager, både i nord og i sør, avslutter Husebekk.

 

Her er de ulike arrangementene UiT deltar på 13. og 14. august. Klikk på lenkene for mer informasjon om de ulike arrangementene:

Tirsdag:

10–11:30 Bærekraft & business – tåler havet den belastningen vi nå utsetter det for?

12–12:45 Kunnskap som drivkraft i Nord

13–14:00 Totalforsvar i nord – har vi kontroll?  

16–16:45 Lytring – kampen om sannheten i Repparfjord

 

Onsdag:

09–10:00 Barrierer for bærekraft: hvordan koble forskning og næringsliv for å øke innovasjonstakten i Norge?

10:15–10:45 Klimaoppropet – et åpent brev om klima og bærekraft ved norske universiteter.

10:30–12:00 Teknologi for bedre helse: innovasjon og innbyggerstyring 

 

På Twitter   #norgesarktiske