Test av brannslukkere og branndørene - Onsdag 24. juli


Klokketest av brannslukkere og branndørene.

Onsdag 24. juli kjører Bygg og eiendom klokketest av brannslukkere og branndørene fra kl. 15.30 til ca. 17.00 i hele Teorifagbygget.

Dette er bare en test - og det er ikke behov for å kontakte BEA eller brannvesenet.

-Bygg og eiendom

På Twitter   #norgesarktiske