Dramatisk økning i poenggrense på sykepleierutdanningen


Snittet for å komme inn på Bachelor i sykepleie i Tromsø har økt med over fire poeng på ett år.

2018 var det store rekordåret for søkere til høyere utdanning i Norge. I år har det gått litt ned, og UiT har i år 8269 søkere som hadde oss som førsteprioritet, mot 8820 i fjor. Dette er likevel en ganske stor økning fra de 7714 førsteprioritetssøkerne i 2017. I år har UiT sendt ut 6509 tilbud om studieplass.

Høyere krav til sykepleierutdanningen

Nytt av året er at det er kommet karakterkrav med snittkarakter på tre i norsk og matematikk for å være kvalifisert til bachelor i sykepleie. Dette gjør at flere ikke lenger er kvalifiserte til studiet og det blir vanskeligere å komme inn med realkompetanse.

Likevel har UiT mange kvalifiserte søkere, og på alle sine fire sykepleierutdanninger i Harstad, Narvik, Hammerfest og Tromsø, er det lange ventelister. Totalt har 330 personer fått tilbud om plass på Bachelor i sykepleie, mens 494 står på venteliste.

I Tromsø ser vi også at poenggrensen for å komme inn på utdanningen har gjort et markant hopp til 58,1 poeng, mot 54,6 året før.

– Dette tyder på at vi har høyt kvalifiserte søkere, og ingenting er bedre enn det, sier prorektor Wenche Jakobsen.

Vi ser også at det er en liten økning i poenggrensen på medisin fra 66,4 til 66,9 i årets opptak. Det samme gjelder odontologi som har økt fra 64,2 til 65,1.

Normalisert på lærerutdanningen

I fjor var det rekordmange søkere på lærerutdanningene, og hele 793 fikk tilbud om studieplass. I år er tallet det samme som i 2017, og 628 tilbud har gått ut.

– Det var svært gledelig å se søkertallene i fjor, så her må vi nok jobbe enda hardere for å sørge for at tallene holder seg høyere, sier Jakobsen.

Mange vil bli paramedisinere

Ikke overraskende så er det også i år lange ventelister på de mest populære studiene. Medisin har 1429 på venteliste, odontologi har 466 og rettsvitenskap 1310. Av andre populære studier finner vi luftfart, fiskeri- og havbruksvitenskap, sosialt arbeid, barnevern, sykepleie og psykologi.

I fjor startet det nye studieprogrammet paramedisin, som ble populært blant søkerne. Det er det også i år, der 199 personer har fått tilbud om å stå på venteliste for de 25 studieplassene.

På Twitter   #norgesarktiske