Ny Ph.d Marte Rye

Cand.psychol. Marte Rye har disputert med med ph.d-graden i helsevitenskap. Torsdag forsvarte hun sin avhandling om holdninger til evidensbaserte intervensjoner blant ansatte i psykiske helsetjenester.

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 24.06.19 09:40 Oppdatert: 25.06.19 09:37
Tromsø

Fra venstre: Disputasleder professor Martin Eiseman, Institutt for Psykologi, førsteopponent professor Emeritus Rolf Holmqvist (Linköping universitet), Marte Rye, leder av komitee Per Håkan Brøndbo (RKBU Nord, UiT), andreopponent Anders Hovland (UiB Bergen) Foto: Mariann S. Karlsen

Avhandlingen "Attitudes to evidence-based interventions and routine outcome measures in mental health professionals" ble forsvart offentlig torsdag 20.juni.

Universitetslektor ved RKBU Nord Marte Rye er nå både psykologspesialist og doktor. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for psykologi. 

I forkant av disputasen holdt Rye prøveforelesningen: “Hvordan kan evidensbasert praksis og praksisbasert evidens utfylle hverandre i utvikling av klinisk praksis?”

Hovedveileder var førsteamanuensis Ingunn Skre, bi-veiledere var førsteamanuensis Kamilla Rognmo og professor Oddgeir Friborg ved Institutt for psykologi.

Bedømmelseskomiteen bestod av førsteopponent professor emeritus Rolf Holmqvist, Avdelingen för psykologi, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköping universitet, Sverige . Andreopponent var førsteamanuensis Anders Hovland, Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB, Bergen/ International Consortium for Health Outcomes Measurement, London. Førsteamanuensis/Instituttleder Per Håkan Brøndbo, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet- var leder av komiteen. Professor Martin Eiseman, Institutt for Psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet var disputasleder. 

Marte Rye er ansatt som universitetslektor på RKBU Nord og tilhører forskergruppe for forebyggende og helsefremmende arbeid. Hun har spesielt ansvar for oppfølgingen av kommunepsykologprosjektet.

Avhandlingen kan leses her: https://munin.uit.no/handle/10037/15564

     
Klar til start. Foto: Mariann S. Karlsen
Marte Rye gratuleres av hovedveileder førsteamanuensis Ingunn Skre. 
Marte Rye gratuleres av bi-veileder professor Oddgeir Friborg og professor Monica Martinussen (RKBU Nord). 
Vi anbefaler