Etablerer samarbeid på Svalbard


UiT inngår avtale med Longyearbyen lokalstyre om samarbeid innen utdanning og forskning.

Rektor ved UiT, Anne Husebekk, lokalstyreleder Arild Olsen og teknisk sjef i Longyearbyen lokalstyre, Morten Dyrstad, ved inngåelsen av avtalen i Longyearbyen fredag 21. juni.
Rektor ved UiT, Anne Husebekk, lokalstyreleder Arild Olsen og teknisk sjef i Longyearbyen lokalstyre, Morten Dyrstad, ved inngåelsen av avtalen i Longyearbyen fredag 21. juni. Foto: Jørn Berger-Nyvoll
Formålet med samarbeidsavtalen er å legge til rette for faglige og strategiske samarbeidsprosjekter som både UiT og Longyearbyen lokalstyre har interesse av. Avtalen omfatter følgende områder:
  • Utvikling og gjennomføring av etter- og videreutdanning og andre utdanningstilbud.
  • Utredningsoppgaver og masteroppgaver.
  • Forskning, herunder også større evalueringsarbeid og doktorgradsarbeid.

– Både samfunnet i Longyearbyen, næringsstrukturen og det geopolitiske endrer seg i hurtig tempo sammen med klima. Behovet for å forstå er enormt for å kunne bygge videre på vår største polare bragd i en ny tid, med nye problemstillinger. Derfor er det naturlig for oss å søke etter partnere som kan bidra til kunnskap, sier lokalstyreleder Arild Olsen.

Stor innovasjonskraft

For konkrete samarbeidsprosjekter skal det skrives egne underavtaler mellom Longyearbyen lokalstyre og det fakultetet eller instituttet ved UiT som er involvert. For å drøfte framtidig utvikling av avtalen skal det holdes gjensidige møter, seminarer og workshops. I september arrangerer UiT en konferanse i Longyearbyen om etter- og videreutdanning for universitets- og høgskolesektoren, med i alt 80 deltakere.

– Vi har allerede et godt samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), som viser hvor vellykket det er å knytte forskning og høyere utdanning til privat næringsliv og det offentlige, spesielt med tanke på innovasjonskraften. Et eksempel er samarbeidet mellom Telenor Svalbard, UNIS og Longyearbyen lokalstyre som har resultert i unike snøsensorer. Vi gleder oss derfor stort over samarbeidsavtalen med UiT som vil styrke kunnskapen og sette fokus på nye områder, som humaniora.  Med denne avtalen vil Longyearbyen bli en foregangsby for samarbeid på tvers av sektorer, sier Olsen.

Samarbeidsavtalen gjelder i første omgang i tre år og kan deretter forlenges med to år av gangen, dersom ingen av partene sier den opp.

– Vi ser frem til å ta fatt på en rekke problemstillinger sammen med UiT, og på den måten bidra til at begge partene og Longyearbyen som samfunn oppnår unik kunnskap om Arktis, sier Olsen.

På Twitter   #norgesarktiske