Underviser studenter 7000 km unna

Da studentene ved kystbyen Mogadishu ønsket å lære mer om fiskeriadministrasjon i Indiahavet, fikk de logge seg på live-forelesninger ved UiT, 7753 kilometer mot nord.

Moe, Trude Haugseth
Publisert: 04.06.19 10:00 Oppdatert: 05.06.19 12:11
Tromsø

Studenter ved City University i Somalia har denne våren fått interaktiv undervisning i fiskeriforvaltning via Skype av lærere som sitter ved Norges Fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. 

– Vi har i mange år reist til forskningsinstitusjoner i utviklingsland for å undervise studenter i fiskeriadministrasjon. Nå utforsker vi en ny modell, der vi skreddersyr et opplegg for lokale forhold og underviser via nettet, forteller Jorge Santos, førsteamanuensis og kontaktlærer for masterprogrammet i internasjonal fiskeriadministrasjon ved NFH ved UiT.   

Mange fordeler   

Skype-undervisninga er basert på toveis kommunikasjon og deltakelse fra studentene. Foto: City University

Han mener pilotprosjektet de har hatt denne våren ved City University i Mogadishu kan ha overføringsverdi til andre fag – og at det har mange fordeler.    

 Det gjør at man slipper å reise så mye og så langt – noe som er bra både for klimaet og for underviserne. Vi vet av erfaring at lengre undervisningsopphold i utlandet kan være krevende, sier Santos.  

Undervisningspakken er skreddersydd vertsinstitusjonens behov.   

– Slik kan vi også skreddersy opplegg for andre institusjoner. Om for eksempel et universitet i Myanmar ønsker mer kompetanse innen salg og markedsføring, så kan vi gi dem det.   

Toveis kommunikasjon er viktig  

Santos understreker at toveis kommunikasjon og interaksjon under forelesningene er viktig i undervisningsopplegget.   

– Dette er ikke et nettkurs med forelesninger på video. Alt foregår «live»; studentene kan stille spørsmål, vi har diskusjoner, studentene har framlegg for klassen og innleveringer. Planen er også at lærere ved samarbeidsinstitusjonen etter hvert skal holde nett-forelesninger for våre studenter i Norge, forteller Santos.  

Han understreker at fjernundervisning også har sine utfordringer og at det krever en god moderator og godt samarbeid med vertsinstitusjonen.  I tillegg har det vært en fordel at tidsforskjellen mellom Somalia og Norge kun er på én time.  

Så behov for kunnskap om fiskeriforvaltning  

Samarbeidet med City University i Mogadishu ble til gjennom en tidligere student som i dag jobber i FN med utvikling av fiskerisektoren i Somalia.  

Somalia trenger å bygge kunnskap på mange områder, blant annet i forvaltning og juss, og det kan vi tilby. Landet ønsker å bygge sin egen fiskeindustri, i stedet for å sitte og se andre fiske i sitt farvann. Men det tar tid og det er behov for kunnskap, forteller Santos.  

Kurset NFH har gjennomført i Mogadishu handler om grunnleggende fiskeriforvaltning. Studentene har fått innsikt i forvaltningssystemet for fiskeriressursene, om organisasjoner og institusjoner, om juridiske konvensjoner og lovgivning for marine ressurser.  

Tror dette er framtida  

Han forteller at de får veldig positive tilbakemeldinger fra studenter og lærere i Mogadishu og ser stort potensiale i denne måten å jobbe på.   

Vi kan tilby store og brede pakker på grunn av det store faglige mangfoldet vi har internt på Fakultet for biologi, fiskeri og økonomi og på hele UiT. Det er et veldig spennende prosjekt, og jeg tror dette er framtida for internasjonalt undervisningssamarbeid mellom nord og sør, avslutter Santos.   

– Mulighet til unik kunnskap  

En av Santos’ studenter i Mogadishu sier dette om kurset (oversatt fra engelsk):   

– Kurset med forskere fra Tromsø var spesielt og unikt. Jeg følte at det ga meg tilgang til kunnskap som ennå ikke er mulig å få i vårt land på grunn av mangel på eksperter innen marine fag. Det jeg likte best var muligheten til interaksjon med læreren, og at jeg selv måtte gjøre en presentasjon av et oppgitt tema, skriver student i Marine sciences ved City University, Fardowsa Mohamud Weheliye, via e-post. 

"Spesielt og unikt": Studentene i Mogadishu gir gode tilbakemeldinger på undervisningsopplegget via Skype fra Tromsø og UiT, 7000 km unna. Foto: City University

Viser muligheten for å dele ekspertise 

Dr. Jamal Hassan som er leder for Marine Department ved City University, beskriver via en e-post pilotprosjektet som en «komplett suksess.» Han skriver videre:  

– Studentene har gitt svært positive tilbakemeldinger på kurset, og den interaktive metoden sammenfaller med måten dagens studenter liker å lære. Det er ikke så ofte somaliske studenter har mulighet til å ha kontakt med akademikere i andre land, så disse kursene har vekket stor interesse lokalt, og blir snakket om i viktige kretser.   

– Suksessen med pilotprosjektet viser muligheten for å bruke videokonferanser til å dele internasjonal ekspertise med institusjoner i utviklingsland, og jeg håper dette er bare starten på et videre fruktbart samarbeid, avslutter Jamal Hassan. 

Vi anbefaler