Et arktisk universitet på tur i sør


«Dette er et historisk øyeblikk». Slik starta dr Chirotaw, president ved Universitetet i Dilla i Etiopia, møtet med Senter for samiske studier 16. mai. Møtet i Dilla var den offisielle åpninga av det NORPART-finansierte samarbeidsprosjektet mellom institusjonene.

Delegasjon fra Senter for samiske studier ved UiT besøker Universitetet i Dilla, Etiopia. Foto: Torjer Olsen

Det femårige prosjektet knytter sammen studenter og ansatte i Dilla og Tromsø. Målet er utveksling av kunnskap og erfaring innafor områdene urfolksstudier og fredsstudier. Dette er globale felt. Innafor urfolksstudier kan de samme temaene diskuteres og behandles i ulike deler av verden. Samtidig er forskjellene store. I Etiopia er både politisk og akademisk begrepsbruk og erfaring for en stor del annerledes enn i Norge/Sápmi. Samarbeidet gjør det mulig å øke kunnskap og forståelse i utdanning og forskning begge steder.

Prosjektet har en historie som går langt tilbake i tid. Doktor Asebe Regassa fortalte på møtet om historien. I 2005 kom han til Tromsø som student på master i urfolksstudier. Han fortalte da om målet sitt: Å reise tilbake til Dilla etter endt utdanning for å starte et institutt for urfolksstudier. Dette klarte han.

Senter for samiske studier og Universitetet i Dilla har allerede samarbeida i ei årrekke. Studenter har ved to anledninger kommet fra Dilla til UiT for å følge undervisninga på master i urfolksstudier. Asebe Regassa har vært flere ganger i Tromsø i følge med kolleger.

Dr Asebe Regassa og dr Chirotaw ved Universitetet i Dilla, Etiopia. Foto: Torjer Olsen.

Framover skal studenter og ansatte reise i begge retninger. Fra UiT kan studenter fra fredsstudier og urfolksstudier ta et semester i Dilla. Ettersom feltene er tverrfaglige, er det mange muligheter i utvekslinga. På møtet i Dilla, der Hildegunn Bruland, Rachel Issa Djesa og Torjer A. Olsen deltok fra Senter for samiske studier, deltok fra Universitetet i Dilla ledere fra både juss, governance, sosiologi, urfolksstudier og lingvistikk.

Etter det offisielle møtet deltok Olsen og Djesa som kommentatorer og lærere på ei undervisningsøkt der studenter i Dilla presenterte sine masterprosjekter. Her var det interessant å se hvordan studentprosjektene i Dilla likner på studentprosjekter ved UiT.

Møtet mellom institusjonene er også et møte mellom mennesker og ulikheter. UiT er et arktisk universitet med mørketid, midnattsol, snø og ressursene fra et rikt land. Universitetet i Dilla er et afrikansk universitet med tropisk klima, regntid og varme, og befinner seg i en helt annen ressurssituasjon. Møtet mellom folk fra de ulike stedene skaper noe nytt. Slik kan et arktisk universitet bidra, være relevant og lære noe også sør for Sahara.

På Twitter   #norgesarktiske