25 prosent flere søkere på fem år

8272 søkere har UiT Norges arktiske universitet som sitt førstevalg. De siste fem årene har søkertallet økt med 25 prosent.

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 25.04.19 11:00 Oppdatert: 25.04.19 13:20

– Vi er fornøyd med årets søkertall, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT. For selv om UiT og de andre store universitetene og høgskolene i Norge opplever en liten nedgang i antall søkere fra toppåret 2018, har økningen i antall studenter ved UiT vært stabilt god i mange år. I 2015 var det 6628 som hadde UiT sin førstevalg, i år er tallet 8272, en økning på 24,8 prosent.

Får jobb

Tidligere i år viste en undersøkelse at andelen UiT-studenter som er fornøyd og mener utdanningen er relevant for sin jobb har vært cirka 90 prosent og stabilt helt siden UiT begynte med sin kandidatundersøkelse i 2010. Mer enn 80 prosent av fjorårets avgangsstudenter gikk rett ut i jobb. – Det viser at vi leverer gode kandidater som arbeidslivet trenger og som igjen fører til at studentene vil ta sin utdanning hos oss. Det er vi svært glade for, sier Anne Husebekk.

Solide tall

I år som i fjor, er det vanskeligst å få studieplass på bachelor i luftfartsfag og paramedisin. I luftfartsfaget er det 191 søkere til 12 studieplasser, det vil si nesten 16 søkere per studieplass. I paramedisin er det 282 søkere til 20 studieplasser, mer enn 14 søkere per studieplass. Også i medisin, fysioterapi, bachelor i spesialpedagogikk og masterutdanningen i rettsvitenskap, er det knallhard kamp om studieplassene.

Stor spenning

– Vi er fornøyd med at også vernepleier-, sykepleier- og lærerutdanningen fortsatt har gode søkertall, sier rektor Husebekk. Det var knyttet spesielt stor spenning til årets søkertall på sykepleierutdanningen, som for første gang har karakterkrav i norsk og matematikk. Her ble det som forventet en nedgang i antall søkere i hele Norge, men fortsatt er det mer enn tre søkere per studieplass i Tromsø og flere søkere enn studieplasser i Narvik, Hammerfest og Harstad. Også lærerutdanningen opplever i likhet med resten av landet, en liten nedgang i antall søkere fra rekordåret i fjor, men også her er det ved fortsatt flere søkere enn antall studieplasser ved UiT. Barnehagelærerutdanningen har flere søkere enn tidligere, også det er en nasjonal trend.

Økning i Alta, Harstad og Narvik

Stadig flere ønsker å studere ved UiT sine campus i Harstad, Narvik og Alta. Størst økning har barnevernstudiet i Harstad. Her konkurrerer 72 søkere om 36 plasser, en økning på 60 prosent sammenlignet med fjoråret. – Det er også svært gledelig å se at så mange ønsker å studere idrettsfag hos oss, sier Anne Husebekk. Den største økningen til idrettsfagene er i Alta, hvor søkertallene til både årsstudium og bachelorprogrammet på idrett viser en solid oppgang. I fjor hadde UiT en økning i antall søkere på 14,34 prosent, snittet for alle utdanningsinstitusjonene i Norge var på 4,73 prosent. I år er nedgangen ved UiT på 6,21 prosent, mens landsgjennomsnittet viser en nedgang på 2,3 prosent.

 

Spørsmål kan rettes til: ·

Rektor Anne Husebekk, 77 64 49 88/48 14 12 86, anne.husebekk@uit.no

Pressevakt: 48 13 05 55, nyheter@uit.no

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 25.04.19 11:00 Oppdatert: 25.04.19 13:20
Vi anbefaler