Ekspertliste: Kvinnedagen 2019


Til journalister: UiT har en lang rekke forskere som kan svare på alt fra Kvinnedagens betydning, kjønn og konflikt, diskriminering og trakassering, kjønn og urfolk, kvinner i litteratur og kultur og kvinners helse.

Finn en ekspert:

 

KJØNN OG FEMINISME:

 Professor Marit Aure, Institutt for samfunnsvitenskap

Telefon: 77 64 56 22

E-post: marit.aure@uit.no

Forsker på maskuliniteter i nord – om menn og maskuliniteter i arbeid, familie og fritid, identitetsprosesser og stedstilknytning, for eksempel om pappaer i petroleumsindustrien og fedrepermisjon. Forsker også på kjønn i internasjonal migrasjon og integrasjon, arbeidsmarked, flytting og tilflyttingsarbeid, og kvinner i toppledelse.

 

Professor emerita Siri Gerrard, Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Telefon: 78 45 01 69

E-post: siri.gerrard@uit.no

Forskningsinteresser har vært konsentrert rundt fiskeripolitikk og fiskerisamfunn med særlig vekt på politiske, kulturelle og kjønnsrelasjonelle aspekter i forhold til lønna og ulønna arbeid. Utgangspunktet mitt har vært forskning på steder i kyst-Finnmark, men jeg har også innsikt i fiskerisamfunn og fiskeriforhold i andre land og områder.

 

KJØNN, FRED OG KONFLIKT

Professor Gunnhild Hoogensen GjørvSenter for fredsstudier (CPS)

Telefon: 77 64 55 93/

E-post: gunhild.hoogensen.gjorv@uit.no

Kjønn, fred og konflikt

  

DISKRIMINERING OG TRAKASSERING:

Professor emerita Hege Brækhus, Det juridiske fakultet

E-post: hege.brakhus@uit.no

Diskriminering og trakassering.

 

KJØNN OG URFOLK:

Instituttleder Torjer Andreas Olsen, Senter for samiske studier (SESAM)

Telefon: 77 64 69 12

E-post: torjer.olsen@uit.no

Kjønn i læstadianismen og andre kristne bevegelser. Kjønn og urfolk, mannsforskning og maskulinitetsforskning. Torjer Olsen er også medlem i KIF-komiteen (Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning).

 

HISTORIE:

Professor emerita Liv Helene Willumsen, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Telefon: 77 66 05 09

E-post: liv.h.willumsen@uit.no

Trolldomsprosessene i Finnmark, trolldomsprosessene i Skottland. Steilneset minnested i Vardø. Regine Normanns forfatterskap.

 

SPRÅK OG KULTUR:

Professor emerita Toril Swan, Institutt for språk og kultur

Telefon: 970 85 035

E-post: toril.swan@uit.no

Relasjoner mellom språk og kjønn.

 

Professor emerita Tove BullInstitutt for språk og kultur

Telefon: 77 64 65 87

E-post: tove.bull@uit.no

Språk og samfunn, språk og kjønn.

 

Seniorforsker Dikka Storm, Norges arktiske universitetsmuseum

Telefon: 77 64 50 20

E-post: dikka.storm@uit.no

Markebygder - ressursutnytting og identitetsforvaltning i samiske bygder i Sør-Troms; Pietistisk misjon, lokalkunnskap og nettverk; Reindrift i kystsamiske områder 1700-1900. Forskningshistorie i samisk forskning. Kvinner i reindrift – kunnskap og erfaringer. Et kulturhistorisk perspektiv på duodji. Kjønn og museum.

 

Professor emerita Synnøve des Bouvrie, Institutt for språk og kultur

E-post: synnove.des.bouvrie@uit.no

Kjønn og kultur i antikken, spesielt når det gjelder kjønnskonstruksjoner gjennom religion, mytologi, ikonografi (billedlige uttrykk) og litteratur (særlig teater). Jeg undersøker hvordan kvinne- og mannsrollen ble utformet i ulike kulturelle presentasjoner.

 

Postdoc Lilli Mittner, Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Telefon: 77 66 05 97

E-post:  lilli.mittner@uit.no

Kjønn i kunstfag, kjønn og musikk

 

Professor emerita Gerd Bjørhovde, Institutt for språk og kultur

Telefon: 917 09 216

E-post: gerd.bjorhovde@uit.no

Kvinner som forfattere og kvinneperspektiver på litteraturen, kvinners bidrag til utvikling av den engelskspråklige romanen. Kvinnelige forfattere som modernister. Tidligere leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskningen (2007-13).

  

HELSE:

Professor Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin

Telefon: +47 991 63 281

E-post: maja-lisa@lochen@uit.no

Formidler til allmenheten om hjertesykdom med vekt på kjønnsforskjeller og risikofaktorer

 

Professor Inger Thorild Gram, Institutt for samfunnsmedisin

Telefon: 77 64 53 60

E-post: inger.gram@uit.no

Forskningsleder for Tromsø Mammografi og Brystkreftstudie (TMBC). Medlem i forskningsgruppen Kvinner og kreft (NOWAC). Kvinner og røyking: studier har vist at røyking får verre konsekvenser for kvinner enn for menn. (NB. Gram er for tiden i USA, det må derfor beregnes noe svartid).

På Twitter   #norgesarktiske