Er 70 det nye 65?

Er du sterk i klypa kan du regne med å leve lenger. Tall fra Tromsøundersøkelsen viser at de med sterk gripestyrke lever 20 prosent lenger enn de med svak gripestyrke.

Henriksen, Lise Lotte
Publisert: 20.02.19 08:45 Oppdatert: 20.02.19 15:43
Tromsø

Seniorforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet forsker på blant annet aldring, og er interessert i å finne ut om 70 er det nye 60. Her kommer Tromsøundersøkelsen til god hjelp, hvor Strand har sammenlignet to generasjoner med 70-åringer.

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Heine Strand Foto: Martin Lundsvoll

- Det finnes ikke mye studier på det, men vi ser på et objektivt mål på funksjon. Et godt funksjonsmål er gripestyrke. Den går ned med alderen, og i Tromsø har vi kunnet sammenligne 70-åringene med 20 års mellomrom. Vi fant at dagens 70-åringer er sterke enn forrige generasjon, og er på samme nivå som 65-åringer var. Samtidig har levealderen økt med fem år, så sånn sett kan vi si at 70 er det nye 65, sier Bjørn Heine Strand.

Da resultatene fra studien ble publisert fikk de mye oppmerksomhet, mye fordi resultatene er basert på en undersøkelse med en objektiv fysisk handling i stedet for spørreskjema.

- Det har skjedd mye med denne generasjonen for eksempel har røykinga gått ned, og vekt og fysisk aktivitet har gått opp. Men det viktige var særlig to ting; de har blitt noen centimeter høyere, og de har høyere utdanning.

Høyt utdannede lever lenger

Med tanke på at utdannelse er noe du skaffer deg i ganske ung alder, tenker Strand at det er de yngre årene som setter avtrykk for det du tar med deg i alderdommen.

- Oppvekstvilkårene dine har noe å si for hvilken utdannelse du velger. Har du bedre levevilkår spiser du ofte bedre også, og da blir du høyere. Dette er ting som setter avtrykk i et sterke håndtrykk, forklarer han.

Studier viser at de med høy utdannelse lever hele fem-seks år lenger enn de med grunnskoleutdanning.

Kvinner forfaller før

Undersøkelsen ser også på hvor fort de eldre beveger seg, og balansen. Resultatene viser at kvinner begynner å slite før menn.

- Mange studier viser at kvinner har flere helseplager og sliter mer enn menn, samtidig ser vi at det går gradvis nedover i en slapp kurve. Når menn der imot begynner å slite går det fort, og så dør de før kvinnene, sier Strand og legger til:

- Det er en gammel anekdote som sier at kvinner lider og menn dør.  

Bjørn Heine Strand er en av de som skal holde foredrag på UiTs seminar om aldring den 21. februar. Der vil også forskere og fagpersoner fra Tromsøundersøkelsen, UiT, UNN, Folkehelseinstituttet og OsloMet være til stede. Der kan du høre om mange forskjellige tema innenfor aldring, blant annet «hva skjer med hjernen når vi eldres?», «Aldring og alkohol», legemiddelbruk, livsgledehjem og Strand snakke mer om funnene blant 60- og 70-åringer.

Henriksen, Lise Lotte
Publisert: 20.02.19 08:45 Oppdatert: 20.02.19 15:43
Tromsø
Vi anbefaler