Idrettens betydning for samisk identitet

Det sies at livet er morsommere for de som liker sport. Idretten er samlende og skaper fellesskap, så hva har Samisk Idrettsforbund betydd for den samiske identitetsbyggingen?

Henriksen, Lise Lotte
Publisert: 06.02.19 08:00 Oppdatert: 12.02.19 15:30
Tromsø Alta

– Når det gjelder betydningen for nasjoner, folk og identitet, betyr idretten mye. Det er en markør for den vi er og det vi kan. Gode prestasjoner er ikke prestasjoner som kun legges til den som vinner, men hele gruppen. Når Finn Hågen Krogh (langrenn) vinner, er det Finnmark og samene. Det er derfor det er så enorm interesse for idrett, det er noe vi kan samles rundt og som samtidig er det med å markere hvem vi er i forhold til de andre, sier Helge Christian Pedersen, førsteamanuensis ved lærerutdanning og pedagogikk campus Alta.

Helge Christian Pedersen har sett nærmere på hva idretten har betydd for samisk identitetspolitikk. Foto: Stig Brøndbo

Fordommene på vei bort

Verdens første skirenn for sivile ble holdt i Tromsø i 1843. Den gang satte samer og kvener standarden for dagen skiteknikk – de brukte nemlig to staver og kortere ski, mens tradisjonen blandt nordmennene var lengre ski og bare én stav.

Helge Pedersen kan fortelle at samene deltok i de første skikonkurransene både i Sverige og Norge på slutten av 1800-tallet. I Sverige dominerte de samiske skiløperne, der hadde de jernbane og det var lettere å reise rundt i landet, mens det i Norge gjerne tok en uke å reise fra Finnmark til Oslo.

– Det er litt spennende med samene i norsk idrettshistorie, og kvenene også for den saks skyld. Etnisiteten deres ble ofte før i tiden trukket fram som forklaring både om de presterte bra eller dårlig. Forklaringen på at samene var gode på ski var ikke rasjonell trening eller kunnskap, det var en gave fra naturen. I samtiden ble det hevdet at de som naturmennesker hadde skiløping i blodet. Det var på en måte medfødt, forteller Pedersen.

Slik forstod man samiske skiløpere før, men slik er det ikke nå.

– Det henger nok ikke like mange fordommer med i dag, men det er noen stereotypier som henger igjen, og det ser vi kan skje når media håndterer skiløpere med samisk avstamming.

Forståelsen av samer og idrettsfolk nordfra kan være litt morsom. Myten før var at de hadde en slags urkraft i seg.

– Det ser vi litt i dag også når de intervjuer for eksempel kombinertløper Håvard Klemetsen, så trekkes ofte det nordlige og samiske fram. Det med sted, tilhørighet og kultur trekkes ikke like mye fram når det er snakk om andre, sier Pedersen.

Idrett som ledd i å bygge identitet

Pedersen har skrevet mange artikler om idrett, og synes det er spennende med det identitetspolitiske perspektivet.  

– «Identitetspolitikk» har blitt et litt ladet ord, men jeg ser ikke på det som noe negativt. Det handler om å skape samhørighet i sin egen gruppe, det samme gjør vi gjennom norsk idrett også, sier han og nevner Magnus Carlsen som et eksempel.

– Interessen for sjakk var jo ikke-eksisterende før vi fikk en som var god i det. Han blir et symbol vi vil skal representere oss.

– Det med identitet er mye forskjellig. Etablering av eget idrettsforbund er, sammen med andre samiske organisasjoner som samisk nasjonalteater, Sapmí Grand Prix og Sametinget, med på å bygge opp egen selvforståelse. Dette er en del av selvbestemmelsesretten til den samepolitiske delen, sier Pedersen.

Til helga arrangerer Samisk Idrettsforbund i samarbeid med Midnight Sun Marathon, NM i reinkappkjøring. Foto: Truls Tiller

Etablering av eget idrettsforbund

Samisk idrettsforbund ble etablert på slutten av 70-tallet, og har siden vært gjennom forskjellige omorganiseringer. Innen neste år skal forbundet ha samlet alle de samiske særforbundene som fotball og reinkappkjøring, under samme organisasjon.

– Effekten av etableringen av det samiske idrettsforbundet har vært positiv. Særlig for dem som driver med samisk idrett. De kommer nærmere sin identitet og får styrket både den idrettslige og kulturelle tilhørighet. Idretten er med på å skape fellesskap, sier Helge Christian Pedersen.

På den annen side viser han til andre store samiske idrettsutøvere som ikke driver innenfor den samiske idretten, som Ailo Gaup, Håvard Klemetsen og Finn Hågen Krogh.

– Selv om de ikke deltar innenfor den samiske idretten har de nok minst like stor betydning som symbol på det samiske. At de deltar i store idretter internasjonalt og hevder seg, tror jeg kan bidra til å skape fellesskap og stolthet, sier han.

Arrangerer NM til helga

Magne Henriksen sitter i styret og arrangementsutvalget i Samisk Idrettsforbund Foto: Stig Brøndbo

Det som omtales som samisk idrett er idrettsgrener drevet av det samiske idrettsforbundet. Dette gjelder blant annet fotball og ski, og noen tradisjonelle idretter som lassokasting, terrengløp med lassokasting og reinkappkjøring.

Magne Henriksen sitter i styret og arrangementsutvalget i Samisk idrettsforbund. Førstkommende helg arrangeres det Senior NM i lassokasting og reinkappkjøring i Storgata i Tromsø.

– Her ligger det stor prestisje. Det er åpent individuelt mesterskap, så her er det mye å vinne, sier Henriksen.

Mesterskapene har blitt arrangert under Samisk Uke  Tromsø de siste årene.

– Det er et bra tidspunkt å arrangere NM. Storgata fylles til randen, og det er stas å lage litt blest og vise oss fram for folk. Samtidig er det en fin måte å få vist fram tradisjoner og kultur, sier han.

Globalt urfolksnettverk

Den samiske idrettsorganiseringen er liten i norsk sammenheng. De fleste som driver med idrett gjør det gjennom det norske idrettsforbundet, men har dobbelt medlemskap gjennom det samiske forbundet.

Dette er på grunn av egne samiske mesterskap og andre urfolksmesterskap over hele verden. Det Samiske Idrettsforbundet sender en stor delegasjon utøvere til blant annet Arctic Winter Games og internasjonale fotballmesterskap.

– Da er man med på å danne et globalt urfolksnettverk. I tillegg til det rent sportslige, er det i denne identitetsbyggingen idrettens overordnede betydningen ligger, slik jeg ser det, sier Helge Christian Pedersen.

Henriksen, Lise Lotte
Publisert: 06.02.19 08:00 Oppdatert: 12.02.19 15:30
Tromsø Alta
Vi anbefaler