Equinor og UiT forsterker forskningssamarbeidet

Equinor og UiT inngår 17. januar en samarbeidsavtale hvor Equinor finansierer forskningsaktivitet for til sammen 27,5 millioner kroner de neste fem årene.

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 16.01.19 11:29 Oppdatert: 16.01.19 11:33
Tromsø

Dette samarbeidet skal øke UiT sin kapasitet på kompetansebygging og grunnforskning innen Numerisk modellering og validering av geologiske prosesser , hydrotermale prosesser prosesser til havs og maskinlæring for å analysere tilstanden til kraftnettet. Slik kunnskap er viktig for å få til en bærekraftig utnyttelse av ressursene i nordområdene. Det er ledende fagmiljø ved UiT som gjennom denne finansiering får mulighet til å ytterligere styrke forskningskapasitet og kompetanse.

Equinor (Statoil) og UiT har lenge hatt et velfungerende samarbeid innen forskning og utvikling gjennom akademiaavtalen. I perioden 2014-2018 har Equinor finansiert grunnforskning ved UIT for 20 millioner kroner i form av støtte til grunnforskning og utdanning. Gjennom den nye avtalen skal UiT styrke og bygge opp robuste forskningsmiljøer og utdanne master- og doktorgradskandidater innenfor de aktuelle områdene.

UiT har ansvar for grunnleggende kunnskapsproduksjon og utdanning og ønsker økt samarbeid med kompetente næringsaktører. UiT får gjennom den nye avtalen styrket sin mulighet til å videreutvikle kompetansen som er nødvendig for en bærekraftig utvikling av nordområdene. UiT får i avtalen full akademisk frihet, i tråd med universitetet sine forskningsetiske standarder, og dermed anledning til å bearbeide grunnleggende faglige problemstillinger. Resultatene fra aktiviteten vil være offentlig tilgjengelig for forskersamfunnet og allmenheten i form av fagpublikasjoner, konferansepresentasjoner med mer.

Pressen er velkommen til å overvære signeringen av samarbeidsavtalen:

STED: UiT Norges arktiske universitet, Realfagsbygget, Møterom 1 (A155)

TID: Torsdag 17. januar, kl 11:00

 

Kontaktpersoner ved UiT:

Dekan Arne Smalås, e-post: Arne.Smalås@uit.no Mobil: 416 36 994

Forskningsadministrativ sjef Tore Guneriussen, e-post: tore.guneriussen@uit.no Mobil: 917 51 973

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 16.01.19 11:29 Oppdatert: 16.01.19 11:33
Tromsø
Vi anbefaler