Forskningsrådet deler ut 870 millioner kroner

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) gir støtte til fire forskningsprosjekter på UiT. – En stor annerkjennelse og et viktig springbrett, sier en av de heldige som har fått stipend, Tine Nilsen.

Henriksen, Lise Lotte
Publisert: 14.12.18 11:10 Oppdatert: 14.12.18 12:12
Tromsø

Andreia Plaza-Faverola (andre fra høyre) er en av de heldige som fikk støtte fra FRIPRO. Her under utdeling av Starting Grant fra Tromsø Forskningsstiftelse Foto: David Jensen

UiT har fått to tildelinger i kategoriene unge forskertalenter (fire-åtte millioner pr prosjekt) og mobilitetsstipend (tre-fire millioner pr prosjekt).

De to unge forskertalentene som får penger av FRIPRO er Krishna Agarwal og Andreia Plaza-Faverola. Sistnevnte fikk også Starting Grant fra Trond Mohn-stiftelsen Tromsø Forskningsstiftelse.

- Med denne støtten er prosjektet mitt fullfinansiert. Å få disse to stipendene betyr mye for meg, det er belønningen for all jobben jeg har gjort. At to forskjellige ekspertpaneler har valgt mitt prosjekt hjelper meg å tro enda mer på det. Nå har jeg all motivasjon jeg trenger for å gå løs på et så utfordrende prosjekt, sier Plaza-Faverola.

Plaza-Faverola vil undersøke om det er sammenheng mellom tektoniske krefter nær havbunnen og utslipp av metangass. Agawal på sin side jobber med teknologi som kan brukes til å forske på hjertemuskler på en tryggere måte enn før.

Stipend til unge forskertalenter gis til spesielt lovende forskere i en tidlig fase av karrieren.

- Stor mulighet til utvikling

De to mobilitetsstipendene ble gitt til Janakiram Vaitla og Tine Nilsen. Mobilitetsstipendet skal bidra til større mobilitet og karriereutvikling for yngre forskere.

- Jeg er veldig stolt og fornøyd. For meg er dette et viktig springbrett for å utvikle meg selv videre og få viktig erfaring, det er en sjelden mulighet jeg er veldig takknemlig for, sier Nilsen.

Ved hjelp av to ulike statiske rekonstruksjonsmetoder er målet hennes å generere rekonstruksjoner med romlig oppløsning for overflatetemperaturer i et utvalgt område av Nord-Atlanteren opptil 2000 år tilbake i tid.

- Havdynamikken i dette området er viktig for vær og klima over Skandinavia og hele Europa. Gjennom dette arbeidet kan vi oppnå en bedre forståelse for den naturlige variabiliteten og respons på eksterne pådriv, sier Nilsen.

Vaitla jobber med å utvikle teknologi for å generere medisiner raskere og bedre enn i dag.

Satser på unge lovende

Forskningsrådet mottok til sammen 1280 søknader til FRIPRO, av disse fikk 107 prosjekter innvilget stipend fra en pott på 870 millioner kroner.

- Pengene skal brukes på å flytte grensene for det vi vet og det som er mulig, og vi skal bidra til å løfte fram unge forskertalenter, sier Anders Hanneborg, områdedirektør for Vitenskap og forskningssystemet i Forskningsrådet, i en pressemelding. 

De siste årene har Forskningsrådet satset spesielt på fri prosjektstøtte til forskertalenter, og i år fikk 34 nye unge forskertalenter støtte. 

– Tanken med unge forskertalenter er å gi unge og spesielt lovende forskere uavhengighet og mulighet til å utvikle egne ideer. Det vil styrke norsk forskning og forskningsinstitusjonenes viktige samfunnsoppdrag, sier Hanneborg.

Henriksen, Lise Lotte
Publisert: 14.12.18 11:10 Oppdatert: 14.12.18 12:12
Tromsø
Vi anbefaler