Fagdidaktisk master i Kunst og håndverk - utstilling av praktiske arbeider


10 lærere videreutdanner seg til mastergrad i Kunst og håndverk og skal nå ha eksamensutstilling av egne praktiske arbeider.

Åpning av utstillingen skjer tirsdag 4 desember i gymsalen på ILP i Tromsø, Mellomveien 110. Onsdag 5 desember presenterer studentene masteroppgavene i gymsalen mellom kl 0900 og 1530 for alle interesserte.  Utstillingen av de praktiske arbeidene er åpen : 4/11, kl 1800 - 2200 og 5/11, kl 0900-2200.
På Twitter   #norgesarktiske