FNs bærekraftsmål - innsats eller pynt?

25.10.18 Strømsvold, Julie

På FN-dagen ble det holdt frokostseminar om de nye bærekraftsmålene.

I anledning FN-dagen er det satt stort fokus på bærekraftsmålene. FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, og består av 17 forskjellige mål. De erstattet tusenårsmålene i 2015

- Tusenårsmålene handlet mer om invidivproblemer i utviklingsland, mens de nye bærekraftsmålene ser på hele samfunnet, sier Sunniva Folgen Høiskar.

Sunniva Folgen Høiskar gjør seg klar til å holde sitt innlegg ved seminaret. Foto: Julie Strømsvold
Høiskar holdt et innlegg på seminaret, og er representant fra Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).
Høiskar mener allikevel det er et behov å støtte det Globale Sør, da de må styrkes for å nå bærekraftsmålene.

- Bærekraftsmålene peker jo på utfordringer som er globale og lokale, og det er viktig at universitetene tar samfunnsansvar og også bidrar i det globale. Jeg synes det var positivt at rektor viste vilje til å inkludere det internasjonale perspektivet i strategien til UiT.

Ikke bare pynt

Rektor Anne Husebekk presenterte flere tiltak UiT allerede gjør og planlegger å gjøre, blant annet den nye internship stillingen bærekraftspilot. Flere mener UiT har vært for rettet mot Arktis, og Husebekk ønsker nå å øke det internasjonale samarbeidet. Hun var også åpen om at det er mye mer både hun og universitet kan gjøre for bærekraftighet.

- Jeg er selv en CO2 versting, sier hun.

Carlo Aall møtte opp på den miljøvennlige måten - via Skype. Foto: Julie Strømsvold

Det blir mye reising i hennes jobb og et alternativ er for eksempel å holde videokonferanser i stedet. Dette var også en av fellene nevnt av prof. Carlo Aall. Aall holdt sitt innlegg over Skype - på den miljøvenlige måten. 

Han nevnte at universitetet kan falle i flere feller. Blant annet er det en felle å sette "bærekraft-name-tags" på forskning og undervisning som alt gjøres, i stedet for å komme med noe som er nytt, eller å bare redusere bærekraftsmålene til miljøvenlig drift av universitetet, og ikke tenke på de andre målene, som likestilling. Det er også lett å unnta reising fra et kritisk bærekraftfokus, som Husebekk nå sier hun vil ta mer i betraktning. 

- Det er bra at det diskuteres på UiT, og at det diskuteres så aktivt. Det viser at universitetet ikke bare vil bruke bærekraftsmålene som pynt. Det er veldig viktig," sier Aall. 

Flere dilemmaer

Et stort dilemma som ble tatt opp av Aall, er at det ofte blir konflikter mellom den vitenskapelige diskursen og den politiske diskursen. Han hevder den vitenskapelige diskursen blomstrer og utvikler seg fremover, mens i den politiske er det negativ utvikling. Den politiske diskursen om bærekrafttemaet har nærmest fått en klam hånd rundt seg, og det er mye politisk uenighet om hvordan ting skal gjøres, eller om det bør gjøres i det hele tatt. 

Spesielt regjeringens bestemmelse om å fortsatt utvinne olje ble diskutert.

«Dette har blitt drøftet mye blant universitetene. Bør vi fortsette å forske for oljeindustrien? Det er et spørsmål vi må tørre å stille oss selv.»

Husebekk svarte det er viktig at når dette er hva regjeringen har bestemt, så må UiT forske på hvordan dette skal gjøres på best og tryggest mulig måte. Tim Dassler fra FN-sambandet er ikke helt enig.

Tim Dassler fra FN-sambandet. Foto: Julie Strømsvold

«Bærekraftsmålene er jo på en måte en moralsk ide om hva vi må gjøre som samfunn, og bør ikke den ideen veie tyngre enn et mandat fra en regjering som er motivert av egeninteresser – altså norsk næringsliv?» spør han.

Det som ble klart er at selv om UIT allerede har mange tiltak og planlegger flere, er det fremdeles mye som kan gjøres og mange viktige spørsmål å stille.

Også diskusjon i Alta

Mandag besøkte byråd for Miljøpartiet de grønne, Lan Marie Nugyen Berg, Alta. Hun oppfordrer UiT til å lage et klimaregnskap og -budsjett. Her er hennes hilsning til UiT:

På Twitter   #norgesarktiske