Fremragende matematikk-forsker til Tromsø

UiT har fått en fremragende forsker som skal styrke fagmiljøet i matematikk. Cordian Riener fra Tyskland arbeider i en nasjonal matematikksatsing med støtte fra Tromsø forskningsstiftelse og Bergens forskningsstiftelse.
Solhaug, Randi Merete
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Bergen Forskningsstiftelse
Publisert: 15.09.18 00:00 Oppdatert: 14.09.18 14:04

Cordian Reiner (37) blir fremragende forsker ved UiT. Foto: David Jensen

I 2007 opprettet Trond Mohn Tromsø forskningsstiftelse, som totalt har mottatt donasjoner på 400 millioner kroner. Hovedformålet til denne stiftelsen er å støtte til langsiktig grunnleggende forskning ved UiT Norges arktiske universitet. Bergens forskningsstiftelse ble opprettet i 2004 etter en donasjon fra Mohn, og har en kapital på nær tre milliarder kroner.

Cordian Riener (37) har studert matematikk, matematisk økonomi og filosofi i Ulm, Bordeaux og Frankfurt. Før han kom til UiT arbeidet han ved Universitetet i Konstanz og Aalto-universitetet i Helsingfors.

I disse dager deltar han på en konferanse i Bergen, der en rekke av de fremste matematikerne i Norge er samlet. Konferansen, som også markerer 100 års-jubileet til Norsk matematisk forening, er et ledd i Bergens forskningsstiftelses og Tromsø forskningsstiftelses initiativ til en nasjonal satsning på matematikkfaget. Satsningen innebærer også tilsetting av Cordian Riener og tre andre unge matematikere på høyt internasjonalt nivå, med sikte på at de skal kvalifisere seg til professorater på universitetene i henholdsvis Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen.

Cordian Reiner er også én av 15 kandidater ved UiT som er tatt opp i universitetets nye talentutviklingsprogram, AURORA Outstanding.

Cordian Riener fra Tyskland er rekruttert som forsker til UiT Norges arktiske universitet. På matematikkonferansen i Bergen mottok han plakett fra utdelingsansvarlig Anne Marie Haga i Bergens forskningsstiftelse som sammen med Tromsø forskningsstiftelse yter økonomisk støtte til det nasjonale matematikkprogrammet. Til høyre på bildet står professor Sigmund Selberg ved Universitetet i Bergen som er leder for prosjektet. Foto: Helge Skodvin

Styrker samarbeidet mellom universitetene

Fakta om Tromsø forskningsstiftelse:

  • Tromsø forskningsstiftelse (TFS) er en allmennyttig stiftelse som støtter forskning ved UiT Norges arktiske universitet, samt forskning ved andre institusjoner i landsdelen når dette innebærer samarbeid med UiT. Stiftelsen bidrar med finansiering av forskning på et bredt spekter av fagområder. Støtten fra TFS inngår i spleiselag med offentlige forskningsmidler, og utgjør normalt 30- 50 prosent av kostnadene i det enkelte prosjekt.
  • Virksomheten i TFS er basert på donasjoner fra Trond Mohn. Ved inngangen til 2018 utgjorde kapitalen i stiftelsen 355 millioner kroner. Tildelinger finansieres av avkastningen på denne kapitalen over tid, samt av kapitalen. Midlene i stiftelsen skal deles ut innen 2025. Siden starten i 2007 har stiftelsen tildelt 327 millioner kroner til forskningsformål.
  • TFS kjøper administrative tjenester av Norinnova Technology Transfer i Tromsø tilsvarende en stilling. Styret i stiftelsen har fem medlemmer og to varamedlemmer, og ledes av Sveinung Hole.

 

Det nasjonale matematikkprogrammet ledes av Sigmund Selberg, som er professor og instituttleder ved Matematisk institutt på UiB.

– Til å være et lite land har Norge bemerkelsesverdige tradisjoner i matematikk — det er nok å nevne navn som Niels Henrik Abel, Sophus Lie, Viggo Brun og Atle Selberg. Med Abelprisen har norsk matematikk også fått en veldig synlighet internasjonalt. Prosjektet til Bergens forskningsstiftelse gir oss en enestående mulighet til ytterligere å styrke forskningen i matematikk ved norske universiteter og til å komme opp i øverste liga internasjonalt, sier Selberg.

– Vi vil kunne knytte matematikkinstituttene i de fire byene tettere sammen. Vi får også en flott mulighet til å invitere fremragende internasjonale forskere til å gi seminarer og kurs på tidsaktuelle matematiske tema, og å initiere samarbeid mellom forskere internasjonalt.

Det nasjonale matematikkprogrammet har en ramme på ca 96 millioner kroner over fire år, der Bergens forskningsstiftelse bidrar med 34 millioner kroner og Tromsø forskningsstiftelse. Universitetene i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen bidrar selv med i alt 52 millioner kroner. Programmet kan bli forlenget med inntil to år.

Forskning på ren matematikk

Matematikkprogrammet bærer navnet «Pure Mathematics in Norway».

 – Forskning på ren matematikk danner grunnlag for de kommende tiårenes teknologiske gjennombrudd, sier daglig leder i Bergens forskningsstiftelse, Sveinung Hole.

– Vår satsing på dette feltet skal utgjøre en forskjell, ved at universitetene gjennom samarbeidet med stiftelsen blir i stand til å realisere mål og tiltak som de ellers ikke hadde hatt mulighet til. Matematikk-miljøet i Norge holder allerede et faglig høyt nivå, og vi har forventninger til at dette prosjektet skal bidra til ytterligere fremgang, legger han til.

Bergens forskningsstiftelse og Tromsø forskningsstiftelse har står bak en nasjonal satsning på matematikk sammen med universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Fra venstre Didier Pilod fra Frankrike som er rekruttert til UiB, Anne Marie Haga, utdelingsansvarlig i Bergens forskningsstiftelse, Kristin Shaw fra Canada som er rekruttert til UiO, Cordian Riener fra Tyskland som er rekruttert til UiT Norges arktiske universitet, Claudia Scheimbauer fra Østerrike som er rekruttert til NTNU og professor Sigmund Selberg ved UiB, som leder prosjektet. Foto: Helge Skodvin

Fakta om Bergens forskningsstiftelse:

  • Bergens forskningsstiftelse er den største allmennyttige stiftelsen som støtter forskning i Norge. Stiftelsen bidrar med finansiering av forskning på et bredt spekter av fagområder, og har et langsiktig perspektiv på sine bidrag. Støtten fra BFS inngår i spleiselag med offentlige forskningsmidler, og kan utgjøre inntil 50 prosent av kostnadene i det enkelte prosjekt.
  • Virksomheten i Bergens forskningsstiftelse er basert på donasjoner fra Trond Mohn, Marit Mohn og Frederik Mohn. Ved inngangen til 2018 utgjorde kapitalen i stiftelsen 2,8 milliarder kroner. Tildelinger finansieres av avkastningen på denne kapitalen over tid. Siden starten i 2004 har stiftelsen delt ut 917 millioner kroner til forskningsformål.
  • Stiftelsen gir bidrag til Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF, samt andre institusjoner i Norge som samarbeider med institusjoner i Bergen.
  • Bergens forskningsstiftelse har administrasjon i Bergen med syv medarbeidere. Styret i stiftelsen har seks medlemmer og to varamedlemmer, og ledes av professor emeritus dr. med. Stener Kvinnsland.

Solhaug, Randi Merete
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Bergen Forskningsstiftelse
Publisert: 15.09.18 00:00 Oppdatert: 14.09.18 14:04
Vi anbefaler