Marint protein er hjertemedisin

31.08.18 Rune Larsen

Stoffer i hvalolje, og torsk- og kamskjellprotein har gunstige effekter på hjertehelsen. Dette kommer frem i en ny doktorgrad fra Norges fiskerihøgskole.

Sjømatens gode virkning på hjertehelsen er viden kjent. Det er særlig omega-3 fettsyrene som vi finner i fiskefettet som er tilskrevet denne helseefekten. I en ny doktorgradsavhandling fra Norges Fiskerihøgskole fremkommer det at også andre stoffer i sjømat har en gunstig effekt på hjerte- og karsykdommer.

Mari Walquist har forsket på helseeffekter av å spise sjømat Foto: Rune Larsen

Mari Walquist har i doktograden undersøkt om stoffer i sjømat, som ikke tilhører fiskefettet, har en helsebringende effekt. I et studie har hun blant annet fjernet alt fett fra hvalolje og undersøkt om dette fettfrie ekstraktet hadde gunstig virkning. Det viste seg at dette ekstraktet inneholdt antioksidanter og hadde en betennelsesdempende effekt, når hun målte dette i celler.

I studier på mus ble det funnet at hvis man tilsatte hvalolje i foret, resulterte dette i mindre fettavleiringer i blodrårene. I tillegg hadde disse musene bedre kolesterolnivå og lavere vekt. I et annet studie ble det påvist at protein fra torsk-kamskjell ga bedre hjertehelse sammeliknet med kyllingprotein. Avhandlingen konkluderer blant annet med at de gunstige helseeffektene av å spise sjømat ikke er begrenset til de velkjente omega-3 fettsyrene.

Mari Walquist (ph.d.) og dekan Kathrine Tveiterås i forgrunnen. Dr. Ragnhild Dragøy Whitaker, Dr. Emeir McSorley, Førstemanuensis Karl-Erik Eilertsen og Professor Bjarne Landfald (bak fra h. til v) Foto: Rune Larsen

Den ferske doktorgradskandidaten har vært tilknyttet forskningsgruppen Sjømatvitenskap ved Norges Fiskerihøgskole.

Veiledere:

  • Førsteamanuensis Karl-Erik Eilertsen
  • Professor Jeanette Hammer Andersen
  • Profesor Trond Jørgensen
  • Professir Bjarne Østerud

Bedømmelseskomite:

  • Dr. Emeit McSorley, Universitetet i Ulster
  • Dr. Ragnhild Dragøy Whitaker, Nofima
  • Professor Bjarne Landfald, Norges Fiskerihøgskole

Disputasen ble avhold på engelsk og ledet av dekan Kathrine Tveiterås

På Twitter   #norgesarktiske