Styrket internasjonalt samarbeid

Institutt for vernepleie har fått på plass avtaler som styrker samarbeidet med institusjoner i Ghana og England. 
Nilsen, Kjetil
Publisert: 03.05.18 00:00 Oppdatert: 07.05.18 14:18
Harstad

Nylig ble Institutt for vernepleie innvilget ca. halv million kroner i mobilitetsmidler for studenter og ansatte fra det såkalte Erasmus+ Global programmet.  Dette er et finansieringsprogram som gir høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å sende og motta studenter og ansatte på utveksling utenfor Europa.

De tildelte midlene vil instituttet benytte til å styrke det faglige samarbeidet innen forskning og utdanning med University of Ghana, samt å gi bedre utvekslingsmuligheter for studenter, begge veier. Det opplyses at konkurransen om midler til samarbeid mot afrikanske land i år var svært høy, så instituttleder Bjørn-Eirik Johnsen er meget fornøyd med uttellingen.

Besøk ved University of Ghana. F.v. Head of Social Work Dr Dako-Gyeke, Instituttleder Bjørn-Eirik Johnsen, Dean of Social Studies Prof Charity S. AkotiaVanessa Adu-Akorsah, Professor Kwesi Kassah. Foto: Priv.

I mars besøkte han og professor Kwesi Alexander Kassah University of Ghana for å få på plass en samarbeidsavtale med Department for Sosiology og Department for Social Work. Avtalen vil videreutvikle og formalisere et samarbeid som vernepleierutdanningen har hatt med universitetet de siste 14 år.

Samarbeidet har blant annet gitt vernepleierstudenter mulighet for tre måneders praksisopphold ved New Horizon Special School i Accra – en privatdrevet institusjon med tilpassede tilbud til barn og voksne med psykisk utviklingshemming. Denne praksismuligheten for UiT studenter vil fortsette og kvalitetssikres under avtalen med universitetet.     

University of Huddersfield

Vernepleierutdanningen styrker også samarbeidet mot England.
- Vi har hatt studenter på praksisopphold i Huddersfield i flere år. Samtidig har vi hatt kontakt med universitetet underveis, men samarbeidet har ikke vært formalisert, sier universitetslektor Marit Rustad – tilbake etter besøk i Huddersfield.

- En av betingelsene for at universitetet kunne inngå en samarbeidsavtale med oss, har vært prinsippet om mulighet for studentutveksling begge veier. Hittil er det bare våre studenter som har kunnet reise på praksisopphold, men nå har vi inngått en Erasmus + avtale. Dette åpner opp for gjensidig utveksling av studenter og ansatte.

Forberedelser til samarbeidsavtale, under tidligere besøk til Harstad fra University of Huddersfield. Fra v.: Ben Raikes - Senior Lecturer, Department of Social Work, Marit Rustad – institutt for vernepleie, Tracy Pottinger - Senior Lecturer in Health and Community Studies/ Health and Community Development og Elin Ryseth - internasjonal koordinator. Foto: Kjetil Nilsen/UiT

I avtalen ligger også intensjon om nærmere faglig samarbeid. Rustad opplyser i den forbindelse at et seminar i høstsemesteret er under planlegging.

- I Huddersfield har de jobbet en del med såkalt self-advocay for personer med utviklingshemming – det vil si, styrke deres mulighet til å tale sin egen sak. Budskapet blir naturligvis mye sterkere når de det gjelder selv kan stå fram. Self-advocay blir tema på seminaret til høsten, og da får med oss kollegaer fra Huddersfield, sier Marit Rustad.

I Huddersfield tilbys vernepleierstudenter praksis ved Brian Jackson College. Et 20-talls ungdommer i alderen 14-16 år får her et alternativt skoletilbud, etter å ha droppet ut av det vanlige skolesystemet. Felles for dem er oppvekstvilkår i familer, preget av mye vold og rus.

Vi anbefaler