Jubler for rekordsøkning til UiT


Aldri før har så mange ønsket å bli student ved UiT som i år. Søkertallene viser en formidabel økning på hele 14, 34 prosent.  – Dette er fantastiske nyheter for UiT, sier rektor Anne Husebekk.  

 

REKORDSØKING: Aldri tidligere har så mange ønsket å bli student ved UiT som i år. Studentambassadørene Anna Skott, Solfrid Straale Hovda, Frida Elise Hagen, Daniel Dons Dybvik og Kjell-Peter Hetland gleder seg over responsen. Foto: David Jensen/UiT Norges arktiske universitet


Hele studieåret har studentambassadørene og ansatte ved UiT jobbet hardt for å rekruttere nye studenter. I dag kom fasiten og den viser mer enn bestått.

Aldri før har UiT Norges arktiske universitet vært så populær blant studiesøkere som i år. 8.820 søkere har et studium ved UiT som sitt førstevalg i Samordna opptak. Dette er en økning på 14,34 prosent fra i fjor. Samlet for alle utdanningsinstitusjoner i Norge er økningen i søkertall til høyere utdanning 4,73 prosent.

  – Dette er fantastiske nyheter for UiT, vi øker mest av universitetene i Norge. Vi har gode søkertall til jus og medisin og rekordsøkning til lærer- og sykepleierutdanningene våre. I år feirer UiT 50 år og det er ekstra hyggelig at vi i jubileumsåret befester vår posisjon som en av Norges viktigste utdanningsinstitusjoner, sier rektor Anne Husebekk.

 

Nytt studium med mange søkere
Teknologifagene, spesielt datateknikk, satellitteknologi og romfysikk, er også populære og etterspurte studier i år. Luftfartsfag er nok en gang det studiet som blir vanskeligst å komme inn på.

 – Vi er svært fornøyd med fortsatt gode søkertall for luftfart, og den kraftige økningen for nautikkutdannelsen. De er begge de eneste i sitt slag i Norge og etterspørselen etter kandidater er stor, sier dekan for Fakultetet for naturvitenskap og teknologi, Arne Smalås.

Et annet studium det blir konkurranse om studieplassene er bachelor i paramedisin, som UiT lyste ut for første gang i år. 291 søkere til 20 studieplasser.  

 – Vi er egentlig ikke overrasket. Ikke bare er det et nytt og faglig spennende studietilbud; paramedisinere blir også en etterspurt faggruppe i årene framover, sier prodekan for utdanning ved Det helsevitenskaplige fakultetet, Geir F. Lorem.

Sykepleierutdanningen ved UiT har aldri hatt så mange søkere som i år. 876 har satt det som sitt førstevalg. Les mer om søking til de helsevitenskaplige utdanningene her

 

Lærerboom
Lærerutdanningene ved UiT, spesielt da barnehagelærer og grunnskolelærer for 1. – 7. trinn har økning. I fjor opplevde man økt interesse for lærerutdanningene og denne positive trenden forsetter.  

TOPPTALL: Aldri før har flere ønsket å ta sin lærerutdanning ved UiT. Prosjektleder for rekruttering, Slaven Krehić, kontorsjef ved ILP, Trude Steingård, og instituttleder Odd-Arne Thunberg er svært fornøyd med årets søkertall. Foto: Stig Brøndbo Foto: Stig Brøndbo

 

– At 505 har søkt et av våre lærerstudier er ny rekord. Spesielt gledelig er det at hele 217 ønsker å utdanne seg til barnehagelærer. Dette er svært gode nyheter da vi vet det er og vil være et stort behov for lærere, sier Husebekk.

 

– Jeg tror dette skyldes flere ting, blant annet at vi har etablert en enda bedre praksis gjennom etableringen av universitetsbarnehager, hvor vi samarbeider tett med både private og kommunale barnehager, sier Odd-Arne Thunberg, instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT. 

Juss på topp
Et av UiTs mest populære studier er ikke overraskende rettsvitenskap som er et masterstudium. 547 søkere hadde rettsvitenskap som sitt førstevalg.

– Dette er en tillitserklæring. Studentene våre har gjennom flere år ranket studiet vårt høyest på studiekvalitet blant landets masterstudier i rettsvitenskap. Vi på fakultetet skal gjøre vårt beste for å innfri forventningene til de som er så heldige å få en av våre 150 studieplasser fra høsten, sier dekan ved Det juridiske fakultetet, Lena L. Bendiksen.

 

Barnevern tiltrekker studenter 
Dekan ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Sonni Olsen, er svært fornøyd med årets søkertall. Bachelorstudiene i barnevern og sosialt arbeid har tilsammen over 550 søkere, en solid økning fra tidligere år. 

– Jeg er også glad for å se at fag som arkeologi og filosofi får mange søkere. Her har fagmiljøene jobbet veldig målrettet med både nye studieplaner og rekruttering, sier Olsen. 

Rektor Anne Husebekk fremhever også at de tradisjonsrike universitetsstudiene slik som arkeologi, filosofi, historie og statsvitenskap får flere søkere.

GLEDELIG: Rektoratet, her representert ved prorektor Wenche Jakobsen, er svært fornøyd at UiT har rekordsøkning. Foto: David Jensen

Økonomistudier med oppsving
Instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiT, Nina Kathrine Prebensen er fornøyd med de gode søkertallene innen økonomifagene.

­– Vi har jobbet langsiktig, i samarbeid med næringslivet for å utdanne gode, relevante kandidater, sier hun. Prebensen tror også at reiselivets oppsving kan være en av årsakene til at flere velger å studere ledelse, innovasjon og marked. Her er det en økning på hele 31,25 prosent. Nettstudiene som Handelshøgskolen tilbyr i Alta har enorm respons. For eksempel årsenhet i ledelse med hele 673 søkere.

  

Narvik og Harstad øker
UiT har 10 studiesteder i Nord-Norge. I Harstad var økning i fjor på hele 15 prosent med bachelor i økonomi og administrasjon som den store vinneren. I år forsetter økningen for alle studier, også for økonomiutdanningen.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi i Narvik er heller intet unntak og har en solid økning til både bachelorstudiene og de seks masterstudiene de tilbyr –  og på toppen av det hele en hyggelig økning via lokalt opptak i antall søkere som ønsker å ta Y-vei eventuelt 3-semester-veien inn i ingeniørstudiene.

Det kunstfaglige fakultetet har og all grunn til å juble. Hele 72 har satt master i landskapsarkitektur som sitt førstevalg. Dette studiet har kun 20 plasser.

 

Flere fra sør
Søkertallene fra Samordna Opptak viser at UiT rekrutterer flere søkere fra Sør-Norge enn tidligere. UiT befester sin posisjon som det foretrukne universitetet for unge i Nord-Norge, men den sterkeste veksten kommer fra sør.

 

De mest populære studiene ved UiT:  

Sykepleierutdanning: 876 søkere 

Ledelse, årsstudium: 673 søkere 

Rettsvitenskap, master:547 søkere  

Medisin: 528 søkere 

Psykologi, årsstudium: 347 søkere 

Bedriftsøkonomi: 333 søkere  

Grunnskolelærer: 324 søkere  

 

Studiene ved UiT som har flest søkere per studieplass:   
Luftfartsfag: 16,7 

Paramedisin: 14,6 

Sosialt arbeid, Tromsø: 6,7 

Akvamedisin: 5,4 

Barnevern, Tromsø: 5,0 

Bygg, Narvik: 5,0 

 
Studiene med høyest prosentvis økning fra 2017: 

Idrett, årsstudium (Alta): + 300% (20 søkere) 

Teologi: + 200% (9 søkere) 

Nautikk: + 146,68 % (37 søkere) 

Satelitteknologi (Alta/Narvik): +125 % (18 søkere) 

Maskin (Narvik): + 110 % (21 søkere) 

Bygg (Mo i Rana): + 100 % (6 søkere) 

Barnevern (Alta): + 90,32 % (59 søkere) 

På Twitter   #norgesarktiske