Grensesprengende fiskesamarbeid

Et nytt internasjonalt fiskeatlas beskriver sårbare arter i Polhavet.
Bludd, Ellen Kathrine
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Ellen Kathrine Bludd
Publisert: 20.03.18 13:59 Oppdatert: 21.03.18 09:48

Man kan finne mange spesielle arter i Arktis. Hornkvabben (Chirolophis ascanii) liker seg på grunt vann og du kan se den med egne øyne dersom du snur steiner i fjæra på lavvann. Foto: Tine Kinn Kvamme

Forskere fra UiT Norges arktiske universitet har i samarbeid med fiskeeksperter fra USA, Russland og Danmark satt sammen et helt ferskt fiskeatlas som dekker hele Polhavet og tilstøtende områder. Det internasjonale samarbeidet, ledet av Havforskningsinstituttet, beskriver 229 unike fiskearter som lever hele eller deler av sitt liv i arktiske farvann.  

Visker ut grenser

Arktis slik det er definert i atlaset (grønt): sørgrensen for arktiske fiskearter. Foto: Marine Fishes of the Arctic Region 

– Det nye atlaset kan brukes uavhengig av tidligere grenser man opererte med; Barentshavet, Atlanterhavet osv, sier fiskeforsker Arve Lynghammar fra UiT som sammen med Jørgen Schou Christiansen har vært med på å skape nye fiskeatlaset. Han forteller at Polhavet består og påvirkes mest av atlantisk vann og bare omtrent 10 prosent stillehavsvann. 

– I senere år har det vist seg at noen arter som bare var kjent fra atlantisk side av Arktis også forekommer på stillehavssiden. En samlet framstilling av den arktiske fiskefaunaen gjør at de som arbeider med fiskemangfold på den atlantiske siden lettere blir oppmerksomme på arter fra stillehavssiden og omvendt. Det øker innsikten vår om Polhavet som økosystem, sier Edda Johannesen prosjektleder fra Havforskningsinstituttet.

– Vi beskriver arter som har blitt funnet i arktiske farvann, definert som på kartet. I atlaset beskrives arktiske fisker, de som bor og reproduserer i kalde arktiske havområder, men også boreale arter og vidt utbredte arter som har dukket opp, sier Lynghammar.

Han forteller at det kan finnes mange flere arter i arktiske områder, for selv om en art er tilstede så er det ingen garanti at man klarer å fange den. 

Skaper sammenligningsgrunnlag

Fiskeforsker fra UiT Arve Lynghammar. Foto: David Jensen

– Poenget er å se hvor artene er utbredt i dag, slik at det kan sammenlignes om noen år. Slik kan man oppdage endringer, forteller Arve Lynghammar.

– Artenes utbredelse endret seg hele tiden mens vi jobbet med innsamlingen av dataene, men dette kan også komme av at man er på tokt i nye områder som tidligere var vanskelig å komme til på grunn av is. 

Tidligere har man visst lite om utbredelsen til fiskefaunaen i Arktis. Med det gjennomarbeidede fiskeatlaset er kunnskapshullene nå tettet, og forskerne har fått et godt sammenligningsgrunnlag for framtidige endringer, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider. 

Les hele saken her: Trangere om plassen for de ekte arktiske artene.

Utsatt for stort press

Arktis er det stedet på jordkloden der vi ser at den globale oppvarmingen skjer i raskest tempo. Flere av fiskeartene, som for eksempel torsk trekker nordover som et resultat av dette.

Arve Lynghammar forteller at på Grønland kunne man nylig begynne å tjene penger på makrellfiske. Dette var jo noe som faktisk var positivt for den grønlandske befolkningen, forteller forskeren. 

De fleste fiskeartene i Arktis er små, som denne ålebrosmen (Gymnelus viridis) med en maksimal størrelse på 30 cm. Foto: Marine Fishes of the Arctic Region

– Vi begynte å arbeide med atlaset tilbake i 2014, sier prosjektleder Edda Johanessen.

Hun forteller at bare på disse fire årene har forskerne registrert at artene fra randsonene til Arktis brer seg nordover. For de ekte arktiske artene betyr det at det blir trangere om plassen. 

Arter som er sterkt spesialiserte og dermed tett knyttet til et leveområde, er mest utsatt for klimaendringer. Fisken som lever i de grunnere sokkelhavene rundt polbassenget har ingen sted å flykte.

– De ekte arktiske artene er utsatt for dobbelt press. Klimaendringene gjør at leveområdet deres krymper. I tillegg er de et lett bytte for predatorer som torsk som kommer sørfra. På toppen kommer økt menneskelig aktivitet i Arktis som følge av mer skipstrafikk, petroleumsaktivitet og fiskerier. Det er viktig at vi følger med på hva som skjer i dette området, sier Edda Johannesen.

Les også: Arktiske fiskearter kan utryddes av klimaendringer

Glattulke finnes rundt hele polbassenger og er en av de mest vanlig ulkene i ArktisFoto: Marine Fishes of the Arctic Region

Nyttig verktøy

Fiskeatlaset er satt sammen av data fra museer, publikasjoner og andre originalkilder. Databasene til både Havforskningsinstituttet og PINRO, det russiske havforskningsinstituttet har vært viktig her. Forskerne har også samlet inn feltdata til atlaset og gjort sitt beste for å eliminere feilkilder.

Atlaset, som er finansiert av Utenriksdepartementet, blir et viktig verktøy for beslutningstakere, forvaltere, fiskere, andre forskere som jobber i Arktis, og andre interesserte. 

      

Last ned det arktiske fiskeatlaset:

Marine Fishes of the Arctic Region Volume 1

Marine Fishes of the Arctic Region Volume 2 

 

Bludd, Ellen Kathrine
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Ellen Kathrine Bludd
Publisert: 20.03.18 13:59 Oppdatert: 21.03.18 09:48
Vi anbefaler