Styret vedtok ny administrativ organisering

Universitetsstyret har vedtatt ny, fremtidig organisering av administrasjonen. Vedtaket er i tråd med direktørens innstilling, foruten en liten endring: UiT får også et eget strategisk utvalg for formidling.
Solhaug, Randi Merete
Publisert: 08.03.18 00:00 Oppdatert: 08.03.18 15:03

Universitetsstyret hadde en stor og viktig sak til behandling 8. mars: De skulle vedta ny, fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT.  Foto: Randi Solhaug

Vedtaket ble fattet på universitetsstyremøtet 8. mars i Tromsø, og var nesten helt identisk med det forslaget til innstilling som konstituert universitetsdirektør Jørgen Fossland la fram torsdag 1. mars.

Les mer: Direktøren foreslår fire avdelinger i fellesadministrasjonen. 

Vedtaket innebærer at en justert versjon av modell 3 ble valgt (se illustrasjon), og at UiTs fellesadministrasjon går fra sju til fire avdelinger:

  • Organisasjon og økonomi
  •  Forskning, utdanning og formidling
  •   IT
  •   Bygg og eiendom

Vedtaket innebærer også innføring av en rekke fellestjenester, samt endringer på fakultetsnivå, se modell:

Skal kutte mellom 5-8 prosent

Bakgrunnen for hele saken er at UiT allerede i 2015 satte i gang prosjektet Adm2020 fordi universitetsledelsen og styret så at det var behov for en større gjennomgang av oppgaver og organisering av administrasjonen. Gjennomgangen ble ytterligere aktualisert av et innsparingskrav på 84 millioner kroner fra regjeringen Solberg, og deres reform for avbyråkratisering og effektivisering (ABE-reformen).

Det legges derfor opp til et kutt på mellom 5-8 prosent i antall årsverk. Blant annet må midlertidig ansatte belage seg på at de ikke får forlenget arbeidskontraktene sine.

– Men hvis hele kuttet på 84 millioner kroner skulle vært tatt gjennom reduksjon i antall årsverk i administrasjonen, måtte antall årsverk vært kuttet med 10 prosent, sa konstituert universitetsdirektør Jørgen Fossland under møtet.

Han påpekte derfor at det også må gjøres innsparinger i andre utgifter til administrasjon, som bedre anskaffelser og bedre administrativ porteføljestyring.

Uenig i valg av modell

Avgjørelsen var enstemmig, men styremedlem Kjersti Dahle fikk med en merknad om at selv om hun har forståelse for at en organisasjonsendring må gjøres, så hadde hun foretrukket at man gjorde mindre inngripen i den administrative organiseringa til fellestjenestene var etablert og dimensjonert.

Hun var i utgangspunktet kritisk til valget av modell 3 i Delrapport II, og skulle heller ønsket at man hadde gått for modell 1.

– Jeg er primært uenig i modellen. Jeg hadde også ønsket at flere brikker var på plass før vi dette vedtaket, og jeg føler at det er fremdeles er mye usikkerhet knyttet til en så stor endring, sa Kjersti Dahle på møtet.

Universitetsstyremøtet i Tromsø 8. mars ble strømmet for at alle interesserte skulle kunne følge det. Foto: Randi Solhaug

Strategisk utvalg for formidling

Styremedlem Audun Hetland la også fram et forslag til en ny boks under ”Forskningsstrategisk utvalg” (se modell lenger opp), og det var et strategisk utvalg for kommunikasjon og formidling. Han påpekte at dette er et viktig område for UiT å prioritere, noe også vår strategi Drivkraft i nord viser. 

– Vi har strategiske utvalg for utdanning og forskning, men ikke for formidling. Det er ikke optimalt, og jeg kunne tenke meg å ha det på kartet, sa han i møtet, og fikk støtte for forslaget fra flere av de andre styremedlemmene. Forslaget om et eget strategisk utvalg har også kommet fram i flere av høringssvarene i forkant av innstillinga.

Også rektor Anne Husebekk var positivt innstilt til forsalget, og det ble derfor tatt med i innstillinga til vedtak.

Fagforeningene er kritiske

I forkant av styremøtet ble det også holdt informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte (IDF-møte) med fagforeningene ved UiT, og der kom det fram at det var flere deler av universitetsdirektørens forslag til vedtak de var kritiske til – uten at det ble utslagsgivende for styrets vedtak.

NTL støtter ikke blant annet fordi de mener det ikke er lurt å etablere helt nye avdelinger samtidig som man skal etablere mange nye fellestjenester.

– Dette vil innebære store endringer både for avdelingene og for mange ansatte ved UiT. Å samtidig gjøre store endringer i avdelingsstrukturen vil etter vår oppfatning undergrave denne prosessen, skriver NTL i en e-post til sine medlemmer.

Videre påpeker NTL at de ikke kan se at direktørens forslag betyr billigere eller mer effektiv drift, og at det ikke finnes belegg for direktørens påstand om at «det i praksis er den vitenskapelige virksomheten som er blitt salderingspost for budsjettkuttene». Også Akademikerne er uenig i beregningsgrunnlaget til direktøren.

Forskerforbundet ønsket dessuten at det ble gjort en justering i forslaget, og at UiT fikk en egen avdeling for forskning og innovasjon. Parat hadde ingen innvendinger til universitetsdirektørens innstilling.

Sakspapirene til dette møtet ligger i møteportalen, og kan lastes ned her.

Møtet ble strømmet, og du kan se det i opptak her.

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 08.03.18 00:00 Oppdatert: 08.03.18 15:03
Vi anbefaler