Tre kvinnelige studenter om likestilling i dag

07.03.18

Hva mener et knippe tilfeldig utvalgte studenter ved UiT Norges arktiske universitet om likestilling i dagens kunnskapssamfunn? Hva gjenstår i kvinnekampen, og bør vi fortsatt markere 8. mars?

Hedda Dybvik (22), studerer jus

Hedda Dybvik. Foto: Henriette Leine Wangen

– Hvor føler du likestillingen mellom kvinner og menn står i dag?

– Vi har kommet langt i likestillingskampen i dagens Norge, men jeg føler at det som gjenstår ofte blir bagatellisert. Det blir litt sånn at «pytt, pytt vi har kommet så langt, så det er kanskje ikke så farlig det siste».

Hva er «det siste» som gjenstår da?

– Vi ser det på #metoo-kampanjen, at det er en holdning som bare ligger der om at kvinner fortsatt er det svake kjønn; kvinner gjør fortsatt mest hjemme og det finnes lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Seksualisering av kvinner er jo også en utfordring. Kanskje mange menn tenker at «det er bare sånn det er». Jeg merker at det er en lang vei å gå fortsatt.

– Hva er det i #metoo-kampanjen som har beveget deg?

– Det er nok det at man ikke skal tro på alle varsler som kommer inn, og diskusjonen; hvor skal grensen gå når det gjelder seksuell trakassering? Noen synes kanskje at det er irriterende, små bagateller, men man ser jo at mengden varsler er mange. Det tyder på at det er mye som gjenstår, og trakassering virker så «hverdagslig» på mange arbeidsplasser at man har ikke har snakket om det før. Det synes jeg ikke er noe særlig.

Det faktum at du er kvinne, har det påvirket ditt yrkesvalg?

– Nei, ikke egentlig, men nå har det vært litt tøft på studiet, og jeg har stilt meg selv spørsmålet; «er dette noe for meg?». Siden jus tidligere har vært et mannsdominert yrke, så har jeg pushet meg selv til å fortsette, slik at det kommer flere kvinner inn i yrket. På den måten, har det gitt meg en lyst til å fortsette, fordi jeg vil endre litt på det.

– Er det fortsatt viktig å markere 8. mars?

– Ja, det er det. #Metoo-kampanjen viser at vi fortsatt har en lang vei å gå. Kampanjen viser at det er komplekse, dype utfordringer i likestillingen mellom kvinner og menn. Derfor er det fortsatt viktig å markere det.

Margrethe Brekke Kristiansen (22), studerer lektor

Margrethe Brekke Kristiansen. Foto: Henriette Leine Wangen

– Hvor føler du likestillingen mellom kvinner og menn står i dag?

– Det vet jeg faktisk ikke. Jeg har ikke tenkt så mye på det.

Hva betyr likestilling for deg?

– For meg betyr likestilling at man har rett til å arbeide med det man ønsker og at kjønn ikke skal være bestemmende for det. Det er også viktig at kvinner og menn har lik lønn.

– Hadde du blitt irritert om en mann fikk høyere lønn enn deg for samme type arbeid?

– Ja, så klart.

–  Det faktum at du er kvinne, har det påvirket ditt yrkesvalg?

– Nei, men jeg hadde litt lyst til å bli pilot en stund, og der er det jo en overvekt av menn. Jeg tror nok at mange føler seg tryggere, om de vet at det er en mann som er pilot.

– Var det derfor du valgte det bort?

– Nei, det var på grunn av synet mitt.

Er det fortsatt viktig å markere 8.mars?

– Ja, det er viktig.

Rakel Kvalnes (24), studerer psykologi

Rakel Kvalnes. Foto: Henriette Leine Wangen

– Hvor føler du likestillingen mellom kvinner og menn står i dag?

– Det er et godt spørsmål. Jeg tenker at vi ikke har kommet dit vi skal når det gjelder stilling, makt og posisjon i yrkeslivet. Jeg føler ikke at kvinner blir tatt for det de kan være. Det virker også fortsatt til å være rigide skiller mellom hva som er et typisk «kvinneyrke» og et «manneyrke». Dette gjelder egentlig begge veier; det skal være greit at en mann ønsker å bli sykepleier også. #Metoo-kampanjen viser jo også tydelig at menn ofte kan utnytte sin posisjonsmakt og undertrykke kvinner. Jeg mener derfor det er viktig å få flere kvinner inn i lederposisjoner, fordi vi vet jo at kvinner er like flinke som menn.

– Det faktum at du er kvinne, har det påvirket ditt yrkesvalg?

– Nei, faktisk ikke.

– Er det fortsatt viktig å markere 8. mars?

– Ja, det vil jeg si. Selv om vi ikke har de samme problemene og utfordringene som tidligere, er det enda mye som kan forbedres. Jeg synes også det er viktig å se seg tilbake og feire det som kvinner bakover i historien har fått til.

Les også: Varierende kjønnsbalanse i akademia

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content