Nasjonal pris til UiT-student

Torgeir Brenn fra UiT skrev beste masteroppgave i romteknologi.
Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 19.02.18 00:00 Oppdatert: 19.02.18 11:16

Torgeir Brenn mottar prisen for beste masteroppgave i romteknologi fra juryleder og NTNU-professor Odd Gutteberg (til venstre) og NIFRO-president Christian Hauglie-Hanssen. Foto: Stian Anfinsen

Torgeir Brenn (27) fra Tromsø ble tirsdag 13. februar tildelt NIFRO-prisen 2018 for å ha skrevet Norges beste mastergradsoppgave i romteknologi i løpet av fjoråret. Prisen ble delt ut av Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO) og er på 15 000 kr. Dette skjedde under NIFROs Space Dinner på Grand Hotel i Oslo med næringsminster Torbjørn Røe Isaksen samt representanter for industri, akademia og embetsverk til stede. Prisvinneren gav her en kort presentasjon av sitt arbeid.

– Det er veldig stas, og en stor anerkjennelse, sier Brenn, som har skrevet oppgaven som student på Sivilingeniørstudiet i anvendt fysikk og matematikk ved UiT Norges arktiske universitet.

Arbeidet er utført ved Maskinlæringsgruppa ved Institutt for fysikk og teknologi.

Teoretisk og anvendbart

I sin oppgave har Brenn gjort et teoretisk arbeid innen matematisk statistikk. Samtidig har arbeidet svært praktiske anvendelser, da resultatene kan brukes i algoritmer for analyse av radarbilder, som blant annet er en viktig del av overvåkingssystemer for hav og is i nordområdene. I oppgaven beskriver Brenn statistiske sannsynlighetsfordelinger for pikselverdiene i radarbilder av jordoverflata, som kan brukes til å kartlegge ulike istyper eller å detektere ulovlig skipaktivitet.

Jordobservasjon fra satellitt er en viktig del av norsk romvirksomhet, ikke minst i jordobservasjonshovedstaden Tromsø. Forskningsmiljøet ved UiT har i mange år gitt viktige bidrag til metodikk for å tolke og analysere bilder fra såkalt syntetisk aperturradar, et satellittbårent instrument som kan se gjennom skyer og uavhengig av sollys, og som derfor er en pålitelig kilde til miljøinformasjon i nordlige strøk.

Sterk konkurranse

Brenn imponerte NIFRO-juryen med sitt avanserte arbeid. De framhevet oppgavens høye kvalitet og den sterke konkurransen blant de fem nominerte kandidatene. Brenn gikk seirende ut da han i tillegg til praktisk anvendbare resultater har levert viktige forskningsbidrag. Samtidig som han leverte mastergraden sendte UiT-studenten og veileder Stian Normann Anfinsen inn to vitenskapelig artikler til høyt rangerte tidsskrifter basert på masterprosjektet.

Les også: Modeling probability density functions of non-negative random variables using novel series expansions based on mellin kind statistics (Masteroppgave i UiT sitt vitenarkiv - Munin)

Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 19.02.18 00:00 Oppdatert: 19.02.18 11:16
Vi anbefaler