Å være arbeidstaker i en VTA-bedrift

- Vi tjener ikke godt, men jeg er ikke på jobb for å tjene penger. Jeg er på jobb for å være på jobb sammen med folk, for å flire og gjøre en jobb.
Nilsen, Kjetil Publisert: 11.12.17 00:00 Oppdatert: 11.12.17 19:53
Harstad

Avdeling vernepleie har inngått en samarbeidsavtale med INKO AS i Harstad - en virksomhet som tilrettelegger arbeidsmarkedstiltak for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

- Samarbeidsavtalen gir mulighet for følgeforskning over en to-årsperiode, knyttet til Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i arbeidsmarkedsbedrifter, sier universitetslektor Marit Rustad.    

Prosjektet er forankret ved Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning (ASVF) ved Avdeling vernepleie.

-  Målsettingen er å avdekke forhold som kan påvirke muligheter for aktiv deltakelse i samfunnet – ikke minst i arbeidslivet – for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, opplyser Rustad.

- Dette er i tråd med hovedbudskapet i NOU 2016:17 – På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Der påpekes det at utviklingshemmede har begrenset tilgang til det ordinære arbeidslivet. Kun 25% av utviklingshemmede i yrkesaktiv alder er i arbeid – nesten alle knyttet til VTA-tiltak, opplyser hun.

Universitetslektor Marit Rustad sammen med sine medforskere på prosjektet: Hanne Therese Berg Vangen og Bent Rehn Kristensen. Foto: Priv.

Inkos nytenkning og visjoner

Forskningsarbeidet er allerede igangsatt, og en presentasjon av et første delprosjekt ble nylig lagt fram ved UiT Harstad, med representanter fra alle arbeidsmarkedsbedrifter i Nord Norge til stede.

- Sammen med meg hadde jeg Hanne Therese Berg Vangen og Bent Rehn Kristensen. De er begge lettere psykisk utviklingshemmet, og har fungert som mine medforskere i prosjektet. Hanne Therese jobber i kantina på Inko, mens Bent veksler mellom å jobbe på en Rema-butikk og på Inko, sier Rustad.    

Hun opplyser at de har foretatt fokusgruppeintervju i to grupper, med tre arbeidstakere i hver gruppe. Spørsmålene har dekket i alt 9 ulike temaer, knyttet opp til Inkos nye visjoner om mer aktiv involvering fra arbeidstakerne i utarbeidelse av individuelle planer, kompetanseutvikling og hospitering på ordinære arbeidsplasser:

- Hvordan de har det på arbeid
- Arbeidsoppgaver
- Arbeidets betydning
- Lønn
- Drømmer og ønsker
- Mulighet for samtale om ønsker og drømmer
- Samtale om hva en gjerne vil gjøre eller lære
- Arbeidsmiljøutvalg
- Framtiden – angst for arbeidsledighet

Fra v. på Rema 1000 Bergseng: Veileder Sigrunn Berre, butikksjef Kjetil Mikalsen, Richard Andre Nilssen og Bent Rehn Kristensen. Foto: Inko

- Beriker arbeidsmiljøet

Om lønn og arbeidets betydning, var svar som dette beskrivende for flere: … Vi tjener ikke godt, men jeg er ikke på jobb for å tjene penger. …Jeg er på jobb for å være på jobb sammen med folk, å flire og gjøre en jobb. … viktig å være i et sosialt fellesskap.

Og konkret om en av bedriftene: - Æ trives på REMA … de ansatte  er så greie der borte
«.. .. Æ trur arbeidsplassen min på Rema…..det er så deilig å være der på jobb.

Marit Rustad trekker Rema 1000-butikkene fram for sitt gode samarbeid med Inko om ansatte i Varig tilrettelagt arbeid. Butikksjef Roger Mikalsen ved Rema 1000 Kanebogen sier det slik om tilrettelegging av arbeid i samarbeid med Inko:

- Fra to til fire dager i uken jobber våre ansatte, side ved side med de andre Rema-ansatte, og alle Rema-butikkene er veldig fornøyd. De er enstemmige om at Inkos ansatte er en betydelig ressurs, og at de er med på å berike og styrke arbeidsmiljøet.

Vi anbefaler