Har du en baby på 18 måneder?

08.12.17 Øvreberg, Elisabeth
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Da kan du delta i et nytt forskningsprosjekt sammen med babyen din. Gjennom lek skal forskere ved UiT forstå hvordan en baby bruker imitasjon som læring.

Mor og barn
Gjennom lek skal 42 barn på 18 måneder hjelpe forskere ved Helsefak å finne ut hvordan småbarn lærer.
Foto: www.colourbox.com

Babyer er fascinerende, for har du tenkt over hvor raskt de lærer? I løpet av sine første leveår har de lært å gå, snakke, forstå sosiale relasjoner og samhandling. Men hvordan lærer de egentlig alt dette?

Det skal forskere ved UiT finne ut i sin splitter nye BabyLab.

– Vårt forskningsprosjekt går ut på å bedre forstå hvordan  barn lærer ved å imitere oss andre, men da er vi avhengige av at foreldre med barn på 18 måneder blir med, sier forskningsleder Gabriella Óturai ved Tromsø BabyLab, UiT.

Lenke: Facebooksiden til Tromsø BabyLab

Forsking gjennom lek og moro

Hun forsikrer at opplevelsen hverken vil være skremmende eller stressende for barnet.

– Barnet får være på fanget til mor eller far hele tiden, og vi forsker ved hjelp av lek med barnet, betrygger Óturai.

Hun forteller at når barnet kommer til UiT, så får det leke/kose litt med mamma og pappa til det føler seg trygg. Etter det begynner selve forskningen, som for eksempel går ut på at en av forskerne åpner en boks foran barnet og finner en gjenstand.

– Vi vil da sjekke om barnet vil prøve å gjøre det samme. Denne øvelsen tar circa ti minutter. Etter det tar barnet en kose- lekepause med foreldrene i cirka 30 minutter, så får barnet tilbake boksen. Spørsmålet er da om barnet fortsatt husker hvordan boksen kan åpnes og at det er en gjenstand inne i den.

Les også: Hva prøver babyen å fortelle deg?

Gi tidligere oppfølging

Målet med forskningen er at man i fremtiden kan gi tidligere oppfølging til barn som er litt senere utviklet.

– Vi vet mye om hvordan barn lærer ved hjelp av imitasjon, men ikke alt. Barns utvikling er mange små brikker i et stort puslespill, sier Óturai.

Hun og kollegaene er i gang med en pilotstudie med 25 barn for å teste ut materialet siden alt er nytt.

– Vi vil blant annet finne ut hvilke leker de leker med. På nyåret starter hovedstudiet med 42 barn. Vi oppfordrer foreldre til barn i alderen 12 til 18 måneder om å kontakte oss. Det er viktig at barna er rundt 18 måneder, pluss/ minus to uker, når de deltar.

Det var Helse Nord som sørget for finansiering av forskningsprosjektet på Tromsø BabyLab, og i høst startet Institutt for psykologi ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT,  å få inn små barn som forskningsdeltakere. Dette har aldri før blitt gjort i Tromsø, og forskerne håper mange små tromsøværinger vil delta.

Hvordan bli deltaker

I denne studien må disse kriteriene være innfridd for å kunne delta: Fødselsvekt mellom 2500-4500 gram, født minst i 37. svangerskapsuke og barnet må være friskt. Barnet kan ikke være diagnostisert med sensoriske, motoriske eller nevrologiske forstyrrelser.

Om du er interessert i å delta og ditt barn er mellom 12-18 måneder gammelt, kan du kontakte Solveig Flatebø via e-post (solveig.flatebo@uit.no), og hun vil foreslå et møtetidspunkt nært barnet ditts 18-måneders «bursdag». Du kan også kontakte henne dersom du har noen praktiske spørsmål tilknyttet studien. Dersom du har spørsmål om bakgrunnen til studien, kan du kontakte Gabriella Óturai (gabriella.oturai@uit.no).

På Twitter   #norgesarktiske