Stort forskningsprosjekt til Avdeling vernepleie

29.11.17 Nilsen, Kjetil
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Treårig forskningsprosjekt om arbeidsinkludering for mennesker med psykisk utviklingshemming skal ledes fra avdeling vernepleie, UiT i Harstad.

– Prosjektet er tildelt 12 millioner fra Norges Forskningsråd. I januar er vi klare til å starte opp, og arbeidet de neste tre år blir et samarbeidsprosjekt med kollegaer ved NTNU, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Sørøst-Norge og University of Iceland, sier prosjektleder – førsteamanuensis Hege Gjertsen.

Prosjektleder Hege Gjertsen og professor Bjørn-Eirik Johnsen, leder for Avdeling vernepleie. Foto: Kjetil Nilsen/ UiT

– Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming, tilføyer hun.

Fire tematiske arbeidspakker

Prosjektet inneholder fire såkalte arbeidspakker, som blir fordelt mellom samarbeidspartnerne:
Arbeidspakke 1: Undersøke betydningen av arbeid for personer med utviklingshemming.
Arbeidspakke 2: Undersøke hvilke ferdigheter og kompetanse som vil øke vernepleiernes evne til å bli pådrivere for innovasjon i arbeidsinkludering.
Arbeidspakke 3: Undersøke hvordan sosialt entreprenørskap kan bidra til å øke arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.
Arbeidspakke 4: Undersøke arbeidsgiveres kunnskap og holdninger til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og hvordan dette påvirker deres motivasjon og evne til å være innovative.

I tillegg til å ivareta det overordnede ansvaret for hele prosjektet, skal UiT avdeling vernepleie ha ansvar for arbeidspakke 2. For prosjektet som helhet har man satt seg følgende overordnede mål:

  • Bedre vernepleierutdanningen når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Hvordan lykkes med arbeidsinkludering?
  • Tilføre tjenester og tjenesteytere kunnskap og ferdigheter når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.
  • Økt teoretisk forståelse av hvordan man kan lykkes med arbeidsinkludering.
  • Økt forskningskompetanse blant ansatte ved vernepleierutdanningene.

Arbeid for alle 

– Virkelig stolt av at vi har fått tildelt et prosjekt som dette – og i den størrelsesorden, sier avdelingsleder Bjørn-Eirik Johnsen. – Jeg har etter hvert noen år bak meg her ved fagmiljøet i Harstad, men jeg tror vi aldri tidligere har hatt ansvar for et så stort forskningsprosjekt her.

– De som har jobbet med søknaden har gjort en svært god jobb, og prosjektsamarbeidet mellom fem ulike institusjoner har selvsagt også styrket søknaden, sier Johnsen.

I tillegg understreker han at prosjektsøknaden passet svært godt inn med de politiske målsettinger som ble lansert i NOU 2016:17 – På lik linje. Der blir åtte løft skissert for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.

Et av løftene dreier seg nettopp om arbeid for alle, og forpliktelsene Norge som nasjon har til å tilrettelegge arbeidslivet slik at det muliggjør deltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Forskningsbasert kunnskap 

Utredningen påpeker at utviklingshemmede i liten grad har tilgang til det ordinære arbeidslivet. Kun 25% av utviklingshemmede i yrkesaktiv alder er i arbeid. Over 90% av disse jobber i arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i arbeidsmarkedsbedrifter.

NOU 2016:17 opererer også med et eget løft for å dekke behovet for bedre kompetanse og mer forskningsbasert kunnskap om utviklingshemmede – nettopp hva det treårige prosjektet har satt seg som mål å bidra til.   

På Twitter   #norgesarktiske