Stort forskningsprosjekt til Avdeling vernepleie

Treårig forskningsprosjekt om arbeidsinkludering for mennesker med psykisk utviklingshemming skal ledes fra avdeling vernepleie, UiT i Harstad.
Nilsen, Kjetil
Publisert: 29.11.17 00:00 Oppdatert: 30.11.17 09:27
Harstad

– Prosjektet er tildelt 12 millioner fra Norges Forskningsråd. I januar er vi klare til å starte opp, og arbeidet de neste tre år blir et samarbeidsprosjekt med kollegaer ved NTNU, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Sørøst-Norge og University of Iceland, sier prosjektleder – førsteamanuensis Hege Gjertsen.

Prosjektleder Hege Gjertsen og professor Bjørn-Eirik Johnsen, leder for Avdeling vernepleie. Foto: Kjetil Nilsen/ UiT

– Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming, tilføyer hun.

Fire tematiske arbeidspakker

Prosjektet inneholder fire såkalte arbeidspakker, som blir fordelt mellom samarbeidspartnerne:
Arbeidspakke 1: Undersøke betydningen av arbeid for personer med utviklingshemming.
Arbeidspakke 2: Undersøke hvilke ferdigheter og kompetanse som vil øke vernepleiernes evne til å bli pådrivere for innovasjon i arbeidsinkludering.
Arbeidspakke 3: Undersøke hvordan sosialt entreprenørskap kan bidra til å øke arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.
Arbeidspakke 4: Undersøke arbeidsgiveres kunnskap og holdninger til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og hvordan dette påvirker deres motivasjon og evne til å være innovative.

I tillegg til å ivareta det overordnede ansvaret for hele prosjektet, skal UiT avdeling vernepleie ha ansvar for arbeidspakke 2. For prosjektet som helhet har man satt seg følgende overordnede mål:

  • Bedre vernepleierutdanningen når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Hvordan lykkes med arbeidsinkludering?
  • Tilføre tjenester og tjenesteytere kunnskap og ferdigheter når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.
  • Økt teoretisk forståelse av hvordan man kan lykkes med arbeidsinkludering.
  • Økt forskningskompetanse blant ansatte ved vernepleierutdanningene.

Arbeid for alle 

– Virkelig stolt av at vi har fått tildelt et prosjekt som dette – og i den størrelsesorden, sier avdelingsleder Bjørn-Eirik Johnsen. – Jeg har etter hvert noen år bak meg her ved fagmiljøet i Harstad, men jeg tror vi aldri tidligere har hatt ansvar for et så stort forskningsprosjekt her.

– De som har jobbet med søknaden har gjort en svært god jobb, og prosjektsamarbeidet mellom fem ulike institusjoner har selvsagt også styrket søknaden, sier Johnsen.

I tillegg understreker han at prosjektsøknaden passet svært godt inn med de politiske målsettinger som ble lansert i NOU 2016:17 – På lik linje. Der blir åtte løft skissert for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.

Et av løftene dreier seg nettopp om arbeid for alle, og forpliktelsene Norge som nasjon har til å tilrettelegge arbeidslivet slik at det muliggjør deltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Forskningsbasert kunnskap 

Utredningen påpeker at utviklingshemmede i liten grad har tilgang til det ordinære arbeidslivet. Kun 25% av utviklingshemmede i yrkesaktiv alder er i arbeid. Over 90% av disse jobber i arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i arbeidsmarkedsbedrifter.

NOU 2016:17 opererer også med et eget løft for å dekke behovet for bedre kompetanse og mer forskningsbasert kunnskap om utviklingshemmede – nettopp hva det treårige prosjektet har satt seg som mål å bidra til.   

Nilsen, Kjetil
Publisert: 29.11.17 00:00 Oppdatert: 30.11.17 09:27
Harstad
Vi anbefaler