" />  " />

Verdifullt innsyn i tilsynet av revisor bransjen

Avhandlingen viser at revisor bransjen har økt revisjons kvalitet betydelig etter mer internasjonalt samarbeid mellom tilsynsmyndigheter, samt hyppigere inspeksjoner.Master i regnskap og revisjon Tine Degerstrøm Stenvold ved HHT  forsvarte 22.9 offentlig for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap, avhandlingen: "The impact of audit oversight in Norway: International collaboration and audit quality"
 
Revold, Jens
Publisert: 02.10.17 00:00 Oppdatert: 02.10.17 12:48

Bakgrunnen for avhandlingen er de mange regnskapsskandalen og finanskrisen som oppstod på 2000 tallet. Revisorbransjen lå nede med «brukket rygg», og tilliten var på bånn! Spesielt USA og EU dro i gang tiltak

Foto: Tine Degerstrøm Stenvold

som skulle hjelpe revisor bransjen til økt tillit og økt revisjons kvalitet. Jeg ønsket å forske på om økt tilsyn av norske revisjons selskap har vært med på å øke kvaliteten på revisors arbeid etter at man har begynt å samarbeid internasjonalt med tilsyn av revisor bransjen. 

Jeg har foretatt intervju med de som innehar viktig informasjon og kunnskap om hvordan revisjons kvalitet har utviklet seg i Norge. Jeg har intervjuet partnere i Big Four (Ernst & Young, KPMG, Deloitte og PricewaterhouseCoper) i Oslo. Partnerne innehar nøkkelposisjoner i forbindelse med samarbeidet med US tilsynsmyndighet, Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Jeg har også intervjuet inspektører fra Finanstilsynet og fra PCAOB. Min forskning viser at revisjons kvalitet er økt etter at PCAOB begynte sitt samarbeid med Finanstilsynet.

English summary:

The dissertation consists of three papers that explore among other things, the impact of the international collaboration of audit oversight, different regulatory changes that have had a recent impact on the Norwegian audit oversight system, and how auditors incorporate forensic specialists to detect fraud in the audit process. Over the past two decades, there is increasing international cooperation in the audit area. Changes and reforms of international rules and standards for supervision have strengthened international cooperation globally, and more information on auditing and its oversight is being exchanged among nations and organizations in Europe, within the EU, by the PCAOB in the United States, and regulatory agencies in Norway itself.

Komiteen:

 

Foto: Ørjan Garfjell

Veiledere:

  • Professor Iris Stuart, HHT
  • Førsteamanuensis Elsa Solstad, HHT

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Teija Laitinen, University of Vaasa, Finland (1. opponent)
  • Professor J. Gregory Jenkins, Virgina Polytechninc Institute and State University, USA (2. opponent)
  • Professor Derek J. Clark, HHT (internt medlem og leder av komiteen)

 

Disputasen ble avholdt på engelsk og ble ledet av dekan Edel O. Elvevoll ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Personlig

Tine Degerstrøm Stenvold er  født 8. oktober 1974 i Kirkenes.

Utdannet adjunkt med opprykk, siviløkonom, master i regnskap & revisjon (høyre revisjonsstudie) ved Norges Handelshøgskole.

Hun har tidligere jobbet som økonomisjef i Sydvaranger AS, og et par år som revisor i BDO og KPMG. Hun har også jobbet som universitetslektor ved Norges Arktiske universitet. Forskningsfeltet er regnskap og revisjon.

Navn: Tine Degerstrøm Stenvold

Institusjon/institutt: BFE

Telefonnummer/mobilnummer: 91838356

E-postadresse: tine.degerstrom@uit.no/tinedegerstrom@hotmail.com

 

Revold, Jens
Publisert: 02.10.17 00:00 Oppdatert: 02.10.17 12:48
Vi anbefaler